Marathi govt jobs   »   Latest Post   »   Maharashtra Talathi Salary 2022

Maharashtra Talathi Salary 2022 Pay Scale and Job Profile, तलाठी वेतन आणि जॉब प्रोफाइल 2022

Maharashtra Talathi Salary: Maharashtra Talathi offers lucrative salaries to its officiers, this is one of the reasons candidates apply for these posts. After 7th pay talathi salary is increased. Maharashtra Talathi Bharti 2022 is expected in the upcoming days. Students are eagerly waiting for Maharashtra Talathi Bharti 2022.

In this article, Maharashtra Talathi Salary 2022 and Job Profile have been given in a detailed manner. You can check Maharashtra Talathi Salary 2022 and other perks provided by the Maharashtra Government and Job Profile of Talathi Post i.e Duties of Talathi in detail. The candidate will also get starting salary of talathi in Maharashtra, and maximum talathi salary.

Maharashtra Talathi Salary 2022
Category Job Alert
Department Maharashtra Revenue
Name Maharashtra Talathi Salary 2022
Expected Vacancy 4122

Maharashtra Talathi Salary 2022 and Job Profile

Maharashtra Talathi Salary 2022, Salary Structure, Job Profile, and Benefits: महाराष्ट्र शासन लवकरच तलाठी भरतीची (Maharashtra Talathi Bharti 2022) अधिसूचना जाहीर करणार आहे. महाराष्ट्रातील अनेक उमेदवार या भरतीची आतुरतेने वाट पाहत आहे. महसूल विभाग तलाठ्यांना ऑफर करत असलेले वेतन (Maharashtra Talathi Salary 2022), भत्ते आणि इतर मानधन याबद्दल माहिती जाणून घेण्यास इच्छुक आहेत. आज, या लेखात आपण तलाठी पदाचे वेतन (Maharashtra Talathi Salary 2022), भत्ते, मानधन, जॉब प्रोफाईल इत्यादींबद्दल चर्चा करणार आहोत.

Maharashtra Talathi Salary 2022 Pay Scale & Job Profile_40.1
Talathi Bharti 2023 Full-Length Mock Online Test Series By Adda247

Maharashtra Talathi Bharti 2022

Maharashtra Talathi Salary 2022 and Job Profile | तलाठी वेतन आणि जॉब प्रोफाइल 2022

Maharashtra Talathi Salary and Job Profile 2022: महाराष्ट्र राज्य महसूल विभागामार्फत महाराष्ट्र तलाठी भरती 2022 लवकरच TCS, IBPS, किवा MKCL यांच्यामार्फत ऑनलाईन पद्धतीने लवकरच होणार आहे. महसूल विभागातील खेडेगावातील प्रमुख अधिकारी म्हणजे तलाठी होय. तलाठी हा वर्ग 3 चा अधिकारी असून गाव नमुना, 7/12 अद्ययावत ठेवण्याचे काम तलाठी करत असतो. आज या लेखात आपण महसूल विभाग तलाठी पदास किती वेतन (Maharashtra Talathi Salary 2022) व इतर भत्ते देते याबद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहे. सोबतच तलाठी या पदाचे जॉब प्रोफाइल म्हणजेच त्यास कोणते कार्य करावे लागते याबद्दल माहिती पाहणार आहे.

Maharashtra Talathi Salary 2022 Pay Scale & Job Profile_50.1
Adda247 Marathi Application

Click here to view Maharashtra Talathi Syllabus 2022

Maharashtra Talathi Salary 2022: Salary Structure | महाराष्ट्र तलाठी वेतन संरचना

Maharashtra Talathi Salary 2022: Salary Structure: महसूल विभाग तलाठ्यांना ऑफर करत असलेले वेतन (Maharashtra Talathi Salary 2022) व इतर भत्ते खालीलप्रमाणे आहेत.

The Total salary of Talathi post is between Rs. 25500-81100 other allowances.

Post Name Pay Band Grade Pay Pay Level in Revised Pay Matrix
तलाठी (Talathi) 5200-20200 2400 S8: 25500-81100

Maharashtra Talathi Salary 2022 मधील इतर भत्ते खालीलप्रमाणे आहे.

 • DA- महागाई भत्ता
 • HRA- घरभाडे भत्ता
 • TA- वाहतूक भत्ता
 • भरपाई
 • OTA- ओव्हरटाइम भत्ता.

Click Here to Download Talathi Bharti Previous Year Question Papers

हे सर्व भत्ते Basic Pay वर अवलंबून असतात.तलाठी पदास एकूण मिळणारे वेतन (In hand Salary) खालीलप्रमाणे आहे.

Salary Structure Total Amount in Rs
Basic Pay 25500
Dearness Allowance (DA) 31% 7905
House Rent Allowance (HRA) 4590
Travelling Allowance (TA) 2358
Total Salary 40353
Maharashtra Talathi Salary 2022 Pay Scale & Job Profile_60.1
Maharashtra Talathi Bharti Online Batch 2.0

Maharashtra Talathi Salary 2022: Job Profile | तलाठी पदाचे जॉब प्रोफाइल

Maharashtra Talathi Salary 2022: Job Profile: तलाठी पदाचे जॉब प्रोफाइल (Talathi Job Profile) खालीलप्रमाणे आहे.

 1. 1 ऑगस्ट रोजी नवीन महसूल वर्ष सुरू झाल्यानंतर, तलाठ्यांनी देखभाल करण्यासाठी सर्व नोंदी उघडल्या जातील, त्यांचे पृष्ठ बनवावे आणि 1 ऑगस्टपूर्वी तहसीलदारांकडून सीलबंद आणि स्वाक्षरी करून अशा सर्व नोंदी किमान पंधरवड्यात तहसीलदारांना पाठवून देणे.
 2. तलाठ्यांनी 1 ऑगस्टनंतर ताबडतोब वार्षिक प्रशासन अहवाल संकलित करण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व माहिती तहसीलला सादर करणे.
 3. तलाठी, शेजारी किंवा त्यानंतर लवकरच, हंगामाचे स्वरूप पाहतील आणि येणार्‍या संकटाची तक्रार करण्यास तयार असतील, साप्ताहिक पर्जन्यवृष्टी आणि पीक स्थितीचे अहवाल तहसीलदारांना मंडल निरीक्षकांना प्रतसह सादर करणे.
 4. तलाठी खरीप पीक भाडेकरार आणि हद्दी आणि सर्वेक्षण चिन्हांची तपासणी एकाच वेळी सुरू करेल आणि 15 ऑक्टोबर रोजी पूर्ण करणे.
 5. तलाठी त्यानंतर 31 डिसेंबरपर्यंत रब्बी पीक व भाडेकरू व हद्दी व सर्वेक्षण चिन्हांची तपासणी सुरू करून पूर्ण करणे.
 6. तलाठी मंडल निरीक्षकांना पिकांच्या आणेवारी तयार करण्यासाठी आणि आवश्यक असेल तितके पीक कापणी प्रयोग करण्यासाठी मदत करणे.
 7. डिसेंबरच्या 15 तारखेपर्यंत किंवा त्यापूर्वी पीक स्थितीची हमी मिळू शकेल म्हणून, तलाठी चालू वर्षाच्या जमीन महसुलाच्या व मागील वर्षांच्या निलंबित जमीन महसुलाच्या वसुलीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश प्राप्त करतील. तो जमीन महसूल निलंबन आणि त्यांची वसुली आणि माफी यासंबंधी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशांची व्यापक प्रसिद्धी करणे.
 8. दरवर्षी डिसेंबर अखेरीस, .तलाठी गाव फॉर्म VIII-A अद्ययावत आणेल आणि गाव फॉर्म VIII चा मागणी भाग- जमीन महसूल वसुली सुरू करण्यासाठी तयार ठेवेल.
 9. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमांनुसार विहित केलेल्या तारखांना आदेश दिलेला जमीन महसूल तलाठी वसूल करणे.
 10. तलाठी ज्या चलनात जमीन महसूल वसुलीच्या प्रगतीचा अहवाल तहसीलदारांना देईल ज्या अंतर्गत तो जमीन महसूल सरकारी तिजोरीत जमा करणे.
 11. तलाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता आणि त्याखालील नियमांतर्गत विहित केलेल्या सर्व महसुली खाती आणि रोख पुस्तके, शुल्क अहवाल आणि इतर नोंदी ठेवतील किंवा सध्या लागू असलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यानुसार किंवा राज्य सरकारच्या आदेशाने किंवा निर्धारित केल्यानुसार. जिल्हाधिकारी राज्य सरकार आणि आयुक्तांच्या सामान्य आदेशांच्या अधीन आहेत.
 12. मक्तेदारी खरेदीच्या उद्देशाने शासनाने विहित केलेल्या फॉर्ममध्ये तलाठी जिल्हाधिकारी, कल्टीवेटर इंडेक्स कार्ड आवश्यकतेनुसार तयार आणि देखरेख करतील.
 13. जिल्हाधिकार्‍यांच्या आवश्यकतेनुसार तलाठी गावातील शिधापत्रिकांची अनुक्रमणिका तयार करतील.
 14. तलाठी जिल्हाधिकार्‍यांकडून शेतकरी साठा जाहीरनाम्यानुसार आवश्यक असेल तेव्हा ते घेतील.
 15. तलाठी जिल्हाधिकार्‍याने आवश्यकतेनुसार आणि जेव्हा सरकारी आदेशानुसार जमीनधारक त्यांचे धान्य मक्तेदारी खरेदी योजनेअंतर्गत विकतील याची खात्री करतील.
 16. कलेक्टर रेशनकार्ड गावकऱ्यांना आवश्यक असेल तेव्हा तलाठी देईल.
 17. तलाठी जिल्हाधिकार्‍यांकडून आवश्यक असेल तेव्हा व नोंदी ठेवतील आणि खतेदारांना मागणी नोटीस जारी करतील.
 18. तलाठी दुर्गम भागातील नागरी पुरवठा केंद्रांवर गोडाउन किपर म्हणून जिल्हाधिकार्‍यांना आवश्यक असेल तेव्हा काम करेल.
 19. तलाठी सर्व विभागातील सरकारी नोकरांच्या जामिनाच्या सोडवणुकीबाबत अहवाल देईल:
 20. तलाठी सार्वत्रिक निवडणुका आणि जिल्हा परिषदा आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी मतदार यादी तयार करतील.
 21. तलाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांना निवडणूक कर्तव्यात मदत करतील.
 22. तलाठी अल्पबचत अधिकार्‍यांना गावांमध्ये अल्पबचत कार्यक्रम आयोजित करण्यात मदत करेल.
Maharashtra Talathi Salary 2022 Pay Scale & Job Profile_70.1
महाराष्ट्र तलाठी भरती संभाव्य सराव प्रश्नसंच पुस्तक

See Also

MPSC Group C Salary 2022 Maharashtra Gazetted Technical Services Salary 2022
Bombay High Court Clerk Salary 2022 ICAR Technician Salary
ESIC MTS Salary 2022

FAQs: Maharashtra Talathi Salary 2022

Q1. तलाठी पदाचा एकूण पगार किती आहे?
Ans. तलाठी पदाचा एकूण पगार इतर भत्ते वगळून 25500-81800 दरम्यान आहे.

Q2. महाराष्ट्रात सरकारी कर्मचाऱ्याला कोणते भत्ते दिले जातात?
Ans.महाराष्ट्रात सरकारी कर्मचाऱ्याला DA, HRA, TA, इत्यादी भत्ते दिले जातील.

Q3. महाराष्ट्र तलाठी भरती 2022 साठी अधिसूचना जाहीर झाली आहे का?

Ans. महाराष्ट्र तलाठी भरती 2022 साठी अधिसूचना लवकरच जाहीर होईल.

Q4. महाराष्ट्रातील सरकारी नोकरी संदर्भात सर्व अपडेट मला कुठे बघायला मिळतील?

Ans. महाराष्ट्रातील सरकारी नोकरी संदर्भात सर्व अपडेट तुम्हाला Adda247 मराठी या वेबसाईट वर बघायला मिळेल.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Maharashtra Talathi Salary 2022 Pay Scale & Job Profile_40.1
Talathi Bharti 2023 Full-Length Mock Online Test Series By Adda247

Sharing is caring!

FAQs

What is the total salary of Talathi post?

The total salary of Talathi post is between 25500-81800 excluding other allowances.

What are the allowances given to government employees in Maharashtra?

Allowances like DA, HRA, TA, etc. will be given to government employees in Maharashtra.

Has notification been announced for Maharashtra Talathi Recruitment 2022?

Notification for Maharashtra Talathi Recruitment 2022 will be announced soon.

Where can I find all the updates regarding government jobs in Maharashtra?

You can find all the updates regarding government jobs in Maharashtra on Adda247 Marathi website

Download your free content now!

Congratulations!

Maharashtra Talathi Salary 2022 Pay Scale & Job Profile_100.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- जानेवारी 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

Maharashtra Talathi Salary 2022 Pay Scale & Job Profile_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- जानेवारी 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.