Quantitative Aptitude Formulas for Competitive Examinations_00.1
Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   Quantitative Aptitude Formulas for Competitive Examinations

क्वांटिटेटिव्ह एप्टीट्यूड फॉर्मुलास | Quantitative Aptitude Formulas: Study Material For MHADA Exam

Quantitative Aptitude Formulas: Study Material For MHADA Exam: महाराष्ट्रातील सर्व  स्पर्धा परीक्षेमध्ये क्वांटिटेटिव्ह एप्टीट्यूड हा विषय असतोच. MPSC राज्यसेवा परीक्षा, MPSC गट ब व गट क च्या परीक्षा, तसेच MPSC घेत असलेल्या इतर स्पर्धा परीक्षामध्ये, त्याचप्रमणे आरोग्य विभाग भरती, जिल्हा परिषद भरती, म्हाडा भरती व इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये क्वांटिटेटिव्ह एप्टीट्यूड विषयाला विशेष महत्त्व आहे क्वांटिटेटिव्ह एप्टीट्यूड या विषयात चांगले गुण मिळवायचे असल्यास आपल्याला क्वांटिटेटिव्ह एप्टीट्यूडच्या सर्व धड्यातील सूत्र (Quantitative Aptitude Formulas) माहिती असणे आवश्यक आहे.

MHADA भरती परीक्षेच्या तारखा जाहीर झाल्या असून सर्व क्लस्टर च्या परीक्षा डिसेंबर महिन्यात होणार आहे. डिसेंबर मध्ये होणाऱ्या MHADA मध्ये, सर्व क्लस्टर च्या परीक्षेत General Intelligence (बौद्धिक चाचणी) या विषयावर एकूण 50 प्रश्न येणार आहेत. General Intelligence (बौद्धिक चाचणी) या विषयात बुद्धिमत्ता (Reasoning) व गणित (Quantitive Aptitude) असे दोन विषय येतात. गणित (Quantitive Aptitude) विषयात सूत्रांच्या मदतीने आपण पेपर मधील प्रश्न अचूक व वेळेत सोडवू शकतो. आज आपण या लेखात क्वांटिटेटिव्ह एप्टीट्यूड फॉर्मुलास (Quantitative Aptitude Formulas) पाहणार आहोत.

Quantitative Aptitude Formulas: Study Material For MHADA Exam | क्वांटिटेटिव्ह एप्टीट्यूड फॉर्मुलास: MHADA परीक्षेसाठी अभ्यास साहित्य

Quantitative Aptitude Formulas: Study Material For MHADA Exam: आपल्याला क्वांटिटेटिव्ह एप्टीट्यूड मधील सूत्रांबद्दल का माहित असणे आवश्यक आहे? आपण फक्त बेरीज करणे, वजा करणे, गुणाकार करणे आणि विभाजित करणे यासारख्या मूलभूत गोष्टींद्वारे सर्व प्रश्न सोडवू शकत नाही. जर सोडवायला गेलो तर प्रश्न सोडवण्यासाठी आपल्याला जास्त वेळ लागेल. यात आपल्याला  क्वांटिटेटिव्ह एप्टीट्यूडची सूत्रे प्रश्न अचूक व वेळेत सोडवायला मदत करतात. तर आज या लेखात आपण शेकडेवारी, सरासरी, सरळव्याज व चक्रवाढ व्याज, नफा तोटा, वय, भागीदारी, वेळ-वेग-अंतर, वेळ व कार्य या घटकाचे फॉर्मुलास पाहणार आहोत.

Quantitative Aptitude Formulas and Shortcuts – Percentage | शेकडेवारी

Quantitative Aptitude Formulas and Shortcuts – Percentage: टक्केवारीचा वापर 100 च्या दृष्टीने एखाद्या गोष्टीचा वाटा किंवा रक्कम शोधण्यासाठी केला जातो. सोप्या स्वरूपात, टक्के म्हणजे शंभरपैकी. टक्केवारी 100 चा भाग किंवा अपूर्णांक आहे आणि ते ‘ % ‘ चिन्हाने दर्शविले जाते.

उदा. 500 चे 10% = 50 (10 टक्के काढताना एक शून्य कमी करा.)
125 चे 10% = 12.5 अथवा एकक स्थानी शून्य नसल्यास एका स्थळानंतर डावीकडे दशांश चिन्ह धा.
500 चे 30% = 150
500 चे 10% = 50

 • जर वेतन पहिल्यांदा x% वाढले आणि दुसऱ्यांदा x% कमी केले तर नुकसान% = x²/100
 • जर A चा पगार B पेक्षा x% जास्त असेल, तर B चा पगार A पेक्षा {x/(100+x) x100}% ने कमी असेल.
 • जर A चा पगार B पेक्षा x% कमी असेल, तर B चा पगार A पेक्षा {x/(100-x) x100}% ने जास्त असेल.
 • जर एखाद्या उत्पादनाची किंमत x% ने वाढली तर खर्च समान राहावा म्हणून वापर {x/(100+x) x100}% कमी करावा
 • जर एखाद्या उत्पादनाची किंमत x% ने कमी तर खर्च समान राहावा म्हणून वापर {x/(100-x) x100}% जास्त करावा.
 • जर शहराची लोकसंख्या आता A आहे आणि दरवर्षी लोकसंख्या x% ​​दराने वाढत असल्यास n वर्षांनंतरची लोकसंख्या = A (1+x/100) व  n वर्षांपूर्वीची लोकसंख्या = A /(1+x/100) n
 • जर मशीनचे मूल्य A आहे आणि मशीनची किंमत x% च्या दराने घसरत असेल तर n वर्षानंतर मशीनचे मूल्य = A (1-x/100) n व n वर्षापूर्वी मशीनचे मूल्य = A /(1-x/100) n

Quantitative Aptitude Formulas – Average | सरासरी

Quantitative Aptitude Formulas – Average: सरासरी म्हणजे तर सर्व निरीक्षणांची बेरीज निरीक्षणांच्या संख्येने विभागली जाते. याला दिलेल्या निरीक्षणाचे अंकगणित माध्यम किंवा सरासरी मूल्य असेही म्हटले जाते.

सरासरीचे सूत्र

 • N संख्यांची सरासरी = दिलेल्या संख्यांची बेरीज / n, n = एकूण संख्या
 • क्रमश: संख्यांची सरासरी ही मधली संख्या असते.
 • जर एखाद्या माणसाने x किमी प्रति तास आणि एक समान अंतर Y किमी प्रति तास अंतर निश्चित केले तर संपूर्ण प्रवासादरम्यान त्याची सरासरी वेग (2xy / x + y) किमी प्रति तास आहे.
 • जर एखादी नवीन व्यक्ती एखाद्या गटात सामील झाली तर नवीन सरासरी वय वाढते.  नवीन व्यक्तीचे वय = मूळ सरासरी वय + (सर्व व्यक्तींची संख्या (नव्या व्यक्तीसह) x सरासरी वयात वाढ.)
 • जर एखादी नवीन व्यक्ती एखाद्या गटात सामील होते जेणेकरून नवीन सरासरी वय कमी होईल, तर नवीन व्यक्तीचे वय = मूळ सरासरी वय – (सर्व व्यक्तींची संख्या (नवख्या व्यक्तीसह) x सरासरी वयात घट)
 • जर एखाद्या व्यक्तीने गट सोडला म्हणजे सरासरी वय वाढते, तर सोडणाऱ्या व्यक्तीचे वय = मूळ सरासरी वय – (व्यक्तींची संख्या (डाव्या बाहेरच्या व्यक्तीला वगळून) x सरासरी वयात वाढ)
 • जर एखाद्या व्यक्तीने गट सोडला तर सरासरी वय कमी होते, नंतर सोडणाऱ्या व्यक्तीचे वय = मूळ सरासरी वय + (व्यक्तींची संख्या (सोडून गेलेली व्यक्ती वगळता) x सरासरी वयात घट)

स्पर्धा परीक्षांसाठी मराठी व्याकरण: भाग 1 पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Quantitative Aptitude Formulas – Simple and Compound Interest | सरळव्याज व चक्रवाढ व्याज

Quantitative Aptitude Formulas – Simple and Compound Interest: सरळव्याज व चक्रवाढ व्याज यावरील सूत्रे खालीलप्रमाणे आहे.

 • सरळव्याज (I) = P×R×N/100
 • मुद्दल (P) = I×100/R×N
 • व्याजदर (R) = I×100/P×N
 • मुदत वर्षे (N) = I×100/P×R
 • चक्रवाढव्याज  रास (A)= P×(1+R/100)n, n= मुदत वर्षे, R- व्याजदर(व्याजदर वार्षिक असते)
 • व्याज अर्धवार्षिक असल्यास A = P (1+ (R/200))2T
 • जर व्याज त्रैमासिक असल्यास A = P (1+ (R/400))4T
 • वेगवेगळ्या वर्षांसाठी दर भिन्न असल्यास, म्हणजे, R1%, R2%, R3%
  पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षासाठी, A = P (1+R1/10) (1+R2/100) (1+R3/100)
 • 2 वर्षांसाठी CI आणि SI मधील फरक  CI-SI = PR³/100²
 • 3 वर्षांसाठी CI आणि SI मधील फरक CI-SI PR /100*x (3+R /100)

या सूत्रात I – व्याज, P- मुद्दल, R- व्याजदर, N- मुदत असे घ्यावे.

Quantitative Aptitude for Competitive Examinations – Profit and Loss | नफा व तोटा

Quantitative Aptitude for Competitive Examinations – Profit and Loss: नफा व तोटा घटकावरील सूत्रे खालीलप्रमाणे आहेत.

 • नफा = विक्री – खरेदी
 • विक्री = खरेदी + नफा
 • खरेदी = विक्री + तोटा
 • तोटा = खरेदी – विक्री
 • विक्री = खरेदी – तोटा
 • खरेदी = विक्री – नफा
 • शेकडा नफा = प्रत्यक्ष नफा × 100/ खरेदी
 • शेकडा तोटा = प्रत्यक्ष नफा × 100/ खरेदी
 • विक्रीची किंमत = खरेदीची किंमत × (100+ शेकडा नफा)/100
 • विक्रीची किंमत = खरेदीची किंमत × (100 – शेकडा तोटा) / 100
 • खरेदीची किंमत = (विक्रीची किंमत × 100) / (100 + शेकडा नफा)
 • खरेदीची किंमत = (विक्रीची किंमत × 100) / (100 – शेकडा नफा)

Quantitative Aptitude Questions with Answers – Age | वय

Quantitative Aptitude formulas – Age: वय या घटकातील प्रश्न कसे सोडवायचे हे खालील प्रश्नावरून समजून येईल.

Q1: 3 वर्षांपूर्वी वडिलांचे वय त्याच्या मुलाच्या वयाच्या 7 पट होते. सध्या वडिलांचे वय मुलापेक्षा पाचपट आहे. वडील आणि मुलाचे सध्याचे वय काय आहे?

Sol.  मुलाचे सध्याचे वय = x वर्षे द्या,
त्यानंतर, वडिलांचे सध्याचे वय = 5x yr
3 वर्षांपूर्वी,
7 (x -3) = 5x – 3
किंवा, 7x k- 21 = 5x – 3
किंवा, 2x = 18
x = 9 वर्षे
म्हणून, मुलाचे वय = 9 वर्षे
वडिलांचे वय = 45 वर्षे

Q2: आई आणि तिच्या मुलीच्या वयाची बेरीज 50 वर्षे आहे. तसेच 5 वर्षांपूर्वी आईचे वय मुलीच्या वयाच्या 7 पट होते. आई आणि मुलीचे सध्याचे वय काय आहे?

Sol.मुलीचे वय x वर्षे असावे.
मग, आईचे वय (50x – x)
5 वर्षापूर्वी आहे, 7 (x – 5) = 50 – x – 5
किंवा, 8x = 50 – 5 + 35 = 80
x = 10
म्हणून, मुलीचे वय = 10 वर्ष आणि आईचे वय = 40 वर्षे

स्पर्धा परीक्षांसाठी मराठी व्याकरण: भाग 2 पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Quantitative Aptitude Formulas and Shortcuts – Partnership | भागीदारी

Quantitative Aptitude Formulas and Shortcuts – Partnership: भागीदारी घटकावरील सूत्रे खालीलप्रमाणे आहेत.

 • नफयांचे गुणोत्तर = भांडवलाचे गुणोत्तर × मुदतीचे गुणोत्तर
 • भांडवलाचे गुणोत्तर = नफयांचे गुणोत्तर ÷ मुदतीचे गुणोत्तर
 • मुदतीचे गुणोत्तर = नफयांचे गुणोत्तर ÷ भांडवलाचे गुणोत्तर

Quantitative Aptitude Formulas – Speed Time and Distance | वेग, वेळ,अंतर

Quantitative Aptitude Formulas – Speed Time and Distance: वेग – वेळ – अंतर घटकावरील सूत्रे खालीलप्रमाणे आहेत.

 • खांब ओलांडण्यास गाडीला लागणारा वेळ = गाडीची लांबी/ताशी वेग × 18/5
 • पूल ओलांडण्यास गाडीला लागणारा वेळ = गाडीची लांबी + पूलाची लांबी / ताशी वेग × 18/5
 • गाडीचा ताशी वेग = कापवयाचे एकूण एकूण अंतर / लागणारा वेळ × 18/5
 • गाडीची लांबी = ताशी वेग × खांब ओलांडताना लागणारा वेळ × 5/18
 • गाडीची लांबी + पूलाची लांबी = ताशी वेग × पूल ओलांडताना लागणारा वेळ × 5/18
 • गाडीची ताशी वेग व लागणारा वेळ काढताना 18/5 ने गुण व अंतर काढताना 5/18 ने गुणा.
 • 1 तास = 3600 सेकंद / 1 कि.मी. = 1000 मीटर = 3600/1000 = 18/5
 • पाण्याचा प्रवाहाचा ताशी वेग = (नावेचा प्रवाहाच्या दिशेने ताशी वेग – प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने ताशी वेग) ÷ 2

Quantitative Aptitude Questions with Answers – Time and Work | वेळ व कार्य:

Quantitative Aptitude for Competitive Examinations – Time and Work: वेळ व कार्य घटकावरील सूत्रे खालीलप्रमाणे आहेत.

एक उदाहरण विचारात घ्या: राहुल एक काम 10 दिवसात पूर्ण करू शकतो आणि अरुण तेच काम 20 दिवसात पूर्ण करू शकतो. जर दोघांनी एकत्र काम केले तर काम पूर्ण होईल अशी वेळ शोधा.

याचे निराकरण करण्यासाठी तीन पद्धती आहेत:

1. पारंपारिक दृष्टिकोन

जर राहुल 10 दिवसात काम पूर्ण करू शकतो, तर त्याने 1 दिवसात केलेले काम  = 1/10 युनिटमध्ये.

त्याचप्रमाणे अरुणने 1 दिवसात केलेले काम = 1/20 युनिट.
म्हणून जेव्हा ते दोघे एकत्र काम करतात तेव्हा 1 दिवसात झालेले काम (1/10)+(1/20) = 3/20 युनिट्स असते.
म्हणून जर 3/20 युनिट्सचे काम 1 दिवसात केले गेले तर
1 युनिटचे काम 20/3 दिवसात पूर्ण होईल.

2. LCM APPROACH

या पद्धतीमध्ये, दिवसांची LCM असंख्य चॉकलेट म्हणून गृहीत धरा. 10 आणि 20 चे LCM 20 आहे. आता असे गृहीत धरा की तेथे 20 चॉकलेट्स होती, आणि जर राहुल यांना ते सर्व खाण्यासाठी 10 दिवस लागले तर असा निष्कर्ष काढला जाऊ शकतो की त्याने दररोज 2 चॉकलेट खाल्ले. त्याचप्रमाणे अरुण एका दिवसात 1 चॉकलेट खाऊ शकतो.
म्हणून,
ते दोघे 1 दिवसात 3 चॉकलेट खातील.
संपूर्ण काम पूर्ण करण्यासाठी लागलेला वेळ (ते सर्व खाण्यासाठी) = 20/3 दिवस.

3. % APPROACH

ही पद्धत (1) सारखीच आहे. वर्क युनिट 100% काम म्हणून विचारात घ्या.

आता लक्षात घ्या की जर राहुल 100% काम पूर्ण करण्यासाठी 10 दिवस घेतील, तर त्याने 1 दिवसात केलेले काम 10% आहे. त्याचप्रमाणे अरुणने 1 दिवसात केलेले काम 5%आहे. म्हणून, दोघेही एकत्र काम केल्याने 15% काम 1 दिवसात पूर्ण होईल.

100% काम (100/15) = 20/3 दिवसात पूर्ण होईल.

स्पर्धा परीक्षांसाठी मराठी व्याकरण: भाग 3 पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Mensuration Formula For 2D And 3D Shapes | 2D आणि 3D आकारांसाठी मेन्सुरेशन फॉर्म्युला

Mensuration Formula For 2D And 3D Shapes: मेन्सुरेशन चे सूत्र (Mensuration Formula) पाहतांना सर्वात आधी आपल्याला 2D आणि 3D आकार माहिती असणे आवश्यक आहे. खाली 2D आणि 3D आकार म्हणजे काय? याबद्दल सविस्तर माहिती वेगळ्या लेखात दिली आहे. त्याची लिंक खाली देण्यात आली आहे.

Mensuration Formula For 2D And 3D Shapes | 2D आणि 3D आकारांसाठी मेन्सुरेशन फॉर्म्युला पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Study material for MHADA Exam 2021 | MHADA भरती 2021 परीक्षेसाठी अभ्यास साहित्य

Study material for MHADA Exam 2021: म्हाडा भरती 2021 मध्ये सामान्य ज्ञान विषयाला चांगले वेटेज आहे. त्यामुळे या विषयाचा अचूक व पक्का अभ्यास असणे आवश्यक आहे. हा विषय तुम्हाला परीक्षेत यश मिळऊन देऊ शकतो. MHADA परीक्षेत सर्वसाधारण पदे (Non Technical Post) मध्ये प्रत्येक विषयाला 50 गुण आहेत. त्याचा विचार करता सर्व विषय कव्हर करण्याचा प्रयत्न Adda 247 मराठी करणार आहे. त्या अनुषंगाने मराठी, इंग्लिश व सामान्य ज्ञान या विषयावर काही लेख (Study material for MHADA Exam 2021)  प्रसिद्ध केले आहे. त्याच्या सर्व लिंक तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता आणि दररोज यात भर पडणार आहे. त्यामुळे तुम्ही Adda 247 मराठी च्या अधिकृत वेबसाईट ला भेट द्या. यामुळे तुम्हाला आगामी होणाऱ्या म्हाडा (MHADA) व जिल्हा परिषदेच्या पेपर मध्ये जास्त गुण मिळवण्यास मदत होईल.

भारताच्या शेजारील देशांची यादी
Mensuration Formula For 2D And 3D Shapes
भारतातील सर्वात लांब पूल 2021
प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U)
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास- जन्म, स्वराज्याची स्थापना आणि इतर तथ्ये छत्रपती शिवाजी महाराज- लढाया, स्वराज्य विस्तार, राज्याभिषेक, कारभार
भारतातील राष्ट्रीय उद्यानांची राज्यनिहाय यादी
जगातील नवीन सात आश्चर्ये
भारताच्या महत्त्वपूर्ण लष्करी संयुक्त युद्धासरावांची यादी | [UPDATED] भारतातील सर्वोच्च पर्वतीय शिखरांची राज्यनिहाय यादी
National Health Mission (NHM): Study Material for Arogya Bharti 2021 राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM)
कोविड-19 स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्वाची माहिती राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रम: भाग 1
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रम: भाग 2 राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रम: भाग 3
सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम (UIP) आरोग्य विषयक महत्वाचे दिवस
महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या नद्या (संगमस्थळे, धरणे, काठावरची महत्त्वाची शहरे भारतातील महत्त्वाच्या नद्या: पहिल्या दहा लांब नद्यांची यादी
भारतातील राष्ट्रीय महामार्ग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) बद्दल माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
नदीकाठच्या भारतीय शहरांची यादी भारतातील शास्त्रीय आणि लोक नृत्य
भारताच्या पंचवार्षिक योजना (1951 ते 2017) | FYPs (From 1951 To 2017)

महाराष्ट्रातील महत्त्वाची वृत्तपत्रे | Important Newspapers In Maharashtra

Important Passes in Maharashtra | महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे घाटरस्ते

Our Solar System: आपली सौरप्रणाली: निर्मिती, ग्रह, तथ्य आणि प्रश्न

भारताची टोकियो ऑलिम्पिक कामगिरी एका दृष्टीक्षेपात

Union and Maharashtra State Council of Ministers

ढग व ढगांचे प्रकार (Clouds And Types Of Clouds)

Indian Constitution | आपली राज्यघटना: मांडणी, स्रोत, भाग, कलमे आणि परिशिष्टे

Highest Mountain Peaks In India – State-Wise List | भारतातील सर्वोच्च पर्वतीय शिखरांची राज्यनिहाय यादी

State Wise-List Of National Parks In India | भारतातील राष्ट्रीय उद्यानांची राज्यनिहाय यादी

Fundamental Rights Of Indian Citizens | भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार

List Of Countries And Their National Sports |  देशांची यादी आणि त्यांचा राष्ट्रीय खेळ

सार्वजनिक वित्त: राजकोषीय धोरण, अर्थसंकल्पीय पद्धत आणि व्याख्या | Public Finance

महाराष्ट्र राज्य GK PDF प्रश्न आणि स्पष्टीकरणासोबत त्यांचे उत्तर | Download All Parts

FAQs Quantitative Aptitude Formulas for Competitive Examinations

Q1. क्वांटिटेटिव्ह एप्टीट्यूडची विविध घटकातील सूत्रे का आवश्यक आहे?

Ans. क्वांटिटेटिव्ह एप्टीट्यूडची विविध घटकातील सूत्रे प्रश्न अचूक व वेळेत सोडवायला मदत करतात.

Q2. सरासरी म्हणजे काय?

Ans. सरासरी म्हणजे तर सर्व निरीक्षणांची बेरीज निरीक्षणांच्या संख्येने विभागली जाते. याला दिलेल्या निरीक्षणाचे अंकगणित माध्यम किंवा सरासरी मूल्य असेही म्हटले जाते.

Q3. टक्केवारीचा वापर कशासाठी केला जातो?

Ans. टक्केवारीचा वापर 100 च्या दृष्टीने एखाद्या गोष्टीचा वाटा किंवा रक्कम शोधण्यासाठी केला जातो.

Q4. अशीच महत्वपूर्ण लेख मला कुठे पाहायला मिळेल?

Ans. Adda 247 मराठी च्या अधिकृत वेबसाईट वर तुम्हाला सर्व स्पर्धा परीक्षांचे नोटीफिकेशन, अभ्यासक्रम, मागील वर्षीच्या प्रश्नपत्रिका व अभ्यास साहित्य मिळेल.

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi 

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

Quantitative Aptitude Formulas for Competitive Examinations_50.1
म्हाडा भरती 2021 विविध पदांसाठी Full Length Test Series

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-डिसेंबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?