AMRUT Mission: Study Material for MHADA Exam | AMRUT मिशन_00.1
Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   AMRUT Mission

AMRUT मिशन | AMRUT Mission: Study Material for MHADA Exam

AMRUT Mission: Study Material for MHADA Exam: देशभरातील 500 शहरांच्या विकासासाठी अटल शहरी पुनरुज्जीवन आणि परिवर्तन मिशन AMRUT Mission, 100 शहरांचा ‘स्मार्ट शहरे’ म्हणून विकास, आणि सन 2022 पर्यंत शहरांतील प्रत्येकाच्या डोक्यावर हक्काचे छप्पर यासाठी पंतप्रधान आवास योजना अशी शहरविकासाला मोठे बळ देणारी त्रिसूत्री केंद्र सरकारने AMRUT Mission जाहीर केले. अलीकडेच सरकार ने AMRUT 2.0 ची पण घोषणा केली. आगामी MHADA ची परीक्षेत 14 संवर्गाकरीता किमान शैक्षणिक अर्हता हा निकष विचारात घेऊन 7 क्लस्टर्स बनविण्यात आले असून, एका क्लस्टर करीता एकच परिक्षा घेण्यात येणार आहे. MHADA ने एकूण 4 क्लस्टर करीता तारखा जाहीर (Date Announced) केले आहे.  म्हाडा भरतीच्या पेपरमध्ये सामान्य ज्ञान विषयावर एकूण 50 विचारले जातील. AMRUT Mission, हा घटक आत्ताच सरकारने AMRUT 2.0 घोषणा केल्यामुळे चालू घडामोडी व Static Awareness मध्ये येतो त्यामुळे डिसेंबर मध्ये होणाऱ्या म्हाडाच्या परीक्षेत यावर प्रश विचारू शकतात. आज आपण या लेखात अमृत ​​मिशन (AMRUT Mission) म्हणजे काय?, AMRUT Mission उद्दिष्टे, AMRUT Mission ची व्याप्ती व AMRUT 2.0 याबद्दल माहिती पाहणार आहोत. 

AMRUT Mission: Study Material for MHADA Exam | AMRUT मिशन 

AMRUT Mission: केंद्र शासनातर्फे लोकांच्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारण्यासाठी, स्वच्छ, शास्वत व पर्यावरणपूर्वक शहरे तयार करण्यासाठी अटल मिशन  फॉर रिज्युवेनेशन अंड ॲण्ड अर्बन  ट्रान्सफॉरमेशन (AMRUT Mission) या महत्वाकांक्षी अभियानाची घोषणा मा. पंतप्रधान महोदयांच्या हस्ते दिनांक 25-06-2015 रोजी करण्यात आली. अमृत ​​योजनेची (AMRUT Mission) काही व्यापक उद्दिष्टे प्रत्येकाला नळाच्या पाण्याची आणि सांडपाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे, उद्याने आणि मोकळ्या जागांसारखी हिरवळ व्यवस्थित राखणे, डिजिटल आणि स्मार्ट सुविधा जसे की हवामानाचा अंदाज, इंटरनेट आणि वायफाय सुविधा, प्रोत्साहन देऊन प्रदूषण कमी करणे. या आधी या योजनेचे नाव जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन असे होते.

AMRUT Mission: Study Material for MHADA Exam | AMRUT मिशन_50.1
AMRUT Mission

MHADA भरती परीक्षेच्या तारखा जाहीर

Objectives of AMRUT Mission | AMRUT मिशन चा उद्देश

Objectives of AMRUT Mission: अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (AMRUT Mission) चे उद्देश खालीलप्रमाणे आहे

 1. शहरातील रहिवाशांना पाणीपुरवठा, मलनिःसारण, नागरी परिवहन पुरवणे, शहरामध्ये प्रामुख्याने गरिबांसाठी नागरी सुविधांची निर्मिती करून शहरातील नागरिकांचा राहणीमानाचा दर्जा सुधारणे
 2. शहरातील प्रत्येक घरासाठी प्रचलित निकषानुसार पाणीपुरवठा करणे, शहराच्या स्वच्छतेकरिता मलनिःसारण, मलव्यवस्थापन व पर्जन्यजल वाहिनीची व्यवस्था करणे, शहरामध्ये मोकळ्या जागा, हरित क्षेत्रे, शहरातील परिवहन व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करून प्रदूषण कमी करणे व इतर सुविधांची निर्मिती करणे
 3. हिरवळ आणि सुस्थितीत मोकळ्या जागा (उदा. उद्याने) विकसित करून शहरांच्या सुविधा मूल्य वाढवणे
AMRUT Mission: Study Material for MHADA Exam | AMRUT मिशन_60.1
AMRUT MISSION

अमृत अभियानाची (AMRUT Mission) देशभरात अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक मार्गदर्शक सूचना दिनांक 25-06-2015 रोजी केंद्र शासनाच्या शहरी विकास  मंत्रालयामार्फत निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत.  त्याअनुषंगाने  केंद शासनाकडून प्राप्त मार्गदर्शक सूचनानुसार AMRUT Mission (अटल मिशन फॉर रिज्युवेनेशन अंड ॲण्ड अर्बन  ट्रान्सफॉरमेशन)  अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाने दिनांक 13 ऑक्टोबर 2015 ला शासन निर्णय काढला.

Coverage of AMRUT Mission | AMRUT मिशन चे कव्हरेज

Coverage of AMRUT Mission: AMRUT Mission अंतर्गत पाचशे शहरांची निवड करण्यात आली आहे. AMRUT Mission अंतर्गत निवडलेल्या शहरांची श्रेणी खाली दिली आहे:

 • कॅन्टोन्मेंट बोर्डांसह (नागरी क्षेत्र) 2011 च्या जनगणनेनुसार अधिसूचित नगरपालिकांसह एक लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेली सर्व शहरे आणि गावे
 • सर्व राजधानी शहरे/राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांची शहरे
 • सर्व शहरे/नगरे HRIDAY योजनेअंतर्गत MoHUA द्वारे हेरिटेज सिटी म्हणून वर्गीकृत केली आहेत,
AMRUT Mission: Study Material for MHADA Exam | AMRUT मिशन_70.1
AMRUT Focus Area
 • 75,000 पेक्षा जास्त आणि 1 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली मुख्य नद्यांच्या काठावरील तेरा शहरे
 • डोंगराळ राज्यांमधील दहा शहरे, बेटे आणि पर्यटन स्थळे (प्रत्येक राज्यातून एक शहर).

मासिक चालू घडामोडींवर महत्त्वपूर्ण वनलायनर प्रश्न-उत्तर PDF- नोव्हेंबर

Progress made during Phase I | पहिल्या टप्प्यात झालेली प्रगती

Progress made during Phase I: AMRUT Mission अंतर्गत 1.1 कोटी घरगुती नळ कनेक्शन आणि 85 लाख गटार/सेप्टेज कनेक्शन प्रदान करण्यात आले आहेत. 6,000 MLD सांडपाणी प्रक्रिया क्षमता विकसित केली जात आहे, त्यापैकी 1,210 MLD क्षमता आधीच तयार झाली आहे, 907 MLD प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर करण्याची तरतूद आहे. 3,600 एकर क्षेत्रासह 1,820 उद्याने विकसित करण्यात आली आहेत, तर आणखी 1,800 एकर क्षेत्र हिरवेगार आहे. आतापर्यंत 1,700 पूरस्थिती दूर करण्यात आली आहे. आगामी म्हाडाच्या परीक्षेत AMRUT Mission अंतर्गत किती घरगुती नळ कनेक्शन दिल्या गेले यासारखे प्रश्न विचारू शकतात. त्यासाठी हे आकडेवारी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.

List of Cities in AMRUT Mision (Maharashtra) | AMRUT मिशन मधील शहरांची यादी (महाराष्ट्र)

List of Cities in AMRUT Mision (Maharashtra): केंद्र शासनाने  AMRUT Mision अंतर्गत महाराष्ट्रातील मुंबई सह 43 शहरांची निवड करण्यात आली आहे.

टीप: येथे एक बाब लक्षात घ्यावी की AMRUT Mission मध्ये महाराष्ट्रात एकूण 44 शहरांची निवड केल्या गेली आहे. (मुंबई व इतर 43)

AMRUT Mission: Study Material for MHADA Exam | AMRUT मिशन_80.1
महाराष्ट्रातील शहरे (AMRUT Mission)

केंद्र शासनाच्या सुचनेनुसार राज्यातील 43 शहरांमध्ये सदर अभियान राबविण्यात येणार आहे. ती शहरे खालीलप्रमाणे

अनुक्रमांक शहराचे नाव
1 नवी मुंबई महानगरपालिका
2 पुणे महानगरपालिका
3 नागपूर महानगरपालिका
4 ठाणे महानगरपालिका
5 पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
6 नाशिक महानगरपालिका
7 कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका
8 वसई विरार महानगरपालिका
9 औरंगाबाद महानगरपालिका
10 नवी मुंबई महानगरपालिका
11 सोलापूर महानगरपालिका
12 मीरा भाईंदर महानगरपालिका
13 भिंवंडी –निजामपूर महानगरपालिका
14 अमरावती महानगरपालिका
15 नांदेड – वाघाळा महानगरपालिका
16 कोल्हापूर महानगरपालिका
17 उल्हासनगर महानगरपालिका
18 सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका
19 मालेगाव महानगरपालिका
20 जळगाव महानगरपालिका
21 अकोला महानगरपालिका
22 लातूर महानगरपालिका
23 धुळे महानगरपालिका
24 अहमदनगर महानगरपालिका
25 चंद्रपूर महानगरपालिका
26 परभणी महानगरपालिका
27 इचलकरंजी नगरपरिषद
28 जालना नगरपरिषद
29 अंबरनाथ नगरपरिषद
30 भुसावळ नगरपरिषद
31 पनवेल नगरपरिषद
32 कुळगाव – बदलापूर नगरपरिषद
33 बीड नगरपरिषद
34 गोंदिया नगरपरिषद
35 सातारा नगरपरिषद
36 बार्शी नगरपरिषद
37 यवतमाळ नगरपरिषद
38 अचलपूर नगरपरिषद
39 उस्मानाबाद नगरपरिषद
40 नंदुरबार नगरपरिषद
41 वर्धा नगरपरिषद
42 उदगीर नगरपरिषद
43 हिंगणघाट नगरपरिषद

महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या नद्या (संगमस्थळे, धरणे, काठावरची महत्त्वाची शहरे)

AMRUT 2.0 | अमृत 2.0

AMRUT 2.0: 2025-26 पर्यंत अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन 2.0 (AMRUT 2.0) (AMRUT Mission) ला मंत्रिमंडळाने ऑक्टोबर 2021 मध्ये आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून मान्यता दिली आणि परिपत्रकाद्वारे शहरांना ‘पाणी सुरक्षित’ आणि ‘स्वयं-शाश्वत’ बनविण्याच्या उद्देशाने मान्यता दिली.

AMRUT Mission अंतर्गत केलेल्या उल्लेखनीय प्रगतीला पुढे नेत, सर्व 4,378 वैधानिक शहरांमध्ये घरगुती नळ कनेक्शन प्रदान करून पाणी पुरवठ्याच्या सार्वत्रिक कव्हरेजचे लक्ष्य आहे. 500 AMRUT Mission शहरांमध्ये घरगुती सीवरेज/सेप्टेज व्यवस्थापनाचे 100% कव्हरेज हे इतर उद्दिष्ट आहे. अपेक्षित परिणाम साध्य करण्यासाठी 2.68 कोटी नळ जोडणी आणि 2.64 कोटी गटार/सेप्टेज कनेक्शन देण्याचे मिशनचे लक्ष्य आहे.

AMRUT Mission: Study Material for MHADA Exam | AMRUT मिशन_90.1
AMRUT 2.0

AMRUT 2.0 (AMRUT Mission) साठी एकूण सूचक परिव्यय रु. 2,77,000 कोटी आहे ज्यात आर्थिक वर्ष 2021-22 ते आर्थिक वर्ष 2025-26 या पाच वर्षांसाठी रु. 76,760 कोटी केंद्रीय वाटा आहे.

AMRUT 2.0 (U) च्या इतर प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये Pey Jal Survekshan यांचा समावेश आहे जे शहरी जल सेवा बेंचमार्किंगसाठी शहरांमधील स्पर्धेला प्रोत्साहन देईल. मिशन सार्वजनिक-खाजगी सहभागाद्वारे दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये 10% किमतीच्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी अनिवार्य करून बाजार वित्तसंस्थेला प्रोत्साहन देईल. मिशन (AMRUT Mission) तंत्रज्ञान उप-अभियानाद्वारे जगातील जल क्षेत्रातील आघाडीचे तंत्रज्ञान आणेल. जल परिसंस्थेमध्ये उद्योजक/स्टार्ट अप्सना प्रोत्साहन दिले जाईल. जलसंधारणाबाबत जनसामान्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी माहिती शिक्षण आणि संप्रेषण (IEC) मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे.

म्हाडा ऍक्ट 1976, म्हाडाचा इतिहास, उद्दिष्ट आणि रचना

Study material for MHADA Exam 2021 | MHADA भरती 2021 परीक्षेसाठी अभ्यास साहित्य

Study material for MHADA Exam 2021: म्हाडा भरती 2021 मध्ये सामान्य ज्ञान विषयाला चांगले वेटेज आहे. त्यामुळे या विषयाचा अचूक व पक्का अभ्यास असणे आवश्यक आहे. हा विषय तुम्हाला परीक्षेत यश मिळऊन देऊ शकतो. MHADA परीक्षेत सर्वसाधारण पदे (Non Technical Post) मध्ये प्रत्येक विषयाला 50 गुण आहेत. त्याचा विचार करता सर्व विषय कव्हर करण्याचा प्रयत्न Adda 247 मराठी करणार आहे. त्या अनुषंगाने मराठी, इंग्लिश व सामान्य ज्ञान या विषयावर काही लेख (Study material for MHADA Exam 2021)  प्रसिद्ध केले आहे. त्याच्या सर्व लिंक तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता आणि दररोज यात भर पडणार आहे. त्यामुळे तुम्ही Adda 247 मराठी च्या अधिकृत वेबसाईट ला भेट द्या. यामुळे तुम्हाला आगामी होणाऱ्या म्हाडा (MHADA) व जिल्हा परिषदेच्या पेपर मध्ये जास्त गुण मिळवण्यास मदत होईल.

भारतातील सर्वात लांब पूल 2021
प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (PMAY-U)
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास- जन्म, स्वराज्याची स्थापना आणि इतर तथ्ये छत्रपती शिवाजी महाराज- लढाया, स्वराज्य विस्तार, राज्याभिषेक, कारभार
भारतातील राष्ट्रीय उद्यानांची राज्यनिहाय यादी
जगातील नवीन सात आश्चर्ये
भारताच्या महत्त्वपूर्ण लष्करी संयुक्त युद्धासरावांची यादी | [UPDATED] भारतातील सर्वोच्च पर्वतीय शिखरांची राज्यनिहाय यादी
National Health Mission (NHM): Study Material for Arogya Bharti 2021 राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM)
कोविड-19 स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्वाची माहिती राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रम: भाग 1
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रम: भाग 2 राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रम: भाग 3
सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम (UIP) आरोग्य विषयक महत्वाचे दिवस
महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या नद्या (संगमस्थळे, धरणे, काठावरची महत्त्वाची शहरे भारतातील महत्त्वाच्या नद्या: पहिल्या दहा लांब नद्यांची यादी
भारतातील राष्ट्रीय महामार्ग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) बद्दल माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
नदीकाठच्या भारतीय शहरांची यादी भारतातील शास्त्रीय आणि लोक नृत्य
भारताच्या पंचवार्षिक योजना (1951 ते 2017) | FYPs (From 1951 To 2017)

महाराष्ट्रातील महत्त्वाची वृत्तपत्रे | Important Newspapers In Maharashtra

Important Passes in Maharashtra | महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे घाटरस्ते

Our Solar System: आपली सौरप्रणाली: निर्मिती, ग्रह, तथ्य आणि प्रश्न

भारताची टोकियो ऑलिम्पिक कामगिरी एका दृष्टीक्षेपात

Union and Maharashtra State Council of Ministers

ढग व ढगांचे प्रकार (Clouds And Types Of Clouds)

Indian Constitution | आपली राज्यघटना: मांडणी, स्रोत, भाग, कलमे आणि परिशिष्टे

Highest Mountain Peaks In India – State-Wise List | भारतातील सर्वोच्च पर्वतीय शिखरांची राज्यनिहाय यादी

State Wise-List Of National Parks In India | भारतातील राष्ट्रीय उद्यानांची राज्यनिहाय यादी

Fundamental Rights Of Indian Citizens | भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार

List Of Countries And Their National Sports |  देशांची यादी आणि त्यांचा राष्ट्रीय खेळ

सार्वजनिक वित्त: राजकोषीय धोरण, अर्थसंकल्पीय पद्धत आणि व्याख्या | Public Finance

महाराष्ट्र राज्य GK PDF प्रश्न आणि स्पष्टीकरणासोबत त्यांचे उत्तर | Download All Parts

FAQs AMRUT Mission

Q1. AMRUT Mission मधील AMRUT चा अर्थ काय?

Ans. AMRUT म्हणजे Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation

Q2. AMRUT Mission ची सुरवात कधी झाली?

Ans. AMRUT Mission ची सुरवात 2015 मध्ये झाली.

Q3. AMRUT Mission मध्ये महाराष्ट्रातील किती शहराची निवड झाली?

Ans. AMRUT Mission मध्ये महाराष्ट्रातील 44 शहराची निवड झाली.

Q4. MHADA भरतीच्या दृष्टीने मला महत्वपूर्ण लेख कुठे पाहायला मिळतील?

Ans. Adda247 मराठी च्या अधिकृत संकेतस्थळावर तुम्हाला म्हाडा संदर्भात संपूर्ण माहिती, जसे की परीक्षा अभ्यास साहित्य, परीक्षेचे Notification, प्रवेशपत्र याबद्दल माहिती मिळेल.

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi 

AMRUT Mission: Study Material for MHADA Exam | AMRUT मिशन_100.1
म्हाडा भरती 2021 विविध पदांसाठी Full Length Test Series

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-ऑक्टोबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?