Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   Essential Elements for Plants

Importance of Plant Nutrients, वनस्पती पोषण घटकांचे महत्त्व

Table of Contents

Importance of Plant Nutrients: Living organisms need food for growth and perspiration to obtain energy. Nutrients must be available not only in sufficient quantity but also in the right quantity. The importance of nutrients in plants is unique. The importance of nutrients in plants is unique. Plants, like all living things, need nutrients and minerals to grow. These chemical elements are essential for growth, metabolic function and completion of its life cycle. We will see detailed information about some of the essential elements in this article on Importance of Plant Nutrients (वनस्पती पोषण घटकांचे महत्त्व).

Importance of Plant Nutrients
Category Study Material
Subject Static General Awareness
Name Importance of Plant Nutrients
Topic Plant Nutrients

Importance of Plant Nutrients | वनस्पती पोषण घटकांचे महत्त्व

Importance of Plant Nutrients: प्राण्यांना ज्या कारणांसाठी पोषक तत्वांची गरज असते त्याच कारणांसाठी वनस्पतींना पोषक तत्वांची गरज असते. त्यांची उगवण, वाढ, रोग आणि कीटक यांच्याशी लढण्यासाठी आणि पुनरुत्पादनासाठी त्यांची आवश्यकता असते. प्राण्यांप्रमाणेच, वनस्पती निरोगी राहण्यासाठी पोषक तत्वांची मोठ्या, लहान  प्रमाणात गरज असते.

Importance of Plant Nutrients, Study Material for Competitive Exams_40.1
Adda247 Marathi Telegram

Importance of Plant Nutrients |वनस्पती पोषण घटकांचे महत्त्व : Nitrogen (N)

Importance of Plant Nutrients: Nitrogen (N): वनस्पतीमधील Nitrogen चा महत्व पुढीलप्रमाणे:

 • Amino Acid, Protein, Nucleic Acid, Nucleotide, Enzyme (संप्रेरके), Hormones बनवण्यासाठी.
 • पानांचा हिरवा रंग व वाढ (Growth) यांसाठी गरज.
 • वरची वाढ (Shoot Growth Activator)

कमतरता :

 • जुन्या पानांवर आधी दिसून येते.
 • Necrosis.

Importance of Plant Nutrients |वनस्पती पोषण घटकांचे महत्त्व : Phosphorus (P)

Importance of Plant Nutrients: Phosphorus (P) : वनस्पतीमधील Phosphorus चा महत्व पुढीलप्रमाणे:

 • वनस्पतींसाठी जीवन व पिकांचा आत्मा.
 • ATP Synthesis.
 • मूळांची वाढ (Root Growth Activator)
 • प्रजनन क्रिया.
 • Fruit Quality Improvement.
 • Phaytin व Phospholipid चा महत्वाचा घटक.
 • Mg वहनास मदत.
 • प्रमाण जास्त झाल्यास लोह व झींक कमतरता जाणवते.

कमतरता :

 • पानांच्या कडा लांबट.
 • फळ व पीक पक्वता उशीरा.
 • Fruit Quality lowering.

Click here to Check MPSC Group C Notification 2022

Importance of Plant Nutrients |वनस्पती पोषण घटकांचे महत्त्व : Potassium (K)

Importance of Plant Nutrients: Potassium (K): वनस्पतीमधील Potassium चा महत्व पुढीलप्रमाणे:

 • रोग प्रतिकारक शक्ती (Plant Immunity) वाढवतो.
 • पाण्याचा समतोल (उचित शोषण)
 • Regulate Stomata opening & closing.
 • साखर, स्टार्च निर्मिती व वाहतूक.
 • तेलबियांमध्ये तेलाचे प्रमाण वाढते.
 • फळांची गुणवत्ता वाढ
 • Nitrogen च्या जास्त प्रमाणामुळे होणाऱ्या इजांची भरपाई.

कमतरता

 • Inter-venial Chlorosis.
 • पाने पिवळी पडतात.
 • पानांवर तांबडे व पिवळे ठिपके पडतात.

Importance of Plant Nutrients |वनस्पती पोषण घटकांचे महत्त्व : Calcium (Ca)

Importance of Plant Nutrients: Calcium (Ca): वनस्पतीमधील Calcium चा महत्व पुढीलप्रमाणे:

 • पेशीभित्तिका निर्मिती.
 • पेशींचा रचनात्मक आराखडा. (Cell Wall)
 • पेशी विभाजन (Mitosis)
 • विकरांशी संबंधित क्रिया.
 • Activator of Amylase.
 • Root Tip Activator.
 • मूळांची वाढ Trigger करतो.

कमतरता :

 • नवीन पानांत आधी दिसून येते.

रोग :

 • द्राक्षे : Blue Baby Syndrome.
 • चेरी : Mummification.
Importance of Plant Nutrients, Study Material for Competitive Exams_50.1
Adda247 Marathi App

Importance of Plant Nutrients |वनस्पती पोषण घटकांचे महत्त्व : Magnesium (Mg) 

Importance of Plant Nutrients: Magnesium (Mg) : वनस्पतीमधील Magnesium चा महत्व पुढीलप्रमाणे:

 • Chlorophyll ची निर्मिती
 • प्रकाशसंश्लेषनात उत्प्रेरकाचे कार्य.
 • Chromosome, Poly-ribosome चे वहन.
 • Protein Synthesis.
 • फॉस्फरस चे वहन.
 • तेल व मेद निर्मिती.

कमतरता : जुन्या पानामध्ये.

 • शिरा पिवळ्या पडतात.
 • Gummosis
 • प्रकाशसंश्लेषणावर विपरीत परीणाम होतो.
 • N, P आणि Mg ची कमतरता प्रामुख्याने जुन्या पानांवर दिसून येते.

Importance of Plant Nutrients |वनस्पती पोषण घटकांचे महत्त्व : Sulfur (S)

Importance of Plant Nutrients: Sulfur (S): वनस्पतीमधील Sulfur  चा महत्व पुढीलप्रमाणे:

 • Amino Acidsची निर्मिती.
 • सुगंधी संयुगांची निर्मिती
 • Nodule Formation मध्ये मदत.
 • Cystine, Thiamin, Biotin व CO-A चा घटक.

कमतरता :

 • नवीन पानांमध्ये Chlorosis दिसून येतो.

One Liner Questions on Monthly Current Affairs in Marathi- July 2022.

Importance of Plant Nutrients |वनस्पती पोषण घटकांचे महत्त्व : Zinc (Zn)

Importance of Plant Nutrients: Zinc (Zn): वनस्पतीमधील Zinc चा महत्व पुढीलप्रमाणे:

 • Growth Hormone (Auxin) चे प्रमाण वाढवतो.
 • Activator of about 80 enzymes.
 • Abscisic Acid ची निर्मिती.
 • पाण्याचे शोषण करण्यास मदत.
 • पोषक संजीवके निर्मिती.
 • फळ गळ थांबवतो.
 • Synthesis of IAA.

कमतरता :

 • Little Leaf Disease (छोटी पाने)
 • Inter-venial Chlorosis.
 • कडा तांबड्या पडतात.

Importance of Plant Nutrients |वनस्पती पोषण घटकांचे महत्त्व : Copper (Cu)  

Importance of Plant Nutrients: Copper (Cu): वनस्पतीमधील Copper चा महत्व पुढीलप्रमाणे:

 • Electron Transport Chain मध्ये सहभाग.
 • फुल / धान्य निर्मिती.
 • विकर निर्मिती.
 • अत्यावश्यक जीवनसत्त्व निर्मिती (Vitamin A निर्मिती)

कमतरता :

 • Necrosis.
 • पाणी घातले तरी पाने सुकुन जाणे.
 • Wilting (पान गळ)
 • लिंबू वर्गीय पीके: Dieback (शेंडेमर रोग)
 • नारळ: येलो मॉटल/ कडांग रोग.

Various Corporation in Maharashtra

Importance of Plant Nutrients |वनस्पती पोषण घटकांचे महत्त्व : Molybdenum (Mb)

Importance of Plant Nutrients: Molybdenum (Mb): वनस्पतीमधील Molybdenum चा महत्व पुढीलप्रमाणे:

 • नत्र स्थिरीकरण.
 • Ascorbic Acid निर्मिती. (Vitamin C निर्मिती)
 • Fe  चे स्थलांतर.

कमतरता :

 • Inter-venial Chlororsis & then Necrosis.
 • रोपे खुजी.
 • फुलकोबी : चाबुक शेपटी रोग.
 • Tomato : मॉटलिंग रोग.

Importance of Plant Nutrients |वनस्पती पोषण घटकांचे महत्त्व : Boron (B)

Importance of Plant Nutrients: Boron (B): वनस्पतीमधील Boron चा महत्व पुढीलप्रमाणे:

 • साखरेचे वहन
 • DNA synthesis
 • पेशीविभाजन
 • वनस्पतीप्रजनन , परागकण उगवण.
 • Ca चे चयापचय
 • K/Ca गुणोत्तर नियंत्रण.

कमतरता :

 • मुळांची वाढ मंदावते
 • कमतरता खोडांच्या व मूळांच्या टोकांवर दिसून येते.
 • Water translocation थांबते.
 • Cracking of fruit.
 • बिट : Heart Root disease.
 • तंबाखु : Top Sickness disease.
 • फुलकोबी : खोड पोकळ.
 • Turnip (सलगम) : Water core disease.

Importance of Plant Nutrients |वनस्पती  पोषण घटकांचे महत्त्व : Chlorine (Cl) 

Importance of Plant Nutrients: Chlorine (Cl): वनस्पतीमधील Chlorine चा महत्व पुढीलप्रमाणे:

 • Hill’s Reaction : split of water molecules.
 • Photolysis of water.
 • मुळांची व पानांची वाढ.
 • गहू, टमाटे, तंबाखू यांची पाने जाड बनतात.
 • पानात पाण्याचे प्रमाण वाढते.

कमतरता :

 • पानांवर ठिपके पडतात.
 • Chlorosis & Necrosis
 • wilting (पानगळ)
 • जाड व वाढ खुंटलेली मुळे.

Importance of Plant Nutrients |वनस्पती पोषण घटकांचे महत्त्व :  Iron (Fe)

Importance of Plant Nutrients: Iron (Fe): वनस्पतीमधील Iron चा महत्व पुढीलप्रमाणे:

 • Oxygen चे वहन.
 • Electron Transport chain.
 • Cytochrome व Ferrodoxin ची निर्मिती.
 • Chlorophyll निर्मिती.
 • पेशी श्वसन आणि उर्जा पुरवठा.
 • उत्प्रेरक कार्य व उत्प्रेरकांची निर्मिती.

कमतरता :

 • Calcareous Soil.
 • जमिनीत Na2CO3 चे प्रमाण वाढते.

Importance of Plant Nutrients |वनस्पती पोषण घटकांचे महत्त्व : Manganese (Ma)

Importance of Plant Nutrients: Manganese (Ma): वनस्पतीमधील Manganese चा महत्व पुढीलप्रमाणे:

 • लोह (Fe) चे चयापचय.
 • जीवनसत्त्व निर्मिती जसे की Vit. C, Vit. A, Riboflavin इत्यादी.
 • श्वसन क्रियेत सहभाग.
 • तापमानापासून संरक्षण
 • chloroplast संरचनेचे संरक्षण.

कमतरता

 • Inter-venial Chlorosis
 • पाने पिवळी पण शिरा हिरव्या.
 • पानांवर Necrotic spots (ठिपके).
 • भात : ब्रॉनझिंग रोग

अधिक्य :

 • Deficiency of Fe, Mg, Ca.

आम्ही अशीच उपयुक्त माहिती तुमच्यासाठी यापुढेही घेऊन येणार आहोत. त्याचा तुम्हाला अभ्यास करताना नक्कीच खूप फायदा होईल. त्यासाठी Adda247-Marathi च्या संकेतस्थळावर भेट देत रहा. तुम्हाला Adda247-Marathi च्या टीम कडून अभ्यासासाठी खूप खूप शुभेच्छा.

For More Study Articles, Click here

इतिहास भूगोल राज्यघटना विज्ञान अर्थव्यवस्था
सिंधू संस्कृती महाराष्ट्रातील वने घटना निर्मिती वनस्पतीची रचना व कार्ये पंचवार्षिक योजना
मौर्य राजवंश महाराष्ट्रातील लोकजीवन भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्टे सूक्ष्मजीव आणि वनस्पतींचे वर्गीकरण नाणे बाजार भांडवली बाजार
चालुक्य राजवंश महाराष्ट्रातील पर्वतरांगा भारतीय संविधानाची उद्देशिका प्राण्यांचे वर्गीकरण दारिद्र व बेरोजगारी
संघराज्य व त्याचे राज्यक्षेत्र रोग व रोगांचे प्रकार भारतातील कृषी अर्थव्यवस्था
मराठा साम्राज्य महाराष्ट्रातील विभाग आणि जिल्हे नागरिकत्व रक्ताभिसरण संस्था भारतातील हरित क्रांती
महाराष्ट्राची मानचिन्हे मुलभूत हक्क आवर्तसारणी
गांधी युग महाराष्ट्रातील धरणे राज्य शासनाची मार्गदर्शक तत्वे आम्ल व आम्लारी
महाराष्ट्राच्या शेजारील राज्ये घटनादुरुस्ती
महाराष्ट्रातील आदिवासी लोकजीवन राष्ट्रपती मिश्रधातू
महाराष्ट्राची लोकसंख्या उपराष्ट्रपतींची यादी (1952-2023)
हिमालय पर्वत महाराष्ट्राच्या राज्यपालांची यादी गती व गतीचे प्रकार
प्रधानमंत्री: अधिकार व कार्य आणि मंत्रिमंडळ व मंत्रीमंडळ प्रकाशाचे गुणधर्म
भारतातील शेती भारताची संसद: राज्यसभा कार्य आणि उर्जा
राष्ट्रीय आणीबाणी
भारताची जणगणना वित्तीय आणीबाणी
आपली सूर्यप्रणाली
जगातील 7 खंड
जगातील लांब नद्या

 

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Importance of Plant Nutrients, Study Material for Competitive Exams_60.1
महाराष्ट्र महापॅक

Sharing is caring!

FAQs

How many nutrients are essential for plants to growth?

Plants need 16 nutrients for their growth.

What are the essential nutrients for plant growth?

Nutrients required for growth of plants are C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Ma, Mb, B, Zn, Cl and Cu.

Who invented the Criteria of Essentiality for plants?

Arnon and Stout invented the Criteria of Essentiality for plants.

What functional elements are required for plant growth?

Functional elements required for growth of plants are Silicon, Cobalt, Vanadium and Nikel.