Marathi govt jobs   »   Maharashtra Govt Jobs   »   MPSC Civil Services 2023

MPSC Civil Services 2023 Result Out, Check Notification, Vacancy, Exam Date, Eligibility Criteria of MPSC Gazetted Exam

MPSC Civil Services 2023 Notification Out, Check Vacancy, Exam Date, Eligibility Criteria of MPSC Gazetted Exam_20.1

MPSC Civil Services 2023 Exam

MPSC Civil Services 2023: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has released the MPSC Civil Services Result 2023 on 18 September 2023. Candidates can download MPSC Civil Services Result 2023 from the link provided in the article.

MPSC Civil Services 2023 Common Prelims Exam Notification on 24th February 2023 on its official website i.e. www.mpsc.gov.in. Maharashtra Gazetted Civil Services Common Preliminary Exam Notification 2023 is released for MPSC Rajyaseva, MPSC Technical Engineering Services, Food and Drug Services, Inspector Validation Science, etc. Cadre. MPSC Civil Services Combine Prelims Exam 2023 is scheduled on 4th June 2023. Total 673 681 Vacancies are released for MPSC Civil Services Exam 2023. Check MPSC Civil Services Vacancy, Eligibility Criteria, Maharashtra Civil Services Exam Dates, etc. details here.

MPSC Gazetted Civil Services Exam 2023: Overview

MPSC Gazetted Civil Services Exam 2023 Overview: MPSC MPSC Gazetted Civil Services Exam 2023 has announced for a total of 681 Gazetted Posts. Below check the overview of the MPSC Civil Services 2023 Exam.

MPSC Civil Services 2023 Exam: Overview
Organization Name Maharashtra Public Service Commission
Exam Name MPSC Civil Services Combined Prelims Exam 2023
MPSC Civil Services Vacancy 673

681

Post Various
MPSC Civil Services Combined Prelims Exam 3rd June 2023
Online Application Start 2nd March 2023
Application Mode Online
Exam Mode Offline
Official Website mpsconline.gov.in

Maharashtra MPSC Civil Services Exam 2023 | MPSC राजपत्रित नागरी सेवा परीक्षा 2023

Maharashtra MPSC Civil Services Exam 2023: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) ने 18 सप्टेंबर 2023 रोजी MPSC नागरी सेवा निकाल 2023 जाहीर केला आहे. उमेदवार या लेखात दिलेल्या लिंक द्वारे MPSC नागरी सेवा पूर्व परीक्षा निकाल 2023 डाउनलोड करू शकतात

MPSC ने 24 फेब्रुवारी 2023 रोजी MPSC नागरी सेवा 2023 संयुक्त पूर्व परीक्षेची अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. यावर्षी MPSC नागरी सेवा परीक्षा 2023 साठी एकूण 673 681 रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत. MPSC राज्यसेवा, MPSC तांत्रिक अभियांत्रिकी सेवा, अन्न व औषध प्रशासकीय सेवा, निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, इ. संवर्गासाठी महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 अधिसूचना जारी केली होती. MPSC नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023, 4 जून 2023 रोजी घेण्यात आली. MPSC नागरी सेवा रिक्त जागा, पात्रता निकष, महाराष्ट्र नागरी सेवा परीक्षेच्या तारखा इ. तपशील येथे पहा.

MPSC Civil Services Combined Prelims Exam Notification 2023 PDF | MPSC राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 अधिसूचना pdf

MPSC Civil Services Combined Prelims Exam Notification 2023 PDF: सामान्य प्रशासन विभाग (राज्य सेवा गट-अ व गट-ब), पाणी पुरवठा व स्वच्छता, जलसंपदा, मृद व जलसंधारण विभाग (महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा गट-अव गट-ब), सार्वजनिक बांधकाम विभाग (महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा गट-ब), अन्न व नागरी विभाग (निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, गट-ब) आणि वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग (अन्न व औषध प्रशासकीय सेवा, गट-ब) या पदांसाठी संयुक्त पूर्व परीक्षा घेण्यात येणार असून, पूर्व परीक्षेची सविस्तर अधिसूचना पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर Click करा.

Click here to View MPSC Civil Services 2023 Combined Prelims Notification (Dates Over)

MPSC Civil Services 2023 Notification Out, Check Vacancy, Exam Date, Eligibility Criteria of MPSC Gazetted Exam_30.1
MPSC Civil Services 2023 Test Series

MPSC Civil Services Exam Date & Other Important Dates 2022 | MPSC राजपत्रित नागरी सेवा 2023 च्या महत्वाच्या तारखा

MPSC Civil Services Exam Date 2023: MPSC नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 चा निकाल 18 सप्टेंबर 2023 रोजी जाहीर झाला असून MPSC Civil Services 2023 संबधी इतर महत्वाच्या तारखा खालील तक्त्यात देण्यात आले आहेत.

MPSC Civil Services 2023 Notification: Important Dates
Events Dates
MPSC Gazetted Civil Services Combined Prelims Exam 2023 Notification 24 February 2023
Start Date to Apply Online for MPSC Civil Services Combined Prelims Exam 2023 2 March 2023
Last Date to Apply Online for MPSC Civil Services Combined Prelims Exam 2023 22 March 2023

03 April 2023

MPSC Civil Services Prelims Admit Card 2023 26 May 2023
MPSC Civil Services Combined Prelims Exam Date 2023 04 June 2023
MPSC Civil Services Prelims Answer Key 2023 (First) 07 June 2023
MPSC Civil Services Prelims Answer Key 2023 (Final) 18 July 2023
MPSC Rajyseva Prelims Result 2023 06 September 2023
MPSC Civil Services Prelims Result 2023 18 September 2023
MPSC Rajyaseva Mains Exam 2023 Will be Announced Soon
MPSC Civil Engineering Services Mains Exam 2023 Will be Announced Soon
MPSC Electrical Engineering Services Mains Exam 2023 Will be Announced Soon
MPSC Inspector, Validation Science Mains Exam 2023 Will be Announced Soon
MPSC Food and Drug Administration Services Mains Exam 2023 Will be Announced Soon

MPSC Civil Services Vacancy 2023 | MPSC राजपत्रित नागरी सेवा रिक्त पदाचा तपशील

MPSC Civil Services Vacancy 2023: MPSC Civil Services 2023 Notification 2023 सोबत रिक्त पदाचा तपशील देखील जाहीर करण्यात आले आहे. MPSC Civil Services Vacancy 2023 मध्ये आता सहायक आयुक्त अन्न, गट अ पदाचा समावेश करण्यात आला आहे. यासंदर्भात 17 मार्च 2023 रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने एक शुद्धिपत्रक जाहीर केले आहे. पदानुसार आणि संवर्ग नुसार रिक्त पदाचा तपशील (MPSC Civil Services Vacancy 2023) खालील तक्त्यात देण्यात आले आहे.

Sr. No. Post Name (विभाग (संवर्ग)) Vacancy (रिक्त पदे)
1 सामान्य प्रशासन विभाग (राज्य सेवा गट-अ व गट-ब) 295
2 पाणी पुरवठा व स्वच्छता, जलसंपदा, मृद व जलसंधारण विभाग (महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा गट-अव गट-ब) 130
3 सार्वजनिक बांधकाम विभाग (महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा गट-ब) 15
4 अन्न व नागरी विभाग (निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र, गट-ब) 39
5 वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग (अन्न व औषध प्रशासकीय सेवा, गट-ब) 194
6 सहायक आयुक्त, गट अ (अन्न व औषध प्रशासकीय सेवा, गट-अ) 08
Total (एकूण) 681

MPSC Civil Services Exam 2023 द्वारे 681 रिक्त पदांची भरती होणार असून MPSC Civil Services Vacancy 2023 मधील विवीध संवर्गातील आरक्षणनिहाय रिक्त पदे पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून अधिसूचना PDF तपासा.

MPSC Civil Services 2023 Vacancy

17 मार्च 2023 रोजी जाहीर झालेले शुद्धिपत्रक डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Civil Services 2023 Corrigendum (17 March 2023)

MPSC Civil Services 2023: Qualification | MPSC राजपत्रित नागरी सेवा 2023 साठी लागणारी शैक्षणिक अहर्ता 

MPSC Civil Services 2023 Qualification: पदानुसार आवश्यक शैक्षणिक अहर्ता खाली तपासा.

राज्यसेवा परीक्षा: 

A. सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-अ पदासाठी खालीलप्रमाणे अर्हता आवश्यक :

 1. साविधिक विदयापीठाधी किमान 55 टक्क्यांसह वाणिज्य शाखेची स्नातक पदयों किया
 2. इन्स्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटस आफ इंडिया यांनी घेतलेली सनदी लेखापालाची अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण किंवा
 3. इन्स्टिटयूट ऑफ कॉस्ट अँड वर्क्स अकाऊंटस यांनी आयोजित केलेली परिव्यय लेखाशास्त्राची अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण किंवा
 4. साविधिक विदयापीठाची वाणिज्य मधील पदव्युत्तर पदवी किंवा
 5. अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मान्यताप्राप्त संस्थेमधून प्रशासन या विशेषज्ञतेसह पदवी (एम.बी.ए).

B. उद्योग अधिकारी (तांत्रिफ), गट-अ पदासाठी खालीलप्रमाणे अर्हता आवश्यक :

 1. सांविधिक विद्यापीठ, अभियांत्रिको मधील (स्थापत्य अभियांत्रिकी तसेच स्वापत्य अभियांत्रिकी मधील विषयांच्या गटांशी संलग्न असलेल्या वास्तुविद्या, नगररचना इत्यादी विषयतिरिक्त किया तंत्रज्ञान पदवी किया
 2. विज्ञान शाखेतील सांविधिक विद्यापीठाची पदवी

C. सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-अ पदासाठी खालीलप्रमाणे अर्हता आवश्यक :

 1. यांत्रिकी किंवा स्वयंचलित्र (ऑटोमोबाईल) अभियांत्रिकीमधील किमान 4 वर्षांची पदवी
 2. मुख्य परीक्षेचा अर्ज सादर करण्याच्या शेवटच्या तारखेला गिअर्स, हलकी मोटार वाहने आणि परिवहन वाहने (अवजड मालवाहू वाहने व अवजड प्रवासी वाहने) यांसह मोटार सायकल चालविण्यासाठी प्राधिकृत करणा-या सक्षम प्राधिकरणाने दिलेले वाहन चालविण्याचे वैध लायसन आवश्यक.
 3. मुख्य परीक्षेचा अर्ज सादर करण्याच्या शेवटच्या तारखेला, अवजड मालवाहू वाहने किंवा यथास्थिती, अवजड प्रवासी वाहने, अथवा अवजड मालवाहू वाहने व अवजड प्रवासी वाहने ही दोन्ही वाहने चालविण्याचे वैध लायसन धारण करीत नसेल तर, परिवीक्षा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी असे वाहन चालविण्याचे लायसन प्राप्त करणे अनिवार्य, अन्यथा सेवा समाप्त करण्यास पात्र असेल.
 4. कोणताही खंड न पडता वाहन चालविण्याच्या लायसनचे वेळोवेळी नुतनीकरण करणे आवश्यक राहील.

स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा :-

 1. मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकी मधील पदवी किंवा महाराष्ट्र शासनाने त्या पदवीशी समतुल्य असल्याचे घोषित केलेली तत्सम अर्हता.
 2. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक संकिर्ण-२०१३ (४५/१३)/ भाग- १/तांशि-२, दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०१६ नुसार खालील शैक्षणिक अर्हता स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाशी समतुल्य आहेत:-

(अ) B.E. / B. Tech. (Civil and Water Management)

(ब) B.E. / B. Tech. (Civil and Environmental)

(क) B.E. / B. Tech. (Structural),

(ड) B.E./B.Tech. (Construction Engineering/Technology)

महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा :-

 1. मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची विद्युत अभियांत्रिकीमधील पदवी किंवा महाराष्ट्र शासनाने पदवी समतुल्य असल्याचे घोषित केलेली तत्सम अर्हता.
 2. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक संकिर्ण-२०१३ (४५/१३)/भाग-१२/तांशि-२, दिनांक १८ ऑक्टोबर, २०१६ नुसार खालील अर्हता विद्युत अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रमाशी समतुल्य आहेत:-

(अ) B.E. / B. Tech. ( (Electrical and Power)

(ब) BE/B.Tech. ( ( Electronics and power )

(क) B.E / B. Tech. ( (Power System)

(ड) B.E / B. Tech. ( (Electrical and Electronics)

निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र :-

 1. सावधानीक विद्यापीठाची मेकॅनिकल, इलेक्ट्रीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्पुटर इंजिनिअरींग मधील पदवी किंवा विज्ञान शाखेची (ज्यामधील एक विषय भौतिक शास्त्र असेल) पदवी

अन्न व औषध प्रशासकीय सेवा परीक्षा :-

 1. अन्न तंत्रज्ञान किंवा डेअरी तंत्रज्ञान किंवा जैव तंत्रज्ञान किंवा तेल तंत्रज्ञान किंवा कृषि शास्त्र किंवा पशु वैद्यकीय शास्त्र किंवा जैव रसायन किंवा सुक्ष्मजीवशास्त्र किंवा रसायन शास्त्र किंवा वैद्यकशास्त्र या विषयातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी, पदव्युत्तर पदवी किंवा डॉक्टरेट (Doctorate)-
 2. केंद्रशासनाच्या मान्यतेने अन्न प्राधिकारणाने अधिसूचित केलेल्या समतुल्य किंवा मान्यताप्राप्त अर्हता.
MPSC Civil Services 2023 Notification Out, Check Vacancy, Exam Date, Eligibility Criteria of MPSC Gazetted Exam_30.1
MPSC Civil Services 2023 Test Series

MPSC Civil Services Age Limit 2023 | MPSC राजपत्रित नागरी सेवा 2023-  वयोमर्यादा

MPSC Civil Services Age Limit 2023: MPSC राजपत्रित नागरी सेवा अंतर्गत होणाऱ्या सर्व पदांसाठी कमीत कमी वयोमर्यादा 18/19 वर्ष असून अमागास पदाच्या उमेदवारांसाठी जास्तीच जास्त वयोमर्यादा 38 वर्ष आहे, तर मागास प्रवर्गाच्या उमेदवारांसाठी जास्तीच जास्त वय वयोमर्यादा 43 वर्ष आहे.

 • खुला प्रवर्ग – 18 ते 40 वर्षे
 • मागास प्रवर्ग – 18 ते 45 वर्षे
 • खेळाडू – 18 ते 45 वर्षे
 • दिव्यांग  – 18 ते 45 वर्षे

MPSC Civil Services Exam Fees 2023 | MPSC राजपत्रित नागरी सेवा परीक्षेसाठी अर्ज शुल्क

MPSC Civil Services Exam Fees 2023: उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज करण्यापूर्वी अर्ज शुल्क तपासावे जे खाली दिले आहे.

 • अराखीव (खुला):  394/- रुपये
 • मागासवर्गीय, आर्थिक दुर्बल घटक व अनाथ:  294/- रुपये
 • उपरोक्त परीक्षा शुल्का व्यतिरिक्त बँक शुल्क तसेच त्यावरील देयकर अतिरिक्त असतील.
 • परीक्षा शुल्क ना-परतावा (Non-refundable) आहे.

MPSC Civil Services Apply Online Link | MPSC राजपत्रित नागरी सेवा पूर्व परीक्षा 2022 ऑनलाईन अर्ज Link

MPSC Civil Services Apply Online Link 2023: MPSC राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 साठी ऑनलाईन अर्ज करायची शेवटची तारीख 03 एप्रिल 2023 होती. MPSC Civil Services Combined Prelims Exam 2023 ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी मुदत संपल्याने आता लिंक Inactive झाली आहे.

MPSC Civil Services 2023 Apply Online Link (Link Inactive)

MPSC Civil Services Selection Procedure | MPSC राजपत्रित नागरी सेवा निवड प्रक्रिया

MPSC Civil Services Selection Procedure: प्रस्तुत परीक्षा खालील तीन टप्प्यामध्ये घेण्यात येईल:

 1. पूर्व परीक्षा गुण 400
 2. मुख्य परीक्षा गुण 800
 3. मुलाखत गुण 100
 • MPSC राजपत्रित नागरी पूर्व परीक्षा 2023 च्या निकालाच्या आधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या आणि पूर्व परीक्षेच्या जाहिरातीमध्ये अर्हता व अन्य अटींची विहित दिनांकास किंवा त्यापूर्वी पुर्तता करणा-या उमदेवारास मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात येईल.
 • मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवाराने आयोगाकडून निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीत आयोगाच्या https://mpsconline.gov.in या संकेतस्थळाव्दारे फक्त ऑनलाईन पध्दतीने आवश्यक अर्ज/माहिती सादर करणे आवश्यक राहील.
 • पूर्व परीक्षेच्या प्रवेशासाठी आयोगास अर्जाद्वारे सादर केलेल्या माहितीच्या आधारेच मुख्य परीक्षेकरीता आवश्यक अर्ज/माहिती विहित पध्दतीने सादर करता येईल.

MPSC Civil Gazetted Services Syllabus 2023 | MPSC राजपत्रित (गट अ आणि गट ब) सेवा परीक्षेचा अभ्यासक्रम

MPSC Civil Gazetted Services Syllabus 2023: राज्यसेवेसह सर्व राजपत्रित गट-अ व गट-ब संवर्गातील पदभरतीकरीता ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा’ (Maharashtra Civil Services Gazetted Combined Preliminary Examination) या नावाने एकच संयुक्त पूर्व परीक्षा होणार आहे. MPSC राजपत्रित सेवा पूर्व परीक्षेमध्ये दोन पेपर आहे एक म्हणजे सामान्य अध्ययन (GS) आणि दुसरा CSAT यातील पहिला पेपर हा अनिवार्य स्वरूपाचा असून दुसरा पेपर CSAT हा Qualifying in Nature आहे. MPSC Civil Gazetted Services Syllabus 2023 बद्दल सविस्तर माहिती पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Civil Gazetted Services Syllabus 2023

MPSC Rajyaseva Question Papers | MPSC राज्यसेवा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDFs

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Papers: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची MPSC State services Exam चांगले गुण मिळवण्यासाठी  परीक्षेचे स्वरूप लक्षात घेणे जास्त महत्वाचे आहे. परीक्षेत कशाप्रकारे प्रश्न विचारतात आणि सर्वात महत्वाचे कोणत्या विषयावर कसे प्रश्न विचारले जातात हे माहित असणे अतंत्य गरजेचे असते. त्या दृष्टीने, परीक्षेला सहाय्य होईल असे मागच्या वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकेचे विश्लेषण व मागील वर्षाच्या सर्व प्रश्नपत्रिका मिळवण्यासाठी खालील लेख तुम्हाला नक्कीच मदत करतील.

MPSC Rajyaseva Exam Previous Year Question Papers with Answer Keys PDFs
MPSC State Services Prelims Exam Subject and Topic wise Weightage MPSC Rajyaseva Mains Exam Subject and Topic wise Weightage

MPSC Rajyaseva Cut Off, Previous Year Cut Off | MPSC  राज्यसेवा मागील वर्षांचा कट ऑफ

MPSC Rajyaseva Cut Off: MPSC राज्यसेवा परीक्षेच्या अभ्यासातील सर्वात पहिला आणि महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे मागील वर्षीचा कट ऑफ माहित असणे. यामुळे आपल्याला अभ्यासाचे नियोजन आणि गुणांचे ध्येय ठरविण्यात मदत होते. खालील लिंक वर क्लिक करून आपण MPSC राज्यसेवा परीक्षा मागील वर्षांचा कट ऑफ तपासू शकता.

MPSC RajyaSeva Previous Year Exam Cut Off

MPSC Civil Services Admit Card 2023 | MPSC राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 प्रवेशपत्र

MPSC Civil Services Admit Card 2023: MPSC राजपत्रित नागरी सेवा परीक्षा 2023 विविध केंद्रावर 04 जून 2023 रोजी होणार आहे. त्यासाठीचे प्रवेशपत्र परीक्षेच्या 07 ते 10 दिवस अगोदर उपलब्ध होणार आहे. जसे MPSC Rajyaseva Admit Card 2023 होईल तसे आम्ही या लेखात अपडेट करू.

MPSC Civil Services Admit Card 2023

MPSC Civil Services Answer Key 2023 | MPSC राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 उत्तरतालिका

MPSC Rajyaseva Answer Key 2023: MPSC राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 झाल्यानंतर 18 जुलै 2023 रोजी अंतिम MPSC Civil Services Answer Key 2023 जाहीर करण्यात आली होती. MPSC Civil Services Answer Key 2023 डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Civil Services Answer Key 2023

MPSC Civil Services Result 2023 | MPSC राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 निकाल

MPSC State Serivices Result 2022: MPSC राजपत्रित नागरी सेवा पूर्व परीक्षा 2023 चा 06 व 18 सप्टेंबर 2023 रोजी जाहीर झाला आहे. MPSC Civil Services Result 2023 पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Civil Services Result 2023

MPSC Civil Services 2023 Notification Out, Check Vacancy, Exam Date, Eligibility Criteria of MPSC Gazetted Exam_50.1
Adda247 Marathi Telegram

 

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi
Official Website of MPSC https:/mpsc.gov.in/

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Civil Services 2023 Notification Out, Check Vacancy, Exam Date, Eligibility Criteria of MPSC Gazetted Exam_30.1
MPSC Civil Services 2023 Test Series

FAQs

When was MPSC Civil Services Combined Prelims Notification 2023 released?

MPSC Civil Services Combined Prelims Notification 2023 is released on 24th February 2023.

What is start date to apply online for MPSC Civil Services Combine Prelims 2023?

The starting date to apply online for MPSC Civil Services Combined Prelims 2022 is 02 March 2023.

What is the last date to apply online for MPSC Civil Services Combine Prelims 2023?

The last date to apply online for MPSC Civil Services Combine Prelims 2023 is 03 April 2023

When is MPSC Civil Services Combined Prelims Exam 2023 scheduled?

MPSC Civil Service Combined Prelims Exam 2023 is scheduled on 4th June 2023.

How many vacancies are released in MPSC Civil Service 2023 Notification?

Total 681 vacancies are released in MPSC Civil Service 2023 Notification.