Marathi govt jobs   »   MPSC Civil Services 2023   »   MPSC Rajyaseva Answer Key 2023

MPSC Rajyaseva Answer Key 2023, Check the Expected Answer Key here, MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा उत्तरतालिका 2023, अपेक्षित उत्तरतालिका पहा

MPSC Rajyaseva Answer Key 2023

MPSC Rajyaseva Answer Key 2023: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has successfully conducted MPSC Civil Services Prelims Exam 2023 on 4th June 2023. In this article we have given MPSC Rajyaseva Expected Answer Key 2023. MPSC will release the MPSC Rajyaseva Answer Key 2023 in the second week of June 2023. Till then you can check your performance by looking at expected answer key given here. MPSC Rajya Seva Preliminary Examination 2023 consists of two papers one is General Knowledge (GS) and the other is CSAT. Those who have given the MPSC Rajyaseva Prelims Exam must now be eagerly waiting for the MPSC Rajyaseva Answer Key 2023. So lets check MPSC Rajyaseva Expected Answer Key 2023 here.

MPSC राज्यसेवा परीक्षा विश्लेषण 2023 (पेपर 1)

MPSC राज्यसेवा परीक्षा विश्लेषण 2023 (पेपर 2)

MPSC Rajyaseva Answer Key 2023: Overview

Maharashtra Public Service Commission will release MPSC Rajyaseva Answer Key 2023 of GS and CSAT papers in the second week of June 2023. Get an overview of MPSC Rajyaseva Answer Key 2023 in the table below.

MPSC Rajyaseva Answer Key 2023: Overview
Category Exam Result
Exam MPSC Rajyaseva Prelims 2023
Papers Paper 1 (GS) and Paper 2 (CSAT)
Exam Date 04 June 2023
Posts Various Gazetted Group A and B Posts
Total Post 681
Article Name MPSC Rajyaseva Answer Key 2023
Expected Answer Key Given
Official Answer Key 2nd Week of June 2023
Official Website of MPSC www.mpsc.gov.in

Read this article English: MPSC Rajyaseva Answer Key 2023

MPSC Civil Services Answer Key 2023 and Question Paper | MPSC नागरी सेवा प्रश्नपत्रिका PDF

MPSC Rajyaseva Prelims Question Paper 2023: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग जुन 2023 च्या दुसऱ्या आठवड्यात MPSC Rajyaseva Answer Key 2023 जाहीर करेल MPSC Rajyaseva Prelims Exam 2023 दिनांक 04 जून 2023 रोजी घेण्यात आली. MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2023 मध्ये दोन पेपर असतात एक म्हणजे सामान्य ज्ञान (GS) व दुसरा CSAT. ज्या उमेदवारांनी 04 जुन 2023 रोजी MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2023 दिली आहे ते आता खाली लेखात MPSC नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२३ ची अपेक्षित उत्तरतालिका पाहू शकतात. खालील तक्त्यात आम्ही ४ एप्रिल रोजी झालेल्या पेपर १ आणि पेपर २ ची प्रश्नपत्रिका दिली आहे.

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका 2023 PDF
MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका 2023 पेपर 1 (सामान्य ज्ञान) डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रिका 2023 पेपर 2 (CSAT) डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

MPSC Rajyaseva Answer Key 2023: Important Dates | MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2023 शी संबंधित महत्त्वाच्या तारखा

MPSC Rajyaseva Answer Key 2023 Important Dates: MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2023 ची प्रथम उत्तरतालिका लवकरच जाहीर करण्यात येणार असून MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2023 शी संबंधित महत्त्वाच्या तारखा खालील तक्त्यात देण्यात आल्या आहेत.

MPSC Rajyaseva Exam 2023 : Important Dates
Events Dates
MPSC Rajyaseva Prelims Exam 2023 Notification 24 February 2023
MPSC Rajyaseva Prelims Exam Date 2023 04 June 2023
MPSC Rajyaseva Answer Key 2023 2nd Week of June 2023
MPSC Civil Services Combined Prelims Result 2023 August 2023
MPSC Rajyaseva Mains Exam 2023 07, 08 & 09 October 2023
MPSC Civil Engineering Services Mains Exam 2023 14 October 2023
MPSC Electrical Engineering Services Mains Exam 2023 14 October 2023
MPSC Inspector, Validation Science Mains Exam 2023 21 October 2023
MPSC Food and Drug Administration Services Mains Exam 2023 28 October 2023

MPSC Rajayseva Expected Answer Key 2023 of Paper 1 | MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2023 पेपर 1 अपेक्षित उत्तरतालिका

MPSC Rajayseva Expected Answer Key 2023: MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2023 मधील पेपर 1 ची अपेक्षित उत्तरतालिका सेट A ची आम्ही खाली देत आहोत. उमदेवार वर दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून प्रश्नपत्रिका download करून खाली दिलेल्या तक्त्यात अपेक्षित बरोबर पर्याय पाहू शकता.

टीप: “-“ म्हणजे आम्ही लवकरच योग्य उत्तर पर्याय अपडेट करू. आणि “/” म्हणजे या दोन पैकी एक उत्तर बरोबर असणार आहे.

MPSC Civil Services Prelims Exam 2023 Paper 1: Expected Answer Key
Question No. Set A Question No. Set A Question No. Set A Question No. Set A
1 3 26 3 51 4 76 4
2 1 27 4 52 3 77 1
3 1/4 28 1 53 4 78 4
4 1 29 1 54 3 79 2
5 1 30 2 55 2 80 4
6 4 31 2 56 3 81 4
7 3 32 1 57 3 82 3
8 3 33 3 58 2 83 2
9 3 34 4 59 3 84 Doubt
10 4 35 2 60 4 85 1
11 3 36 3 61 3 86 3
12 1/4 37 2 62 3 87 4
13 3 38 2 63 4 88 3
14 4 39 1 64 3 89 2
15 1 40 4 65 1 90 3
16 4 41 1 66 1 91 2
17 3 42 2 67 3 92 3
18 1 43 1 68 3 93 4
19 3 44 3 69 1 94 1
20 4 45 2 70 3 95 3
21 2/3 46 4 71 2 96 2
22 1 47 3 72 2 97 4
23 1/3 48 1 73 4 98 2
24 3 49 3 74 1 99 1
25 2/4 50 3 75 Doubt 100 4

MPSC Rajayseva Expected Answer Key 2023 of Paper 2 | MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2023 पेपर 2 अपेक्षित उत्तरतालिका

MPSC Rajayseva Expected Answer Key 2023:  खालील तक्त्यात MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2023 मधील पेपर 2, सेट D, गणित व बुद्धिमत्ता, आणि तार्किक क्षमता प्रश्नांचे बरोबर पर्याय उत्तर दिले आहेत.

MPSC Civil Services Prelims Exam 2023 Paper 2: Expected Answer Key
Question No.
Set D Question No. Set D Question No. Set D Question No. Set D
1 21 41 61
2 22 42 62 3
3 23 43 63 3
4 24 44 64 4
5 25 45 65 2
6 26 46 66
7 27 47 67
8 28 48 68 4
9 29 49 69 4
10 30 50 70 2
11 31 51 Doubt 71 1
12 32 52 4 72 2
13 33 53 3 73 4
14 34 54 4 74 3
15 35 55 3 75 3
16 36 56 4 76
17 37 57 2 77
18 38 58 2 78
19 39 59 1 79
20 40 60 2 80

 

MPSC Rajyaseva Answer Key 2023, Check the Official Answer Key_40.1
Adda247 Marathi App

MPSC Rajayseva Answer Key 2023 PDF  | MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा अंतिम उत्तरतालिका 2023

MPSC Rajayseva Answer Key 2023 PDF: MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2023 ची प्रथम उत्तरतालिका जून 2023 च्या दुसऱ्या आठवड्यात जाहीर होणार आहे. अधिकृतपणे MPSC नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 ची उत्तरतालिका जाहीर होताच आम्ही त्याची थेट pdf लिंक खाली देऊ. त्यामुळे तुम्ही हा लेख बुकमार्क करून ठेवा.

MPSC Rajyaseva Answer Key 2023 PDF (Paper 1) (Soon will provide)

MPSC Rajyaseva Answer Key 2022 PDF (Paper 2) (Soon will provide)

How to download MPSC Rajyaseva answer key 2023 | MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा उत्तरतालिका 2023 कशी डाउनलोड करावी

How to download MPSC Rajyaseva Answer key 2023: MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा उत्तरतालिका 2023 अधिकृतपणे जाहीर झाल्यावर डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या स्टेप्सचे अनुसरण करावे.

  1. MPSC च्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.
  2. Candidate Information वर जाऊन Answer Key of Examination वर क्लिक करा.
  3. तिथून MPSC Rajyaseva Answer Key 2023 डाउनलोड करा.

MPSC Rajyaseva Exam Analysis of Paper 1 and Paper 2 | MPSC राज्यसेवा पेपर 1 आणि 2 विश्लेषण

MPSC Rajyaseva Exam Analysis of Paper 1 and Paper 2: 04 जून 2023 रोजी घेण्यात आलेल्या MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2023 च्या पेपर 1 आणि पेपर 2 चे सविस्तर पेपर विश्लेषण तुम्ही खाली दिलेल्या लिंक वर करून पाहू शकता.

MPSC Rajyaseva Exam Analysis of Paper 1

MPSC Rajyaseva Exam Analysis of Paper 2

Related Articles:

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Rajyaseva Answer Key 2023, Check the Official Answer Key_50.1
Maharashtra Test Mate

Sharing is caring!

FAQs

When will MPSC Rajyaseva Answer Key 2023 be released?

MPSC Rajyaseva Answer Key 2023 will be released in second week of June 2023.

From where can I download MPSC Rajyaseva Answer Key 2023?

Once the MPSC Rajyaseva Answer Key 2023 is announced, you can download the answer sheet from the link provided in this article

How to download MPSC Rajyaseva Answer Key 2023

Steps to Download MPSC Rajyaseva Answer Key 2023 are given in this article

Download your free content now!

Congratulations!

MPSC Rajyaseva Answer Key 2023, Check the Official Answer Key_70.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

MPSC Rajyaseva Answer Key 2023, Check the Official Answer Key_80.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.