MPSC State Services (Rajya Seva) Exam Pattern (Pre + Mains)_00.1
Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   MPSC Rajya Seva Exam Pattern (Pre...

MPSC राज्य सेवा परीक्षेचे स्वरूप (पूर्व + मुख्य) | MPSC Rajyaseva (State Services) Exam Pattern (Pre + Mains)

MPSC Rajya Seva Exam Pattern (Pre + Mains) | MPSC राज्य सेवा परीक्षेचे स्वरूप (पूर्व + मुख्य):  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग सर्वसाधारणपणे दरवर्षी राज्यसेवा गट अ आणि गट ब (राजपत्रित) पदांसाठी विविध संवर्गाकरिता स्पर्धा परीक्षा घेते. ही परीक्षा राज्य शासनाच्या सेवेतील एकूण 28 पदांकरिता घेण्यात येते. ही पदे शासनाच्या मागणीनुसार आणि पदांच्या उपलब्धतेनुसार भरली जातात.

MPSC State Services Exam Pattern | MPSC राज्य सेवा परीक्षेचे तपशीलवार स्वरूप

MPSC State Services Exam Pattern- Details: या लेखात आपण MPSC राज्य सेवा परीक्षेचे तपशीलवार स्वरूप पाहणार आहोत. या परीक्षेत एकूण 3 टप्पे असतात त्यातील पहिला टप्पा म्हणजे पूर्व परीक्षा, त्यानंतर मुख्य परीक्षा व सर्वात शेवटी मुलाखत असे परीक्षेचे स्वरूप असते. या लेखात आपण MPSC राज्य सेवा परीक्षेच्या तीनही टप्प्यांचे तपशीलवार स्वरूप पाहणार आहोत.

MPSC Rajya Seva Exam Pattern: Details | MPSC राज्य सेवा परीक्षेचे स्वरूप

MPSC Rajya Seva Exam Pattern Details: वर सांगितल्याप्रमाणे  MPSC राज्य सेवा परीक्षा एकूण 3 टप्प्यात घेतली जाते, ते खालीलप्रमाणे आहेत;

अनु.क्र.  टप्पा  एकूण गुण 
01 पूर्व परीक्षा 400
02 मुख्य परीक्षा 800
03 मुलाखत 100

यातील पहिला टप्पा अर्थात पूर्व परीक्षा हा केवळ मुख्य परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांची संख्या निश्चित करण्यासाठी घेतली जाते. अंतिम निकालात या परीक्षेचे गुण ग्राह्य धरले जात नाही. अंतिम निकालात उमेदवारांची क्रमवारी त्यांनी मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत यांमध्ये मिळविलेल्या गुणांवरून ठरविली जाते.

MPSC State Services Exam Pattern of Prelims Exam Examination | MPSC राज्य सेवा परीक्षेचे स्वरूप – पूर्व परीक्षा

MPSC State Services Exam Pattern of Prelims Exam: MPSC राज्य सेवा परीक्षेचा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे पूर्व परीक्षा. सर्वात महत्त्वाचा अशाकरिता की टप्प्यात मुख्य परीक्षा द्यायला परवानगी असलेल्या उमेदवारांचे चयन केले जाते. दरवर्षी साधारण 2 ते 2.5 लाख विद्यार्थी राज्य सेवेचा फॉर्म भरतात त्यातील निहित पदांच्या केवळ 16 पट उमेदवार पूर्व परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन मुख्य परीक्षा द्यायला पात्र असतात. उदाहरणार्थ राज्य सेवा 2020-21 च्या पूर्व परीक्षेत एकूण 2.5 लाख उमेदवारांनी फॉर्म भरला होता त्यातील केवळ 3214 उमेदवार पूर्व परीक्षेत उत्तीर्ण होऊन मुख्य परीक्षा द्यायला पात्र ठरले आहेत. यामुळे पूर्व परीक्षा हा राज्यसेवा परीक्षेचा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरतो. MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचे स्वरूप खालीलप्रमाणे;

पेपर क्रमांक  संकेतांक  प्रश्न संख्या  गुण   दर्जा  माध्यम  कालावधी  स्वरूप 
पेपर 1 035 100 200 पदवी मराठी आणि इंग्रजी दोन तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
पेपर 2 036 80 200 मुद्दा क्र. 1 ते 5 – पदवी

मुद्दा क्र. 6 आणि 7 – 12 वी

मराठी आणि इंग्रजी दोन तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
एकूण  400 

MPSC Rajya Seva Exam Pattern of Mains Exam | MPSC राज्यसेवा परीक्षेचे स्वरूप –  मुख्य परीक्षा

MPSC State Services Exam Pattern of Mains Exam: MPSC राज्यसेवा परीक्षेचा पूर्व परीक्षेनंतर महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे मुख्य परीक्षा. अंतिम निकाल जाहीर करतांना मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत यातील गुण ग्राह्य धरले जातात. MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षेची काठीण्य पातळी ही उमेदवाराचा विविध विषयातील अभ्यास तपासणारी असते त्यामुळे दिलेल्या विषयातील सखोल माहिती उमेदवाराला असणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे या परीक्षेत उमेदवाराचे मराठी आणि इंग्रजी भाषेचे ज्ञान देखील तपासले जाते. या परीक्षेतून एकूण पदसंख्येच्या साधारणपणे 3 ते 4 पट उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरतात व त्यांच्यातून अंतिम उमेदवारांची निवड केली जाते. उदाहरणार्थ राज्यसेवा 2019 परीक्षेत एकूण 339 पदांकरिता 1326 उमेदवार मुलाखतीकरिता पात्र ठरले होते. MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचे स्वरूप खालीलप्रमाणे;

पेपर क्रमांक  विषय  प्रश्नसंख्या  एकूण गुण  दर्जा  माध्यम  कालावधी  स्वरूप 
1 भाषा पेपर 1 (मराठी |इंग्रजी)   — 50 + 50 = 100 उच्च माध्यमिक शालान्त मराठी व इंग्रजी 3 तास वर्णनात्मक
2 भाषा पेपर 2 (मराठी |इंग्रजी) 50 + 50 = 100 50 + 50 = 100 पदवी मराठी व इंग्रजी 1 तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
3 सामान्य अध्ययन – 01 150 150 पदवी मराठी व इंग्रजी 2 तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
4 सामान्य अध्ययन – 02 150 150 पदवी मराठी व इंग्रजी 2 तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
5 सामान्य अध्ययन – 03 150 150 पदवी मराठी व इंग्रजी 2 तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
6 सामान्य अध्ययन – 04 150 150 पदवी मराठी व इंग्रजी 2 तास वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी
एकूण  800

MPSC राज्यसेवा पूर्व तसेच मुख्य परीक्षेमध्ये प्रत्येक 4 चुकीच्या प्रश्नांसाठी 1 प्रश्नाचे गुण वजा करण्यात येतात. अर्थात निगेटीव्ह मार्किंग 1/4 आहे.

MPSC State Services Exam Pattern- Interview / Personality Test | MPSC राज्यसेवा परीक्षेचे स्वरूप – मुलाखत / व्यक्तिमत्व चाचणी 

MPSC State Services Exam Pattern- Interview / Personality Test: MPSC राज्यसेवा परीक्षेचा सर्वात अंतिम टप्पा म्हणजे मुलाखत अथवा व्यक्तिमत्व चाचणी. या मध्ये मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांची राज्यातील विविध केंद्रावर आयोगातर्फे मुलखात अथवा व्यक्तिमत्व चाचणी घेतली जाते. यामध्ये उमेदवाराच्या व्यक्तिमत्वातील विविध पैलूंचा अभ्यास केला जातो व त्यानुसार त्यांचे गुणांकन होते. ही मुलाखत एकूण 100 गुणांची असते.

MPSC Rajya Seva Exam Pattern- Final Result | MPSC राज्यसेवा परीक्षेचे स्वरूप – अंतिम निकाल 

MPSC Rajya Seva Exam Pattern- Final Result: लेखी (मुख्य) परीक्षा आणि आणि मुलाखतीमध्ये प्राप्त केलेल्या गुणांची एकत्रित बेरीज करून गुणवत्ताक्रमानुसार यादी तयार करण्यात येते.

MPSC State Services Exam Pattern- Download | MPSC राज्यसेवा परीक्षेचे स्वरूप – डाऊनलोड करा 

MPSC State Services Exam Pattern- Download: MPSC राज्यसेवा परीक्षेचे तपशीलवार  स्वरूप पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा.

MPSC राज्यसेवा परीक्षेचे स्वरूप – डाऊनलोड करा

MPSC राज्यसेवा परीक्षेचे स्वरूप उमेदवारांना कळले असेल अशी आम्हाला आशा आहे. उमेदवारांना आपल्या परीक्षेचे नियोजन करण्यासाठी हा ब्लॉग उपयोगी पडेल अशी आशा Adda 247 मराठी ला आहे.

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

MPSC State Services (Rajya Seva) Exam Pattern (Pre + Mains)_50.1
Maharashtra Exam Prime Test Pack

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-सप्टेंबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?