Marathi govt jobs   »   Maharashtra Govt Jobs 2022   »   MPSC Group B

MPSC Group B Answer Key 2022 Out, Check Notification, Exam Date, Vacancy, Exam Pattern, Syllabus, MPSC advertisement 2022

MPSC Group B Answer Key 2022 Out, Check Notification, Exam Date, Vacancy, Exam Pattern, Syllabus_30.1

Table of Contents

MPSC Group B Combine Notification 2022: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has released Final MPSC Group B Answer Key 2022 on 30 November 2022. We have Provided MPSC Group B Final Answer Key 2022 in this article. Also MPSC increased the MPSC Group B Vacancy 2022. Now there are a total of 823 Vacancies for the MPSC Group B Exam 2022. MPSC has increased the vacancy of ASO and STI Posts. In this article get the official MPSC Group B Combine 2022 Notification pdf, ASO, PSI, STI, and Sub Registrar or Inspector of Stamps category-wise vacancy, and all other important details.

The MPSC Group B Exam is an exam that is conducted by the Maharashtra Public Service Commission (MPSC). It is a state-level competitive examination, which is held every year for the recruitment of candidates to various posts in various departments of the Government of Maharashtra. In this article, you will get detailed information about MPSC Group B Exam Notification 2022, Important Dates, Vacancies, and Eligibility Criteria for MPSC Group B Exam.

MPSC Group B Exam 2022: Overview

MPSC Group B Exam 2022: Overview
Category Job Alert
Organization Name Maharashtra Public Service Commission
Exam Name MPSC Group B Combine Prelims Exam 2022
Post STI, PSI, ASO, and Sub Registrar or Inspector of Stamps
Application Mode Online
Total Vacancy 800 823
MPSC Group B Vacancy Increased Notification Release on 21 November 2022

MPSC Group B Notification 2022 for Combine Prelims Exam | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 अधिसूचना जाहीर

MPSC Group B Combine Notification 2022: MPSC ने त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर 30 नोव्हेंबर 2022 MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ची अंतिम उत्तरतालिका जाहीर केली याआधी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC Group B Vacancy 2022 वाढल्याचे जाहीर केले होते. आता MPSC Group B Vacancy 2022 वाढून 823 झाल्या आहेत. MPSC ने 23 जून 2022 रोजी त्यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर MPSC गट ब पूर्व परीक्षा 2022 (MPSC Group B Combine Notification 2022) साठी अधिकृत भरती अधिसूचना जारी केली होती. MPSC ने MPSC Group B Exam 2022 साठी 800 823 रिक्त पदांसाठी ऑनलाइन अर्ज आमंत्रित केले होते MPSC Group B Combine Prelim Exam 2022 ऑनलाईन अर्ज करायची शेवटची तारीख 15 जुलै होती पण नंतर ती आयोगाने ती वाढवून 24 जुलै 2022 केली होती. यासंबधीचे शुद्धिपत्रक MPSC ने त्यांच्या वेबसाईट 15 जुलै 2022 रोजी वर जाहीर केले होती. खालील लिंकद्वारे आपण MPSC Group B Combine Prelims Exam 2022 ची अधिकृत अधिसूचना (Notification) PDF, ऑनलाइन अर्ज, रिक्त जागा, पात्रता निकष, वयोमर्यादा इ गोष्टी आपण पाहू शकता. सोबतच 15 जुलै 2022 चे शुद्धिपत्रक सुद्धा डाउनलोड करू शकता.

Click here to download MPSC Group B Last Date Extended Notice

Click here to download MPSC Group B Combine Notification 2022 PDF

MPSC Group B Exam, Maharashtra Subordinate Services | महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रीत, गट ब परीक्षा

MPSC Group B Examination, MPSC गट ब परीक्षा: महाराष्ट्रामध्ये ‘महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग’ 1 मे 1960 रोजी स्थापन करण्यात आला. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 315 नुसार ‘महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग’ निर्माण केला असून घटनेच्या कलम 320 नुसार सेवकभरती व त्यासंबंधी सल्ला देण्याचे कार्य आयोगातर्फे होते. शासन व्यवस्थेमध्ये अधिकार कक्षा पाहता दोन प्रमुख प्रकार पडतात. ते म्हणजे राजपत्रित अधिकारी व अराजपत्रित अधिकारी (Gazzetted and Non Gazzetted Officer) होय.

शासन मग ते केंद्र असो वा राज्य, असे आकृतिबंधानुसार अधिकारकक्षा निश्चित केलेले अधिकारी यांची अधिसूचना जारी करते ही अधिसूचना राजपत्रात (Gazzette) प्रसिद्ध करावी लागते. सामान्य लोकांच्या अधिकृत माहितीकरिता आणि कायद्याने ही अधिसूचना जारी केली जाते. राज्य शासनाने राजपत्राद्वारे घोषित केलेली अशी अधिकार पदे मग राजपत्रित म्हणवली जातात. अन्य अधिकार पदे ही वेतनमान जास्त असले किंवा कामाचे स्वरूप मोठे वाटत असले तरी अराजपत्रित म्हणवली जातात. MPSC गट ब द्वारे भरल्या जाणारी पदे ही अराजपत्रित अधिकारी असतात.

MPSC गट ब परीक्षेद्वारे (MPSC Group B Examination) खालील अधिकाऱ्यांची भरती दरवर्षी होत असते. यात आता आणखी दोन पदांचा समावेश करण्यात आला आहे. दिनांक 15 मार्च 2022 च्या महाराष्ट्र शासनाच्या अधिसुचनेनुसार आता MPSC Group B Combine Prelims Exam मध्ये 5 पदांचा समावेश करण्यात आला आहे. दिनांक 21 जून 2022 रोजी MPSC ने परीक्षेची योजना जाहीर केली होती. ती सर्व योजना या लेखात देण्यात आली आहे. याबद्दल सविस्तर माहिती पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लीक करा. MPSC Group B Combine Prelims Exam ची सर्व पदे खाली दिली आहेत.

 • सहायक कक्ष अधिकारी (ASO – Assistant Section Officer)
 • राज्य कर निरीक्षक (STI – State Tax Inspector)
 • पोलीस उपनिरीक्षक (PSI – Police Sub Inspector)
 • दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक गट – ब (Sub Registrar or Inspector of Stamps Group B)
 • वरिष्ठ लिपिक / पर्यवेक्षक (Senior Clerk or Supervisor) (अद्याप या पदाच्या रिक्त जागा जाहीर झाले नाही)

Click here to Know about MPSC Group B Posts

MPSC Group B Answer Key 2022 Out, Check Notification, Exam Date, Vacancy, Exam Pattern, Syllabus_40.1
यशदा 2.0 MPSC combine Group B Prelim Online Live Classes

MPSC Group B Exam Date 2022| MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 च्या महत्वाच्या तारखा

MPSC Group B Exam Date 2022, MPSC Combined Exam Date 2022: MPSC गट ब पूर्व परीक्षा 2022 08 ऑक्टोबर 2022 रोजी होणार आहे. MPSC गट ब पूर्व परीक्षा 2022 संबधी सर्व महत्वाच्या तारखा (MPSC Group B Combine Notification 2022 Important Dates) तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता. Get all the information releted to MPSC Group B Exam Date 2022, MPSC Combined Exam Date 2022 in detail.

MPSC Group B Exam Date 2022 in Detail
Events Dates
MPSC Group B Notification 2022 (पूर्व परीक्षेची जाहिरात) 23 June 2022
Start Date to Apply Online (ऑनलाइन नोंदणी सुरू प्रक्रिया) 25 June 2022
Last Date to Apply Online (ऑनलाइन नोंदणीची शेवटची तारीख) 15 जुलै 2022

24 July 2022

MPSC Group B Hall Ticket 2022 (पूर्व परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र) 30 September 2022
MPSC Group B Combine Prelims Exam Date (गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा तारीख) 8 October 2022
MPSC Group B Answer Key 2022 (First) (MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 प्रथम उत्तरतालिका) 12 October 2022
MPSC Group B Mains Combine Paper 1 Exam Date (गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा तारीख) 24 December 2022
MPSC Group B PSI Mains Exam 2022 Paper 2 Exam Date (गट ब पोलीस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा पेपर 2) 31 December 2022
MPSC Group B STI Mains Exam 2022 Paper 2 Exam Date (गट ब राज्य कर निरीक्षक मुख्य परीक्षा पेपर 2) 07 January 2023
MPSC Group B ASO Mains Exam 2022 Paper 2 Exam Date (गट ब सहायक कक्ष अधिकारी मुख्य परीक्षा पेपर 2) 14 January 2023
MPSC Group B Sub Registrar or Inspector of Stamps Mains Paper 2 Exam Date (गट ब दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक मुख्य परीक्षा पेपर 2) Will be Announced Soon
MPSC Group B Mains Result 2022 (गट ब मुख्य परीक्षा निकाल) February 2023

MPSC Group B Vacancy 2022 Details | MPSC गट ब परीक्षा 2022 रिक्त जागेचा तपशील

MPSC Group B Vacancy Details: महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांच्या मागणीनुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत MPSC गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मधून भरावयाच्या एकूण पदसंख्येत वाढ करण्यात आली आहे. यात STI चे 16 पदे आणि ASO चे 07 पदे वाढले आहेत. त्यामुळे आता MPSC Group B Vacancy 2022 वाढून 823 झाली आहे. MPSC Group B Vacancy Details बद्दल अधिक माहितीसाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Post Name/पदाचे नाव Vacancy Increased Vacancy
Assistant Section Officer (सहायक कक्ष अधिकारी) 42 49
State Tax Inspector (राज्य कर निरीक्षक) 77 93
Police Sub Inspector (पोलीस उपनिरीक्षक) 603 603
Sub Registrar or Inspector of Stamps Group B (दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक) 78 78
Total Vacancy / एकूण रिक्त जागा 800 823

MPSC Group B Vacancy 2022 Increased

MPSC Group B Eligibility Criteria | MPSC गट ब परीक्षेला लागणारी पात्रता 

MPSC Group B Eligibility Criteria: MPSC गट ब परीक्षा देणाऱ्या प्रत्येक उमेदवारास MPSC Group B Eligibility Criteria माहिती हवी. तरच आपण कोणत्य पदास पात्र आहे की नाही याबद्दल माहिती मिळते. MPSC Group B Eligibility Criteria खालीलप्रमाणेआहे.

 • भारतीय नागरिकत्व
 • वयोमर्यादा :
No. संवर्ग वयोमर्यादा गणण्याचा दिनांक वय
किमान अमागास / मागासवर्गीय / आ. दु. घ. कमाल प्राविण्य प्राप्त खेळाडू माजी सैनिक, आणिबाणी व अल्पसेवा राजादिष्ट अधिकारी दिव्यांग
अमागास मागासवर्गीय / अनाथ /आ. दु. घ. अमागास मागासवर्गीय/आ. दु. घ. अमागास मागासवर्गीय/आ. दु. घ. उमेदवार
1 सहायक कक्ष अधिकारी 1 ऑक्टोबर, 2022 18 38 43 43 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत
2 राज्य कर निरीक्षक 1 ऑक्टोबर, 2022 19 38 43 43 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत
3 पोलीस उप निरीक्षक 1 ऑक्टोबर, 2022 19 31 34 36 36 36 36 अपात्र
4 दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक गट
1 ऑक्टोबर, 2022 19 31 34 36 36 36 36 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत

विहित वयोमर्यादा इतर कोणत्याही बाबतीत शिथिल केली जाणार नाही.

 • शैक्षणिक अर्हता :
 1. सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता.
 2. पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार प्रस्तुत मुख्य परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे संबंधित संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
 3. पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार प्रस्तुत मुख्य परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु संयुक्त मुख्य परीक्षेच्या निकालाआधारे संबंधित संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
 • सर्वपदांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक.
 • शारीरिक मोजमापे/अर्हता : पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी विकल्प नमूद करणा-या उमेदवारांकडे उपरोक्त अर्हतेसोबत खालीलप्रमाणे किमान शारीरिक अर्हता असणे आवश्यक आहे :
पुरुष महिला
 1. उंची 165 सें. मी. (अनवाणी) (कमीत कमी)
 2. छाती न फुगविता 79 से.मी. फुगविण्याची क्षमता किमान 5 से.मी. आवश्यक
उंची 157 सें.मी. (अनवाणी) (कमीत कमी)

Note: पोलीस उपनिरीक्षक पदावरील नियुक्तीकरीता शिफारस झालेल्या उमेदवारांची शारिरिक मोजमापे नियुक्ती करण्यापूर्वी शासनामार्फत सक्षम याकडून तपासून घेण्यात येतील. वरीलप्रमाणे विहित शारीरिक पात्रता नसल्यास संबंधित उमेदवार नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल.

MPSC Group B Application Fees | MPSC गट ब परीक्षेस लागणारे अर्ज शुल्क

MPSC Group B Exam 2022 Application Fees: उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर सर्वात शेवटचा टप्पा म्हणजे MPSC Group B Application Fee. खाली MPSC Group B Application Fees प्रवर्गानुसार दिली आहे. 

 • अराखीव (खुला):  394- रुपये
 • मागासवर्गीय, आर्थिक दुर्बल घटक व अनाथ:  294/- रुपये
 • उपरोक्त परीक्षा शुल्का व्यतिरिक्त बँक शुल्क तसेच त्यावरील देयकर अतिरिक्त असतील.
 • परीक्षा शुल्क ना-परतावा (Non-refundable) आहे.

MPSC Group B Selection Procedure | MPSC गट ब परीक्षा  निवड प्रक्रिया

MPSC Group B Selection Procedure: प्रस्तुत परीक्षा खालील तीन टप्प्यामध्ये घेण्यात येईल:

 1. पूर्व परीक्षा गुण 100
 2. मुख्य परीक्षा गुण 400
 • MPSC गट ब पूर्व परीक्षा च्या निकालाच्या आधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या आणि पूर्व परीक्षेच्या जाहिरातीमध्ये अर्हता व अन्य अटींची विहित दिनांकास किंवा त्यापूर्वी पुर्तता करणा-या उमदेवारास मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात येईल.
 • मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवाराने आयोगाकडून निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीत आयोगाच्या https://mpsconline.gov.in या संकेतस्थळाव्दारे फक्त ऑनलाईन पध्दतीने आवश्यक अर्ज/माहिती सादर करणे आवश्यक राहील.
 • पूर्व परीक्षेच्या प्रवेशासाठी आयोगास अर्जाद्वारे सादर केलेल्या माहितीच्या आधारेच मुख्य परीक्षेकरीता आवश्यक अर्ज/माहिती विहित पध्दतीने सादर करता येईल.

MPSC Group B Apply Online link | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 साठी ऑनलाईन अर्ज लिंक

MPSC Group B Apply Online link: MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 साठी ऑनलाइन अर्ज नोंदणी प्रक्रिया 25 जून 2022 पासून MPSC च्या अधिकृत वेबसाइटवर वर सुरु झाले होती. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 साठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी शेवटची तारीख संपल्याने आता MPSC Group B Apply Online link निष्क्रिय झाली आहे.

Click here Apply Online for MPSC Group B Exam (Link Inactive)

How to apply online for MPSC Group B Combine Prelims 2022 | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 साठी ऑनलाईन अर्ज कसा करावा

How to apply online for MPSC Group B Combine Prelims 2022: MPSC Group B Apply Online च्या दोन टप्पे आहे. एक म्हणजे Registration आणि दुसरे म्हणजे Apply online.

Registration | नोंदणी

 • MPSC च्या वेबसाईट ला भेट द्या
 • MPSC Online च्या संकेतस्थळाच्या उजव्या बाजूला असलेल्या New User Registration  क्लिक करून Registration वर क्लिक करा आणि Email Id, Mobile No ,New password इत्यादी टाकून Registration करून घ्या.
 • तुम्ही प्रत्येक Step वर तपशील भरता तेव्हा, SAVE वर क्लिक करा.
 • सर्व तपशील पूर्ण केल्यावर, आपल्याला अटी आणि शर्ती चा बॉक्स चेक करणे आवश्यक आहे. submit  केल्यावर आपले प्रोफाइल लॉक केले जाईल.
 • सबमिट करण्यापूर्वी माहिती अपडेट करणे आवश्यक आहे अन्यथा My Application विभाग आपण unlock/ Update टॅबद्वारे change करू शकता.
 • Changes Update झाल्यावर reflect होतील आणि सबमिशन केल्यावर तुम्ही तुमचे प्रोफाइल लॉक कराल.

Apply online | ऑनलाईन अर्ज करणे

 • नोंदणीकृत ईमेल आयडी /मोबाईल नंबर, ओटीपी प्राप्त आणि पासवर्ड इत्यादी टाकून Login करा.
 • तिथे Apply Online Tab मध्ये MPSC Group B Apply Online वर क्लिक करा.
 • आपला सर्व तपशील दिसेल तो चेक करा. आणि फॉर्म सबमिट करा.
 • MPSC Group B फॉर्म ची प्रिंट काढून घ्या.

MPSC Group B Exam Pattern (Prelims and Mains) | महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब परीक्षेचे स्वरूप

MPSC Group B Exam Pattern: कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी त्या परीक्षेचे स्वरूप (MPSC Group B Exam Pattern)आणि परीक्षेत कशाप्रकारे प्रश्न विचारतात याची माहिती असणे अतंत्य गरजेचे असते. या परीक्षेचे पूर्व आणि मुख्य असे 2 टप्पे असतात. MPSC Group B Exam Pattern (Prelims and Mains) पाहण्यासाठी खली दिलेल्या लिंक वर क्लीक करा.

Click here to view MPSC Group B Exam Pattern

MPSC Group B Answer Key 2022 Out, Check Notification, Exam Date, Vacancy, Exam Pattern, Syllabus_40.1
यशदा 2.0 MPSC combine Group B Prelim Online Live Classes

MPSC Group B Exam Syllabus (Prelims and Mains) | महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब परीक्षेचा अभ्यासक्रम

MPSC Group B Syllabus: MPSC गट ब परीक्षेचा अभ्यासक्रम माहित असल्यास आपण आपल्या अभ्यासाचे नियोजन करू शकतो. एकंदर परीक्षेचा आवाका आपल्याला लक्षात येतो. MPSC Group B Syllabus (Prelims and Mains) बद्दल विस्तृत माहिती आपण खालील लेखाद्वारे घेऊ शकता.

Click here to view MPSC Group B Syllabus

Book List for MPSC Group B Exams (Prelims and Mains) | MPSC गट ब अराजपत्रित अधिकारी परीक्षा महत्वाच्या पुस्तकांची यादी

Book List for MPSC Group B Exam: MPSC Group B चा अभ्यासक्रम खूप विस्तृत स्वरूपाचा आहे. कोणते पुस्तक वाचावे याबद्दल नेहमीच विद्यार्थ्यांच्या मनात गोंधळ होतो. हाच गोंधळ दूर करण्यासाठी Adda247 मराठी ने आपल्यासाठी Book List for MPSC Group B Exams (Prelims and Mains) दिली आहे. खाली दिलेल्या लिंक वर क्लीक करुन आपण MPSC Group B Exams पुस्तकाची यादी पाहू शकता.

Click here to view Book List for MPSC Group B Exams

MPSC Group B Combine Prelims Subject and Topic wise Weightage | MPSC गट B संयुक्त पूर्वपरीक्षेत आलेल्या प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची MPSC Group B Combine Exam मध्ये चांगले गुण मिळवण्यासाठी आधीच्या पेपरचे अवलोकन करावे लगते. परीक्षेत कशाप्रकारे प्रश्न विचारतात आणि सर्वात महत्वाचे कोणत्या Subject च्या Sub-topic वर प्रश्न विचारले जातात याची माहिती असणे अतंत्य गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने, परीक्षेला उपयुक्त पडेल असे मागच्या 3 वर्षाच्या प्रश्नपत्रिकेचे विश्लेषण आपण खाली दिलेल्या लिंक वर क्लीक करुन पाहू शकता.

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage

MPSC Group B Previous Year Question Papers | MPSC गट ब मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका

MPSC Group B Previous Year Question Papers: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची MPSC Group B मध्ये चांगले गुण मिळवण्यासाठी परीक्षेचे स्वरूप लक्षात घेणे जास्त महत्वाचे आहे. परीक्षेत कशाप्रकारे प्रश्न विचारतात आणि सर्वात महत्वाचे कोणत्या विषयावर कसे प्रश्न विचारले जातात हे माहित असणे अतंत्य गरजेचे असते. त्या दृष्टीने, परीक्षेला सहाय्य होईल असे मागच्या वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकेचे विश्लेषण (MPSC Group B Previous Year Question Papers) व मागील वर्षाच्या सर्व प्रश्नपत्रिका मिळवण्यासाठी खालील लेख तुम्हाला नक्कीच मदत करतील.

MPSC Group B Previous Question Papers with Answer Key PDFs

MPSC Group B Exam Previous Year Cut Off | MPSC गट ब परीक्षा मागील वर्षांचा कट ऑफ

MPSC Group B Exam Previous Year Cut Off: MPSC गट ब परीक्षेच्या अभ्यासातील सर्वात पहिला आणि महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे मागील वर्षीचा कट ऑफ माहित असणे. यामुळे आपल्याला अभ्यासाचे नियोजन आणि गुणांचे ध्येय ठरविण्यात मदत होते. खालील लिंक वर क्लिक करून आपण MPSC गट ब परीक्षा मागील वर्षांचा कट ऑफ तपासू शकता.

MPSC Group B Previous Year Exam Cut Off

MPSC Group B Answer Key 2022 Out, Check Notification, Exam Date, Vacancy, Exam Pattern, Syllabus_60.1
MPSC Combine Group B Prelims 2022 Online Test Series

MPSC Group B Hall Ticket 2022 | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 प्रवेशपत्र

MPSC Group B Hall Ticket 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग MPSC Group B Hall Ticket 2022 (MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र 2022) 30 सप्टेंबर 2022 ला जाहीर झाले आहे. MPSC Group B Hall Ticket 2022 बद्दल सविस्तर माहिती जसे कि MPSC Group B Admit Card 2022 कसे डाउनलोड करावे, MPSC Group B Hall Ticket 2022 डाउनलोड करायची डायरेक्ट लिंक याबद्दल सविस्तर माहिती मिळवण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा झाल्याने प्रवेशपत्राची लिंक निष्क्रिय करण्यात आली आहे.

Click here to Download MPSC Group B Hall Ticket 2022 (Link Inactive)

MPSC Group B Combine Exam 2022 Analysis | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 08 ऑक्टोबर 2022 रोजी घेण्यात आली होती. परीक्षा झाल्यावर आम्ही या लेखात MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 प्रदान केले ज्यात Overall Good Attempts, विभागानुसार प्रश्न कोणत्या घटकावर होते याबद्दल माहिती दिल्या जाईल. आपण आपल्या तयारीला मदत व्हावी यासाठी 2021 च्या MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण तपासू शकता.

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022

MPSC Group B Combine Exam 2022 Official Answer Key | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 उत्तरतालिका

MPSC Group B Combine Exam 2022 Answer Key: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC Group B Combine Prelims Exam 2022 झाल्या नंतर 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी MPSC Group B Combine Exam 2022 Answer Key (Final) जाहीर केली. खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून MPSC Group B Combine Exam 2022 Answer Key डाउनलोड करू शकता.

Click here to download MPSC Group B Combine Exam 2022

MPSC Group B Result 2022 | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 निकाल 

MPSC Group B Prelims Result 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक 08 ऑक्टोबर 2022 रोजी MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा घेण्यात येणार आहे. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 झाल्यानंतर काही दिवसातच MPSC Group B Prelims Result 2022 लागेल. MPSC Group B Prelims Result 2022 लागल्यावर आपण खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून आपला MPSC Group B Prelims Result 2022 पाहू शकता.

Click here to View MPSC Group B Result 2022 (Link Inactive)

MPSC Group B Mains Exam 2022 Notification PDF | MPSC गट ब मुख्य परीक्षा 2022 अधिसूचना PDF

MPSC Group B Mains Exam 2022 Notification PDF: MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 08 ऑक्टोबर 2022 रोजी होणार आहे. परीक्षा झाल्यावर काही दिवसातच निकाल लागेल व MPSC Group B Mains Exam 2022 Notification जाहीर होईल. जसे MPSC Group B Mains Exam 2022 Notification जाहीर होईल तसे आम्ही या लेखात अपडेट करू त्यासाठी या लेखाला बुकमार्क करून ठेवा.

Click here to View MPSC Group B Exam Notification (Link Inactive)

MPSC Group B Mains Result 2022 | MPSC गट ब मुख्य परीक्षा निकाल 2022

MPSC Group B Mains Result 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत MPSC Group B ची मुख्य परीक्षा जानेवारी 2023 च्या विविध तारखेस होणार आहे. MPSC Group B Mains Exam 2022 झाल्यावर काही दिवसात निकाल लागेल. MPSC Group B Mains Result 2022 लागल्यावर आम्ही या लेखात अपडेट करू.

Click here to View MPSC Group B Mains Result 2022 (LInk Inactive)

FAQs: MPSC Group B Examination

Q2. When has MPSC released MPSC Group B Answer Key 2022?

Ans. MPSC has released MPSC Group B Final Answer Key 2022 on 30 November 2022.

Q3. Where can I see information about MPSC Group B Exam?

Ans. You can check the MPSC Group B exam information in this article.

Q4. Where can I check MPSC Group B Exam Pattern and Syllabus?

Ans: You can check MPSC Group B Exam Pattern and Syllabus on the Adda247 Marathi website as well as the app.

Q5. Where can I download the MPSC Group B Exam Previous Year Question Papers?

Ans. You can download MPSC Group B Exam Previous Year Question Papers from the Adda247 Marathi Website as well as App.

Q6. Where can I get the MPSC Group B Exam Result?

Ans. You will get MPSC Group B Exam Result firstly on the Adda247 Marathi website and app.

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi
Official Website of MPSC https:/mpsc.gov.in/

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Group B Answer Key 2022 Out, Check Notification, Exam Date, Vacancy, Exam Pattern, Syllabus_60.1
MPSC Combine Group B Prelims 2022 Online Test Series