Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   MPSC Group B Combine Exam Analysis...

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022, 26th Feb 2022 Combine Exam Analysis, MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण

Table of Contents

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022, In this article you will get MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 in detail. MPSC Group B Combine Exam 2022 successfully conducted on 26th February 2022. Along with this you will get overall good attempts, expected cut off and subject-wise MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022.

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022
Category Exam Analysis
Exam MPSC Group B Combine Exam 2022
Exam Date 26th February 2022
Mode Offline
Topic Name MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 26 फेब्रुवारी 2022 रोजी यशस्वीपणे घेण्यात आली. प्रश्नपत्रिकेची एकूण काठीण्यपातळी मध्यम स्वरूपाची होती. आज या लेखात Adda247 मराठी आपणासाठी MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 पेपरचे विश्लेषण घेऊन येत आहे. ज्यामध्ये overall good attempts, Expected Cut Off आणि तपशीलवार प्रत्येक विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022) या लेखात दिले गेले आहे. चला तर मग पाहूयात MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022.

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022: या लेखात आपण MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्नपत्रिकेचे विश्लेषण (MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022) पाहणार आहोत. ते खालीलप्रमाणे.

एकूण प्रश्नसंख्या = 100

सामान्य अध्ययन = 85

गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी = 15

अनु.क्र. विषयाचे नाव प्रश्न संख्या काठीण्य पातळी
01 सामान्य विज्ञान 15 मध्यम
02 इतिहास 15 मध्यम
03 भूगोल 15 मध्यम
04 राज्यघटना 10 मध्यम ते कठीण
05 अर्थव्यवस्था 15 मध्यम
06 चालू घडामोडी 15 मध्यम
07 गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी 15 मध्यम ते कठीण
एकूण  100  मध्यम 

 

Adda247 Marathi App
Adda247 Marathi App

 

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 –  Subject Wise | विषयानुसार MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 –  Subject Wise: आजच्या MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेत विचारलेल्या प्रत्येक विश्लेषण (MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022) या लेखात दिले आहे त्यात सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राज्यघटना, अर्थव्यवस्था, चालू घडामोडी, गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी या सर्व विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022) केले आहे.

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 –  Economics | विषयानुसार MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण – अर्थव्यवस्था

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 –  Economics: MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये अर्थव्यवस्था या विषयाचे 15 प्रश्न विचारले होते. अर्थव्यवस्था ची काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

घटक  प्रश्न संख्या
बँकिंग 3
अंदाजपत्रक 1
राष्ट्रीय उत्पन्न अहवाल 1
अर्थसंकल्प 2021-22 1
शेती 1
अर्थसंकल्प 2022 2
आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 1
विविध 1
Total 15

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 –  General Science | विषयानुसार MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण – सामान्य विज्ञान

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 –  General Science: MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये सामान्य विज्ञान या विषयाचे 15 प्रश्न विचारले होते. अर्थव्यवस्था ची काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

घटक  प्रश्न संख्या
Physics 5
Chemistry 5
Biology 5
Total 15

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 –  History | विषयानुसार MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण – इतिहास

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 –  History: MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये इतिहास या विषयाचे 15 प्रश्न विचारले होते. अर्थव्यवस्था ची काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

घटक  प्रश्न संख्या
1857 चा उठाव 1
क्रांतिकारक 2
स्वातंत्र्यापूर्व उत्पादने 1
इतिहासातील प्रमुख मते 2
कामगार चळवळ 2
पहिली कंपनी 1
मवाळ – जहाल – काळ – व्यक्ती 1
समाजसुधारक 5
Total 15

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 –  Geography | विषयानुसार MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण – भूगोल

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 –  Geography: MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये भूगोल या विषयाचे 15 प्रश्न विचारले होते. काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

घटक  प्रश्न संख्या
महामार्ग 1
औद्योगिक घटक 2
लोकसंख्या (संकल्पना) 2
भारतीय मूलभूत रस्ते सांखिकी 2
प्राकृतिक भूगोल- मृदा 1
जलसिंचन प्रकल्प 1
खनिज 1
नदी 1
अक्ष वृत्त रेखावृत्त 1
किनारपट्टी (महाराष्ट्र) 1
जनगणना 2011 2
Total 15

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 –  Polity | विषयानुसार MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण – राज्यघटना

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 –  Polity: MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये राज्यघटना या विषयाचे 10 प्रश्न विचारले होते. अर्थव्यवस्था ची काठीण्य पातळी मध्यम ते कठीण स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

घटक  प्रश्न संख्या
पंचायत राज 3
राज्याचे महाधिवक्ता 1
विधेयक 1
संसद, Money Bill 2
न्यायालय 1
घटनेविषयक समिती 1
सरकारिया आयोग/

Sarkaria Commission

1
Total 10

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 –  Current Affairs | चालू घडामोडी

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 –  Current Affairs: MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये चालू घडामोडी या विषयाचे 15 प्रश्न विचारले होते. अर्थव्यवस्था ची काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

घटक  प्रश्न संख्या
राष्ट्रीय घडामोडी 4
महाराष्ट्रातील घडामोडी 1
आंतरराष्ट्रीय घडामोडी 1
पुरस्कार 3
अहवाल व निर्देशांक 1
योजना 1
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान 3
संरक्षण 1
एकूण 15

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 –  Quantitative Aptitude and Reasoning | गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 –  Quantitative Aptitude and Reasoning: MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी या विषयाचे 15 प्रश्न विचारले होते. अर्थव्यवस्था ची काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

घटक  प्रश्न संख्या
Vein Diagram 1
Coding 1
Number Series 2
Speed Distance and Time 1
Time and Work 1
Simple and Compound Intrest 1
Percentage 1
Clock 1
Verbal Reasoning 1
Direction 1
Mislenious 4
Total 15

MPSC Combine Answer Key 2022 | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 अपेक्षित उत्तरतालिका

MPSC Combine Answer Key 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 26 फेब्रुवारी 2022 रोजी झाली आहे. प्रश्नपत्रिकेची एकूण काठीण्यपातळी मध्यम स्वरूपाची होती Adda247 मराठी ने आपणासाठी MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 अपेक्षित उत्तरतालिका प्रसिद्ध केली आहे ती पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Combine Answer Key 2022 पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Telegram

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 – Good Attempts | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेचे गुड अटेंप्ट

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 – Good Attempts: MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 साठी Good Attempts खाली दिले आहेत. Good Attempts चा अर्थ कट ऑफ असा होत नाही. Good Attempts हे परीक्षेतील प्रश्नांची सुरक्षित संख्या आहे ज्यामुळे तुम्हाला कट ऑफ Clear करता येईल.

Sr. No. Subject No. Of Good Attempts Difficulty Level
01 सामान्य विज्ञान 11-12 Medium
02 इतिहास 11-12 Medium
03 भूगोल 12-13 Medium
04 राज्यघटना 7-8 Medium to Hard
05 अर्थव्यवस्था 12-13 Medium
06 चालू घडामोडी 11-13 Medium
07 गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी 12-13 Medium to Hard
Total 76-81 Medium

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 – Expected Cut Off | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी अंदाजे कट ऑफ

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 – Expected Cut Off: MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी अंदाजे कट ऑफ खालील तक्त्यात दिला आहे.

Catagory Expected Cut Off
General 57
EWS 56
OBC 55
SC 54
ST 50
SBC 52
NT 50
DT 50

 

FAQs: MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022

Q1. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी एकूण good attempts काय आहेत?

Ans. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी एकूण good attempts 75-78 आहे.

Q2. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 कधी झाली?

Ans. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022, 26 फेब्रुवारी 2022 रोजी महाराष्ट्रातील विविध जिल्हात झाली.

Q3. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ची एकूण काठीण्य पातळी काय होती?

Ans. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ची एकूण काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती.

Q4. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण मी कुठे पाहू शकतो?

Ans. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण आपण Adda247 मराठीच्या App आणि Webside वर पाहू शकता.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Combined Group B Prelims 2021 Online Test Series
MPSC Combined Group B Prelims 2021 Online Test Series

Sharing is caring!