Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   MPSC Combine Answer Key 2022

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Official Answer Key, MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 अधिकृत उत्तरतालिका

MPSC Answer Key

MPSC Answer Key 2022, In this article you will get MPSC Group B Combine Answer Key 2022 PDF released by MPSC. Direct link to download MPSC Answer Key 2022 is available here.

MPSC Answer Key 2022
Category Exam Analysis
Exam MPSC Group B Combine Exam 2022
Exam Date 26th February 2022
Mode Offline
Topic Name MPSC Combine Answer Key 2022

MPSC Combine Answer Key 2022– Important Dates | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 च्या महत्वाच्या तारखा

MPSC Combine Answer Key 2022 Important Dates: MPSC गट ब परीक्षा 2022 संबधी सर्व महत्वाच्या तारखा तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता.

MPSC Combine Answer Key 2022: Important Dates
Events Dates
पूर्व परीक्षेची जाहिरात (Prelims Exam Notification) 28 ऑक्टोबर 2021
ऑनलाइन नोंदणी सुरू प्रक्रिया तारीख (Start Date of Online Registration) 29 ऑक्टोबर 2021
ऑनलाइन नोंदणीची शेवटची तारीख (End Date of Online Registration) 19 नोव्हेंबर 2021

30 नोव्हेंबर 2021

पूर्व परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र  (Hall ticket For Prelims Exam) 17 फेब्रुवारी 2022
MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा तारीख (Prelims Exam Date) 26 फेब्रुवारी 2022
MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 प्रथम उत्तरतालिका (First Answer Key) 03 मार्च 2022
MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 अंतिम उत्तरतालिका (Final Answer Key) 06 मे 2022
पूर्व परीक्षेचा निकाल (Prelims Exam Result)
मुख्य परीक्षेची जाहिरात (Main Exam Notification)
(Hall ticket For Mains Exam)
मुख्य परीक्षेची तारीख (Mains Exam Date)

MPSC Answer Key 2022, Combine Answer Key  | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 अधिकृत उत्तरतालिका

MPSC Combine Answer Key 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC Combine Final Answer Key 2022 दिनांक 06 मे 2022 रोजी जाहीर केली. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 26 फेब्रुवारी 2022 रोजी यशस्वीपणे घेण्यात आली. प्रश्नपत्रिकेची एकूण काठीण्यपातळी मध्यम स्वरूपाची होती. याआधी Adda247 मराठी आपणासाठी MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 पेपरचे विश्लेषण आणले आहे. ज्याची लिंक खाली लेखात दिली आहे. दिनांक 03 मार्च 2022 रोजी MPSC ने प्रथम उत्तरतालिका (MPSC Combine Answer Key 2022) जाहीर केली होती. या लेखात आपण MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 अंतिम उत्तरतालिका (MPSC Combine Answer Key 2022) दिली आहे.

MPSC Group B Combine Answer Key 2022 (Final) 

MPSC Combine Answer Key 2022: Cancelled Questions | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 रद्द झालेले प्रश्न

MPSC Combine Answer Key 2022: Cancelled Questions: MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 अंतिम उत्तरतालिकेनुसार एकूण 8 प्रश्न रद्द करण्यात आले आहे. प्रत्येक सेट नुसार रद्द झालेल्या प्रश्नांचा अ. क्र. खालीलप्रमाणे आहे.

Set Que. No. of Cancelled Questions
Set A 8, 12, 13, 24, 32, 35, 46, 73
Set B 7, 10, 21, 48, 83, 87, 88, 99
Set C 18, 53, 57 58, 69, 77, 80, 91
Set D 9, 44, 48, 49, 60, 68, 71, 82

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 26 फेब्रुवारी 2022 रोजी यशस्वीपणे घेण्यात आली. प्रश्नपत्रिकेची एकूण काठीण्यपातळी मध्यम स्वरूपाची होती. आज या लेखात Adda247 मराठी आपणासाठी MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 पेपरचे विश्लेषण केले आहे. ते पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर लिक करा.

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022

MPSC Combine Answer Key 2022: Answer Key – Question Wise | प्रश्नानुसार MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 अधिकृत उत्तरतालिका

MPSC Combine Answer Key 2022: Official Answer Key – Question Wise: या लेखात खाली प्रश्न व त्यांची अधिकृत उत्तरे (MPSC Group B Combine Exam 2022 Answer Key) दिली आहेत. 

Question 1

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 2

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 3

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 4

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 5

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 6

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 7

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 8

- Adda247 Marathi

Ans: प्रश्न रद्द करण्यात आला.

Question 9

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 10

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 11

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 12

- Adda247 Marathi

Ans: प्रश्न रद्द करण्यात आला.

Question 13

- Adda247 Marathi

Ans: प्रश्न रद्द करण्यात आला.

Question 14

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 15

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 16

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 17

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 18

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 19

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 20

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 21

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 22

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 23.

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 24

- Adda247 Marathi

Ans: प्रश्न रद्द करण्यात आला.

Question 25

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 26

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 27

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 28

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 29

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 30

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 31

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 32

- Adda247 Marathi

Ans: प्रश्न रद्द करण्यात आला.

Question 33

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 34

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 35

- Adda247 Marathi

Ans: प्रश्न रद्द करण्यात आला.

Question 36

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 37

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 38

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 39

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 40

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 41

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 42

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 43

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 44

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 45

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 46

- Adda247 Marathi

Ans: प्रश्न रद्द करण्यात आला.

Question 47

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 48

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 49

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 50

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 51

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 52

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 53

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 54

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 55

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 56

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 57

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 58

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 59

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 60

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 61

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 62

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 63

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 64

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 65

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 66

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 67

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 68

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 69

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 70

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 71

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 72

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 73

- Adda247 Marathi

Ans: प्रश्न रद्द करण्यात आला.

Question 74

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 75

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 76

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 77

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 78

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 79

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 80

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 81

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 82

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 83

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 84

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 85

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 86

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 87

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 88

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 89

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 90

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 91

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 92

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 93

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 94

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 95

- Adda247 Marathi

Ans: Option 3

Question 96

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 97

- Adda247 Marathi

Ans: Option 2

Question 98

- Adda247 Marathi

Ans: Option 4

Question 99

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

Question 100

- Adda247 Marathi

Ans: Option 1

MPSC Group B Answer Key Questions and Answers पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Download MPSC Combined Answer Key 2022

पायरी 1: MPSC च्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
पायरी 2: MPSC Combine Answer Key 2022 PDF डाउनलोड करा.
पायरी 3: बरोबर आणि चुकीची उत्तरे दिलेल्या प्रश्नांची एकूण संख्या चिन्हांकित करा.
पायरी 4:मार्किंग स्कीम वापरून तुमच्या स्कोअरची गणना करा.

FAQs: MPSC Combine Answer Key 2022

Q1. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेची अंतिम उत्तरतालिका कधी जाहीर झाली?

Ans. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेची अंतिम उत्तरतालिका 06 मे 2022 रोजी जाहीर झाली.

Q2. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी एकूण good attempts काय आहेत?

Ans. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी एकूण good attempts 75-78 आहे.

Q3. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 कधी झाली?

Ans. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022, 26 फेब्रुवारी 2022 रोजी महाराष्ट्रातील विविध जिल्हात झाली.

Q4. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ची एकूण काठीण्य पातळी काय होती?

Ans. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ची एकूण काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Answer Key 2022, MPSC Group B Combine Exam Official Answer Key, MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 अधिकृत उत्तरतालिका -_40.1
MPSC Combine Group B Prelims 2022 Online Test Series

Sharing is caring!

Congratulations!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-एप्रिल 2022

Download your free content now!

We have already received your details.

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-एप्रिल 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?