MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ | MPSC Group B Exam Cut Off_00.1
Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   MPSC Group B Exam Cut Off

MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ | MPSC Group B Exam Cut Off

Table of Contents

MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ | MPSC Group B Exam Cut Off | Check Previous Year Cut Off Marks: कोणत्याही परीक्षेची तयारी सुरु करण्याअगोदर त्या परीक्षेची इत्यंभूत माहिती असणे आवश्यक आहे. स्पर्धा परीक्षेत तर या माहितीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. MPSC गट ब परीक्षेच्या अभ्यासातील सर्वात पहिला आणि महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे मागील वर्षीचा कट ऑफ माहित असणे. यामुळे आपल्याला अभ्यासाचे नियोजन आणि गुणांचे ध्येय ठरविण्यात मदत होते.

MPSC Group B Exam Cut Off | MPSC गट ब परीक्षा गुणांची सीमारेषा

MPSC Group B Exam Cut Off: या लेखात आपण गट ब (अराजपत्रित) सेवेतील ASO (सहायक कक्षाधिकारी), STI (विक्रीकर निरीक्षक) आणि PSI (पोलीस उपनिरीक्षक) या पदांचा मागील 5 वर्षांच्या पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा आणि अंतिम निकालाचा कट ऑफ (गुणांची सीमारेषा) पाहणार आहोत. यामुळे उमेदवारांना परीक्षेच्या काठीण्य पातळीचा एकंदरीत अंदाज येऊन त्यांना अभ्यासाचे नियोजन नीटपणे करता येईल.

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO (2015 to 2019) | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – सहायक कक्षाधिकारी (2015 to 2019)

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO (2015 to 2019): या लेखात आपण ASO अथवा सहायक कक्षाधिकारी या पदासाठीचा 2015 ते 2019 या वर्षीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ (गुणांची सीमारेषा) पाहणार आहोत.

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2019 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – सहायक कक्षाधिकारी 2019 

MPSC Group B Exam Prelims Cut Off – ASO 2019: या परिच्छेदात आपण 2019 साठीचा MPSC गट ब, सहायक कक्षाधिकारी (ASO) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 57 146
Female 51 134
SC General 52 127
Female 45 121
ST General 50 119
Female 39 125
DT (A) General 55 130
NT (C) General 57 142
OBC General 57 146
SEBC General 57 145
Female 51 132
DIVYANG Hearing Impairment 38 108

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2018 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – सहायक कक्षाधिकारी 2018

MPSC Group B Exam Prelims Cut Off – ASO 2018: या परिच्छेदात आपण 2018 साठीचा MPSC गट ब, सहायक कक्षाधिकारी (ASO) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 50 139
Female 43 129
Sports 38 112
SC General 50 128
Female 46 115
ST General 45 116
Female 37 109
DT (A) General 50 129
Female 39 116
NT (B) General 50 131
Female 42 124
SBC General 50 126
Female 43 122
NT (C) General 50 134
Female 43 126
Sports 32 106
NT (D) General 50 135
Female 47 121
OBC General 50 135
Female 44 123
Sports 39 110
PH Hearing Impairment 39 110

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2017 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – सहायक कक्षाधिकारी 2017

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2017: या परिच्छेदात आपण 2017 साठीचा MPSC गट ब, सहायक कक्षाधिकारी (ASO) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 55 151
Female 49 139
Sports 43 116
SC General 53 139
Female 46 132
Sports 36 106
ST General 47 125
Female 41 116
DT (A) General 54 142
Female 43 125
NT (B) General 55 146
Female 46 128
SBC General 52 135
Female 46 133
NT (C) General 55 147
Female 47 138
NT (D) General 55 150
Female 47 146
OBC General 55 144
Female 49 140
Sports 42 104

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2016 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – सहायक कक्षाधिकारी 2016

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2016: या परिच्छेदात आपण 2016 साठीचा MPSC गट ब, सहायक कक्षाधिकारी (ASO) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 45 134
Female 40 120
Sports 34 116
SC General 42 119
Female 36 110
ST General 35 111
Female 27 95
DT (A) General 45 122
Female 33 118
NT (B) General 40 125
SBC General 39 122
NT (D) General 45 133
OBC General 45 129
Female 38 122
PH Hearing Impairment 32 101

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2015 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – सहायक कक्षाधिकारी 2015

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2015: या परिच्छेदात आपण 2015 साठीचा MPSC गट ब, सहायक कक्षाधिकारी (ASO) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 43 139
Female 36 124
Sports 32 127
SC General 39 124
Female 33 117
Sports 20 106
ST General 34 113
Female 26 84
DT (A) General 43 131
Female 29 110
NT (B) General 21 128
SBC General 37 131
Female 32 120
NT (C) General 43 137
Female 39 125
NT (D) General 43 138
OBC General 43 138
Female 38 126
Sports 26 123
PH Blindness or Low Vision 27 117
Hearing Impairment 26 107

MPSC Group B Exam Cut Off – STI (2015 to 2019) | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – विक्रीकर निरीक्षक (2015 to 2019) 

MPSC Group B Exam Cut Off – STI (2015 to 2019): या लेखात आपण STI अथवा विक्रीकर निरीक्षक या पदासाठीचा 2015 ते 2019 या वर्षीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ (गुणांची सीमारेषा) पाहणार आहोत.

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2019 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – विक्रीकर निरीक्षक 2019 

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2019: या परिच्छेदात आपण 2019 साठीचा MPSC गट ब, विक्रीकर निरीक्षक (STI) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 56 140
Female 50 128
SC General 50 117
Female 45 118
ST General 47 106
Female 39 106
DT (A) General 55 127
SBC General 51 127
NT (C) General 56 135
NT (D) General 56 133
OBC General 56 133
Female 50 125
SEBC General 56 138
Female 50 126
DIVYANG Blindness or Low Vision 47 124
Hearing Impairment 39 107
Locomotor Disability 45 127

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2018 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – विक्रीकर निरीक्षक 2018 

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2018: या परिच्छेदात आपण 2018 साठीचा MPSC गट ब, विक्रीकर निरीक्षक (STI) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 55 139
Female 48 130
Sports 43 108
SC General 50 120
Female 44 115
Sports 32 94
ST General 47 121
Female 40 106
NT (B) General 54 139
SBC General 51 121
NT (C) General 55 NA
OBC General 55 NA
PH Blindness or Low Vision 41 123
Hearing Impairment 34 109
Locomotor Disability 45 124

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2017 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – विक्रीकर निरीक्षक 2017

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2017: या परिच्छेदात आपण 2017 साठीचा MPSC गट ब, विक्रीकर निरीक्षक (STI) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 52 135
Female 45 123
Sports 38 114
SC General 50 123
Female 44 123
Sports 36 103
ST General 46 114
Female 37 104
Sports 22 107
DT (A) General 52 127
Female 41 119
Sports 24 114
NT (B) General 52 128
Female 46 115
SBC General 51 128
Female 44 120
NT (C) General 52 133
Female 47 122
NT (D) General 52 133
Female 45 124
OBC General 52 130
Female 45 123
Sports 39 117
PH Locomotor Disability 50 130

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2016 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – विक्रीकर निरीक्षक 2016

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2016: या परिच्छेदात आपण 2016 साठीचा MPSC गट ब, विक्रीकर निरीक्षक (STI) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 54 133
Female 48 119
Sports 43 110
SC General 52 117
Female 46 116
Sports 40 77
ST General 50 117
Female 41 104
DT (A) General 53 123
Female 44 113
NT (B) General 54 121
Female 48 113
NT (C) General 54 129
Female 46 117
Sports 39 118
NT (D) General 54 NA
OBC General 54 129
Female 49 120
Sports 40 103
PH Blindness or Low Vision 44 124
Hearing Impairment 40 107

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2015 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – विक्रीकर निरीक्षक 2015

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2015: या परिच्छेदात आपण 2015 साठीचा MPSC गट ब, विक्रीकर निरीक्षक (STI) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 45 132
Female 39 120
Sports 32 118
SC General 45 111
ST General 31 102
Female 24 93
Sports 16 80
DT (A) General 42 127
Female 32 100
OBC General 45 NA
Female 43 109
PH Blindness or Low Vision 22 111
Hearing Impairment 24 101
Locomotor Disability 31 113

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI (2016 to 2019) | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – पोलीस उपनिरीक्षक (2016 to 2019)

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI (2016 to 2019): या लेखात आपण PSI अथवा पोलीस उपनिरीक्षक या पदासाठीचा 2016 ते 2019 या वर्षीचा पूर्व परीक्षेचा आणि अंतिम (मुख्य परीक्षा +शारीरिक चाचणी+मुलाखत) निकालाचा कट ऑफ (गुणांची सीमारेषा) पाहणार आहोत.

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2019 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – पोलीस उपनिरीक्षक 2019 

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2019: या परिच्छेदात आपण 2019 साठीचा MPSC गट ब, पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत. 2019 साठी शारीरिक चाचणी आणि मुलाखत अद्याप घेतलेली नाही. त्यामुळे फक्त पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ दिलेला आहे. अंतिम निकाल जाहीर झाल्यावर आम्ही update करू.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains cut off (out of 200) 
OPEN General 44 125
Female 36 107
Sports 25 95
Orphan 21 74
SC General 42 103
Female 34 85
Sports 20 58
ST General 36 93
Female 27 72
Sports 12 41
DT (A) General 44 115
Female 35 92
Sports 25 60
NT (B) General 44 112
Female 35 91
Sports 22 65
SBC General 44 108
Female 36 84
Sports 18 67
NT (C) General 44 121
Female 36 99
Sports 25 73
NT (D) General 44 121
Female 36 98
Sports 25 83
OBC General 44 115
Female 36 93
Sports 25 74
SEBC General 44 121
Female 36 101
Sports 25 87

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2018 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – पोलीस उपनिरीक्षक 2018

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2018: या परिच्छेदात आपण 2018 साठीचा MPSC गट ब, पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि अंतिम निकालाचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Final cut off (out of 340) 
OPEN General 44 247
Female 29 214
Sports 36 208
SC General 43 217
Female 35 189
Sports 27 157
Against Sports NA 216
ST General 38 210
Female 30 160
Sports 17 NA
Against Sports NA 210
DT (A) General 44 242
Female 36 198
Sports 24 NA
Against Sports NA 240
NT (B) General 44 231
Female 34 177
Sports 24 NA
Against Sports NA 229
SBC General 43 222
Female 36 188
Against Female NA 222
NT (C) General 44 243
Female 40 199
Sports 29 192
NT (D) General 44 246
Female 42 169
OBC General 44 238
Female 37 199
Sports 29 183

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2017 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – पोलीस उपनिरीक्षक 2017 

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2017: या परिच्छेदात आपण 2017 साठीचा MPSC गट ब, पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि अंतिम निकालाचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Final cut off (out of 340) 
OPEN General 46 237
Female 35 202
Sports 29 173
SC General 44 214
Female 35 171
Sports 24 159
Against Sports NA 214
ST General 39 207
Female 28 138
Against Female NA 208
Sports 14 172
Against Sports NA 207
DT (A) General 46 240
NT (B) General 46 221
Female 35 189
Sports 26 207
SBC General 46 213
Female 34 185
Sports 18 NA
Against Sports NA 212
NT (C) General 46 234
Female 40 180
Sports 35 NA
Against Sports NA 234
NT (D) General 46 236
Female 35 192
Against Female NA 236
OBC General 46 232
Female 39 179
Sports 29 NA
Against Sports NA 232

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2016 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – पोलीस उपनिरीक्षक 2016 

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2016: या परिच्छेदात आपण 2016 साठीचा MPSC गट ब, पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि अंतिम निकालाचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Final cut off (out of 340) 
OPEN General 42 230
Female 28 189
Sports 24 166
Against Sports NA 229
SC General 40 208
Female 32 179
Sports 24 168
Against Sports NA 207
ST General 35 201
Female 25 157
Sports 15 146
Against Sports NA 200
DT (A) General 42 229
Female 36 198
NT (B) General 42 224
Female 34 198
Sports 23 NA
Against Sports NA 224
SBC General 42 209
Female 34 184

वरील माहितीचा तुम्हाला उपयोग होईल अशी आम्हाला आशा आहे. कट ऑफ गुणांचा हा ब्लॉग उमेदवारांना त्यांच्या तयारीचे योग्य नियोजन करण्यास मदत करतील अशी आम्हाला आशा आहे. तुमच्या पुढील तयारीसाठी Adda 247 मराठी सदैव तुमच्यासोबत असेलच. तुमच्या अभ्यासासाठी आणि पुढील तयारीसाठी शुभेच्छा.

MPSC Rajya Seva Exam Cut Off

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ | MPSC Group B Exam Cut Off_50.1
Maharashtra Exam Prime Test Pack

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-सप्टेंबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?