Marathi govt jobs   »   Result   »   MPSC Group B Exam Cut Off

MPSC Group B Exam Cut Off Trend | MPSC गट ब परीक्षा गुणांची सीमारेषा, ASO, STI and PSI Previous Year Cut Off

Table of Contents

MPSC Group B Exam Cut Off: In this article we have provided MPSC Group B previous year Combine Prelims Cut off for ASO, STI & PSI Post. Also MPSC Group B ASO, STI and PSI Mains previous year cut off marks. MPSC Group B Exam Cut Off is available from 2015. It will be help full for knowing MPSC Group B Exam Cut Off trend of Combine Prelims Exam and Mains Exam.

MPSC Group B Exam Cut Off Trend
Organization Name Maharashtra Public Service Commission
Exam Name MPSC Group B Prelims & Mains Exam
Post Names STI, PSI, and ASO
Article Name MPSC Group B Exam Cut Off
Cut Off available Combine + Mains Exam + Final Cut Off
Official Website https://mpsc.gov.in/

MPSC Group B Exam Cut Off Trend, Prelims and Mains Previous Year Cut Off

MPSC Group B Exam Cut Off, Check Previous Year Cut Off Marks: कोणत्याही परीक्षेची तयारी सुरु करण्याअगोदर त्या परीक्षेची इत्यंभूत माहिती असणे आवश्यक आहे. स्पर्धा परीक्षेत तर या माहितीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. MPSC गट ब परीक्षेच्या अभ्यासातील महत्वाच्या टप्प्यांपैकी एक म्हणजे मागील वर्षीचा कट ऑफ माहित असणे. यामुळे आपल्याला अभ्यासाचे नियोजन आणि गुणांचे ध्येय ठरविण्यात मदत होते. आजच्या लेखात आपण MPSC गट ब परीक्षा गुणांची सीमारेषा (MPSC Group B Exam Cut Off) पाहणार आहोत. ज्यानेकरून आगामी संयुक्त आणि मुख्य परीक्षेत तुम्हाला याचा उपयोग होईल.

MPSC ने 23 जून 2022 रोजी एकूण 800 रिक्त पदांसाठी त्यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर MPSC गट ब पूर्व परीक्षा 2022 साठी अधिकृत भरती अधिसूचना जाहीर केली आहे. आणि 02 जून 2022 रोजी त्यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर MPSC गट ब मुख्य परीक्षा 2021 साठी अधिकृत भरती अधिसूचना जारी केली आहे. या दोघांच्या तुम्ही खालील दिलेल्या लिंक वरून करू शकता.

MPSC Group B Combine Prelims Exam 2022 Notification

MPSC Group B Mains Notification 2021

MPSC Group B Exam Cut Off | MPSC गट ब परीक्षा गुणांची सीमारेषा

MPSC Group B Exam Cut Off: या लेखात आपण गट ब (अराजपत्रित) सेवेतील ASO (सहायक कक्षाधिकारी), STI (विक्रीकर निरीक्षक) आणि PSI (पोलीस उपनिरीक्षक) या पदांचा मागील वर्षांच्या पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा आणि अंतिम निकालाचा कट ऑफ (गुणांची सीमारेषा) पाहणार आहोत. यामुळे उमेदवारांना परीक्षेच्या काठीण्य पातळीचा एकंदरीत अंदाज येऊन त्यांना अभ्यासाचे नियोजन नीटपणे करता येईल. या लेखात आपण MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ (MPSC Group B Exam Cut Off) पाहुयात.

सहायक कक्ष अधिकारी (ASO), राज्य कर निरीक्षक (STI) आणि पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) या तिघांसाठी संयुक्त पूर्व परीक्षा होते आणि मुख्य परीक्षांमधला पेपर क्रं. 1 हा सुद्धा संयुक्त असून पेपर क्रं. 2 हा स्वतंत्र असतो.

MPSC Group B Combine Prelims Exam 2021 Apply Online

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO (2015 to 2021) | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – सहायक कक्षाधिकारी (2015 to 2021)

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO (2015 to 2021): या लेखात आपण Assistant Section Officer (ASO) अथवा सहायक कक्षाधिकारी या पदासाठीचा 2015 ते 2021 पर्यंतचा पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि अंतिम कट ऑफ (गुणांची सीमारेषा) पाहणार आहोत.

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2021 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – सहायक कक्षाधिकारी 2021

MPSC Group B Exam Prelims Cut Off – ASO 2021: MPSC ने गट ब संयुक्त 2021 परीक्षेचा निकाल 1 आणि 2 जून 2022 रोजी त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर केले आहे आणि ASO ची मुख्य परीक्षा ही 31 जुलै 2022 ला होणार आहे. खालील तक्त्यात तुम्ही संयुक्त परीक्षेत ASO साठी असणारा Cut Off पाहू शकता.

MPSC Group B Exam 2021
Category Sub-Category Prelims cut off (Out Of 100) Mains Cut Off (Out of 400)
OPEN General 53.75
Female 49.00
Sports 37.25
SC General 50.25
Female 46.50
Sports 26.75
ST General 46.00
Female 39.50
NT (B) General 53.75
NT (C) General 53.75
Female 49.00
OBC General 53.75
Female 49.00
Sports 37.25
EWS General 53.75
Female 49.00
DIVYANG Blindness or Low Vision 37.25
Locomotor disability or Cerebral palsy 10.87
ORPHAN 41.75

MPSC Group B Vacancy Increased 2022, Check Post wise and Category wise Vacancy

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2020 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – सहायक कक्षाधिकारी 2020 

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2020: या परिच्छेदात आपण 2020 साठीचा MPSC गट ब, सहायक कक्षाधिकारी (ASO) पदासाठीचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

MPSC Group B Exam 2020
Category Sub-Category Prelims cut off (Out Of 100) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 54.75
Female 49.5
Sports 38
SC General 50.75
Female 47.25
Sports 21.75
ST General 45
Female 43.25
NT (B) General 54.75
Female 44.25
SBC General 49.75
Female 45.25
NT (C) General 54.75
NT (D) General 54.75
Female 48.75
OBC General 54.75
Female 49.5
Sports 34
EWS General 54.75
Female 49.5
DIVYANG Blindness or Low Vision 43.28
Locomotor disability or Cerebral palsy 42.5

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2019 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – सहायक कक्षाधिकारी 2019 

MPSC Group B Exam Prelims Cut Off – ASO 2019: या परिच्छेदात आपण 2019 साठीचा MPSC गट ब, सहायक कक्षाधिकारी (ASO) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 57 146
Female 51 134
SC General 52 127
Female 45 121
ST General 50 119
Female 39 125
DT (A) General 55 130
NT (C) General 57 142
OBC General 57 146
SEBC General 57 145
Female 51 132
DIVYANG Hearing Impairment 38 108

MPSC Group B Post List 2022

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2018 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – सहायक कक्षाधिकारी 2018

MPSC Group B Exam Prelims Cut Off – ASO 2018: या परिच्छेदात आपण 2018 साठीचा MPSC गट ब, सहायक कक्षाधिकारी (ASO) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 50 139
Female 43 129
Sports 38 112
SC General 50 128
Female 46 115
ST General 45 116
Female 37 109
DT (A) General 50 129
Female 39 116
NT (B) General 50 131
Female 42 124
SBC General 50 126
Female 43 122
NT (C) General 50 134
Female 43 126
Sports 32 106
NT (D) General 50 135
Female 47 121
OBC General 50 135
Female 44 123
Sports 39 110
PH Hearing Impairment 39 110

MPSC Group B Exam Pattern 2022, Combine & Mains

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2017 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – सहायक कक्षाधिकारी 2017

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2017: या परिच्छेदात आपण 2017 साठीचा MPSC गट ब, सहायक कक्षाधिकारी (ASO) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 55 151
Female 49 139
Sports 43 116
SC General 53 139
Female 46 132
Sports 36 106
ST General 47 125
Female 41 116
DT (A) General 54 142
Female 43 125
NT (B) General 55 146
Female 46 128
SBC General 52 135
Female 46 133
NT (C) General 55 147
Female 47 138
NT (D) General 55 150
Female 47 146
OBC General 55 144
Female 49 140
Sports 42 104

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2016 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – सहायक कक्षाधिकारी 2016

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2016: या परिच्छेदात आपण 2016 साठीचा MPSC गट ब, सहायक कक्षाधिकारी (ASO) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 45 134
Female 40 120
Sports 34 116
SC General 42 119
Female 36 110
ST General 35 111
Female 27 95
DT (A) General 45 122
Female 33 118
NT (B) General 40 125
SBC General 39 122
NT (D) General 45 133
OBC General 45 129
Female 38 122
PH Hearing Impairment 32 101

MPSC Group B Syllabus And Exam Pattern 2022

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2015 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – सहायक कक्षाधिकारी 2015

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2015: या परिच्छेदात आपण 2015 साठीचा MPSC गट ब, सहायक कक्षाधिकारी (ASO) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 43 139
Female 36 124
Sports 32 127
SC General 39 124
Female 33 117
Sports 20 106
ST General 34 113
Female 26 84
DT (A) General 43 131
Female 29 110
NT (B) General 21 128
SBC General 37 131
Female 32 120
NT (C) General 43 137
Female 39 125
NT (D) General 43 138
OBC General 43 138
Female 38 126
Sports 26 123
PH Blindness or Low Vision 27 117
Hearing Impairment 26 107

MPSC Group B Exam Cut Off – STI (2015 to 2021) | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – विक्रीकर निरीक्षक (2015 to 2021) 

MPSC Group B Exam Cut Off – STI: या लेखात आपण State Tax Inspector (STI)  अथवा विक्रीकर निरीक्षक या पदासाठीचा 2015 ते 2021 पर्यंतचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ (गुणांची सीमारेषा) पाहणार आहोत.

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2021 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – विक्रीकर निरीक्षक 2021 

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2021: MPSC ने गट ब संयुक्त 2021 परीक्षेचा निकाल 1 आणि 2 जून 2022 रोजी त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर केले आहे आणि STI ची मुख्य परीक्षा ही 24 जुलै 2022 ला होणार आहे. खालील तक्त्यात तुम्ही संयुक्त परीक्षेत STI साठी असणारा Cut Off पाहू शकता.

MPSC Group B Exam 2021
Category Sub-Category Prelims cut off (Out Of 100) Mains Cut Off (Out of 400)
OPEN General 46.50
Female 41.00
Sports 22.00
SC General 44.75
Female 39.75
Sports 15.75
ST General 40.00
Female 33.00
Sports 9.75
DT (A)
General 46.50
Female 40.25
Sports 22.00
NT (B)
General 46.50
Female 41.00
Sports 20.00
NT (C)
General 46.50
Female 41.00
Sports 22.00
NT (D)
General 46.50
Female 41.00
OBC General 46.50
Female 41.00
Sports 22.00
EWS
General 46.50
Female 41.00
Sports 22.00
DIVYANG
Type A: Blindness or Low Vision 35.13
Type B: Deaf, HH 30.75
Type C: Loco Dis. and Others 40.75
Type D and E: Multi Dis. and Others 1.25
ORPHAN 23.75

MPSC Group B Previous Year Question Paper and Answer Key PDFs

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2020 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – विक्रीकर निरीक्षक 2020 

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2020: या परिच्छेदात आपण 2020 साठीचा MPSC गट ब, विक्रीकर निरीक्षक (STI) पदासाठीचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

MPSC Group B Exam 2020

Category Sub-Category Prelims cut off (Out Of 100) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 53.75
Female 48.5
Sports 35
SC General 50.25
Female 46
Sports 21.75
ST General 45
Female 39
DT (A) General 53.75
NT (B) General 53.75
NT (C) General 53.75
Female 48.5
NT (D) General 53.75
OBC General 53.75
Female 48.5
Sports 34
EWS General 53.75
Female 48.5
DIVYANG Blindness or Low Vision 43.54
Hearing Impairment 39
Locomotor disability or Cerebral palsy 42.5

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2019 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – विक्रीकर निरीक्षक 2019 

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2019: या परिच्छेदात आपण 2019 साठीचा MPSC गट ब, विक्रीकर निरीक्षक (STI) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 56 140
Female 50 128
SC General 50 117
Female 45 118
ST General 47 106
Female 39 106
DT (A) General 55 127
SBC General 51 127
NT (C) General 56 135
NT (D) General 56 133
OBC General 56 133
Female 50 125
SEBC General 56 138
Female 50 126
DIVYANG Blindness or Low Vision 47 124
Hearing Impairment 39 107
Locomotor Disability 45 127

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2018 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – विक्रीकर निरीक्षक 2018 

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2018: या परिच्छेदात आपण 2018 साठीचा MPSC गट ब, विक्रीकर निरीक्षक (STI) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 55 139
Female 48 130
Sports 43 108
SC General 50 120
Female 44 115
Sports 32 94
ST General 47 121
Female 40 106
NT (B) General 54 139
SBC General 51 121
NT (C) General 55 NA
OBC General 55 NA
PH Blindness or Low Vision 41 123
Hearing Impairment 34 109
Locomotor Disability 45 124

 

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2017 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – विक्रीकर निरीक्षक 2017

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2017: या परिच्छेदात आपण 2017 साठीचा MPSC गट ब, विक्रीकर निरीक्षक (STI) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 52 135
Female 45 123
Sports 38 114
SC General 50 123
Female 44 123
Sports 36 103
ST General 46 114
Female 37 104
Sports 22 107
DT (A) General 52 127
Female 41 119
Sports 24 114
NT (B) General 52 128
Female 46 115
SBC General 51 128
Female 44 120
NT (C) General 52 133
Female 47 122
NT (D) General 52 133
Female 45 124
OBC General 52 130
Female 45 123
Sports 39 117
PH Locomotor Disability 50 130

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2016 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – विक्रीकर निरीक्षक 2016

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2016: या परिच्छेदात आपण 2016 साठीचा MPSC गट ब, विक्रीकर निरीक्षक (STI) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 54 133
Female 48 119
Sports 43 110
SC General 52 117
Female 46 116
Sports 40 77
ST General 50 117
Female 41 104
DT (A) General 53 123
Female 44 113
NT (B) General 54 121
Female 48 113
NT (C) General 54 129
Female 46 117
Sports 39 118
NT (D) General 54 NA
OBC General 54 129
Female 49 120
Sports 40 103
PH Blindness or Low Vision 44 124
Hearing Impairment 40 107

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2015 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – विक्रीकर निरीक्षक 2015

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2015: या परिच्छेदात आपण 2015 साठीचा MPSC गट ब, विक्रीकर निरीक्षक (STI) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 45 132
Female 39 120
Sports 32 118
SC General 45 111
ST General 31 102
Female 24 93
Sports 16 80
DT (A) General 42 127
Female 32 100
OBC General 45 NA
Female 43 109
PH Blindness or Low Vision 22 111
Hearing Impairment 24 101
Locomotor Disability 31 113

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI (2016 to 2021) | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – पोलीस उपनिरीक्षक (2016 to 2021)

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI: या लेखात आपण Police Sub Inspector (PSI) अथवा पोलीस उपनिरीक्षक या पदासाठीचा 2016 ते 2021 या वर्षीचा पूर्व परीक्षेचा आणि अंतिम (मुख्य परीक्षा +शारीरिक चाचणी+मुलाखत) निकालाचा कट ऑफ (गुणांची सीमारेषा) पाहणार आहोत.

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2021 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – पोलीस उपनिरीक्षक 2021

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2021: MPSC ने गट ब संयुक्त 2021 परीक्षेचा निकाल 1 आणि 2 जून 2022 रोजी त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर केले आहे आणि PSI ची मुख्य परीक्षा ही 17 जुलै 2022 ला होणार आहे. खालील तक्त्यात तुम्ही संयुक्त परीक्षेत PSI साठी असणारा Cut Off पाहू शकता.

MPSC Group B Exam 2021
Category Sub-Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off
OPEN General 48.25
Female 41.75
Sports 25.50
SC General 44.25
Female 37.50
Sports 15.50
ST General 39.50
Female 30.75
Sports 9.50
DT (A) General 48.25
Female 41.00
Sports 25.25
NT (B) General 48.25
Female 41.75
SBC General 45.00
Female 39.00
Sports 13.25
NT (C) General 48.25
Female 41.75
Sports 23.25
OBC General 48.25
Female 41.75
Sports 25.50
EWS General 48.25
Female 41.75
Sports 25.50
ORPHAN 27.50

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2020 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – पोलीस उपनिरीक्षक 2020

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2020: या परिच्छेदात आपण 2020 साठीचा MPSC गट ब, पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदासाठीचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

MPSC Group B Exam 2020
Category Sub-Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off
OPEN General 43.75
Female 36.5
Sports 11.25
SC General 41.75
Female 34.75
Sports 1.0
ST General 39.25
Female 31.25
Sports 4.50
DT (A) General 43.75
Female 31.25
Sports 5.25
NT (B) General 41.50
Female 31.25
Sports 2.75
SBC General 43.75
Female 36.00
Sports 11.25
NT (C) General 43.75
Female 36.50
OBC General 43.75
Female 36.50
Sports 11.25
EWS General 43.75
Female 36.50
Sports 11.25
Orphan 0.75

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2019 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – पोलीस उपनिरीक्षक 2019 

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2019: या परिच्छेदात आपण 2019 साठीचा MPSC गट ब, पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत. 2019 साठी शारीरिक चाचणी आणि मुलाखत अद्याप घेतलेली नाही. त्यामुळे फक्त पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ दिलेला आहे. अंतिम निकाल जाहीर झाल्यावर आम्ही update करू.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains cut off (out of 340) 
OPEN General 44 246
Female 36 221
Sports 25 213
Orphan 21
SC General 42 224
Female 34 204
Sports 20 184
Against Sports 223
ST General 36 210
Female 27 182
Sports 12 155
DT (A) General 44 240
Female 35 210
Sports 25 206
NT (B) General 44 237
Female 35 205
Sports 22 193
SBC General 44 220
Female 36 209
Sports 18 168
NT (C) General 44 241
Female 36 218
Sports 25
NT (D) General 44 243
Female 36 211
Sports 25 206
OBC General 44 239
Female 36 211
Sports 25 187

 

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2018 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – पोलीस उपनिरीक्षक 2018

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2018: या परिच्छेदात आपण 2018 साठीचा MPSC गट ब, पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि अंतिम निकालाचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Final cut off (out of 340) 
OPEN General 44 247
Female 29 214
Sports 36 208
SC General 43 217
Female 35 189
Sports 27 157
Against Sports NA 216
ST General 38 210
Female 30 160
Sports 17 NA
Against Sports NA 210
DT (A) General 44 242
Female 36 198
Sports 24 NA
Against Sports NA 240
NT (B) General 44 231
Female 34 177
Sports 24 NA
Against Sports NA 229
SBC General 43 222
Female 36 188
Against Female NA 222
NT (C) General 44 243
Female 40 199
Sports 29 192
NT (D) General 44 246
Female 42 169
OBC General 44 238
Female 37 199
Sports 29 183

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2017 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – पोलीस उपनिरीक्षक 2017 

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2017: या परिच्छेदात आपण 2017 साठीचा MPSC गट ब, पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि अंतिम निकालाचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Final cut off (out of 340) 
OPEN General 46 237
Female 35 202
Sports 29 173
SC General 44 214
Female 35 171
Sports 24 159
Against Sports NA 214
ST General 39 207
Female 28 138
Against Female NA 208
Sports 14 172
Against Sports NA 207
DT (A) General 46 240
NT (B) General 46 221
Female 35 189
Sports 26 207
SBC General 46 213
Female 34 185
Sports 18 NA
Against Sports NA 212
NT (C) General 46 234
Female 40 180
Sports 35 NA
Against Sports NA 234
NT (D) General 46 236
Female 35 192
Against Female NA 236
OBC General 46 232
Female 39 179
Sports 29 NA
Against Sports NA 232

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2016 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – पोलीस उपनिरीक्षक 2016 

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2016: या परिच्छेदात आपण 2016 साठीचा MPSC गट ब, पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि अंतिम निकालाचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Final cut off (out of 340) 
OPEN General 42 230
Female 28 189
Sports 24 166
Against Sports NA 229
SC General 40 208
Female 32 179
Sports 24 168
Against Sports NA 207
ST General 35 201
Female 25 157
Sports 15 146
Against Sports NA 200
DT (A) General 42 229
Female 36 198
NT (B) General 42 224
Female 34 198
Sports 23 NA
Against Sports NA 224
SBC General 42 209
Female 34 184

वरील माहितीचा तुम्हाला उपयोग होईल अशी आम्हाला आशा आहे. कट ऑफ गुणांचा हा ब्लॉग उमेदवारांना त्यांच्या तयारीचे योग्य नियोजन करण्यास मदत करतील अशी आम्हाला आशा आहे. तुमच्या पुढील तयारीसाठी Adda 247 मराठी सदैव तुमच्यासोबत असेलच. तुमच्या अभ्यासासाठी आणि पुढील तयारीसाठी शुभेच्छा.

Latest Job Alert:

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ | MPSC Group B Exam Cut Off_40.1
MPSC Combine Group B Prelims 2022 Online Test Series

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ | MPSC Group B Exam Cut Off_60.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-जुलै 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ | MPSC Group B Exam Cut Off_70.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-जुलै 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.