Marathi govt jobs   »   MPSC Group B   »   MPSC Group B Exam Cut Off

MPSC Group B Exam Cut Off Trend, MPSC गट ब ASO, STI, PSI, आणि मुद्रांक निरीक्षक परीक्षा गुणांची सीमारेषा

Table of Contents

MPSC Group B Exam Cut Off: In this article we have provided MPSC Group B previous year Combine Prelims and Mains exam Cut off for ASO, STI, PSI and Sub Registrar Post. Check MPSC Group B ASO, STI, PSI and Sub Registrar previous year cut off trend (marks). MPSC Group B Exam Cut Off is available from 2015 onwards. It will help to know the MPSC Group B cut off trend of combined Prelims Exam and Main Exam.

MPSC Group B Exam Cut Off Trend
Organization Name Maharashtra Public Service Commission
Exam Name MPSC Group B Prelims & Mains Exam
Post Names STI, PSI, ASO and Sub Registrar
Article Name MPSC Group B Exam Cut Off
Cut Off available Combine + Mains Exam + Final Cut Off
Official Website https://mpsc.gov.in/

MPSC Group B Exam Cut Off Trend, Prelims and Mains Previous Year Cut Off

MPSC Group B Exam Cut Off, Check Previous Year Cut Off Marks: कोणत्याही परीक्षेची तयारी सुरु करण्याअगोदर त्या परीक्षेची इत्यंभूत माहिती असणे आवश्यक आहे. स्पर्धा परीक्षेत तर या माहितीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. MPSC गट ब परीक्षेच्या अभ्यासातील महत्वाच्या टप्प्यांपैकी एक म्हणजे मागील वर्षीचा कट ऑफ माहित असणे. यामुळे आपल्याला अभ्यासाचे नियोजन आणि गुणांचे ध्येय ठरविण्यात मदत होते. आजच्या लेखात आपण MPSC गट ब परीक्षा गुणांची सीमारेषा (MPSC Group B Exam Cut Off) पाहणार आहोत. जेणेकरून आगामी MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त आणि मुख्य परीक्षा 2023 मध्ये तुम्हाला याचा उपयोग होईल.

MPSC Group B Exam Cut Off | MPSC गट ब परीक्षा गुणांची सीमारेषा

MPSC Group B Exam Cut Off: या लेखात आपण गट ब (अराजपत्रित) सेवेतील ASO (सहायक कक्षाधिकारी), STI (विक्रीकर निरीक्षक), PSI (पोलीस उपनिरीक्षक), दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक गट – ब (Sub Registrar or Inspector of Stamps Group B), आणि वरिष्ठ लिपिक / पर्यवेक्षक (Senior Clerk or Supervisor) या पदांचा मागील वर्षांच्या पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा आणि अंतिम निकालाचा कट ऑफ (गुणांची सीमारेषा) पाहणार आहोत. यामुळे उमेदवारांना परीक्षेच्या काठीण्य पातळीचा एकंदरीत अंदाज येऊन त्यांना अभ्यासाचे नियोजन नीटपणे करता येईल. या लेखात आपण MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ (MPSC Group B Exam Cut Off) पाहुयात.

सहायक कक्ष अधिकारी (ASO), राज्य कर निरीक्षक (STI), पोलीस उपनिरीक्षक (PSI), Sub Registrar, आणि Senior Clerk या सर्वांसाठी संयुक्त पूर्व परीक्षा होते आणि मुख्य परीक्षांमधला पेपर क्रं. 1 हा सुद्धा संयुक्त असून पेपर क्रं. 2 हा स्वतंत्र असतो.

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO (2015 to 2023) | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – सहायक कक्षाधिकारी (2015 ते 2023)

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO (2015 to 2023): या लेखात आपण Assistant Section Officer (ASO) अथवा सहायक कक्षाधिकारी या पदासाठीचा 2015 ते 2023 पर्यंतचा पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि अंतिम कट ऑफ (गुणांची सीमारेषा) पाहणार आहोत.

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2023 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – सहायक कक्षाधिकारी 2023

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक 23 ऑगस्ट 2023 रोजी MPSC अराजपत्रित सेवा परीक्षा निकाल 2023 सोबत MPSC Group B Exam Cut Off 2023 जाहीर केला आहे. MPSC ने STI आणि PSI साठी Cut Off जाहीर केला आहे. ASO साठी Cut Off जाहीर होताच आम्ही ते खाली Update करू.

MPSC अराजपत्रित सेवा परीक्षा निकाल 2023

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2022 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – सहायक कक्षाधिकारी 2022

MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मधील सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) पदाचा निकाल 05 जुलै 2023 रोजी जाहीर करण्यात आला. MPSC Group B Combined 2022 निकालासोबत MPSC Group B ASO Cut Off 2022 जाहीर करण्यात आले. उमेदवार खालील तक्त्यात MPSC Group B ASO Cut Off 2022 तपासू शकतात.

MPSC Group B ASO Exam 2022
Category Sub-Category Prelims cut off (Out Of 100) Mains Cut Off (Out of 400)
OPEN GENERAL 62.75
FEMALE 58.75
SPORTS 46.75
SC GENERAL 60
FEMALE 57
ST GENERAL 57
FEMALE 50
NT (B) GENERAL 62.75
SBC GENERAL 61.5
NT (C) GENERAL 62.75
FEMALE 58.5
NT (D) GENERAL 62.75
OBC GENERAL 62.75
FEMALE 58.75
SPORTS 43.75
EWS GENERAL 62.75
FEMALE 58.75
DIVYANG TYPE – C (Loco.Dis and others) 51.5
TYPE – D & E (Int.Dis., Mult.Dis and others) 37

MPSC Group B Result 2022

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2021 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – सहायक कक्षाधिकारी 2021

MPSC Group B Exam Prelims Cut Off – ASO 2021: MPSC ने गट ब संयुक्त 2021 परीक्षेचा निकाल 1 आणि 2 जून 2022 रोजी त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर केले आहे आणि ASO ची मुख्य परीक्षा ही 31 जुलै 2022 ला झाली आहे. ASO मुख्य परीक्षा 2021 चा निकाल आयोगाने अद्याप जाहीर केला नाही आहे. खालील तक्त्यात तुम्ही संयुक्त परीक्षेत ASO साठी असणारा Cut Off पाहू शकता.

MPSC Group B Exam 2021
Category Sub-Category Prelims cut off (Out Of 100) Mains Cut Off (Out of 400)
OPEN General 53.75 275.5
Female 49.00 254.5
Sports 37.25 225
SC General 50.25 238.5
Female 46.50 229
Sports 26.75 182
ST General 46.00 219
Female 39.50 226
NT (B) General 53.75 257.5
NT (C) General 53.75 269
Female 49.00 252.5
OBC General 53.75 267.5
Female 49.00 245
Sports 37.25 202.5
EWS General 53.75 275
Female 49.00 252
Sports 220.5
DIVYANG Blindness or Low Vision 37.25 149
Locomotor disability or Cerebral palsy 10.87
ORPHAN 41.75 212.5

MPSC Group B Mains Result 2021

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2020 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – सहायक कक्षाधिकारी 2020 

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2020: या परिच्छेदात आपण 2020 साठीचा MPSC गट ब, सहायक कक्षाधिकारी (ASO) पदासाठीचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

MPSC Group B Exam 2020
Category Sub-Category Prelims cut off (Out Of 100) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 54.75 295
Female 49.5 278.5
Sports 38 248.5
SC General 50.75 268.5
Female 47.25 253
Sports 21.75 211.5
ST General 45 238
Female 43.25 237
NT (B) General 54.75
Female 44.25 263.5
SBC General 49.75 284
Female 45.25 265.5
NT (C) General 54.75 294.5
NT (D) General 54.75 293.5
Female 48.75 265
OBC General 54.75 285
Female 49.5 269
Sports 34 232
EWS General 54.75 290.5
Female 49.5 274
DIVYANG Blindness or Low Vision 43.28 258
Locomotor disability or Cerebral palsy 42.5 253.5

MPSC Group B Mains Result 2020

MPSC Group B Exam Cut Off, Check MPSC Group B Previous Year Cut Off of Combine and Mains Exam_40.1
MPSC Mahapack

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2019 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – सहायक कक्षाधिकारी 2019 

MPSC Group B Exam Prelims Cut Off – ASO 2019: या परिच्छेदात आपण 2019 साठीचा MPSC गट ब, सहायक कक्षाधिकारी (ASO) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 57 146
Female 51 134
SC General 52 127
Female 45 121
ST General 50 119
Female 39 125
DT (A) General 55 130
NT (C) General 57 142
OBC General 57 146
SEBC General 57 145
Female 51 132
DIVYANG Hearing Impairment 38 108

MPSC Group B Post List 2022

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2018 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – सहायक कक्षाधिकारी 2018

MPSC Group B Exam Prelims Cut Off – ASO 2018: या परिच्छेदात आपण 2018 साठीचा MPSC गट ब, सहायक कक्षाधिकारी (ASO) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 50 139
Female 43 129
Sports 38 112
SC General 50 128
Female 46 115
ST General 45 116
Female 37 109
DT (A) General 50 129
Female 39 116
NT (B) General 50 131
Female 42 124
SBC General 50 126
Female 43 122
NT (C) General 50 134
Female 43 126
Sports 32 106
NT (D) General 50 135
Female 47 121
OBC General 50 135
Female 44 123
Sports 39 110
PH Hearing Impairment 39 110

MPSC Group B Exam Syllabus

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2017 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – सहायक कक्षाधिकारी 2017

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2017: या परिच्छेदात आपण 2017 साठीचा MPSC गट ब, सहायक कक्षाधिकारी (ASO) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 55 151
Female 49 139
Sports 43 116
SC General 53 139
Female 46 132
Sports 36 106
ST General 47 125
Female 41 116
DT (A) General 54 142
Female 43 125
NT (B) General 55 146
Female 46 128
SBC General 52 135
Female 46 133
NT (C) General 55 147
Female 47 138
NT (D) General 55 150
Female 47 146
OBC General 55 144
Female 49 140
Sports 42 104

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2016 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – सहायक कक्षाधिकारी 2016

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2016: या परिच्छेदात आपण 2016 साठीचा MPSC गट ब, सहायक कक्षाधिकारी (ASO) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 45 134
Female 40 120
Sports 34 116
SC General 42 119
Female 36 110
ST General 35 111
Female 27 95
DT (A) General 45 122
Female 33 118
NT (B) General 40 125
SBC General 39 122
NT (D) General 45 133
OBC General 45 129
Female 38 122
PH Hearing Impairment 32 101

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2015 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – सहायक कक्षाधिकारी 2015

MPSC Group B Exam Cut Off – ASO 2015: या परिच्छेदात आपण 2015 साठीचा MPSC गट ब, सहायक कक्षाधिकारी (ASO) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 43 139
Female 36 124
Sports 32 127
SC General 39 124
Female 33 117
Sports 20 106
ST General 34 113
Female 26 84
DT (A) General 43 131
Female 29 110
NT (B) General 21 128
SBC General 37 131
Female 32 120
NT (C) General 43 137
Female 39 125
NT (D) General 43 138
OBC General 43 138
Female 38 126
Sports 26 123
PH Blindness or Low Vision 27 117
Hearing Impairment 26 107

MPSC Group B Exam Cut Off – STI (2015 to 2023) | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – विक्रीकर निरीक्षक (2015 to 2023) 

MPSC Group B Exam Cut Off – STI: या लेखात आपण State Tax Inspector (STI)  अथवा विक्रीकर निरीक्षक या पदासाठीचा 2015 ते 2023 पर्यंतचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ (गुणांची सीमारेषा) पाहणार आहोत.

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2023 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – राज्य कर निरीक्षक 2023

23 ऑगस्ट 2023 रोजी जाहीर झालेल्या राज्य कर निरीक्षक (STI) पदाचा MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा निकाल 2023 सोबत MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – राज्य कर निरीक्षक 2023 साठी गुणांची सीमारेषा जाहीर करण्यात आले. उमेदवार खालील तक्त्यात MPSC Group B STI Cut Off 2023 तपासू शकतात.

MPSC Group B STI Exam 2022 Cut Off
Category Sub-Category Prelims cut off (Out Of 100) Mains Cut Off (Out of 400)
OPEN GENERAL 54.25
FEMALE 50
SPORTS 35.5
SC GENERAL 54.25
FEMALE 50
ST GENERAL 50.5
FEMALE 45.25
DT (A) GENERAL 54.25
OBC GENERAL 54.25
FEMALE 50
EWS GENERAL 54.25
FEMALE 50
SPORTS 35.5
DIVYANG TYPE – A (Blindness, Low Vision) 47.23
TYPE – B (Deaf, HH) 40.75
TYPE – D & E (Int.Dis., Mult.Dis and others) 33.34
ORPHAN 42

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2023 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – राज्य कर निरीक्षक 2022

MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मधील राज्य कर निरीक्षक (STI) पदाचा निकाल 11 ऑगस्ट 2023 रोजी जाहीर करण्यात आला. आपण खाली दिलेल्या तक्त्यात MPSC Group B STI Cut Off 2022 तपासू शकता.

MPSC Group B STI Exam 2022 Cut Off
Category Sub-Category Prelims cut off (Out Of 100) Mains Cut Off (Out of 400)
OPEN GENERAL 61
FEMALE 56.75
SPORTS 46.75
SC GENERAL 58.75
FEMALE 56
ST GENERAL 52
FEMALE 48.25
DT (A) GENERAL 61
NT (B) GENERAL 61
FEMALE 54
SBC GENERAL 61
NT (C) GENERAL 61
FEMALE 56.75
NT (D) GENERAL 61
FEMALE 56.75
OBC GENERAL 61
FEMALE 56.75
SPORTS 44
EWS GENERAL 61
FEMALE 56.75
DIVYANG TYPE – B (Deaf, HH) 50.75
TYPE – D & E (Int.Dis., Mult.Dis and others) 27.75
ORPHAN 52.5

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2021 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – राज्य कर निरीक्षक 2021

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2021: MPSC ने गट ब संयुक्त 2021 परीक्षेचा निकाल 1 आणि 2 जून 2022 रोजी त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर केले आहे आणि STI ची मुख्य परीक्षा ही 24 जुलै 2022 ला झाली आहे. STI मुख्य परीक्षा 2021 चा निकाल आयोगाने अद्याप जाहीर केला नाही आहे. खालील तक्त्यात तुम्ही संयुक्त परीक्षेत STI साठी असणारा Cut Off पाहू शकता.

MPSC Group B Exam 2021
Category Sub-Category Prelims cut off (Out Of 100) Mains Cut Off (Out of 400)
OPEN General 46.50 278.5
Female 41.00 261
Sports 22.00 218.5
SC General 44.75 251
Female 39.75 237.5
Sports 15.75 163
ST General 40.00 231.5
Female 33.00 221
Sports 9.75 137
DT (A)
General 46.50 267.5
Female 40.25 246.5
Sports 22.00 210
NT (B)
General 46.50 260
Female 41.00 245.5
Sports 20.00 211.5
NT (C)
General 46.50 275.5
Female 41.00 257
Sports 22.00 216.5
NT (D)
General 46.50 275
Female 41.00 257.5
OBC General 46.50 269.5
Female 41.00 248
Sports 22.00 199.5
EWS
General 46.50 273.5
Female 41.00 256
Sports 22.00 210
DIVYANG
Type A: Blindness or Low Vision 35.13 239.34
Type B: Deaf, HH 30.75 217.5
Type C: Loco Dis. and Others 40.75 236
Type D and E: Multi Dis. and Others 1.25 159.5
ORPHAN 23.75 226

MPSC Group B Previous Year Question Paper and Answer Key PDFs

MPSC Group B Exam Cut Off, Check MPSC Group B Previous Year Cut Off of Combine and Mains Exam_40.1
MPSC Mahapack

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2020 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – राज्य कर निरीक्षक 2020 

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2020: या परिच्छेदात आपण 2020 साठीचा MPSC गट ब, विक्रीकर निरीक्षक (STI) पदासाठीचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

MPSC Group B Exam 2020

Category Sub-Category Prelims cut off (Out Of 100) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 53.75 290
Female 48.5 276
Sports 35 231
SC General 50.25 259
Female 46 255.5
Sports 21.75 186.5
ST General 45 238
Female 39 228
DT (A) General 53.75 274.5
NT (B) General 53.75
NT (C) General 53.75 285
Female 48.5 265
NT (D) General 53.75
OBC General 53.75 281
Female 48.5 264.5
Sports 34 204.5
EWS General 53.75 286
Female 48.5 271.5
DIVYANG Blindness or Low Vision 43.54 260.41
Hearing Impairment 39 260.5
Locomotor disability or Cerebral palsy 42.5 244.5

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2019 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – राज्य कर निरीक्षक 2019 

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2019: या परिच्छेदात आपण 2019 साठीचा MPSC गट ब, विक्रीकर निरीक्षक (STI) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 56 140
Female 50 128
SC General 50 117
Female 45 118
ST General 47 106
Female 39 106
DT (A) General 55 127
SBC General 51 127
NT (C) General 56 135
NT (D) General 56 133
OBC General 56 133
Female 50 125
SEBC General 56 138
Female 50 126
DIVYANG Blindness or Low Vision 47 124
Hearing Impairment 39 107
Locomotor Disability 45 127

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2018 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – राज्य कर निरीक्षक 2018 

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2018: या परिच्छेदात आपण 2018 साठीचा MPSC गट ब, विक्रीकर निरीक्षक (STI) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 55 139
Female 48 130
Sports 43 108
SC General 50 120
Female 44 115
Sports 32 94
ST General 47 121
Female 40 106
NT (B) General 54 139
SBC General 51 121
NT (C) General 55 NA
OBC General 55 NA
PH Blindness or Low Vision 41 123
Hearing Impairment 34 109
Locomotor Disability 45 124

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2017 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – राज्य कर निरीक्षक 2017

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2017: या परिच्छेदात आपण 2017 साठीचा MPSC गट ब, विक्रीकर निरीक्षक (STI) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 52 135
Female 45 123
Sports 38 114
SC General 50 123
Female 44 123
Sports 36 103
ST General 46 114
Female 37 104
Sports 22 107
DT (A) General 52 127
Female 41 119
Sports 24 114
NT (B) General 52 128
Female 46 115
SBC General 51 128
Female 44 120
NT (C) General 52 133
Female 47 122
NT (D) General 52 133
Female 45 124
OBC General 52 130
Female 45 123
Sports 39 117
PH Locomotor Disability 50 130

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2016 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – राज्य कर निरीक्षक 2016

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2016: या परिच्छेदात आपण 2016 साठीचा MPSC गट ब, विक्रीकर निरीक्षक (STI) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 54 133
Female 48 119
Sports 43 110
SC General 52 117
Female 46 116
Sports 40 77
ST General 50 117
Female 41 104
DT (A) General 53 123
Female 44 113
NT (B) General 54 121
Female 48 113
NT (C) General 54 129
Female 46 117
Sports 39 118
NT (D) General 54 NA
OBC General 54 129
Female 49 120
Sports 40 103
PH Blindness or Low Vision 44 124
Hearing Impairment 40 107

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2015 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – राज्य कर निरीक्षक 2015

MPSC Group B Exam Cut Off – STI 2015: या परिच्छेदात आपण 2015 साठीचा MPSC गट ब, विक्रीकर निरीक्षक (STI) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Out of 200)
OPEN General 45 132
Female 39 120
Sports 32 118
SC General 45 111
ST General 31 102
Female 24 93
Sports 16 80
DT (A) General 42 127
Female 32 100
OBC General 45 NA
Female 43 109
PH Blindness or Low Vision 22 111
Hearing Impairment 24 101
Locomotor Disability 31 113

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI (2016 to 2023) | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – पोलीस उपनिरीक्षक (2016 to 2023)

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI: या लेखात आपण Police Sub Inspector (PSI) अथवा पोलीस उपनिरीक्षक या पदासाठीचा 2016 ते 2023 या वर्षीचा पूर्व परीक्षेचा आणि अंतिम (मुख्य परीक्षा +शारीरिक चाचणी+मुलाखत) निकालाचा कट ऑफ (गुणांची सीमारेषा) पाहणार आहोत.

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2023 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – पोलीस उपनिरीक्षक 2023

23 ऑगस्ट 2023 रोजी MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा निकाल 2023 सोबत राज्य कर निरीक्षक (STI) पदासाठी MPSC Group B PSI Cut Off 2023 जाहीर करण्यात आले. उमेदवार खालील तक्त्यात MPSC Group B PSI Cut Off 2023 तपासू शकतात.

MPSC Group B PSI Exam 2023 Cut Off
Category Sub-Category Prelims cut off (Out Of 100) Mains Cut Off
OPEN GENERAL 49.5
FEMALE 43.5
SPORTS 26.5
SC GENERAL 49.5
FEMALE 43.5
SPORTS 26.5
ST GENERAL 42.75
FEMALE 35.25
SPORTS 18.25
DT (A) GENERAL 49.5
FEMALE 40.75
SPORTS 22.25
NT (B) GENERAL 49.5
FEMALE 41.25
SBC GENERAL 45.75
FEMALE 37.25
SPORTS 14.5
NT (C) GENERAL 49.5
FEMALE 43.5
SPORTS 25
NT (D) GENERAL 49.5
FEMALE 43.5
OBC GENERAL 49.5
FEMALE 43.5
SPORTS 26.5
EWS GENERAL 49.5
FEMALE 43.5
SPORTS 26.5
ORPHAN 37.5

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2022 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – पोलीस उपनिरीक्षक 2022

MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 मधील पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदाचा निकाल 11 ऑगस्ट 2023 रोजी जाहीर करण्यात आला. आपण खाली दिलेल्या तक्त्यात MPSC Group B पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) Exam 2022 Cut Off तपासू शकता.

MPSC Group B PSI Exam 2023 Cut Off
Category Sub-Category Prelims cut off (Out Of 100) Mains Cut Off
OPEN GENERAL 52.25
FEMALE 45.25
SPORTS 26.25
SC GENERAL 51
FEMALE 43.75
SPORTS 21.5
ST GENERAL 45.5
FEMALE 37.25
SPORTS 13.25
DT (A) GENERAL 52.25
FEMALE 44.5
SPORTS 26.25
NT (B) GENERAL 52.25
FEMALE 45.25
SPORTS 26.25
SBC GENERAL 52.25
FEMALE 45.25
NT (C) GENERAL 52.25
FEMALE 45.25
SPORTS 26.25
NT (D) GENERAL 52.25
FEMALE 45.25
SPORTS 26.25
OBC GENERAL 52.25
FEMALE 45.25
SPORTS 26.25
EWS GENERAL 52.25
FEMALE 45.25
SPORTS 26.25
ORPHAN 37
TRANSGENDER 4.5

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2021 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – पोलीस उपनिरीक्षक 2021

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2021: MPSC ने गट ब संयुक्त 2021 परीक्षेचा निकाल 1 आणि 2 जून 2022 रोजी त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर केले होता आणि PSI ची मुख्य परीक्षा ही 17 जुलै 2022 ला घेण्यात आली. MPSC PSI Mains 2021 result (निकाल) 21 सप्टेंबर 2022 रोजी जाहीर केला आहे.

MPSC Group B PSI Exam 2021 Cut Off
Category Sub-Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off
OPEN
General 48.25 273.5
Female 41.75 229.5
Sports 25.5 216
SC
General 44.25 201.5
Female 37.5 167.5
Sports 15.5 110
ST
General 39.5 179.5
Female 30.75 144
Sports 9.5 87.5
DT (A)
General 48.25 247
Female 41 184
Sports 25.25 144.5
NT (B)
General 48.25 234.5
Female 41.75 201.5
SBC
General 45 216
Female 39 153.5
Sports 13.25 130.5
NT (C)
General 48.25 243
Female 41.75 189
Sports 23.25 158
NT (D)
General 248
Female 186
Sports 151
OBC
General 48.25 249.5
Female 41.75 196.5
Sports 25.5 159
EWS
General 48.25 263.5
Female 41.75 213.5
Sports 25.5 191
ORPHAN 27.5 178.5

MPSC Group B Mains Result 2021

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2020 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – पोलीस उपनिरीक्षक 2020

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2020: MPSC ने MPSC PSI Mains Result 2022 (गट ब मुख्य परीक्षा 2020) चा निकाल 18 सप्टेंबर 2022 रोजी जाहीर केला आहे. या परिच्छेदात आपण MPSC गट ब, पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदासाठीचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

MPSC Group B PSI Mains Exam 2020 Cut Off
Category Sub-Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off
OPEN
General 43.75 280.5
Female 36.5 246.5
Sports 11.25 212
SC
General 41.75 237
Female 34.75 184.5
Sports 1 115
ST
General 39.25 212
Female 31.25 157.5
Sports 4.5 110
DT (A)
General 43.75 257
Female 31.25 203
Sports 5.25 129
NT (B)
General 41.5 247.5
Female 31.25 195.5
SBC
General 2.75 147
Female 43.75 245
Sports 36 176
NT (C)
General 11.25 142.5
Female 43.75 280
Sports 36.5 240
OBC
General 43.75 261
Female 36.5 203.5
Sports 11.25 152
EWS
General 43.75 273
Female 36.5 233
Sports 11.25 184
ORPHAN 0.75 102.5

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2019 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – पोलीस उपनिरीक्षक 2019 

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2019: या परिच्छेदात आपण 2019 साठीचा MPSC गट ब, पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत. 2019 साठी शारीरिक चाचणी आणि मुलाखत अद्याप घेतलेली नाही. त्यामुळे फक्त पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ दिलेला आहे. अंतिम निकाल जाहीर झाल्यावर आम्ही update करू.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains cut off (out of 340) 
OPEN General 44 246
Female 36 221
Sports 25 213
Orphan 21
SC General 42 224
Female 34 204
Sports 20 184
Against Sports 223
ST General 36 210
Female 27 182
Sports 12 155
DT (A) General 44 240
Female 35 210
Sports 25 206
NT (B) General 44 237
Female 35 205
Sports 22 193
SBC General 44 220
Female 36 209
Sports 18 168
NT (C) General 44 241
Female 36 218
Sports 25
NT (D) General 44 243
Female 36 211
Sports 25 206
OBC General 44 239
Female 36 211
Sports 25 187
MPSC Group B Exam Cut Off, Check MPSC Group B Previous Year Cut Off of Combine and Mains Exam_40.1
MPSC Mahapack

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2018 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – पोलीस उपनिरीक्षक 2018

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2018: या परिच्छेदात आपण 2018 साठीचा MPSC गट ब, पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि अंतिम निकालाचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Final cut off (out of 340) 
OPEN General 44 247
Female 29 214
Sports 36 208
SC General 43 217
Female 35 189
Sports 27 157
Against Sports NA 216
ST General 38 210
Female 30 160
Sports 17 NA
Against Sports NA 210
DT (A) General 44 242
Female 36 198
Sports 24 NA
Against Sports NA 240
NT (B) General 44 231
Female 34 177
Sports 24 NA
Against Sports NA 229
SBC General 43 222
Female 36 188
Against Female NA 222
NT (C) General 44 243
Female 40 199
Sports 29 192
NT (D) General 44 246
Female 42 169
OBC General 44 238
Female 37 199
Sports 29 183

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2017 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – पोलीस उपनिरीक्षक 2017 

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2017: या परिच्छेदात आपण 2017 साठीचा MPSC गट ब, पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि अंतिम निकालाचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Final cut off (out of 340) 
OPEN General 46 237
Female 35 202
Sports 29 173
SC General 44 214
Female 35 171
Sports 24 159
Against Sports NA 214
ST General 39 207
Female 28 138
Against Female NA 208
Sports 14 172
Against Sports NA 207
DT (A) General 46 240
NT (B) General 46 221
Female 35 189
Sports 26 207
SBC General 46 213
Female 34 185
Sports 18 NA
Against Sports NA 212
NT (C) General 46 234
Female 40 180
Sports 35 NA
Against Sports NA 234
NT (D) General 46 236
Female 35 192
Against Female NA 236
OBC General 46 232
Female 39 179
Sports 29 NA
Against Sports NA 232

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2016 | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ – पोलीस उपनिरीक्षक 2016 

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI 2016: या परिच्छेदात आपण 2016 साठीचा MPSC गट ब, पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि अंतिम निकालाचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Final cut off (out of 340) 
OPEN General 42 230
Female 28 189
Sports 24 166
Against Sports NA 229
SC General 40 208
Female 32 179
Sports 24 168
Against Sports NA 207
ST General 35 201
Female 25 157
Sports 15 146
Against Sports NA 200
DT (A) General 42 229
Female 36 198
NT (B) General 42 224
Female 34 198
Sports 23 NA
Against Sports NA 224
SBC General 42 209
Female 34 184

MPSC Group B Exam Cut Off – Sub Registrar (2022 to 2023) | MPSC गट ब परीक्षा कट ऑफ दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक (2022 to 2023)

MPSC Group B Exam Cut Off – PSI: या लेखात आपण MPSC गट ब दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक गट – ब या पदासाठीचा 2022 ते 2023 या वर्षीचा पूर्व परीक्षेचा आणि अंतिम निकालाचा कट ऑफ (गुणांची सीमारेषा) पाहणार आहोत.

MPSC Group B Sub Registrar Cut Off 2023 | MPSC गट ब दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक कट ऑफ 2023

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक 23 ऑगस्ट 2023 रोजी MPSC अराजपत्रित सेवा परीक्षा निकाल 2023 सोबत MPSC Group B Exam Cut Off 2023 जाहीर केला आहे. MPSC ने STI आणि PSI साठी Cut Off जाहीर केला आहे. दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक साठी Cut Off जाहीर होताच आम्ही ते खाली Update करू.

MPSC Group B Sub Registrar Cut Off 2022 | MPSC गट ब दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक कट ऑफ 2022

MPSC Group B Sub Registrar Cut Off 2022: MPSC गट ब दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक गट – ब कट ऑफ 2022-23 खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आला आहे.

MPSC Group B Sub Registrar Exam 2022 Cut Off
Category Sub-Category Prelims cut off (Out Of 100) Mains Cut Off
OPEN GENERAL 61.5
FEMALE 57
SPORTS 45.75
SC GENERAL 59
FEMALE 56
SPORTS 33.25
ST GENERAL 53.75
FEMALE 48.25
DT (A) GENERAL 61.5
FEMALE 54
NT (B) GENERAL 61.5
FEMALE 54
SBC GENERAL 61.5
FEMALE 54.25
NT (C) GENERAL 61.5
FEMALE 57
NT (D) GENERAL 61.5
FEMALE 57
OBC GENERAL 61.5
FEMALE 57
SPORTS 44.5
EWS GENERAL 61.5
FEMALE 57
DIVYANG TYPE – A (Blindness, Low Vision) 53.81
TYPE – B (Deaf, HH) 48.25
TYPE – C (Loco.Dis and others) 52.25
ORPHAN 52.5

वरील माहितीचा तुम्हाला उपयोग होईल अशी आम्हाला आशा आहे. कट ऑफ गुणांचा हा ब्लॉग उमेदवारांना त्यांच्या तयारीचे योग्य नियोजन करण्यास मदत करतील अशी आम्हाला आशा आहे. तुमच्या पुढील तयारीसाठी Adda247 मराठी सदैव तुमच्यासोबत असेलच. तुमच्या अभ्यासासाठी आणि पुढील तयारीसाठी शुभेच्छा.

Note: महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

Maharashtra Exam Study Material

Other Blogs related to MPSC Group B Exam 2023
MPSC Non Gazetted Services Notification 2023 MPSC Non Gazetted Services Vacancy 2023
MPSC Non Gazetted Services Exam Pattern 2023 MPSC Non Gazetted Services Exam Syllabus 2023 (Updated)
MPSC Group B Book List (ASO) MPSC Group B Book List (STI)
MPSC Group B Book List (PSI) MPSC Group B Previous Question Papers with Answer Key PDFs
MPSC Group B Exam Cut Off

 

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Group B Exam Cut Off, Check MPSC Group B Previous Year Cut Off of Combine and Mains Exam_70.1
MPSC Mahapack

Sharing is caring!

FAQs

Where can I Check MPSC Group B Exam Cut Off?

You Can Check MPSC Group B Cut Off in this article.

Where can I get MPSC Group B Previous Year Cut Off?

We have provided MPSC Group B Previous Year Cut Off in this article.

Where I get MPSC Group B Combined Exam Previous Year Cut Off?

In this article, we have provided MPSC Group B Combined Exam Previous Year Cut Off from 2015 to 2021

Download your free content now!

Congratulations!

MPSC Group B Exam Cut Off, Check MPSC Group B Previous Year Cut Off of Combine and Mains Exam_90.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

MPSC Group B Exam Cut Off, Check MPSC Group B Previous Year Cut Off of Combine and Mains Exam_100.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.