Exam Pattern of MPSC Group B | महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब परीक्षेचे स्वरूप_00.1
Marathi govt jobs   »   Job Notification   »   Exam Pattern of MPSC Group B

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब परीक्षेचे स्वरूप | MPSC Group B Exam Pattern | Prelims and Mains Exam

MPSC Group B Exam Pattern: महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग दरवर्षी वेगवेगळ्या परीक्षांमार्फत हजारो विद्यार्थ्यांची भरती करून घेते. महाराष्ट्र राज्यसेवा परीक्षा, महाराष्ट्र संयुक्त गट ब, महाराष्ट्र संयुक्त गट क , महाराष्ट्र वनसेवा परीक्षा, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा, महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा  अशा अनेक परीक्षांमार्फत हजारो जागांची भरती दरवर्षी निघते ज्यात लाखो इच्छुक उमेदवार 500-600 किंवा त्याहूनही कमी जागांसाठी अर्ज करतात. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सहायक कक्ष अधिकारी (ASO), राज्य कर निरीक्षक (STI) आणि पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) या पदांसाठी महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब पूर्व परीक्षाची अधिसूचना 28 ऑक्टोबर 2021 रोजी जाहीर केली आहे. सहायक कक्ष अधिकारी (ASO)-100 पदे, राज्य कर निरीक्षक (STI)-190 पदे आणि पोलीस उपनिरीक्षक (PSI)-376 पदे अशा एकूण 666 पदांसाठी ही भरती होणार आहे. स्पर्धा परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी त्या परीक्षेचा Exam Pattern (परीक्षेचे स्वरूप) माहित असणे अतंत्य गरजेचे असते. या लेखामध्ये आपण महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब परीक्षा नमुना | Exam Pattern of MPSC Group B याची सविस्तर माहिती घेणार आहोत.

MPSC Group B Exam Pattern | महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब परीक्षेचे स्वरूप

Exam Pattern of MPSC Group B: कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी त्या परीक्षेचे स्वरूप आणि परीक्षेत कशाप्रकारे प्रश्न विचारतात याची माहिती असणे अतंत्य गरजेचे असते. या परीक्षेचे पूर्व आणि मुख्य असे 2 टप्पे असतात. पूर्व परीक्षा सहायक कक्ष अधिकारी (Assistant Section Officer), राज्य कर निरीक्षक (State Tax Inspector) आणि पोलीस उपनिरीक्षक (Police Sub Inspector) या पोस्टसाठी combine आणि मुख्य परीक्षा वेगवेगळी घेतली जात होती.  तर चला या लेखामध्ये आपण MPSC गट-ब परीक्षा नमुना | Exam Pattern of MPSC Group B बघूयात.

MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 ऑनलाईन अर्ज करा

MPSC Group B Exam Pattern- Exam Stages | महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब परीक्षेचे स्वरूप- परीक्षेचे टप्पे

MPSC Group B Exam Stages: सर्व महत्वाच्या परीक्षांप्रमाणे MPSC Group B ही परीक्षासुद्धा दोन टप्प्यात घेतली जाते. Prelims Exam (पूर्व परीक्षा) आणि Mains Exam (मुख्य परीक्षा). सहायक कक्ष अधिकारी (Assistant Section Officer), राज्य कर निरीक्षक (State Tax Inspector) आणि पोलीस उपनिरीक्षक (Police Sub Inspector) या तिघांसाठी एकत्र पूर्व परीक्षा होते आणि मुख्य परीक्षांमधला पेपर क्रं. 1 हा सुद्धा संयुक्त असून पेपर क्रं. 2 हा स्वतंत्र असतो.

1. संयुक्त पूर्व परीक्षा 100 गुण

2. मुख्य परीक्षा 200 गुण (पेपर क्र.-1 संयुक्त व पेपर क्र.2 स्वतंत्र)

 MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 ची जाहिरात पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा 

MPSC Group B Exam Pattern of Prelims Exam | महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब पूर्व परीक्षेचे स्वरूप

Exam Pattern of MPSC Group B Prelims Exam: सहायक कक्ष अधिकारी ( Assistant Section Officer), राज्य कर निरीक्षक (State Tax Inspector) आणि पोलीस उपनिरीक्षक (Police Sub Inspector) या तिघांसाठी संयुक्त पूर्व परीक्षा होते. ह्या पूर्व परीक्षेमध्ये 100 गुणांसाठी 100 प्रश्न विचारले जातात. ही परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपर्‍यायी स्वरुपाची असते. परीक्षेसाठी 1 तास वेळ दिला जातो. प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 0.25 मार्क कमी होतात. इतिहास, भूगोल,राजशास्त्र, अर्थशात्र, सामान्य विज्ञान, चालू घडामोड़ी, गणित आणि बुद्धिमत्ता हे विषय सामान्य अध्ययन मध्ये येतात.

विषय व संकेतांक प्रश्नसंख्या एकूण गुण दर्जा माध्यम परीक्षेचा कालावधी प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप
सामान्य शमता चाचणी 100 100 पदवी मराठी व इंग्रजी
एक तास
वस्तुनिष्ठ बहुपर्‍यायी

Syllabus of MPSC, Group B | महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब पूर्व व मुख्य स्पर्धा परीक्षा अभ्यासक्रम

MPSC Group B Mains Exam Pattern | MPSC गट-ब मुख्य परीक्षेचे स्वरूप

Exam Pattern Of MPSC Group C Examination: मुख्य परीक्षा हि सहायक कक्ष अधिकारी | Assistant Section Officer, राज्य कर निरीक्षक | State Tax Inspector आणि पोलीस उपनिरीक्षक | Police Sub Inspector या तिघांसाठी पेपर 1 आणि पेपर 2 यांची मिळून 200 गुणांसाठी होते. मुख्य परीक्षांमधला पेपर 1 हा संयुक्त असून पेपर 2 हा स्वतंत्र असतो.

मुख्यपरीक्षेचे स्वरूप:

एकूण पेपर – 2    एकूण गुण-400

पेपर क्रं. 1- (संयुक्त पेपर)- 100 गुण

पेपर क्रं. 2- (स्वतंत्र पेपर)- 100 गुण

Exam Pattern of MPSC Group B- Mains Exam Combine Paper 1 | MPSC गट-ब परीक्षेचे स्वरूप- मुख्य परीक्षा Paper 1

Exam Pattern of MPSC Group B- Mains Exam Combine Paper 1: मुख्य परीक्षा सहायक कक्ष अधिकारी | Assistant Section Officer, राज्य कर निरीक्षक | State Tax Inspector आणि पोलीस उपनिरीक्षक | Police Sub Inspector या तिघांसाठी पेपर 1 आणि पेपर 2 यांची मिळून 200 गुणांसाठी होते. मुख्य परीक्षांमधला पेपर 1 हा संयुक्त असतो. पेपर 1 मध्ये 100 गुणांसाठी 100 प्रश्न विचारले जातात. प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 0.25 मार्क कमी होतात.  पपेर 1 मध्ये मराठी, इंग्रजी आणि सामान्य ज्ञान हे विषय आहेत.

एकूण पेपर – 2    एकूण गुण-400

पेपर क्रं. 1- (संयुक्त पेपर)- 200 गुण

पेपर क्रं. 2- (स्वतंत्र पेपर)- 200 गुण

पेपर क्रं. व संकेतांक

विषय गुण प्रश्नसंख्या दर्जा माध्यम परीक्षेचा कालावधी
1 (संकेतांक क्रं 014) मराठी 100 50 मराठी- बारावी मराठी एक तास

 

इंग्रजी 60 30 इंग्रजी- बारावी इंग्रजी
सामान्य ज्ञान 40 20 पदवी मराठी- इंग्रजी

MPSC Group-B PYQ Papers PDF (2011-2019) | ASO, STI आणि PSI मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF

MPSC Group B STI Mains Exam Paper 2 | MPSC गट-ब राज्य कर निरीक्षक मुख्य परीक्षा पेपर 2

MPSC Group C STI Mains Exam Paper 2: राज्य कर निरीक्षक | State Tax Inspector या पदासाठी पेपर 2 हा स्वतंत्र घेतला जातो. या परीक्षेमध्ये 100 गुणांसाठी 100 प्रश्न विचारले जातात. प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 0.25 मार्क कमी होतात.

मुख्यपरीक्षा योजना:

एकूण पेपर – 2    एकूण गुण- 400

पेपर क्रं. 1- (संयुक्त पेपर)- 200 गुण

पेपर क्रं. 2- (स्वतंत्र पेपर)- 200 गुण

पेपर क्रं. व संकेतांक

विषय गुण प्रश्नसंख्या दर्जा माध्यम परीक्षेचा कालावधी
1 (संकेतांक क्रं 014) मराठी 100 50 मराठी- बारावी मराठी एक तास

 

इंग्रजी 60 30 इंग्रजी- बारावी इंग्रजी
सामान्य ज्ञान 40 20 पदवी मराठी- इंग्रजी
2 (संकेतांक क्रं 503) सामान्य शमता चाचणी व पदाच्या कर्तव्यासाठी आवश्यक ज्ञान 200 100 पदवी मराठी व इंग्रजी

एक तास

MPSC च्या आगामी परीक्षा | MPSC Upcoming Exams

MPSC Group B PSI Mains Exam Paper 2 | MPSC गट-ब पोलीस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा पेपर 2

MPSC Group B PSI Mains Exam Paper 2: पोलीस उपनिरीक्षक | Police Sub Inspector या पदासाठी पेपर 2 हा स्वतंत्र घेतला जातो. या परीक्षेमध्ये 100 गुणांसाठी 100 प्रश्न विचारले जातात. प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 0.25 मार्क कमी होतात.

मुख्यपरीक्षा योजना:

एकूण पेपर – 2    एकूण गुण- 400

पेपर क्रं. 1- (संयुक्त पेपर)- 200 गुण

पेपर क्रं. 2- (स्वतंत्र पेपर)- 200 गुण

पेपर क्रं. व संकेतांक विषय गुण प्रश्नसंख्या दर्जा माध्यम परीक्षेचा कालावधी
1 (संकेतांक क्रं 014) मराठी 100 50 मराठी- बारावी मराठी एक तास

 

इंग्रजी 60 30 इंग्रजी- बारावी इंग्रजी
सामान्य ज्ञान 40 20 पदवी मराठी- इंग्रजी
2 (संकेतांक क्रं 504) सामान्य शमता चाचणी व पदाच्या कर्तव्यासाठी आवश्यक ज्ञान 200 100 पदवी मराठी व इंग्रजी

एक तास

MPSC गट ब संयुक्त पूर्व पूर्वपरीक्षेत आलेल्या प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण

MPSC Group B ASO Mains Exam Paper 2 | MPSC गट-ब सहायक कक्ष अधिकारी मुख्य परीक्षा पेपर 2

MPSC Group C ASO Mains Exam Paper 2: सहायक कक्ष अधिकारी | Assistant Section Officer या पदासाठी पेपर 2 हा स्वतंत्र घेतला जातो. या परीक्षेमध्ये 100 गुणांसाठी 100 प्रश्न विचारले जातात. प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 0.25 मार्क कमी होतात.

मुख्यपरीक्षा योजना:

एकूण पेपर – 2    एकूण गुण- 400

पेपर क्रं. 1- (संयुक्त पेपर)- 200 गुण

पेपर क्रं. 2- (स्वतंत्र पेपर)- 200 गुण

पेपर क्रं. व संकेतांक विषय गुण प्रश्नसंख्या दर्जा माध्यम परीक्षेचा कालावधी
1 (संकेतांक क्रं 014) मराठी 100 50 मराठी- बारावी मराठी एक तास

 

इंग्रजी 60 30 इंग्रजी- बारावी इंग्रजी
सामान्य ज्ञान 40 20 पदवी मराठी- इंग्रजी
2 (संकेतांक क्रं 504) सामान्य शमता चाचणी व पदाच्या कर्तव्यासाठी आवश्यक ज्ञान 200 100 पदवी मराठी व इंग्रजी

एक तास

MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020-21: प्रश्नपत्रिका विश्लेषण आणि उत्तरतालिका

FAQs: MPSC Group C Exam Pattern

Q.1 पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षेसाठी किती टप्पे आहेत?
Ans: पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षेसाठी 2 टप्पे आहेत.

Q.2 STI परीक्षेसाठी किती टप्पे आहेत?
Ans: STI परीक्षेसाठी 2 टप्पे आहेत.

Q.3 MPSC गट-ब सेवा परीक्षेसाठी किती टप्पे आहेत?
Ans: MPSC गट-ब सेवा परीक्षेसाठी 2 टप्पे आहेत.

Q.4 MPSC गट-ब सेवा मुख्य परीक्षा किती गुणांची असते ?
Ans: MPSC गट-ब सेवा मुख्य परीक्षा 200 गुणांची असते.

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

Exam Pattern of MPSC Group B | महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब परीक्षेचे स्वरूप_50.1
MPSC 2021-22 – संयुक्त पूर्व परीक्षा गट – ब

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-ऑक्टोबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?