Marathi govt jobs   »   Latest Post   »   MPSC Group B Post

MPSC Group B Post, Complete List of MPSC Group B Exam Posts here, MPSC गट ब पदांची माहिती

MPSC Group B Post: MPSC has released the MPSC Group B Combine Prelims Exam 2022 Notification for total 800 823 vacancies. MPSC Group B Combine Prelims exam is scheduled on 8th October 2022. Those who want to apply for this exam can check details about all post under MPSC Group B Exam 2022 here. MPSC Group B Posts wise salary structure, MPSC Group B post wise vacancy, etc. details given here.

MPSC Group B Post
Category  MPSC Latest Update
Organization Name Maharashtra Public Service Commission
Exam Name MPSC Group B Exam 2022
Name List of MPSC Group B Post
Post Names
 • ASO
 • STI
 • PSI
 • Sub Registrar / Inspector of Stamps Group B
 • Senior Clerk / Supervisor

MPSC Group B Post, Complete List of MPSC Group B Exam Post here

MPSC Group B Post, Complete List of MPSC Group B Exam Post here: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) दरवर्षी MPSC गट ब साठी अधिसूचना जाहीर करत असते. आणि यावर्षीची अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आहे. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा ही 08 ऑक्टोबर 2022 रोजी झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन अधिसूचनेनुसार आता MPSC Group B Post मध्ये वाढ करण्यात आली असून नव्याने दोन पदांचा समावेश करण्यात आला आहे. या लेखात आपण MPSC Group B Post बद्दल माहिती घेऊयात, जसे की या सर्व पदांसाठी किती रिक्त जागेसाठी अधिसूचना जाहीर होईल (MPSC Group B Post wise vacancy), या पदांसाठी salary किती आहे, Eligibility Criteria काय आहे, इत्यादी गोष्टी पाहुयात.

Check MPSC Group B Notification 2022

MPSC Group B Post, Complete List of MPSC Group B Exam Posts here | MPSC गट ब पदांची माहिती

MPSC Group B Posts: MPSC Group B Exam ही आतापर्यंत सहायक कक्ष अधिकारी (ASO), राज्य कर निरीक्षक (STI) आणि पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) या 3 पदांसाठी घेण्यात येत होती परंतु यावर्षी MPSC Group B Post मध्ये आणखीन दोन पदांचा समावेश करण्यात आले आहे. ही नवीन दोन पदे, दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक गट – ब (Sub Registrar or Inspector of Stamps Group B), आणि वरिष्ठ लिपिक / पर्यवेक्षक (Senior Clerk or Supervisor) आहेत. तर चला या लेखात या सर्व MPSC Group C Post बद्दल सविस्तर माहिती घेऊयात. 24 मार्च 2022 रोजी महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेले सेवाप्रवेश अधिनियम वाचण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Click here to Download MPSC Group C Post Notice

Adda247 App
Adda247 Marathi App

MPSC Group B Posts Name:

 1. ASO – Assistant Section Officer
 2. STI – State Tax Inspector.
 3. PSI – Police Sub-Inspector
 4. Sub Registrar or Inspector of Stamps Group B
 5. Senior Clerk or Supervisor

Click here to download MPSC Combine Final Answer Key 2021

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2021

MPSC Group B Exam Post wise Vacancy | MPSC गट ब रिक्त जागांचा तपशील 

MPSC Group B Post wise vacancy: MPSC Group B Combined Notification 2022 23 जून 2022 रोजी जाहीर करण्यात आले आहे. सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) च्या 42 जागा, राज्य कर निरीक्षक (STI) च्या 77 जागा, पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) च्या 603 जागा, आणि दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक (Sub Registrar or Inspector of Stamps), च्या 78 जागा असे एकूण 800 823 रिक्त जागा या अधिसूचनेद्वारे जाहीर करण्यात आले आहे. आणि सविस्तर जागा पाहण्यासाठी तुम्ही खालील लेख वाचू शकता.

MPSC Group B Post & Category wise Vacancy 2022

Eligibility Criteria for MPSC Group B Exam Posts | MPSC गट ब पदांसाठी पात्रता निकष

Eligibility Criteria for MPSC Group B Post: MPSC Group B Post साठी शैक्षणिक पात्रता, शारीरिक पात्रता व वयोमर्यादा खालीलप्रमाणे आहेत.

Educational Qualification | शैक्षणिक अहर्ता

MPSC Group B Post साठी लागणारी शैक्षणिक अहर्ता खालीलप्रमाणे आहे.

 1. सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता.
 2. पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार प्रस्तुत संयुक्त पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे संबंधित संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
 3. पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार प्रस्तुत संयुक्त पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे संबंधित संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
 4. सर्वपदांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

Click here to check MPSC Group B Exam Pattern 2022

MPSC Group B Previous Question Papers

MPSC Group B Live Batch
MPSC Group B Live Batch

शारीरिक अहर्ता | Physical Criteria

MPSC Group B Post मधील फक्त PSI पदासाठी शारीरिक अहर्ता आवश्यक आहे. ती खालीलप्रमाणे

पुरुष महिला
 1. उंची 165 सें. मी. (अनवाणी) (कमीत कमी)
 2. छाती न फुगविता 79 से.मी. फुगविण्याची क्षमता किमान 5 से.मी. आवश्यक
उंची 157 सें.मी. (अनवाणी) (कमीत कमी)

वयोमर्यादा | Age Limit

MPSC Group B Post साठी पदाप्रमाणे वयोमर्यादा खालीलप्रमाणे आहे.

संवर्ग वय
किमान अमागास / मागासवर्गीय / आ. दु. घ. कमाल प्राविण्य प्राप्त खेळाडू माजी सैनिक, आणिबाणी व अल्पसेवा राजादिष्ट अधिकारी दिव्यांग
अमागास मागासवर्गीय / अनाथ /आ. दु. घ. अमागास मागासवर्गीय/आ. दु. घ. अमागास मागासवर्गीय/आ. दु. घ. उमेदवार
सहायक कक्ष अधिकारी  18 38 43 43 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत
राज्य कर निरीक्षक 18 38 43 43 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत
पोलीस उप निरीक्षक 19 31 34 36 36 36 36 अपात्र
दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक गट – ब 19 31 34 36 36 36 36 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत

MPSC Group B Post wise Salary Structure | MPSC गट ब पदानुसार वेतन रचना

MPSC Group B Post wise Salary Structure: MPSC Group B Post मधील, सहायक कक्ष अधिकारी (ASO), राज्य कर निरीक्षक (STI), पोलीस उपनिरीक्षक (PSI), दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक गट – ब (Sub Registrar or Inspector of Stamps Group B), आणि वरिष्ठ लिपिक / पर्यवेक्षक (Senior Clerk or Supervisor) या सर्व पदांची वेतन (MPSC Group C Salary 2022) रचना खालीलप्रमाणे आहे.

MPSC Group C Post Name Pay Band (According to 7CPC) Grade Pay
सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) 38,600 – 122,800 4300
राज्य कर निरीक्षक (STI) 38,600 – 122,800 4300
पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) 38,600 – 122,800 4300
दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक गट – ब (Sub Registrar or Inspector of Stamps Group B) 38,600 – 122,800 4300
वरिष्ठ लिपिक / पर्यवेक्षक (Senior Clerk or Supervisor) 38,600 – 122,800 4200

MPSC Group B Post wise Perks and Allowance | MPSC गट क पदानुसार सर्व भत्ते

MPSC Group C Post wise Perks and Allowance: महाराष्ट्र गट क, सेवा मध्ये ही दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI), कर सहायक (Tax Assistant), लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist), तांत्रिक सहायक (Technical Assistant), आणि उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) या सर्व पदांची (MPSC Group B Post) मिळणारे भत्ते (MPSC Group C Salary 2022) खालीलप्रमाणे आहे.

 • DA- महागाई भत्ता
 • HRA- घरभाडे भत्ता
 • TA- वाहतूक भत्ता
 • भरपाई
 • OTA- ओव्हरटाइम भत्ता
Adda247 Marathi Telegram
Adda247 Marathi Telegram

Related Article

MPSC Group B Previous Question Papers with Answer Key PDFs MPSC Group B Exam Cut Off
MPSC Group B Book List (ASO) MPSC Group B Book List (STI)
MPSC Group B Book List (PSI) MPSC Group-B) Exam Syllabus

FAQs: MPSC Group B Post

Q1. How many MPSC Group B Posts are there in MPSC Group B Exam 2022?

Ans: There are 5 different posts in MPSC Group C Exam 2021-22

Q2. Which two posts are newly added in MPSC Group B Posts?

Ans: Sub Registrar or Inspector of Stamps Group B and Senior Clerk or Supervisor, these two posts are newly added in MPSC Group C Posts.

Q3. What is the expected date for MPSC Group B Combine Notification 2022?

Ans: MPSC Group B Combine Notification 2022 has been released on 23rd June 2022.

Q4. What are the expected Vacancies for MPSC Group B Combined Notification 2022?

Ans: MPSC Group B Vacancy 2022 is 823.

Q5. What is the exam date for MPSC Group B Combined Exam 2022?

Ans: MPSC Group B Combine Exam 2022 is schedule on 08th October 2022.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Group B Test Series 2022
MPSC Group B Test Series 2022

Sharing is caring!

FAQs

How many MPSC Group B Posts are there in MPSC Group B Exam 2022?

There are 5 different posts in the MPSC Group C Exam 2022

Which two posts are newly added in MPSC Group B Posts?

Sub Registrar or Inspector of Stamps Group B and Senior Clerk or Supervisor, these two posts are newly added in MPSC Group C Posts.

What is the expected date for MPSC Group B Combined Notification 2022?

MPSC Group B Combine Notification 2022 is released on 23rd June 2022.

What are the expected Vacancies for MPSC Group B Combined Notification 2022?

MPSC Group B Combined Notification 2022 is released for a total of 800 vacancies.

What is the exam date for MPSC Group B Combined Exam 2022?

MPSC Group B Combined Exam 2022 is scheduled on 08th October 2022.