MPSC Group B Post, Complete List of MPSC Group B Exam Posts here, MPSC गट ब पदांची माहिती -_00.1
Marathi govt jobs   »   Latest Post   »   MPSC Group B Post

MPSC Group B Post, Complete List of MPSC Group B Exam Posts here, MPSC गट ब पदांची माहिती

MPSC Group B Post: As we all know MPSC has released MPSC Group B Combine Exam Notification Every Year. MPSC will release MPSC Group B Combine Prelims Exam Notification 2022 in June 2022. So in this article, we will see MPSC Group B Posts names, MPSC Group B Total Vacancy, and MPSC Group C Posts wise Salary.

MPSC Group B Post
Category  MPSC Latest Update
Organization Name Maharashtra Public Service Commission
Exam Name MPSC Group B Combined Exam
Name MPSC Group B Post, Complete List of MPSC Group B Exam Posts
Post Name
 • ASO
 • STI
 • PSI
 • Sub Registrar / Inspector of Stamps Group B
 • Senior Clerk / Supervisor

MPSC Group B Post, Complete List of MPSC Group B Exam Post here

MPSC Group B Post, Complete List of MPSC Group B Exam Post here: Maharastra Public Service Commission (MPSC) दरवर्षी MPSC गट ब साठी अधिसूचना जाहीर करत असते. MPSC च्या वेळापत्रकानुसार (MPSC TimeTable) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) जून 2022 मध्ये MPSC Group B Comined Notification 2022 जाहीर करणार आहे. ज्याची परीक्षा ही 08 ऑक्टोबर 2022 रोजी होणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या नवीन अधिसूचनेनुसार आता MPSC Group B Post मध्ये वाढ करण्यात आली असून नव्याने दोन पदांचा समावेश करण्यात आला आहे. आगामी MPSC Group B Comined Notification 2022 हे एकूण 5 पदांसाठी (MPSC Group B Post) येईल. या लेखात आपण MPSC Group B Post बद्दल माहिती घेऊयात, जसे की या सर्व पदांसाठी किती रिक्त जागेसाठी अधिसूचना जाहीर होईल (MPSC Group C Post wise vacancy), या पदांसाठी salary किती आहे, Eligibility Criteria काय आहे, इत्यादी गोष्टी पाहुयात.

MPSC Combine Answer Key 2021-22

MPSC Group B Post, Complete List of MPSC Group B Post here | MPSC गट ब पदांची माहिती

MPSC Group B Post: MPSC Group B Exam ही आतापर्यंत सहायक कक्ष अधिकारी (ASO), राज्य कर निरीक्षक (STI) आणि पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) या 3 पदांसाठी घेण्यात येत होती परंतु यावर्षी MPSC Group B Post मध्ये आणखीन दोन पदांचा समावेश करण्यात आले आहे. ही नवीन दोन पदे, दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक गट – ब (Sub Registrar or Inspector of Stamps Group B), आणि वरिष्ठ लिपिक / पर्यवेक्षक (Senior Clerk or Supervisor) आहेत. तर चला या लेखात या सर्व MPSC Group C Post बद्दल सविस्तर माहिती घेऊयात. 24 मार्च 2022 रोजी महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेले सेवाप्रवेश अधिनियम वाचण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Click here to Download MPSC Group C Post Notice

Adda247 App
Adda247 Marathi App

MPSC Group B Posts Name:

 1. ASO – Assistant Section Officer
 2. STI – State Tax Inspector.
 3. PSI – Police Sub-Inspector
 4. Sub Registrar or Inspector of Stamps Group B
 5. Senior Clerk or Supervisor

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022

MPSC Group B Vacancy | MPSC गट ब रिक्त जागांचा तपशील 

MPSC Group B Vacancy: MPSC Group B Combined Notification 2022 जून महिन्यात जाहीर होणार आहे. सहायक कक्ष अधिकारी (ASO), राज्य कर निरीक्षक (STI), पोलीस उपनिरीक्षक (PSI), दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक गट – ब (Sub Registrar or Inspector of Stamps Group B), आणि वरिष्ठ लिपिक / पर्यवेक्षक (Senior Clerk or Supervisor) पदांसाठी एकूण अंदाजे 1000 जागेसाठी (MPSC Group B Post) अधिसूचना निघण्याची शक्यता आहे. कारण आपण MPSC Group B Combined Notification 2021 एकूण 1085 रिक्त पदासाठी जाहीर झाले होते. आता यात दोन पदांचा (MPSC Group B Post) समावेश केल्याने रिक्त पदांची सख्या वाढेल.

Exam Pattern of MPSC Group B Combined Exam 2022

Eligibility Criteria for MPSC Group B Post | MPSC गट ब पदांसाठी पात्रता निकष

Eligibility Criteria for MPSC Group B Post: MPSC Group B Post साठी शैक्षणिक पात्रता, शारीरिक पात्रता व वयोमर्यादा खालीलप्रमाणे आहेत.

Educational Qualification | शैक्षणिक अहर्ता

MPSC Group B Post साठी लागणारी शैक्षणिक अहर्ता खालीलप्रमाणे आहे.

 1. सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता.
 2. पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार प्रस्तुत संयुक्त पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे संबंधित संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
 3. पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार प्रस्तुत संयुक्त पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे संबंधित संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
 4. सर्वपदांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक आहे.

MPSC Group B Previous Question Papers

शारीरिक अहर्ता | Physical Criteria

MPSC Group B Post मधील फक्त PSI पदासाठी शारीरिक अहर्ता आवश्यक आहे. ती खालीलप्रमाणे

पुरुष महिला
 1. उंची 165 सें. मी. (अनवाणी) (कमीत कमी)
 2. छाती न फुगविता 79 से.मी. फुगविण्याची क्षमता किमान 5 से.मी. आवश्यक
उंची 157 सें.मी. (अनवाणी) (कमीत कमी)

वयोमर्यादा | Age Limit

MPSC Group B Post साठी पदाप्रमाणे वयोमर्यादा खालीलप्रमाणे आहे.

संवर्ग वय
किमान अमागास / मागासवर्गीय / आ. दु. घ. कमाल प्राविण्य प्राप्त खेळाडू माजी सैनिक, आणिबाणी व अल्पसेवा राजादिष्ट अधिकारी दिव्यांग
अमागास मागासवर्गीय / अनाथ /आ. दु. घ. अमागास मागासवर्गीय/आ. दु. घ. अमागास मागासवर्गीय/आ. दु. घ. उमेदवार
सहायक कक्ष अधिकारी  18 38 43 43 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत
राज्य कर निरीक्षक 18 38 43 43 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत
पोलीस उप निरीक्षक 18 31 34 36 36 36 36 अपात्र
दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक गट – ब 18 38 43 43 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत
वरिष्ठ लिपिक / पर्यवेक्षक 18 38 43 43 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत

MPSC Group B Post wise Salary Structure | MPSC गट ब पदानुसार वेतन रचना

MPSC Group B Post wise Salary Structure: MPSC Group B Post मधील, सहायक कक्ष अधिकारी (ASO), राज्य कर निरीक्षक (STI), पोलीस उपनिरीक्षक (PSI), दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक गट – ब (Sub Registrar or Inspector of Stamps Group B), आणि वरिष्ठ लिपिक / पर्यवेक्षक (Senior Clerk or Supervisor) या सर्व पदांची वेतन (MPSC Group C Salary 2022) रचना खालीलप्रमाणे आहे.

MPSC Group C Post Name Pay Band (According to 7CPC) Grade Pay
सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) 38,600 – 122,800 4300
राज्य कर निरीक्षक (STI) 38,600 – 122,800 4300
पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) 38,600 – 122,800 4300
दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक गट – ब (Sub Registrar or Inspector of Stamps Group B) 38,600 – 122,800 4300
वरिष्ठ लिपिक / पर्यवेक्षक (Senior Clerk or Supervisor) 38,600 – 122,800 4200

MPSC Group C Post wise Perks and Allowance | MPSC गट क पदानुसार सर्व भत्ते

MPSC Group C Post wise Perks and Allowance: महाराष्ट्र गट क, सेवा मध्ये ही दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI), कर सहायक (Tax Assistant), लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist), तांत्रिक सहायक (Technical Assistant), आणि उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) या सर्व पदांची (MPSC Group B Post) मिळणारे भत्ते (MPSC Group C Salary 2022) खालीलप्रमाणे आहे.

 • DA- महागाई भत्ता
 • HRA- घरभाडे भत्ता
 • TA- वाहतूक भत्ता
 • भरपाई
 • OTA- ओव्हरटाइम भत्ता
Adda247 Marathi Telegram
Adda247 Marathi Telegram

Related Article

MPSC Group B Previous Question Papers with Answer Key PDFs MPSC Group B Exam Cut Off
MPSC Group B Book List (ASO) MPSC Group B Book List (STI)
MPSC Group B Book List (PSI) MPSC Group-B) Exam Syllabus

FAQs: MPSC Group B Post

Q1. How many MPSC Group B Posts are there in MPSC Group B Exam 2022?

Ans: There are 5 different posts in MPSC Group C Exam 2021-22

Q2. Which two posts are newly added in MPSC Group B Posts?

Ans: Sub Registrar or Inspector of Stamps Group B and Senior Clerk or Supervisor, these two posts are newly added in MPSC Group C Posts.

Q3. What is the expected date for MPSC Group B Combined Notification 2022?

Ans: MPSC Group B Combined Notification 2022 will be released on June 2022.

Q4. What are the expected Vacancies for MPSC Group B Combined Notification 2022?

Ans: MPSC Group B Combined Notification 2022 has expected 1000 vacancies.

Q5. What is the exam date for MPSC Group B Combined Exam 2022?

Ans: MPSC Group B Combined Exam 2022 is held on 08th October 2022 on various centers of Maharashtra.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

adda247
MPSC Exam Prime Test Pack for Maharashtra exams

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-एप्रिल 2022

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?