Marathi govt jobs   »   Maharashtra Govt Jobs   »   MPSC Rajyaseva 2022

MPSC Rajyaseva 2022 Result, Notification PDF Exam Date, Vacancy, Exam Pattern, Syllabus, Answer Key

MPSC Group Rajyaseva 2022, Notification PDF Exam Date, Vacancy, Exam Pattern, Syllabus, Answer Key_30.1

Table of Contents

MPSC Rajyaseva

MPSC Rajyaseva 2022: Maharashtra State Service Commission (MPSC) has released MPSC Rajyaseva Mains Hall Ticket 2022 on 12 January 2023. You Can Download MPSC Rajyaseva Mains Hall Ticket 2022 from link given in the article. MPSC released MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022 on 11 November 2022. Also, MPSC released a circular about increased MPSC Rajyaseva Vacancy 2022. Now there is a total of 161 623 vacancies for the MPSC State Civil Service Prelims Exam 2022. In this article, aspirants can check MPSC Rajyaseva Hall Ticket 2022 Direct Link, all the steps on how to download MPSC Rajyaseva Admit Card, MPSC Rajyaseva Prelims Exam 2022 Official Notification (Notification) PDF, Vacancy, Eligibility Criteria, Age Limit, etc.

MPSC Rajyaseva 2022
Organization Name Maharashtra Public Service Commission
Exam Name MPSC Rajyaseva Exam 2022
MPSC Rajyaseva Vacancy 2022 161

623

MPSC Rajyaseva Mains Hall Ticket 2022 12 January 2023
MPSC Rajyaseva Mains Exam 2022 21, 22, and 23 January 2023
Exam Mode Offline
Official Website mpsconline.gov.in

MPSC Rajyaseva 2022 | MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022

MPSC Rajyaseva 2022: MPSC ने 02 नोव्हेंबर 2022 रोजी MPSC Rajyaseva Answer Key 2022 (Final) जाहीर केली आहे. या लेखात दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून तुम्ही MPSC Rajyaseva Answer Key 2022 (Final) डाउनलोड करू शकता. सोबतच MPSC Rajyaseva Vacancy 2022 बद्दल 31 ऑक्टोबर 2022 रोजी एक प्रसिद्धीपत्रक जाहीर केले आधी MPSC Rajyaseva Prelims Notification 2022 एकूण 161 जागांसाठी जाहीर झाले होते पण शासनाकडून आणखी 462 रिक्त पदांचे मागणीपत्र प्राप्त झाल्याने आता MPSC Rajyaseva 2022 अंतर्गत एकूण 623 पदे भरल्या जाणार आहे. या लेखात Updated MPSC Rajyaseva Vacancy 2022 बद्दल माहिती पाहणार आहे.

MPSC ने 11 मे 2022 रोजी त्यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 साठी अधिकृत भरती अधिसूचना pdf जारी केली होती. MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 साठी एकूण 161 रिक्त पदे आहेत. या लेखात, MPSC Rajyaseva Prelims Exam Admit Card 2022 ची लिंक, MPSC राज्यसेवा प्रवेशपत्र कसे डाउनलोड करायचे यावरील सर्व Steps दिल्या आहेत. सोबतच आपण या लेखात, MPSC Rajya Seva Prelims Exam 2022 ची अधिकृत अधिसूचना (Notification) PDF, ऑनलाइन अर्ज, रिक्त जागा, पात्र निकष, वयोमर्यादा इ गोष्टी पाहू शकता.

MPSC Rajyaseva Prelims Exam Notification 2022 PDF | MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 अधिसूचना PDF

MPSC Rajyaseva Prelims Exam Notification PDF 2022: सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट अ, मुख्याधिकारी नगरपालिका/परिषद, गट-अ, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी गट अ व तत्सम, सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क गट ब, उप अधीक्षक राज्य उद्पादन शुल्क गट ब, कक्ष अधिकारी गट ब, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गट ब, आणि निरीक्षक प्रमाणित शाळा व संस्था तसेच तत्सम या पदांसाठी पूर्व परीक्षा घेण्यात येणार असून, पूर्व परीक्षेची सविस्तर अधिसूचना पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर Click करा.

Click here to View MPSC Rajyaseva 2022 Notification pdf (Dates Over)

MPSC Rajyaseva Exam Date and Other Important Dates 2022 | MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 च्या महत्वाच्या तारखा

MPSC Rajyaseva Exam Date: MPSC राज्यसेवा परीक्षा 2022 शी संबंधित सर्व महत्वाच्या तारखा खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आल्या आहेत.

MPSC Rajyaseva 2022 Notification: Important Dates
Events Dates
MPSC Rajyaseva 2022 Notification (जाहिरात) 11 May 2022
MPSC Rajyaseva Hall Ticket 2022 for Prelims Exam (पूर्व परीक्षेचे प्रवेशपत्र)

12 August 2022

MPSC Rajyaseva Prelims Exam 2022 Date (पूर्व परीक्षेची तारीख)

21 August 2022

MPSC Rajyaseva Result 2022 (पूर्व परिक्षेचा निकाल) 04 November 2022
MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022 (मुख्य परीक्षा अधिसूचनेची तारीख) 11 November 2022
MPSC Rajyaseva Mains Hall Ticket 2022 (मुख्य परीक्षेचे प्रवेशपत्र) 12 January 2023
MPSC Rajyaseva Mains Exam Date (मुख्य परीक्षेची तारीख)

21,22, 23 January 2023

MPSC Rajyaseva Vacancy Increased | MPSC राज्यसेवा परीक्षा 2022 च्या रिक्त जागा वाढल्या

MPSC Rajyaseva Vacancy Increased: सामान्य प्रशासन विभागाने गृह विभाग, ग्राम विकास विभाग, महसूल व वन, सहकार व पणन, शालेय शिक्षण, वित्त, आदिवासी या विभागातील एकूण 13 संवर्गाच्या 462 रिक्त पदांचे मागणीपत्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (एमपीएससी) प्राप्त झाले होते त्यानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 31 ऑक्टोबर 2022 रोजी एक शुद्धिपत्रक जाहीर करून MPSC Rajyaseva Vacancy Increased झाल्याची माहिती दिली होती.

Sr. No. Post Name Vacancy
1 Deputy Collector (उपजिल्हाधिकारी) 33
2 Deputy Superintendent of Police (पोलीस उपअधीक्षक) 41
3 Assistant Commissioner of State Taxation (सहायक राज्यकर आयुक्त) 47
4 Deputy Registrar, Co-operative Societies (उपनिबंधक, सहकारी संस्था) 02
5 Block Development Officer (गट विकास अधिकारी) 14
6 Assistant Director, Maharashtra Finance & Accounts (सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा) 09
7 Chief Officer Municipal Corporation (मुख्याधिकारी नगरपालिका) 22
8 Education Officer (शिक्षणाधिकारी) 20
9 Project Officer (प्रकल्प अधिकारी) 06
10 Child Development Project Officer (बाल विकास प्रकल्प अधिकारी) 28
11 Tehsildar (तहसीलदार) 25
12 Deputy Education Officer (उपशिक्षणाधिकारी) 139
13 Section Officer in Ministry Department (मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकारी) 05
14 MPSC Section Officer (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्ष अधिकारी) 04
15 Assistant Regional Transport Officer (सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी) 04
16 Inspector certified schools and institutions (निरीक्षक प्रमाणित शाळा व संस्था) 88
17 Assistant Block Development Officer (सहायक गटविकास अधिकारी) 80
18 Assistant Registrar Co-operative Societies (सहायक निबंधक सहकारी संस्था) 02
19 Deputy Superintendent Land Records (उपअधीक्षक भूमी अभिलेख) 03
20 Deputy Superintendent, State Excise (उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क) 03
21 Assistant Commissioner, State Excise (सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क) 03
22 Assistant Project Officer / Research Officer (सहायक प्रकल्प अधिकारी / संधोधक अधिकारी) 42
23 Assistant Controller of Ration (सहायक नियंत्रक शिधावाटप) 03
Total (एकूण) 623

MPSC Rajyaseva Exam 2022 द्वारे 623 रिक्त पदांची भरती होणार असून MPSC Rajyaseva Vacancy 2022 मधील आरक्षणनिहाय रिक्त पदे पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा अधिक माहितीसाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Rajyaseva Vacancy 2022 (Updated)

MPSC Rajyaseva Education Qualification | MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 साठी लागणारी शैक्षणिक अहर्ता 

MPSC Rajya Seva Education Qualification: उद्योग उपसंचालक (तांत्रिक), गट-अ सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब या संवर्गातील पदे वगळून इतर पदांसाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी किया महाराष्ट्र शासनाने मान्य केलेली समतुल्य अहर्ता.

A. सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-अ पदासाठी खालीलप्रमाणे अर्हता आवश्यक :

 1. साविधिक विदयापीठाधी किमान 55 टक्क्यांसह वाणिज्य शाखेची स्नातक पदयों किया
 2. इन्स्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटस आफ इंडिया यांनी घेतलेली सनदी लेखापालाची अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण किंवा
 3. इन्स्टिटयूट ऑफ कॉस्ट अँड वर्क्स अकाऊंटस यांनी आयोजित केलेली परिव्यय लेखाशास्त्राची अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण किंवा
 4. साविधिक विदयापीठाची वाणिज्य मधील पदव्युत्तर पदवी किंवा
 5. अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मान्यताप्राप्त संस्थेमधून प्रशासन या विशेषज्ञतेसह पदवी (एम.बी.ए).

B. उद्योग उपसंचालक (तांत्रिफ), गट-अ पदासाठी खालीलप्रमाणे अर्हता आवश्यक :

 1. सांविधिक विद्यापीठ, अभियांत्रिको मधील (स्थापत्य अभियांत्रिकी तसेच स्वापत्य अभियांत्रिकी मधील विषयांच्या गटांशी संलग्न असलेल्या वास्तुविद्या नगररचना इत्यादी विषयतिरिक्त किया तंत्रज्ञान पदवी किया
 2. विज्ञान शाखेतील सांविधिक विद्यापीठाची पदवी

C. सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब या पदाकरीता भौतिकशास्त्र व गणित या विषयांसह अथवा अभियांत्रिकी शाखेतील पदवी आवश्यक आहे.

 • पदवी परीक्षेच्या अंतिम वर्षास बसलेले उमेदवार प्रस्तुत पूर्व परीक्षेकरीता तात्पुरते पात्र असतो, परंतु पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.

MPSC Rajyaseva Age Limit 2022 | MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022-  वयोमर्यादा

MPSC Rajyaseva Age Limit 2022:  MPSC राज्यसेवा अंतरंगात होणाऱ्या सर्व पदांसाठी कमीत कमी वयोमर्यादा 19 वर्ष असून अमागास पदाच्या उमेदवारांसाठी जास्तीच जास्त वयोमर्यादा 38 वर्ष आहे, तर मागास प्रवर्गाच्या उमेदवारांसाठी जास्तीच जास्त वय वयोमर्यादा 43 वर्ष आहे.

 • खुला प्रवर्ग – 18 ते 38 वर्षे
 • मागास प्रवर्ग – 18 ते 43 वर्षे
 • खेळाडू – 18 ते 43 वर्षे
 • दिव्यांग  – 18 ते 45 वर्षे

MPSC Rajyaseva Exam Fees 2022: Prelims Exam 2022 | MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी अर्ज शुल्क

MPSC Rajya Seva Exam Fees 2022: उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज करण्यापूर्वी अर्ज शुल्क तपासावे जे खाली दिले आहे.

 • अराखीव (खुला):  544/- रुपये
 • मागासवर्गीय, आर्थिक दुर्बल घटक व अनाथ:  344/- रुपये
 • उपरोक्त परीक्षा शुल्का व्यतिरिक्त बँक शुल्क तसेच त्यावरील देयकर अतिरिक्त असतील.
 • परीक्षा शुल्क ना-परतावा (Non-refundable) आहे.

MPSC Rajyaseva Apply Online Link | MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 ऑनलाईन अर्ज Link

MPSC Rajyaseva Apply Online Link: MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 साठी ऑनलाईन अर्ज आपणस 01 जून 2022 24 जून 2022 पर्यंत करायचे होते. MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी मुदत संपल्याने आता लिंक Inactive झाली आहे.

MPSC Rajyaseva Apply Online Link (Inactive)

MPSC Rajyaseva Selection Procedure | MPSC राज्यसेवा निवड प्रक्रिया

MPSC Rajya Seva Selection Procedure: प्रस्तुत परीक्षा खालील तीन टप्प्यामध्ये घेण्यात येईल:

 1. पूर्व परीक्षा गुण 400
 2. मुख्य परीक्षा गुण 800
 3. मुलाखत गुण 100
 • राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2021 च्या निकालाच्या आधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या आणि पूर्व परीक्षेच्या जाहिरातीमध्ये अर्हता व अन्य अटींची विहित दिनांकास किंवा त्यापूर्वी पुर्तता करणा-या उमदेवारास मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात येईल.
 • मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवाराने आयोगाकडून निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीत आयोगाच्या https://mpsconline.gov.in या संकेतस्थळाव्दारे फक्त ऑनलाईन पध्दतीने आवश्यक अर्ज/माहिती सादर करणे आवश्यक राहील.
 • पूर्व परीक्षेच्या प्रवेशासाठी आयोगास अर्जाद्वारे सादर केलेल्या माहितीच्या आधारेच मुख्य परीक्षेकरीता आवश्यक अर्ज/माहिती विहित पध्दतीने सादर करता येईल.
MPSC Group Rajyaseva 2022, Notification PDF Exam Date, Vacancy, Exam Pattern, Syllabus, Answer Key_40.1
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2022 Full Length Mock Test Series

MPSC Rajyaseva Admit Card | MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 प्रवेशपत्र

MPSC Rajyaseva Admit Card: MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 विविध केंद्रावर 21 ऑगस्ट 2022 रोजी होणार आहे. त्यासाठीचे प्रवेशपत्र 12 ऑगस्ट 2022 राजी उपलब्ध झाले होते. आता परीक्षा झाल्याने प्रवेशपत्र डाउनलोड करायची लिंक निष्क्रिय करण्यात आली आहे.

MPSC Rajyaseva Hall Ticket Download Link (Inactive)

MPSC Rajyaseva Exam Analysis 2022 | MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022, 21 ऑगस्ट 2022 रोजी महाराष्ट्रातील विविध केंद्रावर आयोजित झाली आहे. MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 ची प्रश्नपत्रिका pdf, विभागानुसार काठीण्यपातळी, कोणत्या विभागावर किती प्रश्न आले होते, याबद्दल ची माहिती आपणास MPSC Rajyaseva Exam Analysis 2022 वरून मिळते राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 पेपर 1 आणि पेपर 2 चे स्वतंत्र विश्लेषण करण्यात आले होते ते पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Rajyaseva Exam Analysis 2022 (Paper 1)

MPSC Rajyaseva Exam Analysis 2022 (Paper 2)

MPSC Rajyaseva Answer Key 2022 | राज्यसेवा पूर्व परीक्षा उत्तरतालिका

MPSC Rajyaseva Answer Key 2022: MPSC ने 25 ऑगस्ट 2022 रोजी प्रथम MPSC Rajyaseva Answer Key 2022 जाहीर केली. MPSC Rajyaseva Answer Key 2022 तपासण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Rajyaseva Answer Key 2022

MPSC Rajyaseva Result 2022 | MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 निकाल

MPSC State Serivices Result 2022: MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 चा निकाल 04 नोव्हेंबर 2022 रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जाहीर केला आहे. MPSC Rajyaseva Result 2022 बद्दल सविस्तर माहिती पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Rajyaseva Result 2022

MPSC Rajyaseva Exam Pattern 2022 | MPSC राज्यसेवा परीक्षेचे स्वरूप

MPSC Rajya Seva Exam Pattern 2022: MPSC राज्यसेवा परीक्षेत (MPSC Rajyaseva Examination) योग्य दिशा मिळवण्यासाठी आपणास MPSC राज्यसेवा परीक्षेचे स्वरूप माहिती असणे गरजेचे आहे. MPSC राज्यसेवा परीक्षेचे थोडक्यात स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे.

 • पूर्व परीक्षा – 400 गुण
 • मुख्य परीक्षा – 800 गुण
 • मुलाखत – 100 गुण

MPSC Rajyaseva (State Services) Exam Pattern (Pre + Mains)

MPSC Rajyaseva Exam Syllabus | MPSC राज्यसेवा परीक्षेचा अभ्यासक्रम

MPSC Rajya Seva Syllabus:  जसे परीक्षेचे स्वरूप माहिती असणे आवश्यक आहे तसेच परीक्षेचा अभ्यासक्रम माहित असल्यास आपण आपल्या अभ्यासाचे नियोजन करू शकतो. MPSC राज्यसेवा परीक्षेचे (MPSC Rajyaseva Examination) स्वरूप व अभ्यासक्रम याबद्दल विस्तृत माहिती आपण खालील लेखाद्वारे घेऊ शकता.

MPSC Rajyaseva Exam Syllabus 2022

MPSC Rajyaseva Question Papers | MPSC राज्यसेवा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDFs

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Papers: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची MPSC State services Exam चांगले गुण मिळवण्यासाठी  परीक्षेचे स्वरूप लक्षात घेणे जास्त महत्वाचे आहे. परीक्षेत कशाप्रकारे प्रश्न विचारतात आणि सर्वात महत्वाचे कोणत्या विषयावर कसे प्रश्न विचारले जातात हे माहित असणे अतंत्य गरजेचे असते. त्या दृष्टीने, परीक्षेला सहाय्य होईल असे मागच्या वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकेचे विश्लेषण व मागील वर्षाच्या सर्व प्रश्नपत्रिका मिळवण्यासाठी खालील लेख तुम्हाला नक्कीच मदत करतील.

MPSC Rajyaseva Exam Previous Year Question Papers with Answer Keys PDFs
MPSC State Services Prelims Exam Subject and Topic wise Weightage MPSC Rajyaseva Mains Exam Subject and Topic wise Weightage

MPSC Rajyaseva Cut Off, Previous Year Cut Off | MPSC  राज्यसेवा मागील वर्षांचा कट ऑफ

MPSC Rajyaseva Cut Off: MPSC राज्यसेवा परीक्षेच्या अभ्यासातील सर्वात पहिला आणि महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे मागील वर्षीचा कट ऑफ माहित असणे. यामुळे आपल्याला अभ्यासाचे नियोजन आणि गुणांचे ध्येय ठरविण्यात मदत होते. खालील लिंक वर क्लिक करून आपण MPSC राज्यसेवा परीक्षा मागील वर्षांचा कट ऑफ तपासू शकता.

MPSC RajyaSeva Previous Year Exam Cut Off

MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022 | MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षेची अधिसूचना 2022

MPSC Rajyaseva Mains Notification: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 11 नोव्हेंबर 2022 रोजी MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022 जाहीर केली. विविध संवर्गातील 623 रिक्त पदे भरण्याकरिता MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022 जाहीर झाले आहे. MPSCRajyaseva Mains Exam 2022, 21, 22 आणि 23 जानेवारी 2023 ला होणार आहे. ज्या उमेदवारांनी MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 उत्तीर्ण केली आहे ते या परीक्षेसाठी पात्र आहेत. MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज 14 नोव्हेंबर 2022 पासून सुरु होणार आहेत. MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022 बद्दल सविस्तर माहिती पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022

MPSC Rajyaseva Mains Hall Ticket | MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा प्रवेशपत्र

MPSC Rajyaseva Mains Hall Ticket: MPSC Rajyaseva Mains Exam 21,22, 23 जानेवारी 2022 रोजी महाराष्ट्राच्या विविध केंद्रावर होणार आहे. जेव्हा MPSC Rajyaseva Mains Hall Ticket उपलब्ध होतील तेव्हा आपण खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून MPSC Rajyaseva Mains Hall Ticket डाऊनलोड करू शकता.

Click here to download MPSC Rajyaseva Mains Hall Ticket 2022 (Link Inactive)

MPSC Rajyaseva Mains Result 2022 | MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2022 निकाल

MPSC Rajyaseva Mains Result 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत MPSC Rajyaseva Mains ची  परीक्षा जानेवारी 2023 ला झाल्यावर काही दिवसातच निकाल लागेल. MPSC Rajyaseva Mains Result 2022 लागल्यावर आम्ही या लेखात  MPSC Rajyaseva Mains Result 2022 अपडेट करु.

Click here to View MPSC Rajyaseva Mains Result 2022 (LInk Inactive)

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi
Official Website of MPSC https:/mpsc.gov.in/

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Group Rajyaseva 2022, Notification PDF Exam Date, Vacancy, Exam Pattern, Syllabus, Answer Key_40.1
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2022 Full Length Mock Test Series

FAQs

When has MPSC released MPSC Rajyaseva Mains Hall Ticket 2022?

MPSC has released MPSC Rajyaseva Mains Hall Ticket 2022 on 12 January 2023

What is the exam date of MPSC Rajyaseva Mains Exam 2022?

MPSC Rajyaseva Mains Exam 2022 is scheduled to be conducted on 21, 22 and 23 January 2023

Where can I check MPSC State Services Exam Pattern and Syllabus?

You can check the MPSC Civil Service Exam Pattern and Syllabus on Adda247 Marathi website as well as app.

Where can I download MPSC Rajyaseva Exam Previous Year Question Papers?

In this article we have provided MPSC Rajyaseva Exam Previous Year Question Papers downlod link.