Marathi govt jobs   »   Result   »   MPSC Rajyaseva Result 2022

MPSC Rajyaseva Result 2022 Out, Check State Service Prelims Result 2022, MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा निकाल 2022 जाहीर

MPSC Rajyaseva Result 2022: Maharashtra State Service Commission (MPSC) has declared MPSC Rajyaseva Result 2022 on 04 November 2022 on its official website i.e @mpsc.gov.in Candidates can check MPSC has released State Service Prelims Result 2022 in the form of pdf containing List of Qualified candidates for MPSC Rajyaseva Mains Exam 2022 and MPSC Rajyaseva Cut Off 2022. Candidates can download MPSC Rajyaseva Result 2022 from the link given in the article. In this article, you will get detailed information about MPSC Rajyaseva Result 2022.

MPSC Rajyaseva Cut Off 2022

MPSC Rajyaseva Result 2022
Category Exam Result
Exam MPSC Rajyaseva Prelims Exam 2022
Paper Paper 1 (GS) and Paper 2 (CSAT)
Exam Date 21 August 2022
Name MPSC Rajyaseva Result 2022
Exam Result Declared on  04 November 2022
Official Website of MPSC www.mpsc.gov.in

MPSC Rajyaseva Result 2022, State Service Prelims Result 2022 

MPSC Rajyaseva Result 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) ने MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 चा निकाल (MPSC Rajyaseva Result 2022) 04 नोव्हेंबर 2022 रोजी त्यांच्या अधिकृत website वर जाहीर केला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 21 ऑगस्ट 2022 रोजी MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा यशस्वीरीत्या घेतली. ज्याची अंतिम उत्तरतालिका (MPSC Rajyaseva Answer Key 2022) 02 नोव्हेंबर 2022 रोजी जाहीर करण्यात आली होती. आता या MPSC Rajyaseva Result 2022 जाहीर झाला असून आज या लेखात MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या सर्व उमेदवारांचे विभागनिहाय बैठक क्रमांक आणि त्यांच्या नावांची यादी आणि पूर्व परीक्षेच्या गुणांची सीमारेषा (MPSC Rajyaseva Prelims Cut Off 2022) दिले आहे.

MPSC Rajyaseva Answer Key 2022

MPSC Rajyaseva Prelims Exam Result 2022 | MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा निकाल 2022

MPSC Rajyaseva Result 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने Deputy Collector (उपजिल्हाधिकारी), Deputy Superintendent of Police (पोलीस उपअधीक्षक), Assistant Commissioner of State Taxation (सहायक राज्यकर आयुक्त), Deputy Registrar, Co-operative Societies (उपनिबंधक, सहकारी संस्था), Block Development Officer (गट विकास अधिकारी), Assistant Director, Maharashtra Finance & Accounts (सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा), Chief Officer Municipal Corporation (मुख्याधिकारी नगरपालिका), Education Officer (शिक्षणाधिकारी), Project Officer (प्रकल्प अधिकारी), Child Development Project Officer (बाल विकास प्रकल्प अधिकारी), Tehsildar (तहसीलदार), Deputy Education Officer (उपशिक्षणाधिकारी), Section Officer in Ministry Department (मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकारी), MPSC Section Officer (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्ष अधिकारी), Assistant Regional Transport Officer (सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी), Inspector certified schools and institutions (निरीक्षक प्रमाणित शाळा व संस्था), Assistant Block Development Officer (सहायक गटविकास अधिकारी), Assistant Registrar Co-operative Societies (सहायक निबंधक सहकारी संस्था), Deputy Superintendent Land Records (उपअधीक्षक भूमी अभिलेख), Deputy Superintendent, State Excise (उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क), Assistant Commissioner, State Excise (सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क), Assistant Project Officer / Research Officer (सहायक प्रकल्प अधिकारी / संधोधक अधिकारी) आणि Assistant Controller of Ration (सहायक नियंत्रक शिधावाटप) या पदांसाठी 02 नोव्हेंबर 2022 MPSC Rajyaseva Prelims Result 2022 जाहीर केला आहे. या लेखात निकालाची (MPSC Rajyaseva Prelims Result) सम्पूर्ण PDF दिली आहे.

MPSC Rajyaseva Result 2022 Out, Check State Service Prelims Result 2022_40.1
MPSC Rajyaseva Result Notice

MPSC Rajyaseva Result Notice PDF

MPSC Rajyaseva Result 2022: Important Dates | राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 च्या महत्वाच्या तारखा

MPSC Rajyaseva Result 2022: Important Dates: MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 चा निकाल 04 नोव्हेंबर 2022 रोजी लागला असून MPSC राज्यसेवा संदर्भात सर्व महत्वाच्या तारखा खालील तक्त्यात देण्यात आल्या आहेत.

MPSC Rajyaseva 2022: Important Dates
Events Dates
MPSC Rajyaseva 2022 Notification (जाहिरात) 11 May 2022
Online Application Starts (ऑनलाइन नोंदणी सुरू प्रक्रिया तारीख) 12 May 2022
Online Application Ends (ऑनलाइन नोंदणीची शेवटची तारीख) 4 June 2022
MPSC Rajyaseva Hall Ticket 2022 for Prelims Exam

12 August 2022

MPSC Rajyaseva Prelims Exam 2022 Date (पूर्व परीक्षेची तारीख)

21 August 2022

MPSC Rajyaseva Answer Key 2022 (First)

25 August 2022

MPSC Rajyaseva Answer Key 2022 (Final)

02 November 2022

MPSC Rajyaseva Result 2022 (निकालाची तारीख)

04 November 2022

MPSC Rajyaseva Mains Exam Date (मुख्य परीक्षेची तारीख)

21,22, 23 January 2023

MPSC Rajyaseva Result 2022 Out, Check State Service Prelims Result 2022_50.1
Adda247 Marathi Application

MPSC State Service Result 2022: List of Qualified Candidates | MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 मधील पात्र उमेदवारांची यादी

MPSC State Service Result 2022: List of Qualified Candidates: MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने केलेल्या अर्जात दिलेल्या माहितीच्या आधारे त्यांच्या पात्रता तपासण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे (MPSC Rajyaseva Prelims Result) मुख्य परीक्षेस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांपैकी मुख्य परीक्षेसाठी विहित कालावधीत अर्ज करणाऱ्या व परीक्षा शुल्क भरणाऱ्या अहर्ताप्राप्त उमेदवारांनाच मुख्य परीक्षेस प्रवेश देण्यात येईल. MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 मधील पात्र उमेदवारांची यादी pdf स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लीक करा.

List of Qualified Candidates for MPSC Rajyaseva Prelims Exam 2022

MPSC Rajyaseva Result 2022: Cut-off | MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022: गुणांची सीमारेषा

MPSC Rajyaseva Result 2022: Cut-off: MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 पास झालेल्या व् मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या सर्व उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय गुणांची सीमारेषा (MPSC Rajyaseva Prelims Exam Result 2022: Cut-off) खालीलप्रमाणे आहे. जे उमेदवार पात्र होऊ शकले नाहीत त्यांनी खचून न जाता आपल्या चुकांचे अवलोकन करून त्या चुका पुढील परीक्षेत नाही होणार या दृष्टीने पुढच्या परीक्षेसाठी परीक्षेसाठी लवकरात लवकर अभ्यास सुरु करावा. Adda247 मराठीची सर्व टीम तुमच्या मदतीला सदैव राहीलच त्यामुळे खचून जाऊ नका आणि पुन्हा एकदा अभ्यासाला सुरुवात करा. खाली MPSC State Service Prelims 2022 Cut off दिला आहे. 

Category Sub- Category Cut Off Marks
OPEN
GENERAL 106.5
FEMALE 96.5
SPORTS GROUP-A 27.5
SPORTS GROUP-B 64
SC
GENERAL 101.5
FEMALE 94
SPORTS GROUP-B 41.5
ST
GENERAL 93
FEMALE 78.5
SPORTS GROUP-B 21.5
DT (A)
GENERAL 106.5
FEMALE 93
NT (B)
GENERAL 106.5
FEMALE 96.5
SBC
GENERAL 104.5
FEMALE 94.5
NT (C)
GENERAL 106.5
FEMALE 96.5
NT (D)
GENERAL 106.5
FEMALE 96.5
OBC
GENERAL 106.5
FEMALE 96.5
SPORTS GROUP-A 27.5
SPORTS GROUP-B 64
EWS
GENERAL 106.5
FEMALE 96.5
SPORTS GROUP-B 64
DIVYANG
TYPE – A (Blindness, Low Vision) 90
TYPE – B (Deaf, HH) 69.5
TYPE – C (Loco.Dis and others) 101.5
TYPE – D & E (Int.Dis., Mult.Dis and others) 10.5
ORPHAN 84

MPSC Rajya Seva Previous Year Exam Cut Off

MPSC Rajyaseva Result 2022 Out, Check State Service Prelims Result 2022_60.1
Adda247 Marathi Telegram

Related Articles:

MPSC Rajyaseva Result 2022: FAQs

Q1. Is MPSC Rajyaseva Result 2022 decleared?

Ans: Yes, MPSC Rajyaseva Result 2022 declared.

Q2 When is MPSC Rajyaseva Result 2022 declared?

Ans. Maharashtra Public Service Commission has declared MPSC Rajyaseva Result 2022 on 04 November 2022.

Q3. Where can I check the result of the Rajyaseva Prelims Exam of Maharashtra?

Ans. You can check MPSC Rajyaseva Result 2022 in this article.

Q4. When MPSC Rajyaseva Mains Exam 2022 will be conducted?

Ans. MPSC Rajyaseva Mains Exam 2022 will be held on 21,22 and 23 January 2023

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi
Official Website of MPSC https:/mpsc.gov.in/

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Rajyaseva Result 2022 Out, Check State Service Prelims Result 2022_70.1
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2022 Full Length Mock Test Series

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

MPSC Rajyaseva Result 2022 Out, Check State Service Prelims Result 2022_90.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

MPSC Rajyaseva Result 2022 Out, Check State Service Prelims Result 2022_100.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.