MPSC Rajya Seva Exam Cut Off | MPSC राज्य सेवा परीक्षा गुणांची सीमारेषा |_00.1
Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   MPSC Rajya Seva Exam Cut Off

MPSC राज्य सेवा परीक्षा कट ऑफ | MPSC RajyaSeva Previous Year Exam Cut Off

MPSC राज्य सेवा परीक्षा कट ऑफ | MPSC RajyaSeva Previous Year Exam Cut Off: कोणत्याही परीक्षेची तयारी सुरु करण्याअगोदर त्या परीक्षेची इत्यंभूत माहिती असणे आवश्यक आहे. स्पर्धा परीक्षेत तर या माहितीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. राज्य सेवा परीक्षेच्या अभ्यासातील सर्वात पहिला आणि महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे मागील वर्षीच्या परीक्षेची गुणांची सीमारेषा (MPSC Exam Cut Off) माहित असणे. यामुळे आपल्याला अभ्यासाचे नियोजन आणि गुणांचे ध्येय ठरविण्यात मदत होते.

MPSC RajyaSeva Previous Year Exam Cut Off | MPSC राज्य सेवा परीक्षा कट ऑफ

MPSC RajyaSeva Previous Year Exam Cut Off: या लेखात आपण राज्य सेवा परीक्षेच्या पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि अंतिम निकाल या तीनही स्टेजेस चा मागील 5 वर्षांचा कट ऑफ पाहणार आहोत. यामुळे उमेदवारांना परीक्षेच्या काठीण्य पातळीचा एकंदरीत अंदाज येऊन त्यांना अभ्यासाचे नियोजन नीटपणे करता येईल.

MPSC RajyaSeva Exam Cut Off 2020-21 | MPSC राज्य सेवा परीक्षा कट ऑफ 2020-21 

MPSC RajyaSeva Exam Cut Off – 2020-21: या परिच्छेदात आपण राज्य सेवा परीक्षा 2020-21 च्या पूर्व परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत. राज्य सेवा परीक्षा 2020-21 ची मुख्य परीक्षा लवकरच आयोगातर्फे घेण्यात येईल आणि त्यानुसार मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ आम्ही update करू.

Category Sub-Category Cut Off Marks (Prelims) Out of 400 Cut Off Marks (Mains) Out of 800
OPEN General 203.500
Female 190.000
Sports 143.000
SC General 194.250
Female 179.500
Sports 94.250
ST General 173.500
Female 170.625
DT (A) General 203.500
NT (B) General 202.125
SBC General 203.500
Female 190.000
NT (C) General 203.500
Female 190.000
NT (D) General 203.500
Female 190.000
OBC General 203.500
Female 190.000
Sports 143.000
EWS General 203.500
Female 190.000
DIVYANG Blindness or Low Vision 185.447
Autism / Intellectual Disability / Specific Learning Disability / Mental Illness / Multiple Disability 65.000
Locomotor disability or Cerebral palsy 178.000
Orphan 71.250

MPSC Rajya Seva Exam Cut Off 2019 | MPSC राज्य सेवा परीक्षा कट ऑफ 2019 

MPSC Rajya Seva Exam Cut Off 2019: या परिच्छेदात आपण राज्य सेवा परीक्षा 2019 च्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Cut Off Marks (Prelims) Out of 400  Cut Off Marks (Mains) Out of 800 
OPEN General 197 459
Female 180 417
Sports 143 352
Orphan 140 298
SC General 193 387
Female 179 349
Sports 126 221
ST General 167 353
Female 150 310
Sports 89 144
DT (A) General 192 414
Female 174 366
Sports 116 261
NT (B) General 187 393
Female 178 359
SBC General 197 418
Female 180 369
NT (C) General 197 437
Female 180 392
NT (D) General 197 428
Female 180 393
OBC General 197 431
Female 180 372
Sports 143 319
SEBC General 197 444
Female 180 399
Sports 143 317
DIVYANG General 164 361
Female 136 298
Sports 180 378

MPSC Rajya Seva Mains Exam Final Cut Off – 2019 Download 

MPSC Rajya Seva Mains Exam Final Cut Off – 2019 Download: MPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 चा अंतिम कट ऑफ पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या link वर क्लिक करा

MPSC Rajya Seva Mains Exam Final Cut Off – 2019 Download

MPSC Rajya Seva Exam Cut Off 2018 | MPSC राज्य सेवा परीक्षा कट ऑफ 2018

MPSC Rajya Seva Exam Cut Off 2018: या परिच्छेदात आपण राज्य सेवा परीक्षा 2018 च्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Cut Off Marks (Prelims) Out of 400   Cut Off Marks (Mains) Out of 800
OPEN General 247 467
Female 233 416
Sports 203 287
SC General 228 393
Female 219 356
Sports 176 323
ST General 206 344
Female 184 265
Sports 120 204
DT (A) General 246 421
NT (B) General 227 402
Female 219 358
NT (C) General 247 441
Female 223 393
NT (D) General 247 450
Female 234 421
OBC General 247 448
Female 247 413
PH Blindness or Low Vision 219 416
Hearing Impairment 191 329

MPSC Rajya Seva Mains Exam Final Cut Off – 2018 Download 

MPSC Rajya Seva Mains Exam Final Cut Off – 2018 Download: MPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2018 चा अंतिम कट ऑफ पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या link वर क्लिक करा

MPSC Rajya Seva Mains Exam Final Cut Off – 2018 Download 

MPSC Rajya Seva Exam Cut Off 2017 | MPSC राज्य सेवा परीक्षा कट ऑफ 2017

MPSC Rajya Seva Exam Cut Off 2017: या परिच्छेदात आपण राज्य सेवा परीक्षा 2017 च्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Cut Off Marks (Prelims) Out of 400   Cut Off Marks (Mains) Out of 800
OPEN General 189 434
Female 168 370
Sports 146 317
SC General 173 363
Female 160 317
Sports 121 233
ST General 148 327
Female 128 256
DT (A) General 180 381
Female 165 324
NT (B) General 184 383
Female 165 338
SBC General 182 370
NT (C) General 189 412
Female 167 337
NT (D) General 189 430
Female 189 400
OBC General 189 409
Female 174 347
Sports 153 280
PH Blindness or Low Vision 168 355
Hearing Impairment 137 288
Locomotor Disability 154 331

MPSC Rajya Seva Mains Exam Final Cut Off – 2017 Download 

MPSC Rajya Seva Mains Exam Final Cut Off – 2017 Download: MPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2017 चा अंतिम कट ऑफ पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या link वर क्लिक करा.

MPSC Rajya Seva Mains Exam Final Cut Off – 2017 Download

MPSC Rajya Seva Exam Cut Off 2016 | MPSC राज्य सेवा परीक्षा कट ऑफ 2016

MPSC Rajya Seva Exam Cut Off 2016: या परिच्छेदात आपण राज्य सेवा परीक्षा 2016 च्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Cut Off Marks (Prelims) Out of 400  Cut Off Marks (Mains) Out of 800
OPEN General 153 399
Female 121 344
Sports 103 290
SC General 147 336
Female 135 291
ST General 119 303
Female 91 261
DT (A) General 153 364
NT (B) General 149 325
SBC General 153 358
NT (C) General 153 372
NT (D) General 153 379
OBC General 153 376
Female 142 347
PH Hearing Impairment 125 329
Locomotor Disability 139 331

MPSC Rajya Seva Exam Cut Off 2015 | MPSC राज्य सेवा परीक्षा कट ऑफ 2015

MPSC Rajya Seva Exam Cut Off 2015: या परिच्छेदात आपण राज्य सेवा परीक्षा 2015 च्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Cut Off Marks (Prelims) Out of 400  Cut Off Marks (Mains) Out of 800
OPEN General 125 304
Female 86 239
Sports 60 176
SC General 122 258
Female 98 213
ST General 92 235
Female 74 174
ST Sports 50 83
DT (A) General 109 265
Female 83 205
NT (B) General 115 256
Female 115 157
SBC General 106 258
SBC Female 80 215
NT (C) General 125 287
Female 119 247
NT (D) General 125 286
Female 110 249
OBC General 125 285
Female 109 240
Sports 89 225
ESBC General 125 NA
ESBC Female 125 NA
PH Blindness or Low Vision 102 234
Hearing Impairment 100 258
Locomotor Disability 110 251

MPSC Rajya Seva Prelims Exam Cut Off Trend | MPSC राज्य सेवा पूर्व परीक्षा कट ऑफ ट्रेंड

MPSC Rajya Seva Prelims Exam Cut Off Trend: या परिच्छेदात आपण राज्य सेवा परीक्षा 2015 ते 2020 या वर्षींच्या पूर्व परीक्षेच्या कट ऑफच्या ट्रेंड चा अभ्यास करणार आहोत. जेणेकरून उमेदवारांना कट ऑफ चा अंदाज नीट बांधता येईल.

Category Sub – Category 2015 2016 2017 2018 2019 2020
OPEN General 125 153 189 247 197 203.500
Female 86 121 168 233 180 190.000
Sports 60 103 146 203 143 143.000
Orphan NA NA NA NA 140 NA
SC General 122 147 173 228 193 194.25
Female 98 135 160 219 179 179.5
Sports NA NA 121 176 126 94.25
ST General 92 119 148 206 167 173.5
Female 74 91 128 184 150 170.625
Sports 50 NA NA 120 89 NA
DT (A) General 109 153 180 246 192 203.5
Female 83 NA 165 NA 174 NA
Sports NA NA NA NA 116 NA
NT (B) General 115 149 184 227 187 202.125
Female 115 NA 165 219 178 NA
SBC General 106 153 182 NA 197 203.500
Female 80 NA NA NA 180 190.000
NT (C) General 125 153 189 247 197 203.500
Female 119 NA 167 223 180 190.000
NT (D) General 125 153 189 247 197 203.500
Female 110 NA 189 234 180 190.000
OBC General 125 153 189 247 197 203.500
Female 109 142 174 247 180 190.000
Sports 89 NA 153 NA 143 143.000
SEBC General NA NA NA NA 197 NA
Female NA NA NA NA 180 NA
Sports NA NA NA NA 143 NA
DIVYANG General NA NA NA NA 164 NA
Female NA NA NA NA 136 NA
Sports NA NA NA NA 180 NA
ESBC General 125 NA NA NA NA NA
Female 125 NA NA NA NA NA
PH Blindness or Low Vision 102 NA 168 219 NA 185.447
Hearing Impairment 125 125 137 191 NA
Locomotor Disability 125 139 154 NA NA 178.000
Autism / Intellectual Disability / Specific Learning Disability / Mental Illness / Multiple Disability NA NA NA NA NA 65.000
EWS General NA NA NA NA NA 203.500
Female 190.000
Orphan 71.250

MPSC Rajya Seva Mains Exam Cut Off Trend | MPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा कट ऑफ ट्रेंड

MPSC Rajya Seva Mains Exam Cut Off Trend: या परिच्छेदात आपण राज्य सेवा परीक्षा 2015 ते 2020 या वर्षींच्या मुख्य परीक्षेच्या कट ऑफच्या  ट्रेंड चा अभ्यास करणार आहोत. जेणेकरून उमेदवारांना कट ऑफ चा अंदाज नीट बांधता येईल.

Category Sub – Category 2015 2016 2017 2018 2019 2020
OPEN General 304 399 434 467 459 NA
Female 239 344 370 416 417 NA
Sports 176 290 317 287 352 NA
Orphan NA NA NA NA 298 NA
SC General 258 336 363 393 387 NA
Female 213 291 317 356 349 NA
Sports NA NA 233 323 221 NA
ST General 235 303 327 344 353 NA
Female 174 261 256 265 310 NA
Sports 83 NA NA 204 144 NA
DT (A) General 265 364 381 421 414 NA
Female 205 NA 324 NA 366 NA
Sports NA NA NA NA 261 NA
NT (B) General 256 325 383 402 393 NA
Female 157 NA 338 358 359 NA
SBC General 258 358 370 NA 418 NA
Female 215 NA NA NA 369 NA
NT (C) General 287 372 412 441 437 NA
Female 247 NA 337 393 392 NA
NT (D) General 286 379 430 450 428 NA
Female 249 NA 400 421 393 NA
OBC General 285 376 409 448 431 NA
Female 240 347 347 413 372 NA
Sports 225 NA 280 NA 319 NA
SEBC General NA NA NA NA 444 NA
Female NA NA NA NA 399 NA
Sports NA NA NA NA 317 NA
DIVYANG General NA NA NA NA 361 NA
Female NA NA NA NA 298 NA
Sports NA NA NA NA 378 NA
ESBC General NA NA NA NA NA NA
Female NA NA NA NA NA NA
PH Blindness or Low Vision 234 NA 355 416 NA NA
Hearing Impairment 258 329 288 329 NA NA
Locomotor Disability 251 331 331 NA NA NA
Autism / Intellectual Disability / Specific Learning Disability / Mental Illness / Multiple Disability NA NA NA NA NA NA
EWS General NA NA NA NA NA NA
Female NA NA NA NA NA NA
Orphan NA NA NA NA NA NA

वरील माहितीचा तुम्हाला उपयोग होईल अशी आम्हाला आशा आहे. कट ऑफ गुणांचा हा ब्लॉग उमेदवारांना त्यांच्या तयारीचे योग्य नियोजन करण्यास मदत करतील अशी आम्हाला आशा आहे. तुमच्या पुढील तयारीसाठी Adda 247 मराठी सदैव तुमच्यासोबत असेलच. तुमच्या अभ्यासासाठी आणि पुढील तयारीसाठी शुभेच्छा.

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

MPSC Rajya Seva Exam Cut Off | MPSC राज्य सेवा परीक्षा गुणांची सीमारेषा |_50.1
Maharashtra Exam Prime Test Pack

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-ऑक्टोबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?