Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   MPSC Rajya Seva Exam Cut Off

MPSC Rajyaseva Cut Off 2023, MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off, MPSC राज्य सेवा परीक्षा कट ऑफ

Table of Contents

MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off

MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off: Maharashtra Public Services Commission (MPSC) has released MPSC Civil Services 2023 Notification for MPSC Rajyaseva, MPSC Technical Engineering Services, Food and Drug Services, Inspector Validation Science, etc. Cadre. Those who are preparing for MPSC Rajyaseva (MPSC State Services) can check the MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off of Prelims and Mains Exam. By knowing MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off you can plan your study properly to succeed in the exam. We have given Prelims and Mains exam MPSC Rajyaseva Previous Year Final Cut Off. With this MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off, you can do Cut Off trend analysis. We have provided category wise final cut-off also.

MPSC Civil Services Exam 2023

MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off: Overview

MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off
Category Previous Year Cut Off
Organization Name Maharashtra Public Service Commission
Exam Name MPSC Rajyaseva Exam
Post Name Various Posts
Previous Year Cut Off 2015 Onwards
Official Website of MPSC www.mpsc.gov.in

MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off

MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off 2023: कोणत्याही परीक्षेची तयारी सुरु करण्याअगोदर त्या परीक्षेची इत्यंभूत माहिती असणे आवश्यक आहे. स्पर्धा परीक्षेत तर या माहितीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. राज्य सेवा परीक्षेच्या अभ्यासातील सर्वात पहिला आणि महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे मागील वर्षीच्या परीक्षेची गुणांची सीमारेषा (MPSC Exam Cut Off) माहित असणे. यामुळे आपल्याला अभ्यासाचे नियोजन आणि गुणांचे ध्येय ठरविण्यात मदत होते. MPSC राज्यसेवा मागील वर्षाच्या परीक्षेचा कट ऑफ जाणून घेऊन तुम्ही परीक्षेत यशस्वी होण्यासाठी तुमच्या अभ्यासाचे योग्य नियोजन करू शकता. या लेखात आपण राज्य सेवा परीक्षेच्या पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि अंतिम निकाल या तीनही स्टेजेस चा मागीलवर्षांचा कट ऑफ (MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off) पाहणार आहोत. यामुळे उमेदवारांना परीक्षेच्या काठीण्य पातळीचा एकंदरीत अंदाज येऊन त्यांना अभ्यासाचे नियोजन नीटपणे करता येईल.

MPSC Rajyaseva Cut Off 2022 | MPSC राज्यसेवा परीक्षा 2022 गुणांची सीमारेषा

MPSC Rajyaseva Cut Off 2022: MPSC Rajyaseva Result 2022 सोबतच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC Rajyaseva Cut Off 2022 जाहीर केला आहे. यावर्षीचा कट ऑफ विशेष होता कारण नवीन नियमानुसार C-SAT हा पेपर फक्त Qualifying in Nature चा असल्याने MPSC Rajyaseva Cut Off 2022 हा MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पेपर 1 (सामान्य अध्ययन) यावरच अवलंबून आहे. MPSC Rajyaseva Cut Off 2022 खालील तक्त्यात देण्यात आला आहे.

Category Sub- Category Cut Off Marks
OPEN
GENERAL 106.5
FEMALE 96.5
SPORTS GROUP-A 27.5
SPORTS GROUP-B 64
SC
GENERAL 101.5
FEMALE 94
SPORTS GROUP-B 41.5
ST
GENERAL 93
FEMALE 78.5
SPORTS GROUP-B 21.5
DT (A)
GENERAL 106.5
FEMALE 93
NT (B)
GENERAL 106.5
FEMALE 96.5
SBC
GENERAL 104.5
FEMALE 94.5
NT (C)
GENERAL 106.5
FEMALE 96.5
NT (D)
GENERAL 106.5
FEMALE 96.5
OBC
GENERAL 106.5
FEMALE 96.5
SPORTS GROUP-A 27.5
SPORTS GROUP-B 64
EWS
GENERAL 106.5
FEMALE 96.5
SPORTS GROUP-B 64
DIVYANG
TYPE – A (Blindness, Low Vision) 90
TYPE – B (Deaf, HH) 69.5
TYPE – C (Loco.Dis and others) 101.5
TYPE – D & E (Int.Dis., Mult.Dis and others) 10.5
ORPHAN 84
MPSC Rajyaseva Cut Off 2023, MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off_40.1
MPSC Civil Services 2023 Test Series

MPSC Rajyaseva Cut Off 2021 | MPSC राज्यसेवा परीक्षा 2021 गुणांची सीमारेषा

MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off of 2021 Exam: या परिच्छेदात आपण राज्य सेवा परीक्षा 2021 च्या पूर्व परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत. राज्य सेवा परीक्षा 2021 ची मुख्य परीक्षा लवकरच आयोगातर्फे घेण्यात येईल आणि त्यानुसार मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ आम्ही update करू.

Category Sub-Category Cut Off Marks (Prelims) Out of 400 Cut Off Marks (Mains) Out of 800
OPEN General 228.375 477.50
Female 215.250 448.25
Sports 127.125 371.25
SC General 219.625 419.25
Female 205.250 383.75
Sports 131.625 274.75
ST General 201.375 387.25
Female 181.625 348.00
DT (A) General 225.125 417.50
DT (A) Female 215.250 417.75
NT (B) General 224.750 430.00
NT (B) Female 215.250 422.00
SBC General 228.375 452.75
NT (C) General 228.375 462.25
Female 215.250 434.75
NT (D) General 228.375 461.25
OBC General 228.375 458.75
Female 215.250 421.00
Sports 157.125 315.25
EWS General 228.375 468.50
Female 215.250 431.00
DIVYANG Type – A (Blindness or Low Vision) 196.405 398.75
Type – B (Deaf, HH) 179.000 364.50
Type – C (Loco.Dis and others) 198.500 400.25
Type – D (Int.Dis., Mult. Dis and others) 21.343 237.00
Orphan 169.375 392.50
MPSC Rajyaseva Cut Off 2023, MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off_40.1
MPSC Civil Services 2023 Test Series

MPSC Rajyaseva Exam Cut Off 2021 | MPSC राज्यसेवा परीक्षा 2021 गुणांची सीमारेषा

MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off of 2020 Exam: या परिच्छेदात आपण राज्य सेवा परीक्षा 2020-21 च्या पूर्व परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत. राज्य सेवा परीक्षा 2020-21 ची मुख्य परीक्षा लवकरच आयोगातर्फे घेण्यात येईल आणि त्यानुसार मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ आम्ही update करू.

Category Sub-Category Cut Off Marks (Prelims) Out of 400 Cut Off Marks (Mains) Out of 800
OPEN General 203.500 467.50
Female 190.000 434.75
Sports 143.000 339.50
SC General 194.250 397.75
Female 179.500 371.00
Sports 94.250 279.25
ST General 173.500 353.25
Female 170.625 343.75
DT (A) General 203.500 426.00
NT (B) General 202.125 423.50
SBC General 203.500 438.00
Female 190.000 393.25
NT (C) General 203.500 452.50
Female 190.000 411.75
NT (D) General 203.500 452.50
Female 190.000 407.50
OBC General 203.500 439.75
Female 190.000 395.75
Sports 143.000 304.25
EWS General 203.500 454.75
Female 190.000 422.00
DIVYANG Blindness or Low Vision 185.447 382.25
Autism / Intellectual Disability / Specific Learning Disability / Mental Illness / Multiple Disability 65.000 151.75
Locomotor disability or Cerebral palsy 178.000 403.25
Orphan 71.250 209.75
MPSC Rajyaseva Cut Off 2023, MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off_60.1
अर्जुन बॅच – महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023

MPSC Rajyaseva Cut Off 2019 | MPSC राज्यसेवा परीक्षा 2019 गुणांची सीमारेषा

MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off 2019 Exam: या परिच्छेदात आपण राज्य सेवा परीक्षा 2019 च्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Cut Off Marks (Prelims) Out of 400  Cut Off Marks (Mains) Out of 800 
OPEN General 197 459
Female 180 417
Sports 143 352
Orphan 140 298
SC General 193 387
Female 179 349
Sports 126 221
ST General 167 353
Female 150 310
Sports 89 144
DT (A) General 192 414
Female 174 366
Sports 116 261
NT (B) General 187 393
Female 178 359
SBC General 197 418
Female 180 369
NT (C) General 197 437
Female 180 392
NT (D) General 197 428
Female 180 393
OBC General 197 431
Female 180 372
Sports 143 319
SEBC General 197 444
Female 180 399
Sports 143 317
DIVYANG General 164 361
Female 136 298
Sports 180 378

MPSC Rajyaseva Mains Exam Final Cut Off – 2019 Download 

MPSC Rajyaseva Mains Exam Final Cut Off – 2019 Download: MPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 चा अंतिम कट ऑफ पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या link वर क्लिक करा

MPSC Rajya Seva Mains Exam Final Cut Off – 2019 Download

MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off of 2018 Exam | MPSC राज्य सेवा परीक्षा कट ऑफ 2018

MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off 2018 Exam: या परिच्छेदात आपण राज्य सेवा परीक्षा 2018 च्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Cut Off Marks (Prelims) Out of 400   Cut Off Marks (Mains) Out of 800
OPEN General 247 467
Female 233 416
Sports 203 287
SC General 228 393
Female 219 356
Sports 176 323
ST General 206 344
Female 184 265
Sports 120 204
DT (A) General 246 421
NT (B) General 227 402
Female 219 358
NT (C) General 247 441
Female 223 393
NT (D) General 247 450
Female 234 421
OBC General 247 448
Female 247 413
PH Blindness or Low Vision 219 416
Hearing Impairment 191 329

MPSC Rajyseva Mains Exam Final Cut Off – 2018 Download 

MPSC Rajya Seva Mains Exam Final Cut Off – 2018 Download: MPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2018 चा अंतिम कट ऑफ पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या link वर क्लिक करा

MPSC Rajya Seva Mains Exam Final Cut Off – 2018 Download 

MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off of 2017 Exam | MPSC राज्य सेवा परीक्षा कट ऑफ 2017

MPSC Rajya Seva Exam Cut Off 2017: या परिच्छेदात आपण राज्य सेवा परीक्षा 2017 च्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Cut Off Marks (Prelims) Out of 400   Cut Off Marks (Mains) Out of 800
OPEN General 189 434
Female 168 370
Sports 146 317
SC General 173 363
Female 160 317
Sports 121 233
ST General 148 327
Female 128 256
DT (A) General 180 381
Female 165 324
NT (B) General 184 383
Female 165 338
SBC General 182 370
NT (C) General 189 412
Female 167 337
NT (D) General 189 430
Female 189 400
OBC General 189 409
Female 174 347
Sports 153 280
PH Blindness or Low Vision 168 355
Hearing Impairment 137 288
Locomotor Disability 154 331
MPSC Rajyaseva Cut Off 2023, MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off_70.1
अर्जुन बॅच – महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023

MPSC Rajyaseva Mains Exam Final Cut Off – 2017 Download 

MPSC Rajya Seva Mains Exam Final Cut Off – 2017 Download: MPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2017 चा अंतिम कट ऑफ पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या link वर क्लिक करा.

MPSC Rajya Seva Mains Exam Final Cut Off – 2017 Download

MPSC Rajyaseva Cut Off 2023, MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off_40.1
MPSC Civil Services 2023 Test Series

MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off of 2016 Exam | MPSC राज्य सेवा परीक्षा कट ऑफ 2016

MPSC Rajyaseva Exam Cut Off 2016: या परिच्छेदात आपण राज्य सेवा परीक्षा 2016 च्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Cut Off Marks (Prelims) Out of 400  Cut Off Marks (Mains) Out of 800
OPEN General 153 399
Female 121 344
Sports 103 290
SC General 147 336
Female 135 291
ST General 119 303
Female 91 261
DT (A) General 153 364
NT (B) General 149 325
SBC General 153 358
NT (C) General 153 372
NT (D) General 153 379
OBC General 153 376
Female 142 347
PH Hearing Impairment 125 329
Locomotor Disability 139 331

MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off of 2015 Exam | MPSC राज्य सेवा परीक्षा कट ऑफ 2015

MPSC Rajyaseva Exam Cut Off 2015: या परिच्छेदात आपण राज्य सेवा परीक्षा 2015 च्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Cut Off Marks (Prelims) Out of 400  Cut Off Marks (Mains) Out of 800
OPEN General 125 304
Female 86 239
Sports 60 176
SC General 122 258
Female 98 213
ST General 92 235
Female 74 174
ST Sports 50 83
DT (A) General 109 265
Female 83 205
NT (B) General 115 256
Female 115 157
SBC General 106 258
SBC Female 80 215
NT (C) General 125 287
Female 119 247
NT (D) General 125 286
Female 110 249
OBC General 125 285
Female 109 240
Sports 89 225
ESBC General 125 NA
ESBC Female 125 NA
PH Blindness or Low Vision 102 234
Hearing Impairment 100 258
Locomotor Disability 110 251
MPSC Rajyaseva Cut Off 2023, MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off_40.1
MPSC Civil Services 2023 Test Series

MPSC Rajyaseva Prelims Exam Cut Off Trend | MPSC राज्य सेवा पूर्व परीक्षा कट ऑफ ट्रेंड

MPSC Rajyaseva Prelims Exam Cut Off Trend: या परिच्छेदात आपण राज्य सेवा परीक्षा 2017 ते 2021-22 या वर्षींच्या पूर्व परीक्षेच्या कट ऑफच्या ट्रेंड चा अभ्यास करणार आहोत. जेणेकरून उमेदवारांना कट ऑफ चा अंदाज नीट बांधता येईल.

Category Sub – Category 2017 2018 2019 2020 2021
OPEN General 189 247 197 203.500 228.375
Female 168 233 180 190.000 215.250
Sports 146 203 143 143.000 127.125
Orphan NA NA 140 NA NA
SC General 173 228 193 194.25 219.625
Female 160 219 179 179.5 205.250
Sports 121 176 126 94.25 131.625
ST General 148 206 167 173.5 201.375
Female 128 184 150 170.625 181.625
Sports NA 120 89 NA NA
DT (A) General 180 246 192 203.5 225.125
Female 165 NA 174 NA 215.250
Sports NA NA 116 NA NA
NT (B) General 184 227 187 202.125 224.750
Female 165 219 178 NA 215.250
SBC General 182 NA 197 203.500 228.375
Female NA NA 180 190.000 NA
NT (C) General 189 247 197 203.500 228.375
Female 167 223 180 190.000 215.250
NT (D) General 189 247 197 203.500 228.375
Female 189 234 180 190.000 NA
OBC General 189 247 197 203.500 228.375
Female 174 247 180 190.000 215.250
Sports 153 NA 143 143.000 157.125
SEBC General NA NA 197 NA NA
Female NA NA 180 NA NA
Sports NA NA 143 NA NA
DIVYANG General NA NA 164 NA NA
Female NA NA 136 NA NA
Sports NA NA 180 NA NA
ESBC General NA NA NA NA NA
Female NA NA NA NA NA
PH Blindness or Low Vision 168 219 NA 185.447 196.405
Hearing Impairment 137 191 NA NA
Locomotor Disability 154 NA NA 178.000 NA
Autism / Intellectual Disability / Specific Learning Disability / Mental Illness / Multiple Disability NA NA NA 65.000 NA
EWS General NA NA NA 203.500 228.375
Female 190.000 215.250
Orphan 71.250 169.375

MPSC Rajyaseva Mains Exam Cut Off Trend | MPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा कट ऑफ ट्रेंड

MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off, Mains Exam Cut Off Trend: या परिच्छेदात आपण राज्य सेवा परीक्षा 2015 ते 2020 या वर्षींच्या मुख्य परीक्षेच्या कट ऑफच्या  ट्रेंड चा अभ्यास करणार आहोत. जेणेकरून उमेदवारांना कट ऑफ चा अंदाज नीट बांधता येईल.

Category Sub – Category 2015 2016 2017 2018 2019 2020
OPEN General 304 399 434 467 459 467.50
Female 239 344 370 416 417 434.75
Sports 176 290 317 287 352 339.50
Orphan NA NA NA NA 298 NA
SC General 258 336 363 393 387 397.75
Female 213 291 317 356 349 371.00
Sports NA NA 233 323 221 279.25
ST General 235 303 327 344 353 353.25
Female 174 261 256 265 310 343.75
Sports 83 NA NA 204 144 NA
DT (A) General 265 364 381 421 414 426.00
Female 205 NA 324 NA 366 NA
Sports NA NA NA NA 261 NA
NT (B) General 256 325 383 402 393 423.50
Female 157 NA 338 358 359 NA
SBC General 258 358 370 NA 418 438.00
Female 215 NA NA NA 369 393.25
NT (C) General 287 372 412 441 437 452.50
Female 247 NA 337 393 392 411.75
NT (D) General 286 379 430 450 428 452.50
Female 249 NA 400 421 393 407.50
OBC General 285 376 409 448 431 439.75
Female 240 347 347 413 372 395.75
Sports 225 NA 280 NA 319 304.25
SEBC General NA NA NA NA 444 NA
Female NA NA NA NA 399 NA
Sports NA NA NA NA 317 NA
DIVYANG General NA NA NA NA 361 NA
Female NA NA NA NA 298 NA
Sports NA NA NA NA 378 NA
ESBC General NA NA NA NA NA NA
Female NA NA NA NA NA NA
PH Blindness or Low Vision 234 NA 355 416 NA 382.25
Hearing Impairment 258 329 288 329 NA NA
Locomotor Disability 251 331 331 NA NA 403.25
Autism / Intellectual Disability / Specific Learning Disability / Mental Illness / Multiple Disability NA NA NA NA NA 151.75
EWS General NA NA NA NA NA 454.75
Female NA NA NA NA NA 422.00
Orphan NA NA NA NA NA 209.75

वरील माहितीचा तुम्हाला उपयोग होईल अशी आम्हाला आशा आहे. कट ऑफ गुणांचा हा ब्लॉग उमेदवारांना त्यांच्या तयारीचे योग्य नियोजन करण्यास मदत करतील अशी आम्हाला आशा आहे. तुमच्या पुढील तयारीसाठी Adda 247 मराठी सदैव तुमच्यासोबत असेलच. तुमच्या अभ्यासासाठी आणि पुढील तयारीसाठी शुभेच्छा.

MPSC Rajyaseva Cut Off 2023, MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off_70.1
अर्जुन बॅच – महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023

Other Blogs Related to MPSC Civil Services Exam

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Rajyaseva Cut Off 2023, MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off_40.1
MPSC Civil Services 2023 Test Series

Sharing is caring!

FAQs

Where can I check MPSC Rajya Seva Exam Cut Off 2023?

In this article, we have provided MPSC Rajya Seva Exam Cut-Off 2023

Where can I check MPSC Rajya Seva Exam Previous Year Cut Off?

You can check MPSC Rajya Seva Exam Previous Year Cut Off in this article.

Download your free content now!

Congratulations!

MPSC Rajyaseva Cut Off 2023, MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off_130.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

MPSC Rajyaseva Cut Off 2023, MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off_140.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.