Marathi govt jobs   »   Previous Year Papers   »   Maharashtra Gazetted Technical Services Previous Year...

Maharashtra Technical Services Previous Year Question Paper, महाराष्ट्र तांत्रिक सेवा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका PDF

Table of Contents

Maharashtra Technical Services Previous Year Question Paper: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has released prelims notification for the MPSC Technical Services Exam 2022. Before starting the preparation for MPSC Technical Services Exam 2022 every candidate should aware about MPSC Technical Services Syllabus 2022 and Maharashtra Technical Services Previous Year Question Paper. MPSC Technical Services Previous Year Question Paper helps in analyzing the important parts of the syllabus. In this article candidates, can download Maharashtra Technical Services Previous Year Question Papers PDFs along with their final answer key.

Maharashtra Technical Services Previous Year Question Paper
Category Previous Year Question Papers
Organization Name Maharashtra Public Service Commission (MPSC)
Exam Name MPSC Technical Services Exam 2022
Post Name Various Post
Article Name Maharashtra Technical Services Previous Year Question Paper

Maharashtra Technical Services Previous Year Question Paper

Maharashtra Technical Services Previous Year Question Paper: MPSC ने 30 सप्टेंबर 2022 रोजी त्यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 (Maharashtra Technical Service Notification 2022) साठी अधिकृत भरती अधिसूचना pdf जाहीर केली आहे. Maharashtra Technical Service Exam 2022 परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी त्या परीक्षेचे स्वरूप आणि परीक्षेत कशाप्रकारे प्रश्न विचारतात याची जाण असणे अतंत्य गरजेचे असते. यासाठी आपल्याला MPSC Technical Services Exam Syllabus आणि Maharashtra Technical Services Previous Year Question Paper मदत करतात. या लेखात दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून आपण सर्व Maharashtra Technical Services Previous Year Question Paper and Answer Key PDFs डाउनलोड करू शकता.

MPSC Technical Services Notification 2022

MPSC Technical Services Previous Year Question Paper | MPSC तांत्रिक सेवा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका

Maharashtra Gazetted Technical Services Previous Year Question Paper: स्पर्धा परीक्षांमध्ये तेच उमेदवार यशस्वी होतात ज्यांना प्रश्नांचा आवाका समजलेला असतो. कोणत्याही परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी त्या परीक्षेचा परीक्षा नमुना आणि परीक्षेत कशाप्रकारे प्रश्न विचारतात याची जाण असणे अतंत्य गरजेचे असते. ‘महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा या परीक्षेमध्ये महाराष्ट्र वन सेवा, महाराष्ट्र कृषी सेवा व महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा या सेवेतील पदे समाविष्ट असून या तीनही संवर्गातील भरतीकरीता यापुढे ‘महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा या नावाने एकच संयुक्त पूर्व परीक्षेचे आयोजन करण्याबाबत आयोगाकडून दिनांक 18 डिसेंबर, 2020 रोजी प्रसिध्दीपत्रक प्रसिध्द करण्यात आले होते त्यामुळे 2021 मध्ये संयुक्त पूर्व परीक्षा पहिल्यांदाच झाली त्यामुळे आपणास 2021 च्या आधीच्या सर्व प्रश्नपत्रिका अभ्यासतांना पूर्व परीक्षेचे वेगवेगळे पेपर मिळतील.

Maharashtra Technical Services Previous Year Question Paper PDFs and Answer Key_40.1
MPSC Technical Test Series by Adda247

Maharashtra Technical Services Previous Year Question Paper 2021 | MPSC तांत्रिक सेवा 2021 वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका व उत्तरतालिका

MPSC Technical Services Previous Year Question Paper 2021: 2021 मध्ये MPSC Technical Combined Prelims परीक्षा पहिल्यांदा यशस्वीरित्या पार पडली. MPSC Technical Combined Prelims 2021 ही 30 एप्रिल 2022 रोजी झाली. MPSC Technical Mains Exam 2021 ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटी नियोजित आहे. ती झाल्यानंतर आपणास MPSC Technical Mains Exam 2021 च्या सर्व PDF मिळतील. सध्या खाली दिलेल्या तक्त्यात आपण MPSC Technical Combined Prelims 2021 ची प्रश्नपत्रिका व उत्तरतालिका डाउनलोड करू शकता.

परीक्षेचे नाव (Exam Name) वर्ष (Year) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Technical Combined Prelims 2021 2021 Click Here To Download Click Here To Download

Maharashtra Technical Services Previous Year Prelims Question Paper | महाराष्ट्र तांत्रिक सेवा मागील वर्षाच्या पूर्व परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका

MPSC Technical Services Previous Year Question Paper: Prelims Paper: महाराष्ट्र तांत्रिक सेवा मध्ये आता संयुक्त अभियांत्रिकी सेवा, महाराष्ट्र वन सेवा आणि महाराष्ट्र कृषी सेवा या सर्वांची पूर्व परीक्षा वेगवेगळी होत असे. परंतु 2021 नंतर वरील सर्वांसाठी एक संयुक्त पूर्व परीक्षा होते. त्यामुळे आपणास खालील तक्त्यात पूर्व परीक्षेचे वेगवेगळे पेपर (Maharashtra Technical Services Previous Year Question Paper) मिळतील. महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा मागील वर्षाच्या पूर्व परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका व उत्तरतालिका (Maharashtra Technical Services Previous Year Question Paper) डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

परीक्षेचे नाव (Exam Name) वर्ष (Year) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
Maharashtra Engineering Combined Preliminary Exam 2020 Click Here To Download Click Here To Download
Maharashtra Engineering Combined Preliminary Exam 2019 Click Here To Download Will Update Soon
 Maharashtra Agriculture Preliminary Exam  2018 Click Here To Download  Click Here To Download
Maharashtra Agriculture Preliminary Exam   2016 Click Here To Download  Will Update Soon
Maharashtra Forest Preliminary Exam   2019 Click Here To Download  Will Update Soon
Maharashtra Forest Preliminary Exam   2018 Click Here To Download Will Update Soon
Maharashtra Forest Preliminary Exam  2016 Click Here To Download Will Update Soon
Maharashtra Technical Services Previous Year Question Paper PDFs and Answer Key_50.1
Adda247 Marathi App

Maharashtra Technical Services Previous Year Question Paper: Engg. Services (Civil) Mains  | अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका

Maharashtra Technical Services Previous Year Question Paper: Engg. Services (Civil) Mains: Maharashtra Technical Services मधील अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Maharashtra Technical Services Previous Year Question Paper) आणि उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Paper 1

परीक्षेचे नाव (Exam Name) वर्ष (Year) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
Maharashtra Civil Engineering Services Main Examination
2020 Click Here To Download Click Here To Download
Maharashtra Civil Engineering Services Main Examination 2019 Click Here To Download Will Upload Soon
Maharashtra Civil Engineering Services Main Examination 2018 Click Here To Download Will Upload Soon

Paper 2

परीक्षेचे नाव (Exam Name) वर्ष (Year) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
Maharashtra Civil Engineering Services Main Examination
2020 Click Here To Download Click Here To Download
Maharashtra Civil Engineering Services Main Examination 2019 Click Here To Download Will Upload Soon
Maharashtra Civil Engineering Services Main Examination  2018 Click Here To Download Will Upload Soon

Maharashtra Technical Services Previous Year Question Paper: Engg. Services (Electrical) Mains  | अभियांत्रिकी (विद्युत) सेवा मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका

Maharashtra Technical Services Previous Year Question Paper: Engg. Services (Electrical) Mains: MPSC Technical Services मधील अभियांत्रिकी (विद्युत) सेवा मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Maharashtra Technical Services Previous Year Question Paper) आणि उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Paper 1

परीक्षेचे नाव (Exam Name) वर्ष (Year) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
Maharashtra Electrical Engineering Services Main Examination
2019 Click Here To Download Click Here To Download
Maharashtra Electrical Engineering Services Main Examination 2018 Click Here To Download Upload Soon

Paper 2

परीक्षेचे नाव (Exam Name) वर्ष (Year) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
Maharashtra Electrical Engineering Services Main Examination 2019 Click Here To Download Click Here To Download
Maharashtra Electrical Engineering Services Main Examination  2018 Click Here To Download Will Upload Soon
Maharashtra Technical Services Previous Year Question Paper PDFs and Answer Key_60.1
MPSC Technical Online Batch by Adda247

MPSC Technical Services Previous Year Question Paper: Forest Services Mains  | वन विभाग सेवा मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका

Maharashtra Technical Services Previous Year Question Paper: Forest Services Mains: महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (MPSC Technical Services Previous Year Question Paper) आणि उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Paper 1

परीक्षेचे नाव (Exam Name) वर्ष (Year) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
Maharashtra Forest Services Main Examination 2019 Click Here To Download Click Here To Download
Maharashtra Forest Services Main Examination 2018 Click Here To Download Click Here To Download

Paper 2

परीक्षेचे नाव (Exam Name) वर्ष (Year) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
Maharashtra Forest Services Main Examination 2019 Click Here To Download Click Here To Download
Maharashtra Forest Services Main Examination 2018 Click Here To Download Click Here To Download

Maharashtra Technical Services Previous Year Question Paper: Agriculture Services Mains | कृषी विभाग सेवा मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका

MPSC Technical Services Previous Year Question Paper: Agriculture Services Mains: MPSC Technical Services मधील कृषी सेवा मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Maharashtra Technical Services Previous Year Question Paper) आणि उत्तरतालिका डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Paper 1

परीक्षेचे नाव (Exam Name) वर्ष (Year) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
Maharashtra Agriculture Services Main Examination 2018 Click Here To Download Will Upload Soon

Paper 2

परीक्षेचे नाव (Exam Name) वर्ष (Year) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
Maharashtra Agriculture Services Main Examination 2018 Click Here To Download Will Upload Soon
Maharashtra Technical Services Previous Year Question Paper PDFs and Answer Key_70.1
Adda247 Marathi Telegram

Other Blogs Related to MPSC Technical Services Exam 2022

FAQs: Maharashtra Technical Services Previous Year Question Paper

Q1. Where can I download the Maharashtra Technical Services Previous Year Question Paper for the Combined Prelims Exam?

Ans: In this article, we have provided a direct link to download Maharashtra Technical Services Previous Year Question Paper

Q2. Where can I download Maharashtra Technical Services Mains Exam Papers?

Ans: In this article, we have provided the direct link to download Maharashtra Technical Services Mains Exam Papers

Q3. Where can I download Maharashtra Technical Services Engineering Services Mains Exam Papers?

Ans: In this article, we have provided the direct link to download Maharashtra Technical Services Engineering Services Mains Exam Paper

Q4. Where can I download Maharashtra Technical Services Agriculture Services Mains Exam Paper?

Ans: In this article, we have provided the direct link to download Maharashtra Technical Services Agriculture Services Mains Exam Papers

Q5. Where can I download Maharashtra Technical Services Forest Services Mains Exam Paper?

Ans: In this article, you will get the direct link to download Maharashtra Technical Services Forest Services Mains Exam Papers

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Maharashtra Technical Services Previous Year Question Paper PDFs and Answer Key_40.1
MPSC Technical Test Series by Adda247

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Maharashtra Technical Services Previous Year Question Paper PDFs and Answer Key_100.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Maharashtra Technical Services Previous Year Question Paper PDFs and Answer Key_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.