Marathi govt jobs   »   Exam Pattern   »   MPSC Technical Services Exam Pattern 2022

MPSC Technical Services Exam Pattern 2022, Check Maharashtra Technical Services Exam Pattern of Prelims and Mains Exam | MPSC तांत्रिक सेवा परीक्षेचे स्वरूप 2022

MPSC Technical Services Exam Pattern 2022: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has announced the MPSC Technical Services Combine Exam Notification 2022. Candidates who are preparing for MPSC Technical Services must know about the MPSC Technical Service Exam Pattern 2022. It gives you a central idea of the MPSC Technical Services Exam 2022. MPSC Technical Service Exam Pattern 2022 helps you to plan your study. In this article, you will get a detailed Maharashtra Gazette Technical Services Exam Pattern for the Prelims and Mains Exam 2022.

MPSC Technical Services Hall Ticket 2022

MPSC Technical Services Exam Pattern
Category Exam Pattern
Name MPSC Technical Services Exam Pattern 2022
Post
 • Forester, Group B
 • Deputy Director of Agriculture, Group A
 • Taluka Agriculture Officer, Grp B
 • Agriculture Officer Junior, Group B
 • Assistant Engineer Civil, Group B
 • Assistant Engineer Electrical and Mechanical, Group B
MPSC Technical Service Exam Pattern 2022 Covered Prelims and Mains Exam

MPSC Technical Service Exam Pattern 2022

Maharashtra Gazette Technical Service Exam Pattern: MPSC दरवर्षी MPSC Technical Services ची परीक्षा घेत असते. MPSC Technical Services Exam 2022 द्वारे अभियांत्रिकी, कृषी आणि वन संवर्गातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांची भरती होते. जे उमेदवार MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षेसाठी पात्र आहेत त्यांना या परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी त्या परीक्षेचा Exam Pattern (परीक्षेचे स्वरूप) माहित असणे अतंत्य गरजेचे असते. या लेखामध्ये आपण महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षेचे स्वरूप (MPSC Technical Service Exam Pattern) पाहणार आहे. या लेखात आपण पूर्व व मुख्य परीक्षेचे स्वरूप सविस्तरपणे दिले आहे.

Scholarship Test for MPSC Technical Combine Prelims Exam 2022

MPSC Technical Service Exam Pattern 2022 in Marathi | महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षेचे स्वरूप 2022

Maharashtra Gazette Technical Service Exam Pattern 2022 (Prelims and Mains): कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी त्या परीक्षेचे स्वरूप आणि परीक्षेत कशाप्रकारे प्रश्न विचारतात याची माहिती असणे अतंत्य गरजेचे असते. या परीक्षेचे पूर्व, मुख्य आणि मुलाखत असे 3 टप्पे आहेत. वनक्षेत्रपाल, गट-ब, उप संचालक कृषि व इतर गट अ, तालुका कृषि अधिकारी व इतर गट-ब, कृषि अधिकारी कनिष्ठ व इतर गट-ब, सहायक कार्यकारी अभियंता स्थापत्य गट अ, सहायक अभियंता स्थापत्य गट-अ श्रेणी-1, सहायक अभियंता स्थापत्य गट-अ श्रेणी-2, सहायक अभियंता यांत्रिकी गट श्रेणी-2 गट-ब, सहायक अभियंता विद्युत श्रेणी-2 गट-ब, आणि उप विभागीय जल संधारण अधिकारी, स्थापत्य गट-अ या सर्व पदांसाठी संयुक्त पूर्व परीक्षा होते तर, मुख्य परीक्षा ही वनसेवा मुख्य परीक्षा, कृषी सेवा मुख्य परीक्षा, अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य) मुख्य परीक्षा  व अभियांत्रिकी सेवा (विद्युत) मुख्य परीक्षा अशी प्रत्येक Service नुसार वेगवेगळी मुख्य परीक्षा होते. या लेखात पूर्व आणि मुख्य परीक्षेचे स्वरूप (MPSC Technical Service Exam Pattern) देण्यात आले आहे.

Adda247 Marathi App
Adda247 Marathi App

MPSC Technical Services Notification 2022

MPSC Technical Service Exam Pattern 2022- Exam Stages | महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षेचे परीक्षेचे टप्पे

MPSC Gazette Technical Service Exam Stages: महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षा (Maharashtra Gazette Technical Service Exam) ही तीन टप्यात होते. सर्व पदांसाठी एक पूर्व परीक्षा होते तर प्रत्येक विभागानुसार (Division Wise) वेगवेगळी मुख्य परीक्षा होते.

 1. संयुक्त पूर्व परीक्षा (Combine Prelims Exam) – 200 गुण
 2. मुख्य परीक्षा (Mains Exam) – 400 गुण
 3. मुलाखत (Interview) – 50 गुण

MPSC Technical Service Exam Pattern 2022 of Prelims Exam | MPSC तांत्रिक सेवा संयुक्त सेवा पूर्व परीक्षेचे स्वरूप

Maharashtra Technical Service Exam Pattern 2022 of Prelims Exam: वनक्षेत्रपाल, गट-ब, उप संचालक कृषि व इतर गट अ, तालुका कृषि अधिकारी व इतर गट-ब, कृषि अधिकारी कनिष्ठ व इतर गट-ब, सहायक कार्यकारी अभियंता स्थापत्य गट अ, सहायक अभियंता स्थापत्य गट-अ श्रेणी-1, सहायक अभियंता स्थापत्य गट-अ श्रेणी-2, सहायक अभियंता यांत्रिकी गट श्रेणी-2 गट-ब, सहायक अभियंता विद्युत श्रेणी-2 गट-ब, आणि उप विभागीय जल संधारण अधिकारी, स्थापत्य गट-अ या सर्व पदांसाठी संयुक्त पूर्व परीक्षा होते. ह्या पूर्व परीक्षेमध्ये 200 गुणांसाठी 100 प्रश्न विचारले जातात. ही परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपर्‍यायी स्वरुपाची असते. परीक्षेसाठी 1 तास वेळ दिला जातो. प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 0.25 मार्क कमी होतात. यात मराठी, इंग्लिश व सामान्य क्षमता चाचणी हे विषय असतात. भूगोल, राजशास्त्र, सामान्य विज्ञान, चालू घडामोड़ी, गणित आणि बुद्धिमत्ता व पर्यावरण हे विषय सामान्य क्षमता चाचणी मध्ये येतात.

In English

Subject Question No. Total Marks Medium Time
Marathi
100
200
Marathi and English
1 Hour
English
General Ability Test
 • The level of examination will be as per the degree
 • A total of 100 Questions will be asked in the exam
 • The exam will be of total 200 marks
 • There will be one fourth (0.5 marks) negative marking in the examination
 • The format of the question paper is objective multiple choice

In Marathi

विषय प्रश्नसंख्या एकूण गुण माध्यम
परीक्षेचा कालावधी
मराठी
100
200
मराठी व इंग्रजी
1 तास
इंग्रजी
सामान्य क्षमता चाचणी
 • परीक्षेचा दर्जा हा पदवी प्रमाणे असेल
 • परीक्षेत एकूण 100 प्रश्न विचारल्या जातील
 • परीक्षा एकूण 200 गुणांची असेल
 • परीक्षेत एक चतुर्थांश (0.5 गुण) निगेटिव्ह मार्किंग असेल
 • प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी आहे
MPSC Technical Online Batch
MPSC Technical Online Batch by Adda247

MPSC Technical Service Exam Pattern 2022 Agricultural Services Mains Exam (कृषी सेवा मुख्य परीक्षा)

Maharashtra Technical Service Exam Pattern 2022 of Agricultural Services Mains: महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षा (MPSC Technical Service Exam) अंतर्गत कृषी सेवा मुख्य परीक्षेत दोन पेपर असतात. या परीक्षेमध्ये 400 गुणांसाठी 200 प्रश्न विचारले जातात. प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 0.25 मार्क कमी होतात. कृषी सेवा मुख्य परीक्षेचे स्वरूप (Maharashtra Technical Service Exam Pattern) खालीलप्रमाणे आहे.

In English

Subject Questions No Total Marks Level Medium Time
General Knowledge of Agriculture 100 200 Agriculture Degree
English
01 Hour
Agricultural Science and Technology 100 200 01 Hour
 • The level of examination will be as per the agriculture degree
 • A total of 100 questions will be asked for each paper
 • The exam will be of total 400 marks
 • There will be one fourth (0.5 marks) negative marking in the examination
 • Each paper will be of 1-hour duration
 • The format of the question paper is objective multiple choice

In Marathi

विषय प्रश्नसंख्या एकूण गुण दर्जा माध्यम वेळ
कृषी विषयक सामान्य ज्ञान 100 200
कृषी पदवी
इंग्रजी
1 तास
कृषी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान 100 200 1 तास
 • परीक्षेचा दर्जा हा कृषी पदवी प्रमाणे असेल
 • प्रत्येक पेपर मध्ये 100 प्रश्न विचारल्या जातील
 • परीक्षा एकूण 400 गुणांची असेल
 • परीक्षेत एक चतुर्थांश (0.5 गुण) निगेटिव्ह मार्किंग असेल
 • प्रत्येक पेपरला 1 तास वेळ असेल
 • प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी आहे

MPSC Technical Services Exam Pattern 2022 of Forest Services Mains Exam (वन सेवा मुख्य परीक्षा)

Maharashtra Technical Service Exam Pattern 2022 of Forest Services Mains Exam: महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षा (Maharashtra Technical Service Exam) अंतर्गत वन सेवा मुख्य परीक्षेत दोन पेपर असतात. या परीक्षेमध्ये 400 गुणांसाठी 200 प्रश्न विचारले जातात. प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 0.25 मार्क कमी होतात. वन सेवा मुख्य परीक्षेचे स्वरूप (Maharashtra Gazette Technical Service Exam Pattern) खालीलप्रमाणे आहे.

In English

Subject Questions No Total Marks Level Medium Time
General Studies 100 200 Degree
English
01 Hour
General  Science and Nature Conservation 100 200 01 Hour
 • The level of examination will be as per degree
 • A total of 100 questions will be asked for each paper
 • The exam will be of total 400 marks
 • There will be one fourth (0.5 marks) negative marking in the examination
 • Each paper will be of 1-hour duration
 • The format of the question paper is objective multiple choice

In Marathi

विषय प्रश्नसंख्या एकूण गुण दर्जा माध्यम वेळ
सामान्य अध्ययन 100 200
कृषी पदवी
इंग्रजी
1 तास
सामान्य विज्ञान आणि निसर्ग संवर्धन 100 200 1 तास
 • परीक्षेचा दर्जा हा पदवी प्रमाणे असेल
 • प्रत्येक पेपर मध्ये 100 प्रश्न विचारल्या जातील
 • परीक्षा एकूण 400 गुणांची असेल
 • परीक्षेत एक चतुर्थांश (0.5 गुण) निगेटिव्ह मार्किंग असेल
 • प्रत्येक पेपरला 1 तास वेळ असेल
 • प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी आहे

Maharashtra Gazette Technical Service Exam Pattern 2022 of Engineering Services (Civil) Mains Exam (अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य परीक्षा)

MPSC Technical Service Exam Pattern 2022 of Engineering Services (Civil) Mains Exam: महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षा (Maharashtra Technical Service Exam) अंतर्गत अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य परीक्षेत दोन पेपर असतात. या परीक्षेमध्ये 400 गुणांसाठी 200 प्रश्न विचारले जातात. प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 0.25 मार्क कमी होतात. स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षेचे स्वरूप (MPSC Technical Services Exam Pattern Technical Service Exam Pattern) खालीलप्रमाणे आहे.

In English

Subject Questions No Total Marks Level Medium Time
Civil Engineering Paper 1 100 200 B.E (Civil)
English
02 Hours
Civil Engineering Paper 2 100 200 02 Hours
 • The level of examination will be as per B.E (Civil) Degree
 • A total of 100 questions will be asked for each paper
 • The exam will be of total 400 marks
 • There will be one fourth (0.5 marks) negative marking in the examination
 • Each paper will be of 02 Hours duration
 • The format of the question paper is objective multiple choice

In Marathi

विषय प्रश्नसंख्या एकूण गुण दर्जा माध्यम वेळ
स्थापत्य अभियांत्रिकी पेपर 1 100 200 B.E (Civil)
इंग्रजी
2 तास
स्थापत्य अभियांत्रिकी पेपर 2 100 200 2 तास
 • परीक्षेचा दर्जा हा B.E (Civil) पदवी प्रमाणे असेल
 • प्रत्येक पेपर मध्ये 100 प्रश्न विचारल्या जातील
 • परीक्षा एकूण 400 गुणांची असेल
 • परीक्षेत एक चतुर्थांश (0.5 गुण) निगेटिव्ह मार्किंग असेल
 • प्रत्येक पेपरला 2 तास वेळ असेल
 • प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी आहे
Adda247 Marathi Telegram
Adda247 Marathi Telegram

MPSC Technical Services Exam Pattern Technical Service Exam Pattern 2022 of Engineering Services (Electrical) Mains Exam (अभियांत्रिकी (विद्युत) सेवा मुख्य परीक्षा)

Maharashtra Technical Service Exam Pattern 2022 of Engg. Services (Electrical) Mains Exam: महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा परीक्षा (MPSC Technical Services Exam Pattern Technical Service Exam) अंतर्गत अभियांत्रिकी (विद्युत) सेवा मुख्य परीक्षेत दोन पेपर असतात. या परीक्षेमध्ये 400 गुणांसाठी 200 प्रश्न विचारले जातात. प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 0.25 मार्क कमी होतात. विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षेचे स्वरूप (MPSC Technical Services Exam Pattern Technical Service Exam Pattern) खालीलप्रमाणे आहे.

In English

Subject Questions No Total Marks Level Medium Time
Electrical Engineering Paper 1 100 200 B.E (Electrical)
English
02 Hours
Electrical Engineering Paper 2 100 200 02 Hours
 • The level of examination will be as per B.E (Electrical) Degree
 • A total of 100 questions will be asked for each paper
 • The exam will be of total 400 marks
 • There will be one-fourth (0.5 marks) negative marking in the examination
 • Each paper will be of 02 Hours duration
 • The format of the question paper is objective multiple choice

In Marathi

विषय प्रश्नसंख्या एकूण गुण दर्जा माध्यम वेळ
विद्युत अभियांत्रिकी पेपर 1 100 200 B.E (Electrical)
इंग्रजी
2 तास
विद्युत अभियांत्रिकी पेपर 2 100 200 2 तास
 • परीक्षेचा दर्जा हा B.E (Electrical) पदवी प्रमाणे असेल
 • प्रत्येक पेपर मध्ये 100 प्रश्न विचारल्या जातील
 • परीक्षा एकूण 400 गुणांची असेल
 • परीक्षेत एक चतुर्थांश (0.5 गुण) निगेटिव्ह मार्किंग असेल
 • प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी आहे
 • प्रत्येक पेपरला 2 तास वेळ असेल

FAQs: MPSC Technical Services Exam Pattern 2022

Q1. How many stages are there for MPSC Technical Services Exam 2022?
Ans: There are 3 stages for MPSC Technical Services Exam 2022.

Q2. What are the stages in MPSC Technical Services Exam 2022?
Ans: MPSC Technical Services Exam consists of Combine Prelims Exam, Mains Exam, and Personal Interview.

Q3. How many marks does Maharashtra Gazetted Technical Services Combine Prelims Exam have?
Ans: Maharashtra Gazetted Technical Services Combine Prelims Exams has a total of 200 Marks.

Q3. How many marks does Maharashtra Technical Services Mains Exam have?
Ans: Maharashtra Technical Services Mains Exams has a total of 400 Marks.

Q4. How many marks does MPSC Technical Services Interview have?
Ans: MPSC Technical Services Interview carries 50 marks.

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi
Official Website of MPSC www.mpsc.gov.in

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Technical Test Series
MPSC Technical Test Series by Adda247

Sharing is caring!