MPSC Rajyaseva Previous Year Question Papers with Answer Key 2022_00.1
Marathi govt jobs   »   Previous Year Papers   »   MPSC Rajyaseva PYQ Papers with Answer...

[Download] MPSC Rajyaseva Previous Year Question Papers with Answer Key PDFs | MPSC राज्यसेवा परीक्षा मागील 5 वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका PDF

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Papers with Answer Key PDFs: In this article you will get MPSC Rajyaseva Previous Year Question Papers of Prelims and Mains Exam. Also we have provided the pdf links of official final answer key.

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Papers with Answer Key PDFs
Category Previous Year Papers
Exam MPSC Rajyaseva Exam (Prelims and Mains Exam)
Papers From 2015
Question Paper PDFs Available
Question Paper Final Answer Key PDFs Available

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Papers with Answer Key PDFs

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Papers with Answer Key PDFs: महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग दरवर्षी राज्य सेवा (MPSC Rajyaseva) परीक्षेमार्फत वर्ग 1 आणि वर्ग 2 (राजपत्रित) पदांसाठी भरती करून घेते. दरवर्षी MPSC पूर्व परीक्षेसाठी लाखो इच्छुक उमेदवार अंदाजे तीनशे किंवा त्याहून कमी जागांसाठी अर्ज करतात. या सर्वांमध्ये तेच उमेदवार यशस्वी होतात ज्यांना प्रश्नांचा आवाका नीट समजलेला असतो.

तर चला MPSC राज्यसेवा परीक्षेत कशाप्रकारचे प्रश्न विचारले जातात आणि परीक्षेची काठीण्यपातळी कशी असते हे तपासण्यासाठी आज आपण MPSC Rajyaseva Exam Previous Year Question Papers PDF स्वरूपात पाहणार आहोत. सर्व विद्यार्थ्यांना MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा आणि राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या प्रश्चपत्रिका आणि उत्तरतालिका लेखात दिलेल्या लिंक वर क्लिक PDF स्वरूपात Download करता येणार आहे.

Click here to Download MPSC Rajyaseva 2022 Notification

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Papers with Answer Key PDF 2015 Onwards | राज्यसेवा परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDFs

MPSC Rajyaseva Exam Previous Question Papers with Answer Key PDFs: MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 ची जाहिरात पाहून सर्वानी त्यांच्या अभ्यासाला सुरुवात तर नक्कीच केली असणार. कोणत्याही परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी त्या परीक्षेचा नमुना आणि परीक्षेत कशाप्रकारे प्रश्न विचारतात याची जाण असणे अतंत्य गरजेचे असते. त्यामुळेच आपण या लेखात राज्य सेवा मुख्य परीक्षेच्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेसाठी माघील पाच वर्षात आलेल्या प्रश्नपत्रिकांचा आढावा घेणार आहोत.

पूर्व परीक्षेतील GS पेपर 1 आणि CSAT पेपर 2 आणि मुख्य परीक्षेतील मराठी आणि English – Descriptive, मराठी आणि English – Objective , आणि GS पेपर 1 ते पेपर 4 अशे सर्व प्रश्नपत्रिकांचे PDF आणि उत्तरतालिका तुम्ही PDF format मध्ये Download करू शकता. तर चला पाहुयात MPSC Rajyaseva Previous Question Papers with Answer Keys PDF | राज्यसेवा मुख्य परीक्षा मागील 5 वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका PDF.

MPSC Rajyaseva Purva Pariksha Official Final Answer Key 2021

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Paper 2021 | राज्यसेवा परीक्षा 2021 प्रश्नपत्रिका

MPSC Rajyaseva Previous year question paper with Answer Key PDF 2021: या परिच्छेदात आपण राज्यसेवा परीक्षा 2021 च्या पूर्व परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत. राज्य सेवा पूर्व परीक्षेची प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता. 

परीक्षेचे नाव (Exam Name)
प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Rajyaseva Prelims Exam 2021 – GS Paper 1 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download   करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva Prelims Exam 2021 – CSAT Paper 2 Download   करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download   करण्यासाठी येथे क्लिक करा

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Paper 2020 | राज्यसेवा परीक्षा 2020 प्रश्नपत्रिका

MPSC Rajyaseva Previous year question paper with Answer Key PDF 2020: या परिच्छेदात आपण राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 च्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत. राज्य सेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता. 

परीक्षेचे नाव (Exam Name)
प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Rajyaseva (State Services) Prelims Exam 2020 – GS Paper 1 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download   करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Prelims Exam 2020 – CSAT Paper 2 Download   करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download   करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2020 – Marathi & English – Descriptive Download   करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2020 – Marathi & English – Objective Download   करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download   करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2020 – GS Paper 1 Download   करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download   करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2020 – GS Paper 2 Download   करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download   करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2020 – GS Paper 3 Download   करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download   करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2020 – GS Paper 4 Download   करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download   करण्यासाठी येथे क्लिक करा

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Paper with Answer Key 2019 | राज्यसेवा परीक्षा 2019 प्रश्नपत्रिका

MPSC Rajyaseva Previous year question paper with Answer Key PDF 2019: या परिच्छेदात आपण राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 च्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत. राज्य सेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता. 

परीक्षेचे नाव (Exam Name)
प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Rajyaseva (State Services) Prelims Exam 2019 – GS Paper 1 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download   करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Prelims Exam 2019 – CSAT Paper 2 Download   करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download   करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2019 – Marathi & English – Descriptive Download   करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2019 – Marathi & English – Objective Download   करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download   करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2019 – Paper 1 Download   करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download   करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSCRajyaseva (State Services) Mains Exam 2019 – Paper 2 Download   करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download   करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2019 – Paper 3 Download   करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download   करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2019 – Paper 4 Download   करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download   करण्यासाठी येथे क्लिक करा

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Paper with Answer Key 2018 | राज्यसेवा परीक्षा 2018 प्रश्नपत्रिका

MPSC Rajyaseva Previous year question paper with Answer Key PDF 2018: या परिच्छेदात आपण राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2018 च्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत. राज्य सेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता. 

परीक्षेचे नाव (Exam Name)
प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Rajyaseva (State Services) Prelims Exam 2018 – GS Paper 1 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Prelims Exam 2018 – CSAT Paper 2 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2018 – Marathi & English – Descriptive Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2018 – Marathi & English – Objective Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2018 – Paper 1 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2018 – Paper 2 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2018 – Paper 3 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2018 – Paper 4 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva Previous Year Question Papers with Answer Key 2022_50.1
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2022 Full Length Mock Test Series

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Paper with Answer Key 2017 | राज्यसेवा परीक्षा 2017 प्रश्नपत्रिका

MPSC Rajyaseva Previous year question paper with Answer Key PDF 2017: या परिच्छेदात आपण राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2017 च्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत. राज्य सेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता. 

परीक्षेचे नाव (Exam Name)
प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Rajyaseva (State Services) Prelims Exam 2017 – GS Paper 1 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Prelims Exam 2017 – CSAT Paper 2 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2017 – Marathi & English – Descriptive Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2017 – Marathi & English – Objective Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2017 – Paper 1 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2017 – Paper 2 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2017 – Paper 3 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2017 – Paper 4 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Paper with Answer Key 2016 | राज्यसेवा परीक्षा 2016 प्रश्नपत्रिका

MPSC Rajyaseva Previous year question paper with Answer Key PDF 2016: या परिच्छेदात आपण राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2016 च्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत. राज्य सेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता. 

परीक्षेचे नाव (Exam Name)
प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Rajyaseva (State Services) Prelims Exam 2016 – GS Paper 1 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Prelims Exam 2016 – CSAT Paper 2 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2016 – Marathi & English – Descriptive Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2016 – Marathi & English – Objective Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2016 – Paper 1 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2016 – Paper 2 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2016 – Paper 3 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2016 – Paper 4 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Paper with Answer Key 2015 | राज्यसेवा परीक्षा 2015 प्रश्नपत्रिका

MPSC Rajyaseva Previous year question paper with Answer Key PDF 2015: या परिच्छेदात आपण राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2015 च्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत. राज्य सेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता. 

परीक्षेचे नाव (Exam Name)
प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Rajyaseva (State Services) Prelims Exam 2015 – GS Paper 1 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Prelims Exam 2015 – CSAT Paper 2 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2015 – Marathi – Descriptive Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2015 – English – Descriptive Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2015 – Paper 1 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2015 – Paper 2 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2015 – Paper 3 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2015 – Paper 4 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा

MPSC Rajyaseva Related Posts

MPSC Rajyaseva Exam Pattern MPSC Rajyaseva Mains Exam Subject and Topic wise Weightage
MPSC Rajyaseva Exam Syllabus MPSC Rajyaseva Previous Year Exam Cut Off
MPSC State Services Prelims Exam Subject and Topic wise Weightage How to Crack MPSC Rajyaseva Prelims Exam
MPSC Rajyaseva Vacancy 2022
 

FAQs: MPSC Rajyaseva Previous Year Question Papers with Answer Key PDFs 

Q1 MPSC राज्यसेवा परीक्षेत किती टप्पे असतात?

Ans. MPSC राज्यसेवा परीक्षेत 3 टप्पे असतात, पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत

Q.2 MPSC राज्यसेवा परीक्षेत कशाप्रकारचे प्रश्न विचारले जातात.

Ans. MPSC राज्यसेवा परीक्षेत कशाप्रकारचे प्रश्न विचारले जातात याचा आढावा घेण्यासाठी माघील वर्षात MPSC राज्यसेवा परीक्षेचे प्रश्नपत्रिका पाहावेत

Q3. MPSC राज्यसेवा परीक्षेबाबत सर्व माहिती कुठे पाहायला भेटेल

Ans. MPSC राज्यसेवा परीक्षेबाबत सर्व माहिती आपल्याला Adda247 मराठी Website आणि App वर पाहायला भेटेल

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi
Official Website of MPSC https://mpsc.gov.in/

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

adda247
MPSC Exam Prime Test Pack for Maharashtra exams

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-एप्रिल 2022

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?