Marathi govt jobs   »   Previous Year Papers   »   MPSC Rajyaseva Previous Year Question Papers

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Papers with Answer Keys PDFs, MPSC राज्यसेवा परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका PDFs

Table of Contents

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Papers

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Papers: Maharashtra Public Services Commission (MPSC) has released MPSC Civil Services 2023 Notification for MPSC Rajyaseva, MPSC Technical Engineering Services, Food and Drug Services, Inspector Validation Science, etc. Cadre. Those who are preparing for MPSC Rajyaseva (MPSC State Services) can download MPSC Rajyaseva Previous Question Papers with Answer Keys PDFs. We have given Prelims and Mains exam MPSC Rajyaseva Previous Year Question Papers along with the final answer key PDFs. Get the direct links to download MPSC Rajyaseva Exam Previous Question Papers with Answer Keys in PDF format.

MPSC Rajyaseva Question Paper: Overview

MPSC State Services Question Paper Overview: In this article we have provided MPSC Rajyaseva Questions Paper and final answer key pdfs from 2015 onwards. Check an overview of MPSC Rajyaseva Previous Year Question Papers in the table below.

MPSC Rajyaseva Previous Question Papers
Category Previous Year Papers
Exam MPSC Rajyaseva Exam (Prelims and Mains Exam)
Papers From 2015 Onwards
Question Paper PDFs Available
Question Paper Final Answer Key PDFs Available

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Papers PDFs From 2015 Onwards

MPSC Rajyaseva Previous Question Papers with Answer Keys PDF: महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग दरवर्षी राज्य सेवा (MPSC Rajyaseva) परीक्षेमार्फत वर्ग 1 आणि वर्ग 2 (राजपत्रित) पदांसाठी भरती करून घेते. दरवर्षी MPSC पूर्व परीक्षेसाठी लाखो इच्छुक उमेदवार अंदाजे तीनशे किंवा त्याहून कमी जागांसाठी अर्ज करतात. या सर्वांमध्ये तेच उमेदवार यशस्वी होतात ज्यांना प्रश्नांचा आवाका नीट समजलेला असतो. तर चला MPSC राज्यसेवा परीक्षेत कशाप्रकारचे प्रश्न विचारले जातात आणि परीक्षेची काठीण्यपातळी कशी असते हे तपासण्यासाठी आज आपण MPSC Rajyaseva Previous Year Question Papers PDF स्वरूपात पाहणार आहोत. सर्व विद्यार्थ्यांना MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा आणि राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या प्रश्चपत्रिका आणि उत्तरतालिका लेखात दिलेल्या लिंक वर क्लिक PDF स्वरूपात Download करता येणार आहे.

MPSC Civil Services Exam Notification 2023

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Paper PDFs | राज्यसेवा परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका PDFs

MPSC Rajyaseva Previous Question Papers: कोणत्याही परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी त्या परीक्षेचे स्वरूप आणि परीक्षेत कशाप्रकारे प्रश्न विचारतात याची जाण असणे अतंत्य गरजेचे असते. त्यामुळेच आपण या लेखात राज्य सेवा परीक्षेच्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकांचा आढावा घेणार आहोत. या लेखात MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षेतील GS पेपर 1 आणि CSAT पेपर 2 आणि राज्यसेवा मुख्य परीक्षेतील मराठी आणि English – Descriptive, मराठी आणि English – Objective, आणि GS पेपर 1 ते पेपर 4 अशे सर्व प्रश्नपत्रिकांचे PDF आणि उत्तरतालिका तुम्ही PDF format मध्ये Download करू शकता.

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Paper 2022 | राज्यसेवा परीक्षा 2022 प्रश्नपत्रिका

MPSC Rajyaseva Previous year question paper with Answer Key PDF 2022: या परिच्छेदात आपण राज्यसेवा परीक्षा 2022 च्या पूर्व आणि परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत. राज्य सेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षेची प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता. MPSC Rajyaseva Mains Exam 2022 च्या प्रथम उत्तरतालिका जाहीर झाल्या आहेत. MPSC Rajyaseva Mains Exam 2022 च्या अंतिम उत्तरतालिका जाहीर झाल्यावर या लेखात अपडेट करू.

परीक्षेचे नाव (Exam Name)
प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Rajyaseva Prelims Exam 2022 – GS Paper 1 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva Prelims Exam 2022 – CSAT Paper 2 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains 2022 – Marathi & English – Descriptive Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains 2022 – Marathi & English – Objective Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains  2022 – GS Paper 1 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains  2022 – GS Paper 2 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains 2022 – GS Paper 3 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains 2022 – GS Paper 4 Click here to Download Click here to Download

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Paper 2021 | राज्यसेवा परीक्षा 2021 प्रश्नपत्रिका

MPSC Rajyaseva Previous year question paper with Answer Key PDF 2021: या परिच्छेदात आपण राज्यसेवा परीक्षा 2021 च्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत. राज्य सेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षेची प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता. 

परीक्षेचे नाव (Exam Name)
प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Rajyaseva Prelims Exam 2021 – GS Paper 1 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva Prelims Exam 2021 – CSAT Paper 2 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains 2021- Marathi & English – Descriptive Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains 2021- Marathi & English – Objective Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains  2021- GS Paper 1 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains  2021- GS Paper 2 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains 2021- GS Paper 3 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains 2021- GS Paper 4 Click here to Download Click here to Download

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Paper 2020 | राज्यसेवा परीक्षा 2020 प्रश्नपत्रिका

MPSC Rajyaseva  Previous year question paper with Answer Key PDF 2020: या परिच्छेदात आपण राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2020 च्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत. राज्य सेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता. 

परीक्षेचे नाव (Exam Name)
प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Rajyaseva (State Services) Prelims 2020 – GS Paper 1 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Prelims 2020 – CSAT Paper 2 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains 2020 – Marathi & English – Descriptive Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains 2020 – Marathi & English – Objective Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains  2020 – GS Paper 1 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains  2020 – GS Paper 2 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains 2020 – GS Paper 3 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains 2020 – GS Paper 4 Click here to Download Click here to Download

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Paper 2019 | राज्यसेवा परीक्षा 2019 प्रश्नपत्रिका

MPSC Rajyaseva Previous year question paper with Answer Key PDF 2019: या परिच्छेदात आपण राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 च्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत. राज्य सेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता. 

परीक्षेचे नाव (Exam Name)
प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Rajyaseva (State Services) Prelims Exam 2019 – GS Paper 1 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Prelims Exam 2019 – CSAT Paper 2 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2019 – Marathi & English – Descriptive Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2019 – Marathi & English – Objective Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2019 – Paper 1 Click here to Download Click here to Download
MPSCRajyaseva (State Services) Mains Exam 2019 – Paper 2 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2019 – Paper 3 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2019 – Paper 4 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva Previous Year Question Papers with Answer Key_40.1
अर्जुन बॅच – महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023

MPSC Rajyaseva Exam Previous Year Question Paper 2018 | राज्यसेवा परीक्षा 2018 प्रश्नपत्रिका

MPSC Rajyaseva Exam Previous year question paper with Answer Key PDF 2018: या परिच्छेदात आपण राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2018 च्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत. राज्य सेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता. 

परीक्षेचे नाव (Exam Name)
प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Rajyaseva (State Services) Prelims Exam 2018 – GS Paper 1 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Prelims Exam 2018 – CSAT Paper 2 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2018 – Marathi & English – Descriptive Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2018 – Marathi & English – Objective Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2018 – Paper 1 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2018 – Paper 2 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2018 – Paper 3 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2018 – Paper 4 Click here to Download Click here to Download

MPSC Rajyaseva Exam Previous Year Question Paper 2017 | राज्यसेवा परीक्षा 2017 प्रश्नपत्रिका

MPSC Rajyaseva Previous year question paper with Answer Key PDF 2017: या परिच्छेदात आपण राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2017 च्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत. राज्य सेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता. 

परीक्षेचे नाव (Exam Name)
प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Rajyaseva (State Services) Prelims Exam 2017 – GS Paper 1 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Prelims Exam 2017 – CSAT Paper 2 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2017 – Marathi & English – Descriptive Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2017 – Marathi & English – Objective Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2017 – Paper 1 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2017 – Paper 2 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2017 – Paper 3 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2017 – Paper 4 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva Previous Year Question Papers with Answer Key_50.1
MPSC Civil Services 2023 Test Series

MPSC Rajyaseva Exam Previous Year Question Paper 2016 | राज्यसेवा परीक्षा 2016 प्रश्नपत्रिका

MPSC Rajyaseva Exam Previous year question paper with Answer Key PDF 2016: या परिच्छेदात आपण राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2016 च्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत. राज्य सेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता. 

परीक्षेचे नाव (Exam Name)
प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Rajyaseva (State Services) Prelims Exam 2016 – GS Paper 1 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Prelims Exam 2016 – CSAT Paper 2 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2016 – Marathi & English – Descriptive Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2016 – Marathi & English – Objective Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2016 – Paper 1 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2016 – Paper 2 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2016 – Paper 3 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2016 – Paper 4 Click here to Download Click here to Download

MPSC Rajyaseva Exam Previous Year Question Paper 2015 | राज्यसेवा परीक्षा 2015 प्रश्नपत्रिका

MPSC Rajyaseva Exam Previous year question paper with Answer Key PDF 2015: या परिच्छेदात आपण राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2015 च्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत. राज्य सेवा पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता. 

परीक्षेचे नाव (Exam Name)
प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Rajyaseva (State Services) Prelims Exam 2015 – GS Paper 1 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Prelims Exam 2015 – CSAT Paper 2 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2015 – Marathi – Descriptive Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2015 – English – Descriptive Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2015 – Paper 1 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2015 – Paper 2 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2015 – Paper 3 Click here to Download Click here to Download
MPSC Rajyaseva (State Services) Mains Exam 2015 – Paper 4 Click here to Download Click here to Download

MPSC Rajyaseva Related Posts

MPSC Civil Services Vacancy 2023 MPSC Civil Services Exam Pattern 2023
MPSC Civil Services Syllabus 2023 MPSC RajyaSeva Previous Year Exam Cut Off
MPSC State Services Prelims Exam Subject and Topic wise Weightage How to Crack MPSC State Services Prelims Exam

Previous Year Question Papers of other Exams:

FAQs: MPSC Rajyaseva Previous Year Question Papers with Answer Key PDFs

Q1 MPSC राज्यसेवा परीक्षेत किती टप्पे असतात?

Ans. MPSC राज्यसेवा परीक्षेत 3 टप्पे असतात, पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत

Q.2 MPSC राज्यसेवा परीक्षेत कशाप्रकारचे प्रश्न विचारले जातात.

Ans. MPSC राज्यसेवा परीक्षेत कशाप्रकारचे प्रश्न विचारले जातात याचा आढावा घेण्यासाठी माघील वर्षात MPSC राज्यसेवा परीक्षेचे प्रश्नपत्रिका पाहावेत

Q3. MPSC राज्यसेवा परीक्षेबाबत सर्व माहिती कुठे पाहायला भेटेल

Ans. MPSC राज्यसेवा परीक्षेबाबत सर्व माहिती आपल्याला Adda247 मराठी Website आणि App वर पाहायला भेटेल

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Papers with Answer Key_50.1
MPSC Civil Services 2023 Test Series

Sharing is caring!

FAQs

How many stages are there in MPSC State Service Examination?

The MPSC State Service Examination consists of 3 stages, Pre-Examination, Main Examination and Interview

What kind of questions are asked in MPSC State Service Examination.

To review what kind of questions are asked in MPSC State Service Examination, one should look at the question papers of MPSC State Service Examination in the previous year.

Where to find all the information about MPSC State Service Exam

You can find all the information about MPSC State Service Exam on Adda247 Marathi Website and App.

Download your free content now!

Congratulations!

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Papers with Answer Key_80.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

MPSC Rajyaseva Previous Year Question Papers with Answer Key_90.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.