[Download] MPSC Group C Tax Assistant Previous Year Question Papers with Answer Keys PDF 2014-2019_00.1
Marathi govt jobs   »   Previous Year Papers   »   MPSC Group C Tax Assistant PYQ...

कर सहायक, महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट- क परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF 2014-2019 | [Download] MPSC Group C Tax Assistant Previous Year Question Papers with Answer Keys PDF 2014-2019

Table of Contents

MPSC Group C Tax Assistant Previous Year Question Papers with Answer Keys PDF 2014-2019: MPSC ने 2021 मध्ये स्पर्धा परीक्षेद्वारा पदभरती करता आज पर्यंत प्राप्त झालेल्या पदांच्या मागणी पत्राचा तपशील 8 ऑक्टोंबर 2019 रोजी प्रसिद्धीपत्रक द्वारा MPSC च्या official वेबसाईट वर जाहीर केले आहे.  महाराष्ट्र गट क सेवा पूर्व परीक्षा Excise-SI, Tax Assistant, Clerk-Typist या 3 पदांसाठी घेतली जाते. महाराष्ट्र गट क सेवा पूर्व परीक्षा 2021 या परीक्षेत तांत्रिक सहायक विमा संचालनालय व उद्योग निरीक्षक ही 2 नवीन पदे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. प्रसिद्धिपत्रकानुसार, महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट- क या परीक्षेसाठी 799 जागांसाठी मागणीपत्र आले आहे. त्यात कर सहायक पदासाठी 117 जागा आहेत. MPSC ने Twitter च्या माध्यमातून twit केले आहे की, नोव्हेंबर 2021 मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात येईल.  त्यामुळे अभ्यासाची सुरुवात केली नसेल तर लवकरच सुरु करा. कोणत्याही परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी त्या परीक्षेचा परीक्षा नमुना आणि परीक्षेत कशाप्रकारे प्रश्न विचारतात याची जाण असणे अतंत्य गरजेचे असते. तुमच्या तयारीला आणि सरावाला मदत मिळावी यासाठी Adda247-मराठी तुमच्यासाठी घेऊन येत आहे, कर सहायक, महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-क परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF 2014-2019 | MPSC Group C Tax Assistant Previous Year Question Papers with Answer Keys PDF 2014-2019

MPSC च्या आगामी परीक्षा | MPSC Upcoming Exams | MPSC स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांसाठी सुवर्ण संधी

MPSC Group C Tax Assistant Previous Year Question Papers 2014- 2019 | कर सहायक , महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट- क परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF 2014- 2019

MPSC Group C Tax Assistant Previous Year Question Papers with Answer Keys PDF 2014-2019: स्पर्धा परीक्षांमध्ये तेच उमेदवार यशस्वी होतात ज्यांना प्रश्नांचा आवाका समजलेला असतो. कोणत्याही परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी त्या परीक्षेचा परीक्षा नमुना आणि परीक्षेत कशाप्रकारे प्रश्न विचारतात याची माहिती असणे अतंत्य गरजेचे असते. या परीक्षेचे पूर्व आणि मुख्य असे 2 टप्पे असतात. पूर्व परीक्षा Excise-SI, Tax Assistant, Clerk-Typist या पोस्टसाठी combine आणि मुख्य परीक्षा वेगवेगळी घेतली जात होती. 2021 पासून तांत्रिक सहायक विमा संचालनालय व उद्योग निरीक्षक ही 2 नवीन पदे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. तर चला या लेखामध्ये आपण कर सहायक, महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-क परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF 2014-2019 | MPSC Group C Tax Assistant Previous Year Question Papers with Answer Keys PDF 2014-2019  बघूयात.

Exam Pattern Of Maharashtra Group C Services Examination | महाराष्ट्र गट-क सेवा परीक्षा नमुना

MPSC Group C Tax Assistant Previous Year Question Papers- 2019 | कर सहायक , महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट- क परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF- 2019

MPSC Group C Tax Assistant Previous Year Question Papers with Answer Keys PDF 2014-2019: या परिच्छेदात आपण 2019 साठीचा MPSC गट-क, कर सहायक पदासाठी झालेल्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत. MPSC Group C Tax Assistant 2019 पदासाठीची पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता.

परीक्षेचे नाव (Exam Name)
प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Group C Combine Prelims Exam 2019 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Group C Mains Exam Combine Paper 1 2019 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Group C Tax Assistant Mains Exam Paper 2 2019 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा

MPSC Group C Tax Assistant Previous Year Question Papers 2018 | कर सहायक , महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट- क परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF 2018

MPSC Group C Tax Assistant Previous Year Question Papers with Answer Keys PDF 2014-2019: या परिच्छेदात आपण 2018 साठीचा MPSC गट- क, कर सहायक पदासाठी झालेल्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत. MPSC Group C Tax Assistant 2018 पदासाठीची पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता.

परीक्षेचे नाव (Exam Name)
प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Group C Combine Prelims Exam 2018 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Group C Mains Exam Combine Paper 1 2018 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Group C Tax Assistant Mains Exam Paper 2 2018 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा

MPSC Group C Tax Assistant Previous Year Question Papers- 2017 | कर सहायक , महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट- क परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF 2017

MPSC Group C Tax Assistant Previous Year Question Papers with Answer Keys PDF 2014-2019: 2017 मध्ये MPSC ने कर सहाय्यक परीक्षेत पूर्व परीक्षा सादर करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. या परिच्छेदात आपण 2017 साठीचा MPSC गट- क, कर सहायक पदासाठी झालेल्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत. MPSC Group C Tax Assistant 2017 पदासाठीची पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता.

परीक्षेचे नाव (Exam Name)
प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Group C Tax Assistant Prelims Exam 2017 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Group C Tax Assistant Mains Exam 2017 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा

MPSC Group C Tax Assistant Previous Year Question Papers- 2016 | कर सहायक, महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट- क परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF 2016

MPSC Group C Tax Assistant Previous Year Question Papers with Answer Keys PDF 2016: MPSC कर सहाय्यक परीक्षा 2016 मध्ये फक्त एकच पेपर होता. MPSC कर सहाय्यक परीक्षा 2016 प्रश्नपत्रिकेत 400 गुणांसाठी 200 प्रश्न होते. या परिच्छेदात आपण 2016 साठीचा MPSC, कर सहायक पदासाठी झालेल्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत. MPSC Group C Tax Assistant 2016 पदासाठीची परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता.

परीक्षेचे नाव (Exam Name)
प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Group C Tax Assistant Exam 2016 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा

MPSC Group C Tax Assistant Previous Year Question Papers- 2015 | कर सहायक, महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट- क परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF 2015

MPSC Group C Tax Assistant Previous Year Question Papers with Answer Keys PDF 2015: MPSC कर सहाय्यक परीक्षा 2015 मध्ये फक्त एकच पेपर होता. MPSC कर सहाय्यक परीक्षा 2015 प्रश्नपत्रिकेत 400 गुणांसाठी 200 प्रश्न होते. या परिच्छेदात आपण 2015 साठीचा MPSC, कर सहायक पदासाठी झालेल्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत. MPSC Group C Tax Assistant 2015 पदासाठीची परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता.

परीक्षेचे नाव (Exam Name)
प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Group C Tax Assistant Exam 2015 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा

MPSC Group C Tax Assistant Previous Year Question Papers- 2014 | कर सहायक, महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट- क परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF 2014

MPSC Group C Tax Assistant Previous Year Question Papers with Answer Keys PDF 2015: MPSC कर सहाय्यक परीक्षा 2014 मध्ये फक्त एकच पेपर होता. MPSC कर सहाय्यक परीक्षा 2014 प्रश्नपत्रिकेत 400 गुणांसाठी 200 प्रश्न होते. या परिच्छेदात आपण 2014 साठीचा MPSC, कर सहायक पदासाठी झालेल्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत. MPSC Group C Tax Assistant 2014 पदासाठीची परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता.

परीक्षेचे नाव (Exam Name)
प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Group C Tax Assistant Exam 2014 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा

FAQs: MPSC Group C Tax Assistant Previous Years Question Papers with Answer Keys PDF 2014-2019

Q.1 कर सहाय्यक परीक्षेसाठी किती टप्पे आहेत?
Ans: लिपिक टंकलेखन परीक्षेसाठी 2 टप्पे आहेत.

Q.2 कर सहाय्यक परीक्षेची मागीलवर्षाच्या प्रश्नपत्रिका कुठे मिळतील?
Ans: Adda247 मराठी च्या App वर आणि Websiteवर पाहायला मिळतील.

Q.3 कर सहाय्यक परीक्षेची मागीलवर्षाच्या उत्तरतालिका कुठे मिळतील?
Ans: Adda247 मराठी च्या App वर आणि Websiteवर पाहायला मिळतील.

Q.4 कर सहाय्यक परीक्षेची मागीलवर्षाच्या प्रश्नपत्रिका पाहणे आवश्यक आहे का ?

Ans: हो, कोणत्याही परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी त्या परीक्षेचा परीक्षा नमुना आणि परीक्षेत कशाप्रकारे प्रश्न विचारतात याची माहिती असणे अतंत्य गरजेचे असते. ती माहिती मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिकेवरून समजते. त्यामुळे मागीलवर्षाच्या प्रश्नपत्रिका पाहणे आवश्यक आहे.

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

[Download] MPSC Group C Tax Assistant Previous Year Question Papers with Answer Keys PDF 2014-2019_50.1
MAHARASHTRA MAHAPACK

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-ऑक्टोबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?