Marathi govt jobs   »   Previous Year Papers   »   MPSC Group C Clerk-Typist pyq Papers...

[Download] MPSC Group C Clerk Typist Previous Year Question Papers with Answer Key PDFs | लिपिक टंकलेखक, महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट- क परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका

Table of Contents

MPSC Group C Clerk Typist Previous Year Question Papers: In this article we will see MPSC Group C Clerk-Typist Previous Year Question Papers PDFs. You can download all these papers along with their Final answer key. Download Questions Paper and Final Answer Key PDFs of MPSC Group C Clerk Typist Previous Year Question Papers here.

MPSC Group C Clerk Typist Previous Year Question Papers with Answer Key PDFs
Category Previous Year Question Papers
Organization Name Maharashtra Public Service Commission
Exam Name MPSC Group C Clerk Typist Exam
Post Name Clerk Typist
Application Mode Online

MPSC Group C Clerk Typist Previous Years Question Papers with Answer Keys PDFs: कोणत्याही परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी त्या परीक्षेचा परीक्षेचे स्वरूप आणि परीक्षेत कशाप्रकारे प्रश्न विचारतात याची जाण असणे अतंत्य गरजेचे असते. तुमच्या तयारीला आणि सरावाला मदत मिळावी यासाठी Adda247-मराठी तुमच्यासाठी घेऊन येत आहे, लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist), महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट- क परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका (MPSC Group C Question Paper with Answers PDF).

MPSC Group C Hall Ticket 2022 Download Admit Card

MPSC Group C Clerk Typist Previous Years Question Papers PDF | लिपिक टंकलेखक, गट- क परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDFs

MPSC Group C Clerk-Typist Previous Question Papers with Answer Keys PDF: स्पर्धा परीक्षांमध्ये तेच उमेदवार यशस्वी होतात ज्यांना प्रश्नांचा आवाका समजलेला असतो. कोणत्याही परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी त्या परीक्षेचे स्वरूप आणि परीक्षेत कशाप्रकारे प्रश्न विचारतात याची माहिती असणे अतंत्य गरजेचे असते. या परीक्षेचे पूर्व आणि मुख्य असे 2 टप्पे असतात. पूर्व परीक्षा दुय्यम निरीक्षक (Excise SI), कर सहायक (Tax Assistant) आणि लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist), तांत्रिक सहायक (Technical Assistant), आणि उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) या पोस्टसाठी combine आणि मुख्य परीक्षा वेगवेगळी घेतली जात होती.

2021 पासून तांत्रिक सहायक विमा संचालनालय व उद्योग निरीक्षक ही 2 नवीन पदे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. तर चला या लेखामध्ये आपण MPSC Group C Previous Year Question Papers with Answers Key PDF 2011- 2019 | महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट- क परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF 2011- 2019 बघूयात.

Click here to Check MPSC Group C Notification 2022

MPSC Group C Previous Year Question Paper 2021 PDF | गट- क परीक्षा 2021 प्रश्नपत्रिका

MPSC Group C Previous Year Question Paper 2021 PDF: या परिच्छेदात आपण 2021 साठीचा राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI), कर सहायक (Tax Assistant), लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist), तांत्रिक सहायक (Technical Assistant), आणि उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) पदासाठी झालेल्या पूर्व परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत. तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून MPSC Group C Combine Prelims Exam Question Paper Download करू शकता.

परीक्षेचे नाव (Exam Name) प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Group C Combine Prelims Exam 2021 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा

MPSC Group C Clerk-Typist Previous Years Question Papers PDF 2019 | लिपिक टंकलेखक, गट- क परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF 2019

MPSC Group C Clerk-Typist Previous Question Papers with Answer Keys PDF 2019: या परिच्छेदात आपण 2019 साठीचा MPSC गट- क, लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist) पदासाठी झालेल्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत. MPSC Group C (Clerk-Typist) 2019 पदासाठीची पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता.

परीक्षेचे नाव (Exam Name)
प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Group C Combine Prelims Exam 2019 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Group C Mains Exam Combine Paper 1 2019 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Group C Clerk-Typist Mains Exam Paper 2 2019 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा

How to crack MPSC Combine Group C Preliminary Exam

MPSC Group C Clerk-Typist Previous Years Question Papers PDF 2018 | लिपिक टंकलेखक, गट- क परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF 2018

[Download] MPSC Group C Clerk-Typist Previous Question Papers with Answer Keys PDF 2018: या परिच्छेदात आपण 2018 साठीचा MPSC गट- क, लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist) पदासाठी झालेल्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत. MPSC Group C (Clerk-Typist) 2018 पदासाठीची पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता.

परीक्षेचे नाव (Exam Name)
प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Group C Combine Prelims Exam 2018 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Group C Mains Exam Combine Paper 1 2018 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Group C Clerk-Typist Mains Exam Paper 2 2018 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage

MPSC Group C Clerk-Typist Previous Years Question Papers PDF 2017 | लिपिक टंकलेखक, गट- क परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF 2017

MPSC Group C Clerk-Typist Previous Question Papers with Answer Keys PDF 2017: या परिच्छेदात आपण 2017 साठीचा MPSC गट- क, लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist) पदासाठी झालेल्या पूर्व आणि मुख्य परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत. MPSC Group C (Clerk-Typist) 2017 पदासाठीची पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता.

परीक्षेचे नाव (Exam Name)
प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Group C Clerk-Typist Prelims Exam 2017 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा
MPSC Group C Clerk-Typist Mains Exam 2017 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Exam Pattern Of Maharashtra Group C Services Examination

MPSC Group C Clerk-Typist Previous Years Question Papers PDF 2016 | लिपिक टंकलेखक, महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट- क परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF 2016

MPSC Group C Clerk-Typist Previous Question Papers with Answer Keys PDF 2016:  2016 या वर्षी लिपिक टंकलेखक परीक्षा घेण्यात आली नव्हती.

MPSC Group C Clerk-Typist Previous Years Question Papers PDF 2015 | लिपिक टंकलेखक, महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट- क परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF 2015

MPSC Group C Clerk-Typist Previous Question Papers with Answer Keys PDF 2015: या परिच्छेदात आपण 2015 साठीचा MPSC गट- क, लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist) पदासाठी झालेल्या  परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत. MPSC Group C (Clerk-Typist) 2015 पदासाठीची  परीक्षेची प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता.

परीक्षेचे नाव (Exam Name)
प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Group C Clerk-Typist Exam 2015 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा

MPSC Group C Syllabus of Prelims and Mains Exam

[Download] MPSC Group C Clerk-Typist Previous Question Papers with Answer Keys PDFs_30.1
MPSC Group C Combine Prelims Exam 2022 Bilingual Online Test Series

MPSC Group C Clerk-Typist Previous Years Question Papers PDF 2014 | लिपिक टंकलेखक, गट- क परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF 2014

MPSC Group C Clerk-Typist Previous Question Papers with Answer Keys PDF 2014: या परिच्छेदात आपण 2014 साठीचा MPSC गट- क, लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist) पदासाठी झालेल्या  परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत. MPSC Group C (Clerk-Typist) 2014 पदासाठीची  परीक्षेची प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता.

परीक्षेचे नाव (Exam Name)
प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Group C Clerk-Typist Exam 2014 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा

पोलीस उपनिरीक्षक (PSI), महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका

MPSC Group C Clerk-Typist Previous Years Question Papers PDF 2013 | लिपिक टंकलेखक, गट- क परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF 2013

MPSC Group C Clerk-Typist Previous Question Papers with Answer Keys PDF 2013: या परिच्छेदात आपण 2013 साठीचा MPSC गट- क, लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist) पदासाठी झालेल्या  परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत. MPSC Group C (Clerk-Typist) 2013 पदासाठीची  परीक्षेची प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता.

परीक्षेचे नाव (Exam Name)
प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Group C Clerk-Typist Exam 2013 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा

MPSC Group B Previous Year Question Paper PDFs

MPSC Group C Clerk-Typist Previous Years Question Papers PDF 2012 | लिपिक टंकलेखक, गट- क परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF 2012

MPSC Group C Clerk-Typist Previous Question Papers with Answer Keys PDF 2012:  2012 या वर्षी लिपिक टंकलेखक परीक्षा घेण्यात आली नव्हती.

MPSC Group C Clerk-Typist Previous Years Question Papers PDF 2011 | लिपिक टंकलेखक, गट- क परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF 2011

[Download] MPSC Group C Clerk-Typist Previous Question Papers with Answer Keys PDF 2011: या परिच्छेदात आपण 2011 साठीचा MPSC गट- क, लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist) पदासाठी झालेल्या  परीक्षेची प्रश्नपत्रिका पाहणार आहोत. MPSC Group C (Clerk-Typist) 2011 पदासाठीची  परीक्षेची प्रश्नपत्रिका (Question Paper) आणि उत्तरतालिका (Answer Key) तुम्ही खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून Download करू शकता.

परीक्षेचे नाव (Exam Name)

प्रश्नपत्रिका (Question Paper) उत्तरतालिका (Answer Key)
MPSC Group C Clerk-Typist Exam 2011 Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा Download करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Other Posts:

Syllabus Of Maharashtra Group C Services Examination

MPSC Group C Combine Prelims Subject and Topic wise Weightage

MPSC Group C Salary 2022, Salary Structure, Job Profile and Benefits

MPSC गट क संयुक्त पूर्व पूर्वपरीक्षेत आलेल्या प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण

How to crack MPSC Combine Group C Preliminary Exam in 1st Attempt

[Download] MPSC Group C Clerk-Typist Previous Question Papers with Answer Keys PDFs_40.1
MPSC Group C Batch

FAQs: MPSC Group C Clerk-Typist Previous Years Question Papers with Answer Key PDFs

Q.1 Where I can get MPSC Group C Clerk Question Paper?
Ans: In this article we have provided the MPSC Group C Clerk Question Paper PDFs

Q.2 Where I can get MPSC Group C Combined Question Paper?
Ans: In this article we have provided the MPSC Group C Combined Question Papers and Answer Key PDFs.

Q.3 Where I can get MPSC Group C Question Paper with Answer Key?
Ans: Adda247 मराठी च्या App वर आणि Websiteवर पाहायला मिळतील.

Q.4 Is it necessary to look at the previous year’s question paper of Clerk Typing Exam??

Ans: Yes, in order to get good marks in any exam, it is very important to know the exam pattern of that exam and what kind of questions are asked in the exam. we can understand that information from last year’s question paper. So it is necessary to look at last year’s question paper.

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi
Official Website of MPSC www.mpsc.gov.in

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

[Download] MPSC Group C Clerk-Typist Previous Question Papers with Answer Keys PDFs_50.1
MPSC Group C Combine Prelims Exam 2021 Bilingual Online Test Series

Sharing is caring!

FAQs

How many stages are there for clerk typing Exam?

There are 2 stages for clerk typing Exam.

Where can I get last years question papers of Clerk Typing Examination?

You can get last years question papers of Clerk Typing Examination on Adda247 marathi App and Website.

Where can I get last years question's Answer Key of Clerk Typing Examination?

You can get last years question's Answer Key of Clerk Typing Examination on Adda247 marathi App and Website.

is it necessary to look at the previous year's question paper of Clerk Typing Exam?

Yes, in order to get good marks in any exam, it is very important to know the exam pattern of that exam and what kind of questions are asked in the exam. we can understand that information from last year's question paper. So it is necessary to look at last year's question paper.