Marathi govt jobs   »   Exam Syllabus   »   MPSC Group C Syllabus 2023

MPSC Group C Syllabus 2023 (Updated), Check MPSC Group C Prelims and Mains Syllabus | MPSC गट क संपूर्ण अभ्यासक्रम (पूर्व आणि मुख्य परीक्षा)

MPSC Group C Syllabus 2023 (Updated)

MPSC Group C Syllabus: MPSC Group C Syllabus published by Maharashtra Public Service Commission (MPSC) on it official website i.e. https://mpsc.gov.in/, See the Updated Syllabus of MPSC Group C Exam, In this article, the Candidate will get detailed information about MPSC Group C Syllabus 2023 of Combine Prelims and Mains Exam 2023. Check the updated syllabus of MPSC Group C Exam 2023 and prepare well for your exam. Below we have given subject wise detailed MPSC Group C Syllabus.

MPSC Group C Syllabus

MPSC Group C Syllabus 2023
Category Exam Syllabus
Exam MPSC Group C (Prelims and Mains)
Name MPSC Group C Syllabus 2023
Post Name
  • Industry Inspector
  • Excise SI
  • Technical Assistant
  • Tax Assistant
  • Clerk-Typist
MPSC Group C Syllabus 2023 Covered Prelims and Mains Exam
Official Website of MPSC www.mpsc.gov.in

MPSC Group C Syllabus, See the Updated Syllabus of MPSC Group C Exam 2023

MPSC Group C Syllabus 2023: स्पर्धा परीक्षेत तेच उमेदवार यशस्वी होतात ज्यांना प्रश्नांचा आवाका समजलेला असतो आही हा आवाका समजण्यासाठी MPSC Group C Syllabus माहिती असणे आवश्यक ठरते. कोणत्याही परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी त्या परीक्षेचा अभ्यासक्रम (MPSC Group C Syllabus) माहिती असणे गरजेचे आहे कारण यामुळेच आपण आपल्या अभ्यासाला एक योग्य दिशा देवू शकतो. सोबतच अभ्यासाचे नियोजन करतांना MPSC Group C Syllabus मदत करते. आज या लेखात आपण MPSC गट क चा संपूर्ण अभ्यासक्रम (MPSC Group C Updated Syllabus) पाहणार आहे.

MPSC Group C Syllabus, See the Updated Syllabus of MPSC Group C Exam 2023 | MPSC गट क संपूर्ण अभ्यासक्रम (पूर्व आणि मुख्य परीक्षा)

MPSC Group C Updated Syllabus 2023: उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय, दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क, दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क, कर सहाय्यक, गट-क, लिपिक-टंकलेखक (मराठी) व लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) या 6 पदासाठी 2023 पासून MPSC Non Gazetted Services 2023 या नावाने परीक्षा होत आहे त्यासाठी अपडेटेड MPSC Group C Updated Syllabus 2023 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जाहीर केला आहे. या लेखात MPSC Group C Updated Syllabus 2023 देण्यात आला आहे. सोबतच MPSC गट ब मुख्य परीक्षा 2023 चा अभ्यासक्रम पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Non-Gazetted Services Syllabus 2023

pdpCourseImg
MPSC COMBINE MAINS 2023 ( CLERK & TYPIST ) 45D FASTRACK BATCH

Exam Pattern of MPSC Group C Combine Prelims 2023 | MPSC गट-क सेवा पूर्व परीक्षेचे स्वरूप

Exam Pattern of MPSC Group C Combine Prelims: सर्व महत्वाच्या परीक्षांप्रमाणे ही परीक्षासुद्धा दोन टप्प्यात घेतली जाते. म्हणजेच पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा. दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI), कर सहायक (Tax Assistant), लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist), तांत्रिक सहायक (Technical Assistant), आणि उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) या या सर्व विभागातील पदांसाठी एकत्र पूर्व परीक्षा होते (Combine Prelims Exam). ह्या पूर्व परीक्षेमध्ये 100 गुणांसाठी 100 प्रश्न विचारले जातात. प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 0.25 मार्क कमी होतात. इतिहास, भूगोल, राजशास्त्र, अर्थशात्र, सामान्य विज्ञान, चालू घडामोड़ी, गणित आणि बुद्धिमत्ता हे विषय सामान्य अध्ययन मध्ये येतात. आता नवीन अभ्यासक्रमानुसार सर्व संवर्गाकरीता मुख्य परीक्षेचा पेपर क्रमांक 1 आणि पेपर क्रमांक 2 एकाच दिवशी घेण्यात येणार आहे.

परीक्षेचे टप्पे :

1. संयुक्त पूर्व परीक्षा 100 गुण

2. मुख्य परीक्षा 200 गुण (पेपर क्र.-1 संयुक्त व पेपर क्र.2 स्वतंत्र)

3. शारीरिक चाचणी व मुलाखत केवळ पोलीस उप-निरीक्षक पदाकरीता शारीरिक चाचणी – 100 गुण व मुलाखत – 40 गुण.

4. सहायक मोटार वाहन निरीक्षक गट- क पदाच्या पूर्व परीक्षेकरीता सदर अभ्यासक्रम लागू. मात्र, स्वतंत्र मुख्य परीक्षा – 300 गुण.

परीक्षेचे स्वरूप :

परीक्षा

विषय गुण प्रश्नसंख्या दर्जा माध्यम

परीक्षेचा कालावधी

पूर्व परीक्षा सामान्य क्षमता चाचणी 100 100 पदवी मराठी व इंग्रजी एक तास
पेपर 1 संयुक्त मुख्य परीक्षा मराठी 50 50 मराठी- बारावी मराठी एक तास
इंग्रजी 50 50 इंग्रजी- पदवी इंग्रजी
पेपर 2 स्वतंत्र मुख्य परीक्षा सामान्य क्षमता चाचणी व पदासंबंधीचे / विषयासंबंधीचे ज्ञान 100 100 पदवी मराठी व इंग्रजी एक तास

MPSC Group C Combine Prelims Exam Syllabus 2023  | MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा अभ्यासक्रम 

MPSC Group C Combine Prelims Exam Syllabus: MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षेचा अभ्यासक्रम (MPSC Group C Syllabus) खालील तक्त्यात दिला आहे.

Sr. No Subject
1
इतिहास – आधुनिक भारताचा विशेषतः महाराष्ट्राचा इतिहास.
2
भूगोल (महाराष्ट्राच्या भूगोलाच्या विशेष अभ्यासासह) – पृथ्वी, जगातील विभाग, हवामान, अक्षांश रेखांश, महाराष्ट्रातील जमिनीचे प्रकार, पर्जन्यमान, प्रमुख पिके, शहरे, नद्या, उद्योगधंदे, इत्यादी.
3
अर्थव्यवस्था
भारतीय अर्थव्यवस्था – राष्ट्रीय उत्पन्न, शेती, उद्योग, परकीय व्यापार, बँकिंग, लोकसंख्या, दारिद्रय व बेरोजगारी, मुद्रा आणि राजकोषीय नीति, इत्यादी.
शासकीय अर्थव्यवस्था – अर्थसंकल्प, लेखा, लेखापरीक्षण, इत्यादी.
4 चालु घडामोडी
5 राज्याशात्र
6
सामान्य विज्ञान – भौतिकशास्त्र (Physics), रसायनशास्त्र (Chemistry ) प्राणिशास्त्र (Zoology), वनस्पतीशास्त्र (Botany), आरोग्यशास्त्र (Hygiene).
7
अंकगणित – बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार, भागाकार, दशांश अपूर्णांक व टक्केवारी
8
बुध्दिमापन चाचणी – उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करु शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न

MPSC Group C Syllabus of Mains Exam 2023 | MPSC गट क मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम 

MPSC Group C Syllabus of Mains Exam: MPSC गट क मुख्य परीक्षांमधला पेपर 1 मध्ये मराठी व इंग्रजी या विषयाचा समावेश आहे आणि पेपर 2 मध्ये सामान्य ज्ञान अंतर्गत राज्यघटना, सामान्य विज्ञान, चालू घडामोडी, माहितीचा अधिकारी 2005, महाराष्ट्राचा व भारताचा भूगोल, पर्यावरण अर्थव्यवस्था व नियोजन यासारख्या विषयांचा समावेश आहे. MPSC Non-Gazetted Services Syllabus of Group C Mains Exam 2023 पेपर 1 मध्ये, 100 गुणांसाठी 100 प्रश्न व पेपर 2 मध्ये, 100 गुणांसाठी 100 विचारण्यात येतील. MPSC Group C Syllabus Mains Exam 2023 खालीलप्रमाणे आहे.

Paper 1 (पेपर 1)

Sr. No Subject
 1 मराठी – सर्वसामान्य शब्दसंग्रह, वाक्यरचना, व्याकरण, म्हणी व वाक्यप्रचार यांचा अर्थ आणि उपयोग तसेच उतान्यावरील प्रश्नांची उत्तरे
 2 इंग्रजी – Common Vocabulary, Sentence structure, Grammar, use of Idioms and phrases & their meaning, and comprehension of the passage.

Paper 2 (पेपर 2)

Sr. No Subject
 1 बुध्दिमत्ता चाचणी- उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करू शकतो हे आजमावण्यासाठी प्रश्न
 2 चालु घडामोडी – जागतिक तसेच भारतातील.
 3 अंकगणित व सांख्यिकी
 4 माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015
 5 भारतीय संघ राज्यव्यवस्था, भारतीय राज्यघटना, स्थानिक स्वराज्य संस्था, कार्यकारी मंडळ, न्यायमंडळ व विधीमंडळ इत्यादी

घटना कशी तयार झाली आणि घटनेच्या प्रस्तावनेमागची भूमिका व तत्वे, घटनेची महत्वाची कलमे / ठळक वैशिष्ट्ये, केंद्र व राज्य संबंध, निधर्मी राज्य, मूलभूत हक्क व कर्तव्ये, राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे- शिक्षण, युनीफॉर्म सिव्हील कोड, स्वतंत्र न्यायपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रीमंडळ-कर्तव्ये, अधिकार व कार्य, राज्य विधीमंडळ- विधानसभा, विधानपरिषद व त्यांचे सदस्य, अधिकार, कार्य व कर्तव्ये, विधी समित्या इत्यादी

6 आधुनिक भारताचा विशेषतः महाराष्ट्राचा इतिहास – सामाजिक व आर्थिक जागृती (1885-1947), महत्वाच्या व्यक्तींचे कार्य, समाज सुधारकांचे कार्य, स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील सामाजिक जागृतीतील वर्तमानपत्रे, शिक्षणाचा परिणाम, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील इतर समकालीन चळवळी, राष्ट्रीय चळवळी
 7 भारताचा व महाराष्ट्राचा भूगोल – महाराष्ट्राचा व भारताचा प्राकृतिक (Physical) भूगोल, मुख्य प्राकृतिक (Physiographic) विभाग, हवामान शास्त्र (Climate), पर्जन्यमान व तापमान, पर्जन्यातील विभागवार बदल, नद्या, पर्वत व पठार, विविध भुरूपे, राजकीय विभाग, प्रशासकीय विभाग, नैसर्गिक संपत्ती- वने व खनिजे, मानवी व सामाजिक भूगोल, लोकसंख्या, लोकसंख्येचे स्थानांतर (Migration of Population) व त्याचे उगम (Source) आणि इष्टस्थानावरील (Destination) परिणाम, ग्रामीण वस्त्या व तांडे, झोपडपट्टया व त्यांचे प्रश्न.

पर्यावरण – मानवी विकास व पर्यावरण, पर्यावरणपूरक विकास, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संधारण विशेषतः वनसंधारण, विविध प्रकारची प्रदूषणे व पर्यावरणीय आपत्ती, पर्यावरण संवर्धनात कार्यरत असलेल्या राज्य/राष्ट्र/ जागतिक पातळीवरील संघटना / संस्था इत्यादी.

8 अ) भौतिकशास्त्र (Physics), ब) रसायनशास्त्र (Chemistry), क) प्राणीशास्त्र (Zoology), ड) वनस्पतीशास्त्र (Botany) इ) दूर संवेदन, हवाई व ड्रोन छायाचित्रण, भौगोलिक माहिती प्रणाली व त्याचे उपयोजन (Remote Sensing, Aerial and drone photography, Geographic Information System (GIS) and it’s application etc.) फ) माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान (Information and communication technology.)
9 अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकास विषयक अर्थशास्त्र

समग्रलक्षी अर्थशास्त्र: समग्रलक्षी अर्थशास्त्र, वृद्धी आणि विकास, सार्वजनिक वित्त, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय भांडवल,

भारतीय अर्थव्यवस्था: भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्थेची आव्हाने व आर्थिक सुधारणा, भारतीय शेती व ग्रामीण विकास, सहकार, मौद्रिक व वित्तीय क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त आणि वित्तीय संस्था, उद्योग व सेवा क्षेत्र, पायाभूत सुविधा विकास, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि भांडवल, महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था

pdpCourseImg
MPSC COMBINE MAINS 2023 ( CLERK & TYPIST ) 45D FASTRACK BATCH

MPSC Group C Syllabus of AMVI Mains Exam 2023 | MPSC गट क सहायक मोटार वाहन निरीक्षक मुख्य परीक्षेचा अभ्यासक्रम

MPSC Group C Syllabus of AMVI Mains Exam 2023: MPSC गट क मधील सहायक मोटार वाहन निरीक्षक (AMVI) या पदाची शैक्षणिक अहर्ता ही तांत्रिक स्वरुपाची असल्याने याचा अभ्यासक्रम (MPSC Group C Syllabus of AMVI Mains Exam 2023) वेगळा आहे. MPSC Group C Syllabus of AMVI Mains Exam 2023 खाली प्रदान करण्यात आला आहे.

Sr. No Subject
1 Strength of Materials: Simple stress, strain energy, shearing force and bending moment, a moment of inertia, Principal planes and stresses, slope, and deflection. Direct and bending stresses, Theory of torsion, assumptions, torsional stresses, and strains
2 Manufacturing Processes: Engineering materials and their properties, Metal cutting process: Turning, Drilling, Milling, Boring, Broaching, Finishing, and super finishing. Plastics and their processing Metal joining processes, NC-CNC, and non-conventional machining methods.
3 Theory of Machines: Kinematics and dynamics of machines, the role of friction, power transmission equipment such as the flywheel, clutch, belt drive, and governors. Principle of gyroscopes and its effects, Applications of cams.
4 Hydraulics and hydraulic machineries: Fluids and their properties, Laminar and turbulent flow, Bernoulli’s Equation, Fluid Pressure, Pascal’s Law, Surface tension, fluid flow and its measurement. Hydraulic turbines, Hydraulic pumps
5 Thermal Engineering and refrigeration: Sources of energy: Conventional and non-conventional, Laws of thermodynamics, Principle, and working of heat engines, air compressors. Air Standard, vapors power, and Gas power cycles. Refrigerator and heat pump, Vapor compression, and vapor absorption refrigeration system.

6 Industrial Engineering and Management: Types of Management and organization and their functions, Industrial acts, Types of production, plant layouts, process planning, work-study, statistical quality control, Metrology
7 Power Developing Systems and construction: chassis, layout types, Sub-systems of automobile SI/CI -Two stroke, four stroke construction and working, types of Chassis and frames CRDI, MPFI system, Fuel pumps and fuel injector ECU for CI engine, Ignition systems used in the automobile
8 Cooling and Lubrication systems: Cooling system: purpose, types of the cooling system, troubles, and remedies of the cooling system. lubrication systems: – Types of lubricants, multi-viscosity oils, chassis lubrication. Engine lubrication: -types of lubricating systems, crankcase ventilation, Engine lubrication troubles, and remedies
9 Transmission systems: Construction and working of single plate, multi-plate, cone clutch, centrifugal clutch. Faults and remedies /repairs of clutches. Gear Box – Construction and working of
sliding mesh, constant mesh, synchromesh, torque converter, Faults, and remedies/repairs of gearbox
10 Steering Systems and starting drives: Front axle, types of stub axle, steering geometry, Ackerman’s mechanism. Understeer, oversteer steering linkage. Type of steering gears, Power steering wheel alignment, wheel balancing starter motor drive-Bendix drive, overrunning clutch drive, follow thru drive Construction and working of dynamo and alternator, specifications of alternator Cutouts, relay, and regulator
11 Differential, rear axle, and brakes: Differential – function, construction, working principle, Transfer case Types of rear axle: – semi-floating, full floating bearing, three-quarter floating axle Types
of brakes: – drum brakes, disk brakes. Hand Brake/ Parking Brake. hydraulic, air brakes, Brake troubleshooting, ABS
12 Vehicle maintenance and Transport Management: Performance of vehicles, engine electrical and electronics, workshop layout, repairing and servicing, Emission measurements, and control techniques. Elements of transport and its operations.
13 Automobile Electrical and Electronic systems: Battery, Starting system, Alternators, Charging, Inspection, and maintenance of electrical systems.
14 Introduction to Electric Vehicles: Introduction to Energy Storage Requirements in Hybrid and Electric Vehicles: – Battery-based energy storage, Battery Specifications, Battery Management System
15 Motor Vehicle Act and Road Safety: Introduction to Vehicle Act and Road Safety, Licensing, registration, Motor Vehicle Act, Taxation, Insurance, etc Organization structure of RTO Department, Passenger comfort and safety
Adda247 App
Adda247 Marathi Application

MPSC Group C Quiz

MPSC Group C Quiz: MPSC गट क संयुक्त परीक्षेसाठी Adda247 मराठी आपणासाठी दररोज Quiz वेगवेगळ्या विषयावर घेऊन येत असते आपण खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून ते सर्व Quiz सोडवू शकता.

MPSC Group C Quiz

___________________________________________________________________________

Other Article Related to MPSC Non Gazetted Services 2023

Also Read,

 

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi
Official Website of MPSC www.mpsc.gov.in

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

adda247
MPSC Mahapack

Sharing is caring!

FAQs

How many marks does MPSC Group C 2023 Prelims Exam?

MPSC Group C 2023 Prelims Exam is of 100 marks

Where can I see the syllabus of MPSC Group C 2023 Combine Prelims Examination?

The syllabus of the MPSC Group C Combine Prelims Examination can be found on the Adda247 Marathi website and app

Where can I see the syllabus of MPSC Group C 2023 Main Examination?

The syllabus of the MPSC Group C Main Exam is available on the Adda247 Marathi website and app

How many posts are there in MPSC Group C 2023 exam?

There are total of 7510 posts in MPSC Group C 2023 examination.