Marathi govt jobs   »   Job Notification   »   MPSC Non Gazetted Services 2023

MPSC Non Gazetted Services 2023, Check Mains Notification, Eligibility Criteria, Application Link, Important Dates, Exam Pattern and Syllabus, Result

MPSC Non Gazetted Services Notification 2023 Out, Check Eligibility Criteria, Application Link, Important Dates, Exam Pattern and Syllabus_20.1

MPSC Non-Gazetted Services 2023: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has released MPSC Group B Mains Notification 2023 on 15 September 2023. Recently MPSC has released MPSC Non-Gazetted Result 2023. Candidate can download MPSC Non-Gazetted Result 2023 PDF from the link provided in below article. Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has released the MPSC Non Gazetted Services 2023 Notification for Combine Prelims Exam on 20 January 2023. MPSC Non-Gazetted Services Combined Prelims Exam 2023 is announced for 8169 Various Group B and Group C Posts. The online application link for MPSC Non Gazetted Services Prelims Exam 2023 has started on 25 January 2023. The last Date to Apply Online for MPSC Non Gazetted Services Prelims Exam 2023 is 14 February 2023 21 February 2023. In this article, you will get detailed information about In this article, you will get detailed information about MPSC Non-Gazetted Services Notification 2023, Important Dates, Vacancies, Eligibility Criteria, Application Link and Other important Information.

MPSC Non-Gazetted Services 2023: Overview

Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has released MPSC Non Gazetted Services 2023 Notification for 8256 Various Group B and Group C Posts. Online application process for MPSC Non-Gazetted Services 2023 has started on 25th January 2023. Get an overview of MPSC Non Gazetted Services 2023 in the table below.

MPSC Non Gazetted Services 2023: Overview
Category Job Alert
Organization Name Maharashtra Public Service Commission (MPSC)
Exam Name MPSC Non-Gazetted Services Exam 2023
Post
 • Assistant Section Officer (ASO)
 • State Tax Inspector (STI)
 • Police Sub Inspector (PSI)
 • Sub Registrar or Inspector of Stamps
 • Excise SI
 • Technical Assistant
 • Tax Assistant
 • Clerk-Typist
Total Vacancy 8256
Official Website of MPSC www.mpsc.gov.in

MPSC Non Gazetted Services Exam 2023 | MPSC अराजपत्रित सेवा परीक्षा 2023

MPSC Non Gazetted Services Exam 2023: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) ने दिनांक 15 सप्टेंबर 2023 रोजी MPSC गट ब मुख्य परीक्षा अधिसूचना 2023 जाहीर केली आहे. याआधी 23 ऑगस्ट 2023, 01, 04 आणि 12 सप्टेंबर 2023 रोजी MPSC अराजपत्रित सेवा परीक्षा निकाल 2023 जाहीर करण्यात आला होता. MPSC ने 20 जानेवारी 2023 रोजी MPSC Non Gazetted Services Prelims Exam 2023 ची अधिसूचना जाहीर केली होती. 2023 पासून MPSC गट ब आणि गट क सेवा परीक्षांसाठी MPSC Non-Gazetted Services Prelims Exam घेणार आहेत आणि गट ब आणि गट क सेवा परीक्षासाठी स्वतंत्र मुख्य परीक्षा होणार आहे. याआधी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) MPSC Group B Exam आणि MPSC Group C Exam अश्या दोन वेगवेगळ्या परीक्षा घेत असे पण 2023 पासून आता दोन्ही संवर्गासाठी एकाच संयुक्त पूर्व परीक्षा (MPSC Non Gazetted Services Combined Prelims Exam 2023) होणार आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील सर्व विभागातील लिपिक संवर्गातील पदे आता MPSC मार्फत भरण्यात येणार असल्याने MPSC Non Gazetted Services Exam 2023 ची अधिसूचना मध्ये हजारो रिक्त पदांसाठी जाहीर होणार आहे. या लेखात MPSC Non Gazetted Services Exam 2023 ची अधिकृत अधिसूचना (Notification) PDF, ऑनलाइन अर्ज, रिक्त जागा, पात्रता निकष, वयोमर्यादा याबद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहे.

MPSC Non Gazetted Services Notification 2023 Out, Check Eligibility Criteria, Application Link, Important Dates, Exam Pattern and Syllabus_30.1
MPSC COMBINE MAINS 2023 ( CLERK & TYPIST ) 45D FASTRACK BATCH

MPSC Non Gazetted Services Exam Date and Other Important Date 2023 | MPSC अराजपत्रित सेवा परीक्षा 2023 च्या महत्वाच्या तारखा

MPSC Non Gazetted Services Exam Date 2023: MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 ची अधिसूचना 20 जानेवारी 2023 रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. MPSC Non Gazetted Services Exam 2023 साठी ऑनलाईन अर्ज लिंक 25 जानेवारी 2023 रोजी झाली होती. MPSC Non Gazetted Services Exam Date 2023 आणि इतर सर्व महत्वाच्या तारखा खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आल्या आहेत.

MPSC Non-Gazetted Services Exam Date 2023
Events Dates
MPSC Non Gazetted Services Combined Prelims Exam 2023 Notification 20 January 2023
Starting Date to Apply Online for MPSC Non-Gazetted Services Combined Prelims Exam 2023 25 January 2023
Last Date to Apply Online for MPSC Non-Gazetted Services Combined Prelims Exam 2023 21 February 2023
MPSC Non Gazetted Hall Ticket Release Date 2023 21 April 2023
MPSC Non-Gazetted Services Combined Prelims Exam Date 2023 30 April 2023
MPSC Non-Gazetted Services Answer Key 2023 (Final) 07 June 2023
MPSC Non-Gazetted Services Combined Prelims Result 2023 23 August 2023

01, 04, and 12 September 2023

MPSC Group B Mains Notification 2023 15 September 2023
Start Date to Apply Online for MPSC Group B Mains Exam 2023 18 September 2023
Start Date to Apply Online for MPSC Group B Mains Exam 2023 03 October 2023
MPSC Group B Mains Exam 2023 05 November 2023
MPSC Group C Mains Exam 2023 Will be announced Soon
MPSC Group B Mains Result 2023 Will be announced Soon
MPSC Group C Mains Result 2023 Will be announced Soon
MPSC Group AMVI Mains Result 2023 Will be announced Soon

MPSC Non Gazetted Group B Mains Notification 2023 | MPSC गट ब मुख्य परीक्षा अधिसूचना 2023

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक 15 सप्टेंबर 2023 रोजी MPSC गट ब मुख्य परीक्षा 2023 अधिसूचना जाहीर केली होती. सहायक कक्ष अधिकारी (Assistant Section Officer (ASO)), राज्य कर निरीक्षक (State Tax Inspector (STI)), पोलीस उपनिरीक्षक (Police Sub-Inspector (PSI)) आणि Sub Registrar or Inspector of Stamps Group B (दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक) या संवर्गातील एकूण 746 पदांच्या भरतीसाठी MPSC गट ब मुख्य परीक्षा 2023 घेण्यात येणार आहे. MPSC गट ब मुख्य परीक्षा 2023 ची अधिसूचना डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Group B Mains Notification 2023

MPSC Non Gazetted Services Notification 2023 | MPSC अराजपत्रित सेवा 2023 ची अधिसूचना

MPSC Non Gazetted Services Notification 2023: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 ची अधिसूचना 20 जानेवारी 2023 रोजी जाहीर केली होती. एकूण 8169 पदांसाठी MPSC Non Gazetted Services 2023 पूर्व परीक्षेची अधिसूचना जाहीर झाली आहे. उमेदवार खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून MPSC Non Gazetted Services Notification 2023 डाउनलोड करू शकतात.

MPSC Non Gazetted Services Notification 2023 (Dates Over)

MPSC Non Gazetted Services Vacancy 2023 | MPSC अराजपत्रित सेवा 2023 मधील रिक्त जागेचा तपशील

MPSC Non Gazetted Services Vacancy 2023: महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांच्या मागणीनुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत MPSC Non Gazetted Services Exam 2023 मार्फत रिक्त पदे भरल्या जातात. 2023 पासून महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार आता लिपिक संवर्गातील सर्व रिक्त पदे ही MPSC मार्फत भरल्या जाणार असल्याने 2023 मध्ये 8169 पदांसाठी MPSC Non Gazetted Services Exam 2023 जाहीर करण्यात आली आहे. पदानुसार MPSC Non Gazetted Services Vacancy 2023 खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आली आहे

MPSC अराजपत्रित सेवा रिक्त पदे 2023 
पदाचे नाव पदे एकूण जागा (28 जून 2023 रोजी) एकूण जागा (08 ऑगस्ट 2023 रोजी) एकूण जागा (29 ऑगस्ट 2023 रोजी)
Assistant Section Officer (सहायक कक्ष अधिकारी) 78 78 78 164
State Tax Inspector (राज्य कर निरीक्षक) 159 159 159 159
Police Sub Inspectior (पोलीस उपनिरीक्षक) 374 374 374 374
Sub Registrar or Inspector of Stamps (दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक) 49 49 49 49
Excise SI (दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क) 06 06 06 06
Technical Assistant (तांत्रिक सहायक, गट-क, विमा संचालनालय) 01 01 01 01
Tax Assistant (कर सहाय्यक, गट-क) 468 468 468 468
Clerk-Typist (लिपिक-टंकलेखक) 7034 7082 7035 7035
Total (एकूण) 8169 8217 8170 8256

 

पदानुसार व प्रवर्गानुसार MPSC Non Gazetted Services Vacancy 2023 बद्दल माहिती पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.
MPSC Non Gazetted Services Notification 2023 Out, Check Eligibility Criteria, Application Link, Important Dates, Exam Pattern and Syllabus_40.1
MPSC Mahapack

MPSC Non Gazetted Services Eligibility Criteria | MPSC अराजपत्रित सेवा परीक्षेला लागणारी पात्रता 

MPSC Non Gazetted Services Eligibility Criteria: MPSC अराजपत्रित सेवा परीक्षा 2023 देणाऱ्या प्रत्येक उमेदवारास MPSC Non Gazetted Services Eligibility Criteria बद्दल सविस्तर माहिती असणे आवश्यक आहे. MPSC Non Gazetted Services Eligibility Criteria खालीलप्रमाणे आहे.

Educational Qualification

 1. सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता.
 2. पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार प्रस्तुत मुख्य परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे संबंधित संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
 3. पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार प्रस्तुत मुख्य परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु संयुक्त मुख्य परीक्षेच्या निकालाआधारे संबंधित संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.

Physical Qualification

 • पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी विकल्प नमूद करणा-या उमेदवारांकडे उपरोक्त अर्हतेसोबत खालीलप्रमाणे किमान शारीरिक अर्हता असणे आवश्यक आहे :
पुरुष महिला
 1. उंची 165 सें. मी. (अनवाणी) (कमीत कमी)
 2. छाती न फुगविता 79 से.मी. फुगविण्याची क्षमता किमान 5 से.मी. आवश्यक
उंची 157 सें.मी. (अनवाणी) (कमीत कमी)

Note: पोलीस उपनिरीक्षक पदावरील नियुक्तीकरीता शिफारस झालेल्या उमेदवारांची शारिरिक मोजमापे नियुक्ती करण्यापूर्वी शासनामार्फत सक्षम याकडून तपासून घेण्यात येतील. वरीलप्रमाणे विहित शारीरिक पात्रता नसल्यास संबंधित उमेदवार नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल.

Age Limit

MPSC अराजपत्रित सेवा परीक्षा 2023 साठी आवश्यक असणारी वयोमर्यादा प्रवर्गानुसार खालीलप्रमाणे आहे.

 • सर्वसाधारण प्रवर्ग: 18 ते 38 वर्षे
 • मागास प्रवर्ग: 18 ते 43 वर्षे
 • दिव्यांग / प्रकल्पग्रस्त / भूकंपग्रस्त उमेदवार: 18 ते 45 वर्षे
 • अंशकालीन पदवीधर उमेदवार: 18 ते 55 वर्षे
MPSC Non Gazetted Services Notification 2023 Out, Check Eligibility Criteria, Application Link, Important Dates, Exam Pattern and Syllabus_30.1
MPSC COMBINE MAINS 2023 ( CLERK & TYPIST ) 45D FASTRACK BATCH

MPSC Non Gazetted Services Exam 2023 Application Fees | MPSC अराजपत्रित सेवा परीक्षेस लागणारे अर्ज शुल्क

MPSC Non Gazetted Services Exam 2023 Application Fees: MPSC अराजपत्रित सेवा परीक्षा 2023 साठी आवश्यक असणारे अर्ज शुल्क प्रवर्गानुसार खालीलप्रमाणे आहे.

 • खुला प्रवर्ग: 394 रुपये
 • मागास प्रवर्ग: 294 रुपये

Note: परीक्षा शुल्क हे नापरतावा (Non Refundable) आहे.

MPSC Non Gazetted Services Apply Online 2023 | MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 साठी ऑनलाईन अर्ज लिंक

MPSC Non Gazetted Services Apply Online Link 2023: MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 साठी ऑनलाइन अर्ज नोंदणी प्रक्रिया 25 जानेवारी 2023 पासून MPSC च्या अधिकृत वेबसाइटवर वर सुरु झाली आहे. ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 14 फेब्रुवारी 2023 होती. MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 साठी अर्ज करण्यासाठी शेवटची तारीख संपल्याने अर्ज करण्याची लिंक निष्क्रिय करण्यात आली आहे.

MPSC Non Gazetted Services Apply Online 2023 (Link Inactive)

MPSC Non Gazetted Services Exam Pattern 2023 (Prelims and Mains) | MPSC अराजपत्रित सेवा परीक्षेचे स्वरूप 2023

MPSC Non Gazetted Services Exam Pattern 2023: कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी त्या परीक्षेचे स्वरूप (MPSC Non Gazetted Services Exam Pattern 2023) बद्दल माहिती असणे अतंत्य गरजेचे असते. या परीक्षेचे पूर्व आणि मुख्य असे 2 टप्पे असतात. गट ब व गट क ची एक संयुक्त परीक्षा घेण्यात येणार आहे. व MPSC Group B Mains Exam 2023 आणि MPSC Group C Mains Exam 2023 अश्या वेगवेगळ्या मुख्य परीक्षा होणार आहे. MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेत गट ब आणि गट क संवर्गातील सर्व पदांसाठी एकत्र पूर्व परीक्षा घेण्यात येणार आहे. ह्या पूर्व परीक्षेमध्ये 100 गुणांसाठी 100 प्रश्न विचारले जातात. ही परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपर्‍यायी स्वरुपाची असते. तर मुख्य परीक्षा (गट ब व गट क) एकूण 200 गुणांची असते. MPSC Non Gazetted Services Exam Pattern 2023 बद्दल सविस्तर माहितीसाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Non Gazetted Services Exam Pattern 2023

MPSC Non Gazetted Services Exam Syllabus 2023 (Prelims and Mains) | MPSC अराजपत्रित सेवा परीक्षेचा अभ्यासक्रम 2023

MPSC Non Gazetted Services Exam Syllabus 2023: MPSC Non Gazetted Services Exam Syllabus 2023 आपणास माहित असल्यास आपण आपल्या अभ्यासाचे नियोजन करू शकतो. MPSC Non Gazetted Services Exam Syllabus 2023 मुळे आपणास एकंदर परीक्षेचा आवाका आपल्याला लक्षात येतो. 05 डिसेंबर 2022 रोजी MPSC ने Revise MPSC Non Gazetted Services Exam Syllabus 2023 जाहीर केला होता. MPSC Non Gazetted Services Exam Syllabus 2023 बद्दल सविस्तर माहिती मिळवण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Non Gazetted Services Exam Syllabus 2023 (Updated)

MPSC Non Gazetted Services Notification 2023 Out, Check Eligibility Criteria, Application Link, Important Dates, Exam Pattern and Syllabus_30.1
MPSC COMBINE MAINS 2023 ( CLERK & TYPIST ) 45D FASTRACK BATCH

MPSC Non Gazetted Hall Ticket 2023 | MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 प्रवेशपत्र

MPSC Non Gazetted Services Combine Prelims Hall Ticket 2023: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग MPSC Non Gazetted Services Combine Prelims Exam 2023 ची परीक्षा 30 एप्रिल 2023 झाल्याने आता MPSC Non Gazetted Hall Ticket 2023 ची लिंक आता निष्क्रिय करण्यात आली आहे.

MPSC Non Gazetted Hall Ticket 2023 (Link Inactive)

MPSC Non Gazetted Answer Key 2023 | MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा उत्तरतालिका 2023

MPSC Non Gazetted Answer Key 2023: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेची अंतिम उत्तरतालिका दिनांक 07 जून 2023 रोजी जाहीर केली. MPSC Non Gazetted Answer Key 2023 डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Non-Gazetted Answer Key 2023

MPSC Non Gazetted Services Result 2023 | MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 निकाल 

MPSC Non Gazetted Services Result 2023: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक 23 ऑगस्ट 2023, 01, 04 आणि 12 सप्टेंबर 2023 रोजी पदानुसार MPSC Non Gazetted Services Result 2023 करण्यात आला आहे. उमेदवार खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून MPSC Non Gazetted Services Result 2023 पाहू शकतात.

MPSC Non Gazetted Services Result 2023

Note: महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

Maharashtra Exam Study Material

MPSC Non Gazetted Services Notification 2023 Out, Check Eligibility Criteria, Application Link, Important Dates, Exam Pattern and Syllabus_70.1
MPSC Mahapack

FAQs

When has MPSC announced MPSC Non-Gazetted Services Combined Prelims Exam Notification 2023?

MPSC has announced MPSC Non-Gazetted Services Combined Prelims Exam 2023 on 20 January 2023.

What is the date of MPSC Non-Gazetted Services Combined Prelims Exam 2023?

The Last Date to Apply online for MPSC Non-Gazetted Services Combined Prelims Exam 2023 is 14 February 2023

When will the result of the MPSC Non-Gazetted Services Combined Prelims Exam 2023 be released?

MPSC Non-Gazetted Services Combined Preliminary Exam Result 2023 will be declared in June 2023

Where Can I see the MPSC Non-Gazetted Services Syllabus?

In this article, we have provided the MPSC Non-Gazetted Services Syllabus of Prelims and Mains Exam.