Marathi govt jobs   »   MPSC Non Gazetted Services 2023   »   MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023

MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 जाहीर, MPSC गट ब आणि गट क संयुक्त पूर्व परीक्षेचे गुणपत्रक जाहीर

Table of Contents

MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023

MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक 27 सप्टेंबर 2023 रोजी MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 अंतर्गत सर्व उमेदवारांचे गुणपत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. उमेदवार त्यांच्या खात्यात लॉग इन करून आपले गुणपत्रक डाउनलोड करू शकतात. याआधी दिनांक 12 सप्टेंबर 2023 रोजी MPSC गट ब आणि गट क संयुक्त पूर्व परीक्षेतील लिपिक-टंकलेखक पदाचा निकाल जाहीर केला आहे. या आधी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC गट ब आणि गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 परीक्षेतील इतर पदांचा निकाल देखील जाहीर केले होते. या लेखात संयुक्त पूर्व परीक्षेतील सर्व पदांच्या निकालाची PDF या लेखात तपासू शकता. या लेखात आपण MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा निकाल 2023 बद्दल सविस्तर माहिती मिळवू शकता. ज्यात MPSC गट ब मुख्य परीक्षा 2023 साठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी आणि MPSC अराजपत्रित सेवा परीक्षा कट ऑफ 2023 या सर्व बाबींचा समावेश आहे.

उमेदवार त्यांच्या MPSC अराजपत्रीत सेवा पूर्व परीक्षा निकालाची यशोगाथा येथे शेअर करू शकतात

MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023: विहंगावलोकन

MPSC अराजपत्रित सेवा गुणपत्रक 2023 जाहीर झाला असून MPSC अराजपत्रित सेवा परीक्षा निकाल 2023 बद्दल संक्षिप्त माहिती खालील तक्त्यात दिली आहे.

MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा निकाल 2023: विहंगावलोकन
श्रेणी निकाल
भरतीचे नाव MPSC अराजपत्रित सेवा 2023
परीक्षेचे नाव MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023
पदांची नावे
 • सहायक कक्ष अधिकारी (ASO)
 • राज्य कर निरीक्षक (STI)
 • पोलीस उपनिरीक्षक (PSI)
 • दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक
 • दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क
 • तांत्रिक सहायक, गट-क
 • कर सहाय्यक, गट-क
 • लिपिक-टंकलेखक
परीक्षेची तारीख 30 एप्रिल 2023
परीक्षा पद्धती ऑफलाईन
लेखाचे नाव MPSC अराजपत्रित सेवा परीक्षा निकाल 2023
MPSC अराजपत्रित सेवा परीक्षा निकाल 2023 जाहीर
निकाल जाहीर झालेल्या पदांची नावे
 • सहायक कक्ष अधिकारी (ASO)
 • दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क
 • तांत्रिक सहाय्यक
 • कर सहाय्यक, गट-क
 • दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक
 • राज्य कर निरीक्षक (STI)
 • पोलीस उपनिरीक्षक (PSI)
अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in.

MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा गुणपत्रक 2023

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक 27 सप्टेंबर 2023 रोजी MPSC अराजपत्रित सेवा गट ब आणि गट क संयुक्त पूर्व 2023 ची गुणपत्रक जाहीर केली आहे. उमेदवार त्यांच्या खात्यात लॉग इन करून त्यांचे गुणपत्रक पाहू शकतात. MPSC अराजपत्रित सेवा गट ब आणि गट क संयुक्त पूर्व परीक्षेची गुणपत्रक पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा गुणपत्रक 2023

MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा गुणपत्रक 2023 कसे पाहावे?

MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा गुणपत्रक 2023 पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या स्टेप्सचे अनुसरण करा.

 • MPSC च्या ऑनलाईन संकेतस्थळाला भेट द्या.
 • त्यानंतर उमेदवारांनी आपल्या खात्यात लॉग इन करा.
 • माझे खाते यावर क्लिक करा.
 • त्यानंतर MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 वर क्लिक करा.
 • त्यानंतर गुणपत्रकावर क्लिक करा.
 • आता MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 आपल्याला किती गुण मिळाले ते पहा.

MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा निकाल 2023: नोटीस

MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा निकाल 2023 जाहीर झाला आहे. 12 सप्टेंबर 2023 रोजी लिपिक-टंकलेखक पदाचा निकाल जाहीर करण्यात आले आहे. या आधी 04 सप्टेंबर 2023 रोजी सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) पदाचा निकाल जाहीर झाला होता. दिनांक 01 सप्टेंबर 2023 रोजी दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क, तांत्रिक सहाय्यक आणि कर सहाय्यक पदांचा निकाल जाहीर झाला होता. दिनांक 23 ऑगस्ट 2023 रोजी दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक, राज्य कर निरीक्षक (STI) आणि पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदाच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला होता.

उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने केलेल्या अर्जात दिलेल्या माहितीच्या आधारे, त्यांची पात्रता तपासण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे मुख्य परीक्षेस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांपैकी मुख्य परीक्षेसाठी विहित कालावधीत अर्ज करणाऱ्या तसेच परीक्षा शुल्क भरणाऱ्या अर्हताप्राप्त उमेदवारांनाच मुख्य परीक्षेस प्रवेश देण्यात येईल. MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा निकाल 2023 ची पदानुसार नोटीस डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 नोटीस
पदाचे नाव निकालाची नोटीस
लिपिक-टंकलेखक डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
दुय्यम निरीक्षक, तांत्रिक सहाय्यक आणि कर सहाय्यक डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
राज्य कर निरीक्षक (STI) डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

MPSC अराजपत्रित सेवा निकालाची तारीख व इतर महत्वाच्या तारखा

MPSC अराजपत्रित सेवा निकालाची तारीख व इतर महत्वाच्या तारखा
कार्यक्रम तारीख
MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 अधिसूचना 20 जानेवारी 2023
MPSC अराजपत्रित सेवा प्रवेशपत्र 2023 (संयुक्त पूर्व परीक्षा) 21 एप्रिल 2023
MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 30 एप्रिल 2023
MPSC अराजपत्रित सेवा उत्तरतालिका 2023 (अंतिम) 07 जून 2023
MPSC अराजपत्रित सेवा परीक्षा निकाल 2023 (PSI, STI आणि दुय्यम निरीक्षक) 23 ऑगस्ट 2023
MPSC अराजपत्रित सेवा परीक्षा निकाल 2023 (दुय्यम निरीक्षक, तांत्रिक सहाय्यक आणि कर सहाय्यक) 01 सप्टेंबर 2023
MPSC अराजपत्रित सेवा परीक्षा निकाल 2023 (सहायक कक्ष अधिकारी) 04 सप्टेंबर 2023
MPSC अराजपत्रित सेवा परीक्षा निकाल 2023 (लिपिक-टंकलेखक) 12 सप्टेंबर 2023
MPSC गट ब मुख्य परीक्षा अधिसूचना 2023 15 सप्टेंबर 2023
MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा गुणपत्रक 2023 27 सप्टेबर 2023
MPSC गट ब मुख्य परीक्षा 2023 साठी ऑनलाईन अर्ज सुरु होण्याची तारीख 18 सप्टेंबर 2023
MPSC गट ब मुख्य परीक्षा 2023 साठी ऑनलाईन अर्ज सुरु होण्याची तारीख 03 ऑक्टोबर 2023
MPSC गट ब मुख्य परीक्षेची तारीख 2023 05 नोव्हेंबर 2023
MPSC गट क मुख्य परीक्षेची तारीख 2023 लवकरच जाहीर करण्यात येईल

MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 – लिपिक-टंकलेखक

12 सप्टेंबर 2023 रोजी जाहीर झालेल्या लिपिक-टंकलेखक पदाचा MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 PDF स्वरुपात डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 PDF (लिपिक-टंकलेखक)

MPSC अराजपत्रित सेवा लिपिक-टंकलेखक कट ऑफ 2023

MPSC अराजपत्रित सेवा लिपिक-टंकलेखक कट ऑफ 2023 खालील तक्त्यात देण्यात आला आहे.

MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 जाहीर, MPSC गट ब आणि गट क संयुक्त पूर्व परीक्षेचा निकाल तपासा_3.1

MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 जाहीर, MPSC गट ब आणि गट क संयुक्त पूर्व परीक्षेचा निकाल तपासा_4.1

MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 – सहायक कक्ष अधिकारी (ASO)

04 सप्टेंबर 2023 रोजी जाहीर झालेल्या सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) पदाचा MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 PDF स्वरुपात डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 PDF (सहायक कक्ष अधिकारी (ASO))

MPSC अराजपत्रित सेवा गट ब सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) कट ऑफ 2023

MPSC अराजपत्रित सेवा गट ब सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) कट ऑफ 2023 खालील तक्त्यात देण्यात आला आहे.

Category Sub Category Cut Off Marks
OPEN
GENERAL 54.25
FEMALE 49.75
SPORTS 34.75
SC
GENERAL 51.75
FEMALE 47.5
SPORTS 29
ST
GENERAL 47
FEMALE 40.75
SPORTS 18.75
DT (A)
GENERAL 54.25
FEMALE 48
NT (B)
GENERAL 53.25
FEMALE 46.5
SBC GENERAL 54.25
NT (C) GENERAL 54.25
NT (D)
GENERAL 54.25
FEMALE 49.75
OBC
GENERAL 54.25
FEMALE 49.5
SPORTS 34.75
EWS
GENERAL 54.25
FEMALE 49.75
SPORTS 34.75
DIVYANG
TYPE – A (Blindness, Low Vision) 47.48
TYPE – B (Deaf, HH) 40.75
TYPE – C Loco-Dis. & Other) 46.75
TYPE – D & E (Int.Dis., Mult.Dis and others) 38.14
ORPHAN
TYPE A & B 29.75
TYPE C 48

MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 – दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI)

01 सप्टेंबर 2023 रोजी जाहीर झालेल्या दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI) पदाचा MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 PDF स्वरुपात डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 PDF (दुय्यम निरीक्षक (Excise SI))

MPSC अराजपत्रित सेवा गट क दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI) कट ऑफ 2023

MPSC अराजपत्रित सेवा गट क दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI) कट ऑफ 2023 खालील तक्त्यात देण्यात आला आहे.

Category Sub Category Cut Off Marks
OPEN GENERAL 64.25
ST GENERAL 51.75
DT (A) GENERAL 58.75
OBC
GENERAL 64.25
FEMALE 57.25
EWS GENERAL 64.25

MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 – कर सहाय्यक  (Tax Assistant)

01 सप्टेंबर 2023 रोजी जाहीर झालेल्या कर सहाय्यक  (Tax Assistant) पदाचा MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 PDF स्वरुपात डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 PDF (कर सहाय्यक  (Tax Assistant))

MPSC अराजपत्रित सेवा गट क दुय्यम कर सहाय्यक  (Tax Assistant) कट ऑफ 2023

MPSC अराजपत्रित सेवा गट क कर सहाय्यक  (Tax Assistant) कट ऑफ 2023 खालील तक्त्यात देण्यात आला आहे.

Category Sub Category Cut Off Marks
EWS
GENERAL 46
FEMALE 41.25
SPORTS 34.25
EX-SERVICEMEN 22.25
DIVYANG
TYPE – A (Blindness, Low Vision) 40.66
TYPE – B (Deaf, HH) 35
TYPE – C (Loco-Dis. & Other) 42.5
TYPE – D & E (Int.Dis., Mult.Dis and others) 25.01
ORPHAN
TYPE A & B 19.25
TYPE C 41.75

MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 – तांत्रिक सहाय्यक (Technical Assistant)

01 सप्टेंबर 2023 रोजी जाहीर झालेल्या तांत्रिक सहाय्यक (Technical Assistant) पदाचा MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 PDF स्वरुपात डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 PDF (तांत्रिक सहाय्यक (Technical Assistant))

MPSC अराजपत्रित सेवा गट क तांत्रिक सहाय्यक (Technical Assistant) कट ऑफ 2023

MPSC अराजपत्रित सेवा गट क तांत्रिक सहाय्यक (Technical Assistant) कट ऑफ 2023 खालील तक्त्यात देण्यात आला आहे.

Category Sub Category Cut Off Marks
NT-D GENERAL 60.50

MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 – दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक  (Sub Registrar / Stamp Inspector)

23 ऑगस्ट 2023 रोजी जाहीर झालेल्या दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक  (Sub Registrar / Stamp Inspector) पदाचा MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 PDF स्वरुपात डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 PDF (दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक  (Sub Registrar / Stamp Inspector))

MPSC अराजपत्रित सेवा गट ब दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक  (Sub Registrar / Stamp Inspector) कट ऑफ 2023

MPSC अराजपत्रित सेवा गट ब दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक  (Sub Registrar / Stamp Inspector) कट ऑफ 2023 खालील तक्त्यात देण्यात आला आहे.

Category Sub Category Cut Off Marks
OPEN
GENERAL 58.5
FEMALE 54.25
SPORTS 43
SC
GENERAL 55.25
FEMALE 50.5
ST
GENERAL 49.25
FEMALE 45.5
DT (A)
GENERAL 58.5
FEMALE 48
NT (B) GENERAL 58
SBC GENERAL 55.75
NT (C)
GENERAL 58.5
FEMALE 54.25
OBC
GENERAL 58.5
FEMALE 54.25
SPORTS 39.25
EWS
GENERAL 58.5
FEMALE 54.25
DIVYANG
TYPE – A (Blindness, Low Vision) 49
TYPE – D & E (Int.Dis., Mult.Dis and others) 35.61

MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा निकाल 2023 – राज्य कर निरीक्षक (STI)

23 ऑगस्ट 2023 रोजी जाहीर झालेल्या राज्य कर निरीक्षक (STI) पदाचा MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 PDF स्वरुपात डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 PDF (STI)

MPSC अराजपत्रित सेवा गट ब राज्य कर निरीक्षक (STI) कट ऑफ 2023

MPSC अराजपत्रित सेवा गट ब राज्य कर निरीक्षक (STI) कट ऑफ 2023 खालील तक्त्यात देण्यात आला आहे.

Category Sub Category Cut Off Marks
OPEN
GENERAL 54.25
FEMALE 50
SPORTS 35.5
SC
GENERAL 54.25
FEMALE 50
ST
GENERAL 50.5
FEMALE 45.25
DT (A) GENERAL 54.25
OBC
GENERAL 54.25
FEMALE 50
EWS
GENERAL 54.25
FEMALE 50
SPORTS 35.5
DIVYANG
TYPE – A (Blindness, Low Vision) 47.23
TYPE – B (Deaf, HH) 40.75
TYPE – D & E (Int.Dis., Mult.Dis and others) 33.34
ORPHAN 42

MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 – पोलीस उपनिरीक्षक (PSI)

23 ऑगस्ट 2023 रोजी जाहीर झालेल्या पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदाचा MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 PDF स्वरुपात डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा निकाल 2023 PDF (PSI)

MPSC अराजपत्रित सेवा गट ब पोलीस उपनिरीक्षक कट ऑफ 2023

MPSC अराजपत्रित सेवा गट ब पोलीस उपनिरीक्षक कट ऑफ 2023 खाली देण्यात आला आहे.

Category Sub Category Cut Off Marks
OPEN
GENERAL 49.5
FEMALE 43.5
SPORTS 26.5
SC
GENERAL 49.5
FEMALE 43.5
SPORTS 26.5
ST
GENERAL 42.75
FEMALE 35.25
SPORTS 18.25
DT (A)
GENERAL 49.5
FEMALE 40.75
SPORTS 22.25
NT (B)
GENERAL 49.5
FEMALE 41.25
SBC
GENERAL 45.75
FEMALE 37.25
SPORTS 14.5
NT (C)
GENERAL 49.5
FEMALE 43.5
SPORTS 25
NT (D)
GENERAL 49.5
FEMALE 43.5
OBC
GENERAL 49.5
FEMALE 43.5
SPORTS 26.5
EWS
GENERAL 49.5
FEMALE 43.5
SPORTS 26.5
ORPHAN 37.5

MPSC अराजपत्रित सेवा 2023 शी संबंधित इतर लेख

ताज्या महाराष्ट्र सरकारी नोकरीबद्दल माहितीसाठी माझी नोकरी 2023
होम पेज अड्डा 247 मराठी
मराठीत चालू घडामोडी चालु घडामोडी

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

महाराष्ट्राचा महापॅक
महाराष्ट्राचा महापॅक

Sharing is caring!

FAQs

MPSC अराजपत्रित सेवा गुणपत्रक 2023 कधी जाहीर झाले?

MPSC अराजपत्रित सेवा गुणपत्रक 2023 दिनांक 27 सप्टेंबर 2023 रोजी जाहीर झाले.

MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 जाहीर झाला आहे का?

होय, MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 जाहीर झाला आहे.

MPSC अराजपत्रित सेवा गट क निकाल 2023 कधी जाहीर झाला?

MPSC अराजपत्रित सेवा गट क निकाल 2023 दिनांक 01 सप्टेंबर 2023 रोजी जाहीर झाला.

MPSC अराजपत्रित सेवा गट ब निकाल 2023 कधी जाहीर झाला?

MPSC अराजपत्रित सेवा गट ब निकाल 2023 दिनांक 23 ऑगस्ट 2023 रोजी जाहीर झाला.

MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 अंतर्गत कोणत्या पदांचा निकाल जाहीर झाला?

MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 अंतर्गत दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, कर सहाय्यक, तांत्रिक सहाय्यक दुय्यम निरीक्षक, STI आणि PSI पदांचा निकाल जाहीर झाला.

MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 मी कोठे पाहू शकतो?

पदानुसार MPSC अराजपत्रित सेवा निकाल 2023 आणि कट ऑफ या लेखात प्रदान करण्यात आले आहे.