Marathi govt jobs   »   Maharashtra Govt Jobs   »   MPSC Group C Notification

MPSC Group C Notification Out, Check Exam Date, Vacancy, Exam Pattern, Syllabus of MPSC Group C Exam 2023

MPSC Group C Combined Exam Notification 2023

MPSC Group C Notification

MPSC Group C Notification: MPSC (Maharashtra Public Service Commission) Released MPSC Group C Combine Prelims Exam Notification Out on 20 January 2023. MPSC Group C Notification Out for 7509 Posts. Online Application for MPSC Group C Combine Exam 2023 will start on 25 January 2023. The last Date to Apply Online for MPSC Group C Combine Exam 2023 is 14 February 2023. MPSC Group C Combine Exam 2023 will be held on 30 April 2023. MPSC Group C Mains Exam 2023 will be held on 09 September 2023. MPSC AMVI Mains Exam 2023 will be held on 10 September 2023. In this article, you can get detailed information about MPSC Group C Combine Prelims Exam 2023, MPSC Group C 2023 Notification, Exam Dates, Online Application Link, and all other important information.

MPSC Group C is an important exam conducted by MPSC (Maharashtra Public Service Commission). As mentioned in the name of MPSC Group C, it’s level 3 exam. MPSC Group C is conducted by MPSC for Industry Inspector, Excise SI, Technical Assistant, Tax Assistant, and Clerk-Typist posts.

MPSC Group C Notification 2023: Overview

MPSC Group C Notification 2023 is announced for 7509 Posts. Get an Overview about MPSC Group C Notification 2023 in the table below.

MPSC Group C Notification 2023
Organization Maharashtra Public Service Commission
Exam Name MPSC Group C
Posts
 • Excise SI
 • Technical Assistant
 • Tax Assistant
 • Clerk-Typist
Total Vacancies 7509
MPSC Group C Combine Prelims Date 30 April 2023
Eligibility Graduation
Selection Process Written Test (Prelims, Mains)
Job Location Maharashtra
Official Website of MPSC www.mpsc.gov.in

MPSC Group C Notification 2023 Out

MPSC Group C Notification 2023 Out: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 20 जानेवारी 2023 रोजी MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2023 ची अधिसूचना जाहीर केली. Excise SI (दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क), Technical Assistant (तांत्रिक सहायक, विमा संचालनालय), Tax Assistant (कर सहाय्यक), Clerk-Typist (Marathi) (लिपिक-टंकलेखक (मराठी)) आणि Clerk-Typist (English) (लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी)) या सर्व संवर्गातील एकूण 7509 पदांसाठी अधिसूचना प्रसिद्ध झाली होती. या लेखात, MPSC Group C Prelims Exam 2023 ची अधिकृत अधिसूचना (Notification) PDF, ऑनलाइन अर्ज, रिक्त जागा, पात्रता निकष, वयोमर्यादा इ गोष्टी आपण पाहू शकता.

MPSC Group C 2023

MPSC Group C 2023: महाराष्ट्रामध्ये ‘महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग’ 1 मे 1960 रोजी स्थापन करण्यात आला. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 315 नुसार ‘महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग’ निर्माण केला असून घटनेच्या कलम 320 नुसार सेवकभरती व त्यासंबंधी सल्ला देण्याचे कार्य आयोगातर्फे होते. शासन व्यवस्थेमध्ये सर्वात महत्वाचा आणि संख्येनी मोठा कर्मचारी वर्ग हा गट क (तृतीय श्रेणी) असतो. गट अ व गट ब च्या सर्व अधिकारी यांच्याद्वारेच सर्व कामे पार पाडत असतात. जनता आणि शासन यंत्रणा यांच्यातील महत्वाचा दुवा म्हणजे गट क कर्मचारी आहे. शासन याच कर्मचाऱ्यांमार्फत जनतेशी संपर्क साधत असते. त्याचप्रमाणे सरकारी योजना सर्व लोकांपर्यंत पोहाचाव्या याची जबाबदारी सुद्धा गट क कर्मचाऱ्याची असते.

MPSC गट क परीक्षेद्वारे (MPSC Group C Exam) खालील पदांची भरती दरवर्षी होत असते.

 • Industry Inspector (उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय)
 • Excise SI (दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क)
 • Technical Asst (तांत्रिक सहायक, गट-क, विमा संचालनालय)
 • Tax Assistant (कर सहाय्यक, गट-क)
 • Clerk-Typist (Marathi) (लिपिक-टंकलेखक (मराठी) गट-क)
 • Clerk-Typist (English) (लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) गट-क)

MPSC Group C Exam Date and Other Important Dates | MPSC गट क परीक्षेसाठी सर्व महत्वाच्या तारखा

MPSC Group C Exam Date and Other Important Dates: MPSC Group C Exam Date आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. कारण त्यानुसारच आपण आपल्या अभ्यासाठी तयारी करू शकतो. MPSC Group C Exam Date सोबतच इतर सर्व महत्वाचा तारखा सुद्धा तपासणे गरजेचे असते. MPSC गट क परीक्षा 2023 संबधी MPSC Group C Exam Date व इतर सर्व महत्वाच्या तारखा तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता.

MPSC Group C Exam Date and Other Important Dates
Events Dates
MPSC Group C Combined Prelims Exam 2023 Notification 20 January 2023
Starting Date to Apply Online for MPSC Group C Combined Prelims Exam 2023 25 January 2023
Last Date to Apply Online for MPSC Group C Combined Prelims Exam 2023 14 February 2023
MPSC MPSC Group C Combined Prelims Exam Date 2023 30 April 2023
MPSC MPSC Group C Combined Prelims Result 2023 June 2023
MPSC Group C Mains Exam 2023 09 September 2023
MPSC AMVI Mains Exam 2023 10 September 2023
MPSC Group B Mains Result 2023 November 2023

MPSC Group C Notification 2023 | MPSC गट क परीक्षा 2023 ची अधिसूचना

MPSC Group C Notification 2023: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 20 जानेवारी 2023 रोजी त्यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2023 साठी अधिसूचना (MPSC Group C Exam Notification 2023) जारी झाली आहे. MPSC ने MPSC गट क परीक्षेत तांत्रिक सहायक (Technical Asst.), कर सहाय्यक (Tax Assistant), लिपिक-टंकलेखक मराठी आणि इंग्रजी (Clerk-Typist Marathi & English) आणि दुय्यम निरीक्षक (Excise SI) या सर्व पदांच्या एकूण 7509 रिक्त जागा भरण्यासाठी MPSC Group C Notification जाहीर झाली आहे. 2023 पासून MPSC गट ब आणि गट क संवर्गातील रिक्त पदांसाठी एकत्र MPSC Non Gazetted Services Exam 2023 घेणार आहे. त्यामुळे खाली दिलेल्या अधिसूचनेत आपणास गट ब आणि गट क संवर्गासाठी एकत्रित अधिसूचना पाहायला मिळणार आहे.  MPSC Group C Combined Prelims Notification 2023 बद्दल अधिक माहिती पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Group C Combined Prelims Notification 2023

MPSC Group B
MPSC Non-Gazetted Services Combine Prelims 2023 Online Test Series By Adda247

MPSC Group C Vacancy 2023 | MPSC गट क परीक्षा 2023 रिक्त पदांची संख्या

MPSC Group C Vacancy 2023: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 20 जानेवारी 2023 रोजी MPSC Group C Combine Prelims Exam Notification 2023 जाहीर केली आहे. MPSC गट क संवर्गातील एकूण 7509 पदांसाठी MPSC Group C Combine Prelims Exam Notification 2023 जाहीर झाली आहे. पदानुसार MPSC Group C Vacancy 2023 खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आली आहे.

MPSC Group C Vacancy 2023
Excise SI (दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क) 06
Technical Assistant (तांत्रिक सहायक, गट-क, विमा संचालनालय) 01
Tax Assistant (कर सहाय्यक, गट-क) 468
Clerk-Typist (लिपिक-टंकलेखक) 7034
Total (एकूण) 7509
adda247
MPSC Combine Group B and Group C Exam Prelim + Mains Special Batch

MPSC Group C Eligibility Criteria | MPSC गट क परिक्षेसाठी आवश्यक असणारे पात्रता निकष

MPSC Group C Eligibility Criteria: MPSC Group C मध्ये विविध 06 पदांचा समावेश आहे. परीक्षेचा फॉर्म भरण्याआधी आपणास MPSC Group C Eligibility Criteria तपासणे गरजेचे आहे. ज्यात शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा व शारीरिक निकष यांचा समावेश होतो. MPSC Group C Eligibility Criteria खालीलप्रमाणे आहे.

Educational Qualification | शैक्षणिक पात्रता

 • सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता.
 • पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार प्रस्तुत संयुक्त पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे संबंधित संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
 • पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार प्रस्तुत संयुक्त पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे संबंधित संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
 • उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय या पदासाठी अभियांत्रिकी पदवी (स्थापत्य व समतुल्य विषयांव्यतिरिक्त) किंवा तंत्रज्ञानामधील किमान पदविका (डिप्लोमा) किंवा विज्ञान शाखेतील पदवी.
 • सर्वपदांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक.

Age Limit | वयोमर्यादा

MPSC Group C परिक्षेसाठी प्रवर्गानुसार वयोमर्यादा खालीलप्रमाणे आहे.

 • सर्वसाधारण प्रवर्ग: 18 ते 38 वर्षे
 • मागास प्रवर्ग: 18 ते 43 वर्षे
 • दिव्यांग / प्रकल्पग्रस्त / भूकंपग्रस्त उमेदवार: 18 ते 45 वर्षे
 • अंशकालीन पदवीधर उमेदवार: 18 ते 55 वर्षे

Physical Criteria | शारीरिक पात्रता (दुय्यम निरीक्षक)

MPSC Group C च्या दुय्यम निरीक्षक या पदासाठीच फक्त शत्रीरिक पात्रता आहे. बाकी पदास या पात्रतेचे निकष नाही.

पुरुष  महिला
उंची: 165 से.मी उंची: 157 से.मी.
छाती: 79 सेमी व फुगवून 5 सेमी जास्त वजन: 50 कि.ग्रॅ.

MPSC Group C Exam Pattern | MPSC गट क परीक्षेचे स्वरूप

MPSC Group C Exam Pattern: MPSC गट क परीक्षेत (MPSC Group C Examination) आपल्या अभ्यासाला योग्य दिशा मिळवण्यासाठी आपणास MPSC Group C Exam Pattern माहिती असणे गरजेचे आहे. MPSC गट क परीक्षेचे स्वरूप (MPSC Group C Exam Pattern) खालीलप्रमाणे आहे. MPSC Group C Exam Pattern सविस्तर पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

 • पूर्व परीक्षा – 100 गुण
 • मुख्य परीक्षा – 200 गुण
 • टंकलेखन कौशल्य चाचणी (केवळ लिपिक-टंकलेखक आणि कर सहायक पदासाठी)
Exam Pattern Of Maharashtra Group C Services Examination
MPSC Group B
MPSC Non-Gazetted Services Combine Prelims 2023 Online Test Series By Adda247

MPSC Group C Exam Syllabus | MPSC गट क परीक्षेचा अभ्यासक्रम

MPSC Group C Exam Syllabus: जसे MPSC गट क परीक्षेचे स्वरूप माहिती असणे आवश्यक आहे MPSC Group C Exam Syllabus माहित असल्यास आपण आपल्या अभ्यासाचे नियोजन करू शकतो. MPSC गट क परीक्षेचे (MPSC Group C Examination) अभ्यासक्रम याबद्दल विस्तृत माहिती आपण खालील लेखाद्वारे घेऊ शकता. या लेखात MPSC Group C Exam Syllabus (पूर्व आणि मुख्य परीक्षा)  पदांप्रमाणे पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Syllabus Of Maharashtra Group C Services Examination
adda247
MPSC Combine Group B and Group C Exam Prelim + Mains Special Batch

MPSC Group C Previous Year Question Papers | MPSC गट क मागील वर्षाच्या सर्व प्रश्नपत्रिका

MPSC Group C Previous Year Question Papers: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची MPSC गट ब परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी परीक्षेत कशाप्रकारे प्रश्न विचारतात आणि सर्वात महत्वाचे कोणत्या विषयावर कसे प्रश्न विचारले जातात हे माहित असणे अत्यंत गरजेचे असते. त्या दृष्टीने, MPSC Group C Previous Year Question Papers चे विश्लेषण करणे आवश्यक ठरते. MPSC Group C Previous Year Question Papers डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Group C Excise SI Previous Year Question Papers with Answer Keys PDF 2017-2019 MPSC Group C Clerk Typist Previous Year Question Papers with Answer Key PDFs
MPSC Group C Tax Assistant Previous Year Question Papers with Answer Key PDFs MPSC Group C Previous Year Question Papers with Answer Keys PDF 2014-2019

MPSC Group C Combine Prelims Subject and Topic wise Weightage | MPSC गट C संयुक्त पूर्वपरीक्षेत आलेल्या प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण

MPSC Group C Combined Subject and Topic wise Weightage: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची MPSC Group C Combine Exam मध्ये चांगले गुण मिळवण्यासाठी आधीच्या पेपरचे अवलोकन करावे लगते. परीक्षेत कशाप्रकारे प्रश्न विचारतात आणि सर्वात महत्वाचे कोणत्या Subject च्या Sub-topic वर प्रश्न विचारले जातात याची माहिती असणे अतंत्य गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने, परीक्षेला उपयुक्त पडेल असे विश्लेषण पाहण्यसाठी MPSC Group C Combined Subject and Topic wise Weightage या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Group C Combined Subject and Topic-wise Weightage

MPSC Group C Exam Book List  | MPSC गट क परीक्षेसाठी पुस्तकांची यादी

MPSC Group C Exam Book List: MPSC गट क परीक्षेच्या अभ्यासाठी अभ्यासक्रम जाणून घेण्याइतकेच तयारीसाठी योग्य पुस्तक (MPSC Group C Exam Book List) निवडणे महत्त्वाचे आहे. कारण योग्य अभ्यासामुळे आपल्या अभ्यासाला योग्य दिशा मिळते. या लेखात आम्ही आपणास पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासाला योग्य दिशा देण्यासाठी MPSC Group C Exam Book List दिली आहे. आपण खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून MPSC Group C Exam Book List पाहू शकता.

MPSC Group C Book List for Combine Prelims Exam 2023

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off | MPSC गट क परीक्षा मागील वर्षांचा कट ऑफ

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off: MPSC गट क परीक्षेच्या अभ्यासातील सर्वात पहिला आणि महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off माहित असणे. यामुळे आपल्याला अभ्यासाचे नियोजन आणि गुणांचे ध्येय ठरविण्यात मदत होते. खालील लिंक वर क्लिक करून आपण MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off तपासू शकता.

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off

MPSC Group C Hall Ticket 2023 | MPSC गट क परीक्षेचे प्रवेशपत्र 2023

MPSC Group C Prelims Hall Ticket: MPSC Group C Hall Ticket 2023 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) द्वारे  एप्रिल 2023 च्या दुसऱ्या आढवड्यात जाहीर करण्यात येईल. जसे MPSC Group C Prelims Hall Ticket जाहीर होईल तसे आम्ही या लेखात अपडेट करू. त्यासाठी या लेखास बुकमार्क करून ठेवा.

MPSC Group C Hall Ticket 2023 (LInk Inactive)
adda247
MPSC Combine Group B and Group C Exam Prelim + Mains Special Batch

MPSC Group C Answer Key 2023 | MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2023 उत्तरतालिका

MPSC Group C Answer Key 2023: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 ची उत्तरतालिका (MPSC Group C Answer Key 2023) परीक्षा झाल्यावर काही दिवसात जाहीर करणार आहे. जसे MPSC Group C Answer Key 2023 जाहीर होईल तशी आपण खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून MPSC Group C Answer Key 2023 डाउनलोड करू शकता.

MPSC Group C Answer Key 2023 (Link Inactive)

MPSC Group C Result 2023 | MPSC गट क पूर्व परीक्षेचा निकाल

MPSC Group C Result 2023: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक 30 एप्रिल 2023 रोजी घेण्यात आलेल्या MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 चा निकाल (MPSC Group C Result 2023) जून 2023 मध्ये जाहीर होणार आहे. MPSC Group C Result 2023 जाहीर झाल्यावर आम्ही या लेखात अपडेट करू.

adda247
MPSC Combine Group B and Group C Exam Prelim + Mains Special Batch

 

Other Blogs Related to MPSC Group C Exam
MPSC Group C Exam Syllabus MPSC Group C Subject and Topic-wise Weightage
How to crack MPSC Combine Group C Preliminary Exam in 1st Attempt MPSC Group C Salary 2023
MPSC Group C Book List for Combine Prelims Exam 2023

 

 

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Group B
MPSC Non-Gazetted Services Combine Prelims 2023 Online Test Series By Adda247

FAQs

When has MPSC Group C Combined Prelims Notification 2023 released?

MPSC has released MPSC Group C Combined Prelims Notification 2023 on 20 January 2023.

Where can MPSC see the Exam Pattern and syllabus of Group C exam?

You can view the format and syllabus of the MPSC Group B Exam on the Adda247 Marathi website as well as on the app.

Where can I download last year's question papers of MPSC Group C exam?

You can download the previous year's question papers for the MPSC Group C exam on the Adda247 Marathi website as well as from the app.

Where can I get direct link to download MPSC Group C Exam Admission Card?

You will find the direct link to download the MPSC Group C exam admission card on the Adda247 Marathi website as well as on the app.

Where can I get MPSC Group C exam results?

You will be the first to see the results of the MPSC Group C exam on the Adda247 Marathi website as well as on the app.