Marathi govt jobs   »   MPSC Time Table 2023

MPSC Time Table 2023, Check MPSC Calendar, Exam Dates

MPSC Time Table 2023, Check MPSC Calendar, Exam Dates_30.1

MPSC Time Table 2023, Check MPSC Calendar 2023

MPSC Time Table 2023: Maharashtra Public Service Commission has released the MPSC Time Table 2023 on 28 September 2022 on its official website i.e. @mpsc.gov.in. MPSC Aspirants can check the MPSC Calendar 2023 having important examination dates and do the preparations for the Same Accordingly. MPSC provides the full details of all the Competitive Examination like the Maharashtra Civil Services Gazetted Combined Examination, Maharashtra Non-Gazetted Services Combined Preliminary Examination, and respective Mains Examination. MPSC Time Table 2023 provides you with a complete list of all the examinations for the year 2023.  Download the MPSC Time Table 2023 using the direct link mentioned below in this article.

Maharashtra Public Service Commission has changed the exam scheme on 01 August 2022. According to that changed scheme, MPSC has released the MPSC Time Table 2023. Now MPSC will conduct Maharashtra Civil Services Gazetted Combined Examination and Maharashtra Non-Gazetted Services Combined Preliminary Examination for Group A, B, and C Posts. The MPSC mains exam will be different based on the posts. In this article, we have provided detailed information about MPSC Time Table 2023. You can download the official MPSC Time Table 2023 PDF which is provided in this article.

MPSC Exam Calendar 2022

MPSC Time Table 2023: Overview

MPSC Time Table 2023: Overview
Particulars Details
Organization Name
MPSC (Maharashtra Public Service Commission)
MPSC Recruitment
State Service Posts, ASO, PSI, STI, Clerk cum Typist, Excise SI, Tax Assistant, Industry Inspector, Departmental PSI, and various posts.
Released
MPSC Time Table 2023 released on
28 September 2022
MPSC Prelims Exam Date
As Per MPSC MPSC Time Table 2023
MPSC Mains Exam Date
As Per MPSC MPSC Time Table 2023
MPSC Selection Procedure
 • Prelims Exam
 • Mains Exam
 • Personal Interview (Applicable for Selective Exams)
MPSC Job Posting
Maharashtra

MPSC Time Table 2023

MPSC Time Table 2023: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) ने 28 सप्टेंबर 2022 रोजी MPSC Time Table 2023 जाहीर केले. दरवर्षी MPSC विविध विभागांमधील गट अ, ब आणि क संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी परीक्षा घेत असते. त्यासंबंधीचा संपूर्ण तपशील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग वेळापत्रकाच्या (MPSC Calender 2023) माध्यमातून सर्व उमेदवारांना कळवत असते. आता 2023 या वर्षाचा MPSC Time Table 2023 जाहीर झाला असून त्यामध्ये 2023 मध्ये होणाऱ्या विविध परीक्षांची माहिती दिली आहे. MPSC Time Table 2023 च्या माध्यमातून उमेदवारास संपूर्ण वर्षाचे नियोजन करता येते. कोणती परीक्षा कधी होणार आहे, त्या परीक्षेची अधिसूचना कधी जाहीर होईल यासारख्या प्रश्नांची उत्तरे आपणास MPSC Time Table 2023 मधून मिळतात. आज या लेखात आपण MPSC Time Table 2023 बद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहे.

MPSC Time Table 2023 in Marathi 

MPSC Time Table 2023 in Marathi: MPSC ने जाहीर केलेल्या MPSC Time Table 2023 in Marathi द्वारे आपणास परीक्षेची अधिसूचना, ऑनलाइन नोंदणी आणि परीक्षेच्या तारखा सासंबंधी सविस्तर माहिती मिळते. 01 ऑगस्ट 2022 रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने परीक्षा पद्धतीत बदल केला होता. त्यानुसार आता महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा आणि महाराष्ट्र अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा अश्या दोन पूर्व परीक्षा होणार आहेत आणि प्रत्येक पदानुसार किंवा संवार्गानुसार वेगवेगळी मुख्य परीक्षा होणार आहे. आज या लेखात आपण MPSC Time Table 2023 in Marathi बद्दल संपूर्ण माहिती पाहणार आहे.

MPSC Time Table 2023, Check MPSC Calendar, Exam Dates_40.1
Adda247 Marathi App

MPSC Time Table 2023 of Civil Judges and Judicial Magistrates (दिवाणी न्यायाधीश आणि न्याय दंडाधिकारी)

MPSC Time Table 2023 of Civil Judges and Judicial Magistrates: MPSC Calender 2023 प्रमाणे दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्थर आणि न्याय दंडाधिकारी पदासाठी अधिसूचना जानेवारी महिन्यात जाहीर होईल आणि मुख्य परीक्षा 08 जुलै 2022 रोजी होणार असून यासंबंधी सविस्तर माहिती खालील तक्त्यात देण्यात आली आहे.

Sr. No Exam Notification Prelims Exam Mains Exam
Exam Date Result Date Exam Date Result Date
1 Civil Judges and Judicial Magistrates January 2023 19 March 2023 May 2023 08 July 2023 September 2022

MPSC Time Table 2023 of Maharashtra Non-Gazetted Services Examination (महाराष्ट्र अराजपत्रित सेवा परीक्षा)

MPSC Calender 2023 of Maharashtra Non-Gazetted Services Combined Preliminary Examination: 2023 मध्ये सर्व अराजपत्रित गट-ब व गट-क संवर्गासाठी ‘महाराष्ट्र अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा (Maharashtra Non-Gazetted Services Combined Preliminary Examination) या नावाने एकच संयुक्त पूर्व परीक्षा घेण्यात येईल. तसेच, सदर संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या आधारे स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून भरण्यात येणाऱ्या सर्व अराजपत्रित गट-ब व गट-क संवर्गासाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल.

महाराष्ट्र अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या निकालाधारे ‘महाराष्ट्र अराजपत्रित सेवा गट-ब मुख्य परीक्षा’ तसेच ‘महाराष्ट्र अराजपत्रित सेवा गट-क मुख्य परीक्षा’ या मुख्य परीक्षांच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांकरीता संबंधित संवर्गासाठी निश्चित करण्यात येणाऱ्या स्वतंत्र परीक्षा योजना व अभ्यासक्रमानुसार मुख्य परीक्षा घेण्यात येतील.

MPSC Time Table 2023 प्रमाणे महाराष्ट्र अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेची अधिसूचना जानेवारी महिन्यात जाहीर होईल आणि मुख्य परीक्षा सप्टेंबर महिन्याच्या विविध तारखेस होणार आहे.

Maharashtra Non-Gazetted Services Combined Preliminary Examination (संयुक्त पूर्व परीक्षा)

MPSC Time Table 2023 नुसार Maharashtra Non-Gazetted Services Combined Preliminary Examination 30 एप्रिल 2022 रोजी होणार असून बाकी सर्व महत्वाच्या तारखा खालील तक्त्यात देण्यात आल्या आहे.

Sr. No Cadre Notification Prelims Exam
Exam Date Result Date
1
 • सहायक कक्ष अधिकारी (ASO)
 • राज्य कर निरीक्षक (STI)
 • पोलीस उपनिरीक्षक (PSI)
 • दुय्यम निबंधक, श्रेणी-1 /मुद्रांक निरीक्षक (Sub Registrar or Inspector of Stamps Group)
 • राज्य कर निरीक्षक (Tax Assistant)
 • दुष्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI)
 • उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector)
 • लिपिक टंकलेखक (Clerk Typist)
 • तात्रिक सहायक, विमा संचालनालय (Technical Assistant)
 • सहायक मोटार वाहन निरीक्षक (AMVI)
January 2023 30 April 2023 June 2023

Maharashtra Non-Gazetted Services Main Examination (मुख्य परीक्षा)

MPSC Time Table 2023 नुसार Maharashtra Non-Gazetted Services Main Examination सप्टेंबर 2023 मधील विविध दिनांकास होणार असून प्रत्येक Cadre नुसार मुख्य परीक्षेच्या तारखा खालील तक्त्यात दिल्या आहेत.

Sr. No Cadre Notification Mains Exam
Exam Date Result Date
महाराष्ट्र अराजपत्रित सेवा गट ब मुख्य परीक्षा 2023 (MPSC Group B Mains Exam)
1
 • सहायक कक्ष अधिकारी (ASO)
 • राज्य कर निरीक्षक (STI)
 • पोलीस उपनिरीक्षक (PSI)
 • दुय्यम निबंधक, श्रेणी-1 /मुद्रांक निरीक्षक (Sub Registrar or Inspector of Stamps Group)
02 September 2023 October 2023
महाराष्ट्र अराजपत्रित सेवा गट क मुख्य परीक्षा 2023 (MPSC Group C Mains Exam)
2
 • राज्य कर निरीक्षक (Tax Assistant)
 • दुष्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI)
 • उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector)
 • लिपिक टंकलेखक (Clerk Typist)
 • तात्रिक सहायक, विमा संचालनालय (Technical Assistant)
09 September 2023 November 2023
सहायक मोटार वाहन निरीक्षक मुख्य परीक्षा 2023 (MPSC AMVI Mains Exam)
3
 • सहायक मोटार वाहन निरीक्षक (AMVI)
10 September 2023 November 2023

MPSC Time Table 2023 of Maharashtra Civil Services Gazetted Examination (महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित परीक्षा)

Maharashtra Civil Services Gazetted Examination: राज्यसेवेसह सर्व राजपत्रित गट-अ व गट-ब संवर्गातील पदभरतीकरीता ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा’ (Maharashtra Civil Services Gazetted Combined Preliminary Examination) या नावाने एकच संयुक्त पूर्व परीक्षा घेण्यात येईल. 2023 पासून राज्यसेवा मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक स्वरुपाची होणार आहे.

MPSC Time Table 2023 नुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित परीक्षा 2023 ची अधिसूचना फेब्रुवारी 2023 मध्ये येणार आहे Maharashtra Civil Services Gazetted मधील सर्व पदांच्या MPSC Exam Dates खालील तक्त्यात देण्यात आल्या आहेत.

Maharashtra Civil Services Gazetted Combined Preliminary Examination (संयुक्त पूर्व परीक्षा)

MPSC Calender 2023 नुसार Maharashtra Civil Services Gazetted Combined Preliminary Examination परीक्षा 04 जून 2023 रोजी होणार असून त्याचा निकाल जुलै 2023 मध्ये लागेल. महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या तारखा (MPSC Exam Dates) खालीलप्रमाणे आहे.

Sr. No Cadre Notification Prelims Exam
Exam Date Result Date
 • राज्य सेवा – 33 संवर्ग (Rajya Seva 33 Cadre)
 • यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा (Mechanical Engg. Services)
 • विद्युत अभियांत्रिकी सेवा (Electrical Engg. Services)
 • स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा (Civil Engg. Services)
 • विद्युत व यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा (Electrical and Mechanical Engg. Services)
 • कृषि सेवा (Agriculture Services)
 • सहायक नियंत्रक वैधमापनशास्त्र (Assistant Controller Validation Metrology)
 • अन्न व औषध प्रशासकीय सेवा (Food and Drug Administration Service)
 • वनसेवा (Forest Services)
February 2023 04 June 2023 July 2023

Maharashtra Civil Services Gazetted Mains Examination (मुख्य परीक्षा)

MPSC Calender 2022 प्रमाणे Maharashtra Civil Services Gazetted मधील संवार्गानुसार Maharashtra Civil Services Gazetted Mains Examination वेगवेगळी होणार आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा मुख्य परीक्षा ही वर्णनात्मक/ पारंपारिक पद्धतीने होणार आहे. या सर्वांच्या MPSC Exam Dates खालीलप्रमाणे आहेत.

Sr. No Cadre Prelims Exam
Exam Date Result Date
राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2023 (MPSC Rajya Seva Mains Exam)
 • राज्य सेवा – 33 संवर्ग (Rajya Seva 33 Cadre)
30 September 2022 (निबंध मराठी/इंग्रजी)

01 October 2023 (भाषा पेपर)

07 October 2023 (सामान्य अध्ययन पेपर 1 आणि 2)

08 October 2023 (सामान्य अध्ययन पेपर 3 आणि 4)

09 October 2023 (वैकल्पिक विषय पेपर 1 आणि 2)

January 2024
महाराष्ट्र यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2023 (MPSC Mechanical Engineering Services Mains Exam)
 • यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा (Mechanical Engg. Services)
14 October 2022 December 2023
महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2023 (MPSC Electrical Engineering Services Mains Exam)
 • विद्युत अभियांत्रिकी सेवा (Electrical Engg. Services)
14 October 2022 December 2023
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2023 (MPSC Civil Engineering Services Mains Exam)
 • सहायक कार्यकारी अभियंता, गट-अ (स्थापत्य)
 • सहायक अभियंता, गट-अ (स्थापत्य)
 • सहायक अभियंता, गट-ब (स्थापत्य) श्रेणी-2
 • उप विभागीय जलसंधारण अधिकारी, स्थापत्य, गट – अ
 • जलसंधारण अधिकारी स्थापत्य, गट-ब
14 October 2022 December 2023
महाराष्ट्र विद्युत व यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2023 (MPSC Electrical and Mechanical Engineering Services Mains Exam)
 • विद्युत व यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा (Electrical and Mechanical Engg. Services)
15 October 2022 December 2023
महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा 2023 (MPSC Agriculture Services Mains Exam)
 • कृषि अधिकारी, गट अ
 • कृषि अधिकारी, गट ब
 • कृषि अधिकारी, गट ब कनिष्ठ
15 October 2022 December 2023
महाराष्ट्र सहायक नियंत्रक वैधमापनशास्त्र सेवा मुख्य परीक्षा 2023
 • सहायक नियंत्रक वैधमापनशास्त्र (Assistant Controller Validation Metrology)
21 October 2022 December 2023
महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासकीय सेवा मुख्य परीक्षा 2023
 • अन्न व औषध प्रशासकीय सेवा (Food and Drug Administration Service)
28 October 2022 December 2023
महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा 2023 (MPSC Forest Services Mains Exam)
 • सहायक वनसंरक्षक,गट-अ
 • वनक्षेत्रपाल, गट-ब
04 November 2023 (कृषि अभियांत्रिकी/ रासायनिक अभियांत्रिकी / स्थापत्य अभियांत्रिकी/ यांत्रिकी अभियांत्रिकी आणि कृषि/पशुसंवर्धन व पशुवैद्यकीय विज्ञान)

05 November 2023 (वनस्पति शास्त्र/ प्राणिशास्त्र आणि रसायनशास्त्र)

06 November 2023 (गणित/सांख्यिकी आणि वन शास्त्र)

07 November 2023 (भूशास्त्र आणि भौतिक शास्त्र)

January 2024

MPSC Time Table 2023 PDF

MPSC Time Table 2023 PDF: 28 सप्टेंबर 2022 MPSC Time Table 2023 जाहीर झाला. ज्यात सर्व संवर्गातील पूर्व आणि मुख्य परीक्षेच्या MPSC Exam Dates बद्दल सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. MPSC Time Table 2023 PDF डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Click here to Download MPSC Time Table 2023 PDF

MPSC Time Table 2023, Check MPSC Calendar, Exam Dates_50.1
Adda247 Marathi Telegram

FAQs: MPSC Time Table 2023

Q1. Is MPSC Time Table 2023 released?
Ans. Yes, MPSC released MPSC Time Table 2023.

Q2. When does MPSC has announce MPSC Time Table 2023?
Ans. MPSC released MPSC Time Table 2023 on 28 September 2022

Q3. Where can I see detailed information about MPSC Time Table 2023?
Ans. You can see detailed information about MPSC Time Table 2023 in this article.

Q4. Where can I download MPSC Time Table 2023?
Ans.  You can download MPSC Time Table 2023 from the link given in this article

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi
Official Website of MPSC www,mpsc.gov.in

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Time Table 2023, Check MPSC Calendar, Exam Dates_60.1
MPSC Mahapack