Marathi govt jobs   »   Job Notification   »   MPSC Rajyaseva Vacancy 2022

MPSC Rajyaseva Vacancy 2022, Post and Category wise Vacancy details | MPSC राज्यसेवा परीक्षा 2022

Table of Contents

MPSC Rajyaseva Vacancy 2022: Maharashtra Public Service Commission has released the MPSC Rajyaseva Vacancy 2022 along with official MPSC Rajyaseva 2022 Notification pdf. In this article we have provided Post wise and Category wise MPSC Rajyaseva Vacancy 2022.

MPSC Rajyaseva Vacancy 2022
Organization Name Maharashtra Public Service Commission (MPSC)
Notification Name MPSC Rajyaseva 2022 Notification
Post Names Various Posts
Total Vacancy 161
Website https://mpsc.gov.in/

MPSC Rajyaseva Vacancy 2022, Post & Category wise Vacancy

MPSC Rajyaseva Vacancy 2022, Post & Category wise Vacancy: MPSC ने 11 मे 2021 रोजी त्यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 साठी अधिकृत भरती अधिसूचना pdf जारी केली होती. या भरती अधिसूचने सोबत MPSC ने राज्यसेवा परीक्षे मार्फत एकूण पदांची भरती संख्या देखील जाहीर केले आहे. या वर्षी एकूण 161 रिक्त पदे जाहीर झाले आहेत. पदानुसार आणि प्रवगानुसार रिक्त पदांचा संपूर्ण तपशील या लेखात खाली देण्यात आले आहे.

Click here to Download MPSC Rajyaseva 2022 Notification

MPSC Rajyaseva Vacancy 2022 Details | MPSC राज्यसेवा रिक्त जागांचा तपशील

MPSC Rajyaseva Vacancy 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक 21 ऑगस्ट 2022 रोजी आयोजित राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2022 करीता दिनांक 11 मे, 2022 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरातीमधील विविध 8 पदाचे एकूण 161 रिक्त पदे जाहीर झाले आहेत.

सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट अ (एकूण 09 पदे), मुख्याधिकारी नगरपालिका/परिषद, गट-अ (एकूण 22 पदे), बाल विकास प्रकल्प अधिकारी गट अ व तत्सम (एकूण 28 पदे), सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क गट ब (एकूण 02 पदे), उप अधीक्षक राज्य उद्पादन शुल्क गट ब (एकूण 03 पदे), कक्ष अधिकारी गट ब (एकूण 05 पदे), सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गट ब (एकूण 04 पदे), आणि निरीक्षक प्रमाणित शाळा व संस्था तसेच तत्सम (एकूण 88 पदे) असे एकूण 161 रिक्त जागा आहेत. 

प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पदानुसार देण्यात आले आहे.

MPSC Rajyaseva Vacancy 2022, Post and Category wise Vacancy details_40.1
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2022 Full Length Mock Test Series

MPSC Rajyaseva Vacancy of Assistant Director, Accounts, Grp A | सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट अ

सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट अ च्या एकूण 09 रिक्त पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पहा

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 1 3 1 5 4 9
सर्वसाधारण 1 2 1 4 2 6
महिला 1 1
खेळाडू
दिव्यांग
अनाथ

MPSC Rajyaseva Vacancy of Chief Officer Municipality / Council, Group-A | मुख्याधिकारी नगरपालिका/परिषद, गट-अ

मुख्याधिकारी नगरपालिका/परिषद, गट-अ च्या एकूण 22 रिक्त पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पहा.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 4 1 1 1 4 2 13 9 22
सर्वसाधारण 3 1 1 1 3 1 10 6 16
महिला 1 1 1 3 3 6
खेळाडू
दिव्यांग एकूण 22 पदांपैकी 1 पद (कर्णबधिरता/ ऐकू येण्यातील दुर्बलता) करीत आरक्षित
अनाथ

MPSC Rajyaseva Vacancy of Child Development Project Officer Group A | बाल विकास प्रकल्प अधिकारी गट अ व तत्सम (एकूण 28 पदे),

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी गट अ व तत्सम च्या एकूण 28 रिक्त पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पहा.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 2 2 2 8 1 3 18 10 28
सर्वसाधारण 1 1 1 6 1 2 12 6 18
महिला 1 1 1 2 1 6 3 9
खेळाडू 1 1
दिव्यांग एकूण 28 पदांपैकी 1 पद (कर्णबधिरता/ ऐकू येण्यातील दुर्बलता) करीत आरक्षित
अनाथ

MPSC Rajyaseva Vacancy of Assistant Commissioner, State Excise, Gr. B | सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क गट ब (एकूण 02 पदे)

सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क गट ब च्या एकूण 02 रिक्त पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पहा.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 1 1 1 2
सर्वसाधारण 1 1 1 2
महिला
खेळाडू
दिव्यांग
अनाथ

MPSC Rajyaseva Vacancy of Deputy Superintendent of State Excise Group B | उप अधीक्षक राज्य उद्पादन शुल्क गट ब (एकूण 03 पदे)

उप अधीक्षक राज्य उद्पादन शुल्क गट ब च्या एकूण 03 रिक्त पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पहा.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 3 3
सर्वसाधारण 2 2
महिला 1 1
खेळाडू
दिव्यांग
अनाथ

MPSC Rajyaseva Vacancy of Officer Group B | कक्ष अधिकारी गट ब (एकूण 05 पदे)

कक्ष अधिकारी गट ब च्या एकूण 05 रिक्त पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पहा.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 1 1 1 3 2 5
सर्वसाधारण 1 1 2 1 3
महिला 1 1 1 2
खेळाडू
दिव्यांग
अनाथ

MPSC Rajyaseva Vacancy of Assistant Regional Transport Officer Group B | सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गट ब (एकूण 04 पदे),

सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गट ब च्या एकूण 04 रिक्त पदे आहेत. प्रवर्गानुसार रिक्त जागा खालील तक्त्यात पहा.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 1 1 2 2 4
सर्वसाधारण 1 1 2 2 4
महिला
खेळाडू
दिव्यांग
अनाथ

MPSC Rajyaseva Vacancy of Assistant Regional Transport Officer Group B | निरीक्षक प्रमाणित शाळा व संस्था तसेच तत्सम (एकूण 88 पदे)

निरीक्षक प्रमाणित शाळा व संस्था तसेच तत्सम च्या एकूण 88 रिक्त पदे आहेत. आरक्षणनिहाय तपशील मुख्य परीक्षेच्या अधिसूचनेद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल.

Adda247 Marathi App
Adda247 Marathi App

Also Read:

MPSC Rajyaseva Exam Pattern (Pre + Mains) MPSC Rajyaseva Exam Syllabus
MPSC State Services Prelims Exam Subject and Topic wise Weightage
MPSC Rajyaseva Exam Previous Year Question Papers with Answer Keys PDF
MPSC RajyaSeva Previous Year Exam Cut Off

FAQs: MPSC Rajyaseva Vacancy 2022

Q1. राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 च्या रिक्त पदांची संख्या किती आहे 

उत्तर: राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 च्या रिक्त पदांची एकूण संख्या 161 आहे.

Q2. MPSC ने MPSC Rajyaseva Prelims Exam भरतीची अधिसूचना कधी जाहीर केली?

उत्तर: MPSC ने MPSC Rajyaseva Prelims Exam भरतीची अधिसूचना 11 मे 2021 जारी केली आहे.

Q.3 MPSC Rajyaseva Prelims Exam केव्हा घेण्यात येईल? 

उत्तर: MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 21 ऑगस्ट 2022 रोजी होणार आहे.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Rajyaseva Vacancy 2022, Post and Category wise Vacancy details_40.1
MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2022 Full Length Mock Test Series

Sharing is caring!

Congratulations!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-एप्रिल 2022

Download your free content now!

We have already received your details.

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-एप्रिल 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.