Marathi govt jobs   »   Latest Post   »   MPSC Rajyaseva Salary 2022

MPSC Rajyaseva Salary 2022 Check Post wise in Hand Salary, MPSC राज्यसेवा वेतन 2022

MPSC Rajyaseva Salary 2022: MPSC has released the official MPSC Rajyaseva 2022 Notification on 11th May 2022. Everyone wants to know about MPSC Rajyaseva Salary 2022. In this article, you will get MPSC Rajyaseva Salary 2022 for each post with Other allowances.

MPSC Rajyaseva Salary 2022
Category Job Alert
Organization Name Maharashtra Public Service Commission (MPSC)
Notification Name MPSC Rajyaseva 2022 Notification
Post Names Various Posts
Article Name MPSC Rajyaseva Salary 2022

MPSC Rajyaseva Salary 2022

MPSC Rajyaseva Salary 2022: MPSC च्या अधिकृत संकेतस्थळावर 11 मे 2022 रोजी MPSC Rajyaseva 2022 Notification जाहीर झाले आहे. महाराष्ट्रातील अनेक उमेदवार या भरतीची आतुरतेने वाट पाहत होते. खूप उमेदवार महाराष्ट्र शासन MPSC राज्यसेवेतील गट अ व गट ब च्या सर्व पदास किती वेतन, भत्ते आणि इतर मानधन मिळते याबद्दल माहिती जाणून घेण्यास इच्छुक आहेत. आज, या लेखात आपण MPSC राज्यसेवेतील गट अ व गट ब पदाचे वेतन (MPSC Rajyaseva Salary 2022), भत्ते, मानधन इत्यादींबद्दल चर्चा करणार आहोत.

MPSC Rajyaseva 2022 Prelims Notification | राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 ची अधिसूचना

MPSC Rajyaseva 2022 Prelims Notification: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 11 मे 2022 रोजी सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट अ, मुख्याधिकारी नगरपालिका/परिषद, गट-अ, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी गट अ व तत्सम, सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क गट ब, उप अधीक्षक राज्य उद्पादन शुल्क गट ब, कक्ष अधिकारी गट ब, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गट ब, आणि निरीक्षक प्रमाणित शाळा व संस्था तसेच तत्सम पदांसाठी MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 ची अधिसूचना अधिसूचना जाहीर केली आहे. MPSC च्या नवीन अधिसूचनेनुसार आता CSAT हा विषय Qualifying in nature आहे. MPSC Rajyaseva 2022 Prelims अधिसूचना व त्यासंबंधी सर्व माहिती पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Rajyaseva Salary 2022 Check Post wise in Hand Salary, MPSC राज्यसेवा वेतन 2022_40.1
Adda247 Marathi App

Click here to View MPSC Rajyaseva 2022 Notification

MPSC Rajyaseva Salary 2022 – Important Dates | राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 च्या महत्वाच्या तारखा

MPSC Rajyaseva Salary 2022 – Important Dates: MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 साठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया 12 मे 2022 पासून सुरु झाली आहे. MPSC राज्यसेवा परीक्षा 2022 संबधी सर्व महत्वाच्या तारखा तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता

MPSC Rajyaseva Apply Online 2022: Important Dates
Events Dates
MPSC Rajyaseva 2022 Notification (जाहिरात) 11 May 2022
Online Application Starts (ऑनलाइन नोंदणी सुरू प्रक्रिया तारीख) 12 May 2022
Online Application Ends (ऑनलाइन नोंदणीची शेवटची तारीख) 1 June 2022
MPSC Rajyaseva Prelims Exam 2022 Date (पूर्व परीक्षेची तारीख)

21 August 2022

MPSC Rajyaseva Salary 2022 – Posts | राज्यसेवा परीक्षेद्वारे भरण्यात येणारी पदे

MPSC Rajyaseva Salary 2022 – Posts: राज्यसेवा परीक्षेद्वारे भरण्यात येणारी पदे खालीलप्रमाणे आहेत. खालील तक्त्यात गट अ (Class 1 Posts) व गट अ=ब (Class 2 Posts) दिले आहेत.

MPSC Class 1 posts (Group A) MPSC Class 2 posts (Group B)
Deputy Collector / उपजिल्हाधिकारी Block Development Officer (BDO) – B / गट विकास अधिकारी (BDO) गट ब
Deputy Superintendent of Police (DySP) / पोलिस उपअधीक्षक Chief Officer, Nagar Palika / Nagar Parishad – B / मुख्याधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद गट ब
Assistant Commissioner Sales Tax / सहाय्यक आयुक्त विक्रीकर Mantralaya Section Officer / मंत्रालयाचे विभाग अधिकारी
Deputy Registrar Co-operative Societies / उपनिबंधक सहकारी संस्था Sub-registrar Cooperative Societies – B / उपनिबंधक सहकारी संस्था
Deputy Chief Executive Officer / उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी Taluka Inspector of Land Records(TILR) / भूमी अभिलेख तालुका निरीक्षक
Superintendent State Excise Department / अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क Deputy superintendent State Excise Department / उपअधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क
Finance, Audit & Accounts Service – Group A / वित्त, लेखापरीक्षण आणि लेखा सेवा गट अ Finance, Audit & Accounts Service – Group B / वित्त, लेखापरीक्षण आणि लेखा सेवा गट ब
Chief Officer, Nagar Palika / Nagar Parishad – A / मुख्याधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद गट अ Assistant Regional Transport Officer (ARTO) / सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (ARTO)
Block Development Officer (BDO) – A / गट विकास अधिकारी (BDO) गट अ Nayab Tahasildar / नायब तहसीलदार
Tahasildar / तहसीलदार

MPSC Rajyaseva Salary Structure | राज्यसेवा परीक्षेद्वारे भरण्यात येणाऱ्या पदांची वेतन श्रेणी

Post Name Salary Structure
Deputy Collector / उपजिल्हाधिकारी 56100-177500
Deputy Superintendent of Police (DySP) / पोलिस उपअधीक्षक 56100-177500
Assistant Commissioner Sales Tax / सहाय्यक आयुक्त विक्रीकर 56100-177500
Deputy Registrar Co-operative Societies / उपनिबंधक सहकारी संस्था 56100-177500
Deputy Chief Executive Officer / उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी 56100-177500
Superintendent State Excise Department / अधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क 56100-177500
Finance, Audit & Accounts Service – Group A / वित्त, लेखापरीक्षण आणि लेखा सेवा गट अ 56100-177500
Chief Officer, Nagar Palika / Nagar Parishad – A / मुख्याधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद गट अ 56100-177500
Block Development Officer (BDO) – A / गट विकास अधिकारी (BDO) गट अ 41800-132300
Tahasildar / तहसीलदार 55100-175500
Block Development Officer (BDO) – B / गट विकास अधिकारी (BDO) गट ब 41800-132300
Chief Officer, Nagar Palika / Nagar Parishad – B / मुख्याधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद गट ब 41800-132300
Mantralaya Section Officer / मंत्रालयाचे विभाग अधिकारी 47600-151100
Sub-registrar Cooperative Societies – B / उपनिबंधक सहकारी संस्था 41800-132300
Taluka Inspector of Land Records(TILR) / भूमी अभिलेख तालुका निरीक्षक 41800-132300
Deputy superintendent State Excise Department / उपअधीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क 41800-132300
Finance, Audit & Accounts Service – Group B / वित्त, लेखापरीक्षण आणि लेखा सेवा गट ब 41800-132300
Assistant Regional Transport Officer (ARTO) / सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (ARTO) 41800-132300
Nayab Tahasildar / नायब तहसीलदार 38600-122800

MPSC Rajyaseva Salary 2022 मधील इतर भत्ते खालीलप्रमाणे आहे.

  • DA- महागाई भत्ता
  • HRA- घरभाडे भत्ता
  • TA- वाहतूक भत्ता
  • भरपाई
  • OTA- ओव्हरटाइम भत्ता.

MPSC Rajyaseva Salary 2022 – In Hand Salary | राज्यसेवा परीक्षेद्वारे भरण्यात येणाऱ्या पदांना मिळणारे वेतन

MPSC Rajyaseva Salary 2022 – In Hand Salary: राज्यसेवा परीक्षेद्वारे भरण्यात येणाऱ्या पदांना मिळणारे वेतन खालीलप्रमाणे असेल.

उदा. उपजिल्हाधिकारी या पदाची वेतन क्षेणी Rs. 56100-177500 आहे. उपजिल्हाधिकारी या पदास सुरवातीचे मिळणारे वेतन खालीलप्रमाणे आहे. वेतनश्रेणीनुसार एकूण पगारात बदल होतो.

Basic Pay: Rs. 56,100
DA (34%): Rs. 19,074
HRA (Class X 27%): Rs. 15,147
TA: Rs. 7,200
DA on TA: Rs. 2,448
Gross Salary: Rs. 99,969
MPSC Rajyaseva Salary 2022 Check Post wise in Hand Salary, MPSC राज्यसेवा वेतन 2022_50.1
Adda247 Marathi Telegram

See Also

FAQs: MPSC Rajyaseva Salary 2022

Q1. महाराष्ट्रातील गट अ सेवीतील अधिकारी पदांची वेतन क्षेणी काय आहे?
Ans. महाराष्ट्रातील गट अ सेवीतील अधिकारी पदांची वेतन क्षेणी Rs. 56100-177500 आहे

Q2. महाराष्ट्रात सरकारी कर्मचाऱ्याला कोणते भत्ते दिले जातात?
Ans. महाराष्ट्रात सरकारी कर्मचाऱ्याला DA, HRA, TA, इत्यादी भत्ते दिले जातील.

Q1. MPSC ने MPSC Rajyaseva 2022 भरतीची अधिसूचना कधी जाहीर केली?

Ans. MPSC ने MPSC Rajyaseva 2022 भरतीची अधिसूचना 11 मे 2022 रोजी जारी केली आहे.

Q4. महाराष्ट्रातील सरकारी नोकरी संदर्भात सर्व अपडेट मला कुठे बघायला मिळतील?

Ans. महाराष्ट्रातील सरकारी नोकरी संदर्भात सर्व अपडेट तुम्हाला Adda247 मराठी या वेबसाईट वर बघायला मिळेल.

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi
Official Website of MPSC https://mpsc.gov.in/

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Rajyaseva Salary 2022 Check Post wise in Hand Salary, MPSC राज्यसेवा वेतन 2022_60.1
MPSC Exam Prime Test Pack for Maharashtra exams

Sharing is caring!

FAQs

What is the salary scale of Group A service officers in Maharashtra?

Salary of Group A Service Officers in Maharashtra is Rs. Is 56100-177500

What are the allowances given to government employees in Maharashtra?

Allowances like DA, HRA, TA, etc. will be given to government employees in Maharashtra.

When did MPSC announce the notification of MPSC Rajyaseva 2022 recruitment?

MPSC has issued a notification for the recruitment of MPSC Rajyaseva 2022 on 11 May 2022.

Where can I find all the updates regarding government jobs in Maharashtra?

You can find all the updates regarding government jobs in Maharashtra on Adda247 Marathi website.

Download your free content now!

Congratulations!

MPSC Rajyaseva Salary 2022 Check Post wise in Hand Salary, MPSC राज्यसेवा वेतन 2022_80.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

MPSC Rajyaseva Salary 2022 Check Post wise in Hand Salary, MPSC राज्यसेवा वेतन 2022_90.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.