Marathi govt jobs   »   MPSC Group B   »   MPSC Group B Result 2022-23

MPSC Group B Result 2022-23 Out, Download MPSC Group B Combined Revised Result of STI, Sub Registrar, PSI and ASO Posts | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा निकाल 2022-23 जाहीर

Table of Contents

MPSC Group B Result 2022-23 (Revised)

MPSC Group B Result 2022-23: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has released the revised MPSC Group B Result 2022-23 on its official website i.e. @mpsc.gov.in on 11 August 2023. MPSC Group B Combined Result 2022-23 is announced for the post of State Tax Inspector (STI), Sub Registrar or Inspector of Stamps, Police Sub Inspector (PSI), and Assistant Section Officer (ASO) Posts. we have provided detailed information about the MPSC Group B Result 2022-23. In this article, you will get MPSC Group B Result 2022-23 and MPSC Group B Cut off 2022-23.

MPSC Group B Result 2022-23: Overview

MPSC Group B Combined Revised Result 2022 has been announced on 11 August 2023. Get an overview of MPSC Group B Result 2022 in the table below.

MPSC Group B Result 2022-23: Overview
Category Exam Result
Organization Name Maharashtra Public Service Commission
MPSC Group B Posts STI, PSI, ASO, and Sub Registrar or Inspector of Stamps
Article Name MPSC Group B Result 2022-23
MPSC Group B Revised Result 2022-23 Released on 11 August 2023
MPSC Group B Result of
  • State Tax Inspector (STI)
  • Sub Registrar or Inspector of Stamps Group B
  • Police Sub Inspector (PSI)
  • Assistant Section Officer (ASO)
Official Website of MPSC https://mpsc.gov.in/

MPSC Group B Combined Result 2022-23 | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022-23

MPSC Group B Result 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक 11 ऑगस्ट 2023 रोजी MPSC गट ब मधील राज्य कर निरीक्षक (STI), दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक गट – ब, पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) आणि सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) पदाचा निकाल जाहीर करण्यात आला होता. सहायक कक्ष अधिकारी (ASO), पोलीस उपनिरीक्षक (PSI), राज्य कर निरीक्षक (STI) आणि दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक गट – ब या पदांसाठी 08 ऑक्टोबर 2023 रोजी संयुक्त पूर्व परीक्षा घेण्यात आली होती. ज्याची उत्तर तालिका (MPSC Group B Combine Answer Key 2022) 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी जाहीर करण्यात आली होती. याआधी 05 आणि 06 जुलै 2023 रोजी निकाल लागला होता पण आता सुधारित निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. आज या लेखात आपण MPSC Group B Result 2022-23 बद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.

Adda247 App
Adda247 Marathi Application

MPSC Group B Result 2022-23: Important Dates | MPSC गट ब परीक्षा 2022-23 शी संबंधित महत्वाच्या तारखा

MPSC Group B Result 2022-23: Important Dates: MPSC गट ब 2022 परीक्षे संदर्भात सर्व महत्वाच्या तारखा दिल्या आहेत.

MPSC Group B Result 2022-23: Important Dates
Events Dates
MPSC Group B Notification 2022-23 23 June 2022
MPSC Group B Combine Prelims Exam 2022-23 8 October 2022
MPSC Group B Answer Key 2022-23 (First) 12 October 2022
MPSC Group B Answer Key 2022-23 (Final) 30 November 2022
MPSC Group B Result 2022-23 – PSI and ASO 05 July 2023
MPSC Group B Result 2022-23 – STI and Sub Register 06 July 2023
MPSC Group B Result 2022-23 (Revised) 11 August 2023
MPSC Group B Mains Combine Paper 1 Exam 2022-23 01 October 2023
MPSC Group B PSI Mains Exam 2022-23 Paper 2 Exam 07 October 2023
MPSC Group B STI Mains Exam 2022-23 Paper 2 Exam 14 October 2023
MPSC Group B ASO Mains Exam 2022-23 Paper 2 Exam 22 October 2023
MPSC Group B Sub Registrar or Inspector of Stamps Mains Exam 2022-23 Paper 2 29 October 2023
MPSC Group B Mains Result 2022-23 Will be Announced Soon

MPSC Group B Result 2022-23 Notice | नोटीस

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत शनिवार दिनांक 08 ऑक्टोबर 2023 रोजी आयोजित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा – 2022 करीता सहायक कक्ष अधिकारी, पोलीस उपनिरीक्षक, राज्य कर निरीक्षक व दुय्यम निबंधक (श्रेणी- 1) / मुद्रांक निरीक्षक या संवर्गासाठी विकल्प दिलेल्या उमेदवारांमधून प्रस्तुत मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचा निकाल अनुक्रमे दिनांक 05 व 06 जुलै2023  रोजी जाहीर करण्यात आला होता.

प्रस्तुत परीक्षेत ज्या उमेदवारांनी त्यांच्या प्रोफाईल / आवेदन अर्जामध्ये खेळाडू म्हणून Eligible for Group या रकान्यामध्ये Group C व D हा पर्याय निवडला. परंतु राज्यस्तरीय खेळाडू म्हणून फक्त गट-क व गट-ड या संवर्गांच्या पदांसाठी पात्र असतानाही त्यांची विषयांकित परीक्षेच्या निकालात गट-ब करीता पात्र नसताना त्यांना पात्र ठरविण्यात आले असल्यामुळे उपरोक्त चारही संवर्गांचा निकाल दिनांक 11 ऑगस्ट 2023 रोजी जाहीर करण्यात आला आहे. MPSC Group B Result 2022-23 Notice डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Group B Result 2022-23 Notice

MPSC Group B Result 2022-23 of State Tax Inspector (STI) | राज्य कर निरीक्षक पदाचा निकाल

MPSC Group B Result 2022-23 of State Tax Inspector (STI): MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022-23 मधील राज्य कर निरीक्षक (STI) पदाचा निकाल 11 ऑगस्ट 2023 रोजी जाहीर करण्यात आला. आपण खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून कर निरीक्षक (STI) पदाच्या निकालाची PDF डाउनलोड करू शकता.

MPSC Group B Result 2022-23 of STI Post

MPSC Group B STI Cut Off 2022-23 | MPSC गट ब STI कट ऑफ 2022-23

MPSC Group B STI Cut Off 2022-23: MPSC गट ब STI कट ऑफ 2022-23 खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आला आहे.

CATEGORY SUB CATEGORY CUTOFF MARKS
OPEN
GENERAL 61
FEMALE 56.75
SPORTS 46.75
SC
GENERAL 58.75
FEMALE 56
ST
GENERAL 52
FEMALE 48.25
DT (A) GENERAL 61
NT (B)
GENERAL 61
FEMALE 54
SBC GENERAL 61
NT (C)
GENERAL 61
FEMALE 56.75
NT (D)
GENERAL 61
FEMALE 56.75
OBC
GENERAL 61
FEMALE 56.75
SPORTS 44
EWS
GENERAL 61
FEMALE 56.75
DIVYANG
TYPE – B (Deaf, HH) 50.75
TYPE – D & E (Int.Dis., Mult.Dis and others) 27.75
ORPHAN 52.5

MPSC Group B Result 2022-23 of Sub Registrar or Inspector of Stamps Group B | दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक गट – ब पदाचा निकाल

MPSC Group B Result 2022-23 of Sub Registrar or Inspector of Stamps Group B: MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022-23 मधील दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक गट – ब पदाचा निकाल 11 ऑगस्ट 2023 रोजी जाहीर करण्यात आला. आपण खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक गट – ब पदाच्या निकालाची PDF डाउनलोड करू शकता.

MPSC Group B Result 2022-23 of Sub Registrar Post

MPSC Group B Sub Registrar Cut Off 2022-23 | MPSC गट ब दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक गट – ब कट ऑफ 2022-23

MPSC Group B Sub Registrar Cut Off 2022-23: MPSC गट ब दुय्यम निरीक्षक / मुद्रांक निरीक्षक गट – ब कट ऑफ 2022-23 खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आला आहे.

CATEGORY SUB CATEGORY CUTOFF MARKS
OPEN
GENERAL 61.5
FEMALE 57
SPORTS 45.75
SC
GENERAL 59
FEMALE 56
SPORTS 33.25
ST
GENERAL 53.75
FEMALE 48.25
DT (A)
GENERAL 61.5
FEMALE 54
NT (B)
GENERAL 61.5
FEMALE 54
SBC
GENERAL 61.5
FEMALE 54.25
NT (C)
GENERAL 61.5
FEMALE 57
NT (D)
GENERAL 61.5
FEMALE 57
OBC
GENERAL 61.5
FEMALE 57
SPORTS 44.5
EWS
GENERAL 61.5
FEMALE 57
DIVYANG
TYPE – A (Blindness, Low Vision) 53.81
TYPE – B (Deaf, HH) 48.25
TYPE – C (Loco.Dis and others) 52.25
ORPHAN 52.5

MPSC Group B Result 2022-23 of Police Sub Inspector (PSI) | पोलीस उपनिरीक्षक पदाचा निकाल

MPSC Group B Result 2022-23 of Police Sub Inspector (PSI): MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022-23 मधील पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदाचा निकाल 11 ऑगस्ट 2023 रोजी जाहीर करण्यात आला. आपण खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदाच्या निकालाची PDF डाउनलोड करू शकता.

MPSC Group B Result 2022-23 of PSI Post

MPSC Group B PSI Cut Off 2022-23 | MPSC गट ब PSI कट ऑफ 2022-23

MPSC Group B PSI Cut Off 2022-23: MPSC गट ब PSI कट ऑफ 2022-23 खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आला आहे.

CATEGORY SUB CATEGORY CUTOFF MARKS
OPEN
GENERAL 52.25
FEMALE 45.25
SPORTS 26.25
SC
GENERAL 51
FEMALE 43.75
SPORTS 21.5
ST
GENERAL 45.5
FEMALE 37.25
SPORTS 13.25
DT (A)
GENERAL 52.25
FEMALE 44.5
SPORTS 26.25
NT (B)
GENERAL 52.25
FEMALE 45.25
SPORTS 26.25
SBC
GENERAL 52.25
FEMALE 45.25
NT (C)
GENERAL 52.25
FEMALE 45.25
SPORTS 26.25
NT (D)
GENERAL 52.25
FEMALE 45.25
SPORTS 26.25
OBC
GENERAL 52.25
FEMALE 45.25
SPORTS 26.25
EWS
GENERAL 52.25
FEMALE 45.25
SPORTS 26.25
ORPHAN 37
TRANSGENDER 4.5

MPSC Group B Result 2022-23 of Assistant Section Officer (ASO) | सहायक कक्ष अधिकारी पदाचा निकाल

MPSC Group B Result 2022-23 of Assistant Section Officer (ASO): MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022-23 मधील सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) पदाचा निकाल 05 जुलै 2023 रोजी जाहीर करण्यात आला. आपण खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) पदाच्या निकालाची PDF डाउनलोड करू शकता.

MPSC Group B Result 2022-23 of ASO Post

MPSC Group B ASO Cut Off 2022-23 | MPSC गट ब ASO कट ऑफ 2022-23

MPSC Group B ASO Cut Off 2022-23: MPSC गट ब ASO कट ऑफ 2022-23 खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आला आहे.

CATEGORY SUB CATEGORY CUTOFF MARKS
OPEN
GENERAL 62.75
FEMALE 58.75
SPORTS 46.75
SC
GENERAL 60
FEMALE 57
ST
GENERAL 57
FEMALE 50
NT (B) GENERAL 62.75
SBC GENERAL 61.5
NT (C)
GENERAL 62.75
FEMALE 58.5
NT (D) GENERAL 62.75
OBC
GENERAL 62.75
FEMALE 58.75
SPORTS 43.75
EWS
GENERAL 62.75
FEMALE 58.75
DIVYANG
TYPE – C (Loco.Dis and others) 51.5
TYPE – D & E (Int.Dis., Mult.Dis and others) 37
MPSC Group B Result 2022-23
Adda247 Marathi Telegram

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

Other Blogs related to MPSC Group B Exam 2023
MPSC Non Gazetted Services Notification 2023 MPSC Non Gazetted Services Vacancy 2023
MPSC Non Gazetted Services Exam Pattern 2023 MPSC Non Gazetted Services Exam Syllabus 2023 (Updated)
MPSC Group B Book List (ASO) MPSC Group B Book List (STI)
MPSC Group B Book List (PSI) MPSC Group B Previous Question Papers with Answer Key PDFs
MPSC Group B Exam Cut Off

 

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Group B Mains Result 2020
MPSC Mahapack

Sharing is caring!

FAQs

Has MPSC Group B Result 2022-23 declared?

Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has declared MPSC Group B Result 2022-23

When has MPSC Group B Result 2022-23 announced for the post of STI and Sub Registar?

MPSC Group B Result 2022-23 has announced on 06 July 2023 for the post of STI and Sub Registar.

When has MPSC Group B Result 2022-23 announced for the post of PSI and ASO?

MPSC Group B Result 2022-23 has announced on 05 July 2023 for the post of PSI and ASO

Where can I get updates about MPSC Group B Result 2022-23?

You will get updates about MPSC Group B Result 2022-23 in the above article.