Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   MPSC Group C Exam Previous Year...

MPSC गट क परीक्षा मागील वर्षांचा कट ऑफ | MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off

Table of Contents

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) conducted MPSC Group C Exam, Now candidates who appeared for MPSC Group C Exam are waiting for MPSC Group C Cut off. We will notify you when the official MPSC Group C cut off expected will release, which means the candidate should also need to know MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off. So Here in this article, we will see the MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off. We have given MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off of Combine Prelims Exam, Combine Mains Exam Paper 1 and Excise-SI, Tax Assistant and Clerk-Typist Mains Exam Paper 2.

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off 2022
Category Previous Year Cut Off
Organization Name Maharashtra Public Service Commission
Exam Name MPSC Group C
Post Name Clerk Typist, Excise-SI, Tax Assistant, Technical Assistant and Industry Inspector
Total Vacancy for 2022 900

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off | MPSC गट क परीक्षा मागील वर्षांचा कट ऑफ

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off: कोणत्याही परीक्षेची तयारी सुरु करण्याअगोदर त्या परीक्षेची इत्यंभूत माहिती असणे आवश्यक आहे. स्पर्धा परीक्षेत तर या माहितीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. पूर्व परीक्षा Excise-SI, Tax Assistant, Clerk-Typist या पोस्टसाठी combine आणि मुख्य परीक्षा वेगवेगळी घेतली जात होती. 2021 पासून तांत्रिक सहायक विमा संचालनालय व उद्योग निरीक्षक ही 2 नवीन पदे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. MPSC गट क परीक्षेच्या अभ्यासातील सर्वात पहिला आणि महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे मागील वर्षीचा कट ऑफ माहित असणे. यामुळे आपल्याला अभ्यासाचे नियोजन आणि गुणांचे ध्येय ठरविण्यात मदत होते. या लेखात आपण पाहुयात MPSC गट क परीक्षा मागील वर्षांचा कट ऑफ | MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off 2022 | MPSC गट क परीक्षा मागील वर्षांचा कट ऑफ

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off: ही परीक्षा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा अशा 2 टप्प्यात घेतली जाते.  पूर्व परीक्षा ही तिन्ही पदांसाठी संयुक्त होते. मुख्य परीक्षा नाही पदांसाठी वेगवेगळी होते.मात्र ,पूर्व परीक्षेचा cut off वेगवेगळा जाहीर केला जातो. या लेखात आपण MPSC गट क सेवेतील लिपिक-टंकलेखक (Clerk-Typist), कर सहायक (Tax Assistant), उत्पादन शुल्क दुय्यम निरीक्षक(Excise-SI) या पदांचा मागील 5 वर्षांच्या पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि अंतिम निकालाचा कट ऑफ (गुणांची सीमारेषा) पाहणार आहोत. यामुळे उमेदवारांना परीक्षेच्या काठीण्य पातळीचा एकंदरीत अंदाज येऊन त्यांना अभ्यासाचे नियोजन नीटपणे करता येईल.

MPSC Group C Combine Prelims Exam Notification 2021

MPSC Group C Cut Off (Expected) of MPSC Group C Combined Prelims 2021-22   | MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2021-22 साठी अंदाजे कट ऑफ

MPSC Group C Cut Off (Expected) for MPSC Group C Combined Prelims 2021-22: MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2021-22 03 एप्रिल 2022 रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात पार पडली MPSC Group C Combined Prelims 2021-22 साठी अंदाजे कट ऑफ खालील तक्त्यात दिला आहे.

Category Expected Cut Off for 2021-22
General 50-53
EWS 48-51
OBC 47-50
SC 47-50
ST 43-45
SBC 45-47
NT 45-48
DT 45-48

MPSC Group C Exam Analysis 2022

MPSC Group C Answer Key 2022

MPSC Group C Clerk-Typist Previous Year Exam Cut Off | MPSC गट क लिपिक-टंकलेखक परीक्षा मागील वर्षांचा कट ऑफ

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off: या लेखात आपण Clerk-Typist (लिपिक-टंकलेखक) या पदासाठीचा 2014 ते 2019 या वर्षीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ (गुणांची सीमारेषा) पाहणार आहोत.

Syllabus Of Maharashtra Group C Services Examination

MPSC Group C Clerk-Typist Previous Year Exam Cut Off 2019 | MPSC गट क लिपिक-टंकलेखक परीक्षा मागील वर्षांचा कट ऑफ 2019

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off: या परिच्छेदात आपण 2019 साठीचा MPSC गट क, Clerk-Typist | लिपिक-टंकलेखक पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Marathi) (Out of 200) Mains Cut Off (English) (Out of 200)
OPEN General 54 131 134
Female 48 125 119
Sports 46 119
SC General 53 114 124
Female 47 104 106
Sports 39 106
ST General 48 101
Female 41 100 100
DT(A) General 54 124
Female 48 112
NT (B) General 54 127 119
Female 48 117
SBC General 50 112 123
Female 43 112
NT(C) General 54 128
Female 48 113
NT(D) General 54
Female 48 119
OBC General 54 124 131
Female 48 112
Sports 46 107
SEBC General 54 126 126
Female 48 118
Sports 46 112
EWS General 48 118 124
Female 37 105
Sports 32 112
DIVYANG Hearing Impairment 40 101
Locomotor Disability Or Cerebral Palsy 43 111

MPSC Group C Clerk-Typist Previous Year Exam Cut Off 2018 | MPSC गट क लिपिक-टंकलेखक परीक्षा मागील वर्षांचा कट ऑफ 2018

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off: या परिच्छेदात आपण 2018 साठीचा MPSC गट क, Clerk-Typist | लिपिक-टंकलेखक पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Marathi) (Out of 200) Mains Cut Off (English) (Out of 200)
OPEN General 52 108 114
Female 44 95 101
Sports 40 90 97
SC General 52 100 111
Female 47 86 93
Sports 34 81
ST General 43 81 87
Female 33 72 82
Sports 11 54
DT(A) General 52 100 107
Female 43 84
Sports 36 87
NT(B) General 52 101 104
Female 45 89
SBC General 47 96 102
Female 40 79
Sports 23 69
NT(C) General 52 106 111
Female 48 92
Sports 40 86
NT(D) General 52 108 111
Female 51 92
OBC General 52 104 111
Female 47 90 99
Sports 41 79
PH Blindness Or Low Vision 30 97 128
Hearing Impairment 28 79
Loco-motor Disability Or Cerebral Palsy 48 102

MPSC Group C Salary 2022, Salary Structure, Job Profile and Benefits

MPSC Group C Clerk-Typist Previous Year Exam Cut Off 2017 | MPSC गट क लिपिक-टंकलेखक परीक्षा मागील वर्षांचा कट ऑफ 2017

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off: या परिच्छेदात आपण 2017 साठीचा MPSC गट क, Clerk-Typist | लिपिक-टंकलेखक पदासाठीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains Cut Off (Marathi) (Out of 200) Mains Cut Off (English) (Out of 200)
OPEN General 61 264 296
Female 56 224 246
Sports 51 218 242
SC General 61 232 240
Female 58 216 244
Sports 45 174
ST General 53 202 212
Female 47 182
Sports 19 122
DT(A) General 61 254 266
Female 57 226
NT(B) General 59 228 240
Female 55 228
SBC General 61 252
NT(C) General 61 258
Female 60 238 274
NT(D) General 61 262 292
Female 61 224
OBC General 61 246 260
Female 60 230 248
Sports 51 206
PH Hearing Impairment 48 246
Blindness Or Low Vision 40 188 222
Loco-motor Disability Or Cerebral Palsy 61 240

MPSC Group C Clerk-Typist Previous Year Exam Cut Off 2015 | MPSC गट क लिपिक-टंकलेखक परीक्षा मागील वर्षांचा कट ऑफ 2015

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off: या परिच्छेदात आपण 2015 साठीचा MPSC गट क, Clerk-Typist | लिपिक-टंकलेखक पदासाठीचा परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Cut Off (Marathi- Mantralaya) (Out of 200) Cut Off (Marathi- Other Departments) (Out of 200) Mains Cut Off (English-Mantralaya) (Out of 200) Mains Cut Off (English -Other Departments) (Out of 200)
OPEN General 118 176 196 204
Female 148 134 160 160
Sports 138 114 164
SC General 174 160 186
Female 150 146 168
Sports 124 110
ST General 154 124 194 134
Female 116 102 116
Sports 92 64
DT(A) General 188 168 194 184
Female 142 124 128
Sports 102
NT (B) General 174 164 172
Female 174 144
Sports 120
SBC General 152 180
Female 148
Sports 158
NT(C) General 172 186
Female 200 148 156
Sports 132
NT(D) General 200 174
Female 184 150
Sports 150
OBC General 182 168 194 182
Female 162 148 176 164
Sports 138 128
DIV-YANG BLINDNESS OR LOW VISION 186
Loco-motor Disability Or Cerebral Palsy 158 152
HEARING IMPAIRMENT 152 112

MPSC Group C Clerk-Typist Previous Year Exam Cut Off 2014 | MPSC गट क लिपिक-टंकलेखक परीक्षा मागील वर्षांचा कट ऑफ 2014

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off: या परिच्छेदात आपण 2014 साठीचा MPSC गट क, Clerk-Typist | लिपिक-टंकलेखक पदासाठीचा परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Cut Off (MARATHI) (Out of 400) Mains Cut Off (ENGLISH) (Out of 400)
OPEN General 216 230
Female 164 182
Sports 124 138
SC General 192 202
Female 178 184
Sports 138
ST General 144 150
Female 124 140
Sports 66
DT(A) General 204 214
Female 158 184
Sports 164
NT (B) General 188 202
Female 170 164
Sports 118
SBC General 208
Female 206
NT(C) General 198 200
Female 180 196
Sports 122
NT(D) General 210 230
Female 180
Sports 186
OBC General 198 212
Female 188 210
Sports 134
DIVYANG Blindness Or Low Vision 164 196
Loco-motor Disability Or Cerebral Palsy 190 204
Hearing Impairment 110 246

MPSC Group C Clerk Typist Previous Year Question Papers with Answer Key PDFs

MPSC Group C Tax Assistant Previous Year Exam Cut Off (2014-2019) | MPSC गट क कर सहायक परीक्षा मागील वर्षांचा कट ऑफ (2014-2019)

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off: या लेखात आपण कर सहायक | Tax Assistant या पदासाठीचा 2014 ते 2019 या वर्षीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ (गुणांची सीमारेषा) पाहणार आहोत.

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off-Tax Assistant 2019 | MPSC गट क परीक्षा मागील वर्षांचा कट ऑफ- कर सहायक 2019

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off: या परिच्छेदात आपण 2019 साठीचा MPSC गट क, कर सहायक | Tax Assistant पदासाठीचा परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains cut off (Out Of 200 )
OPEN General 55 137
Female 49 126
Sports 47 123
Ex-Serviceman 27 102
SC General 53 122
Female 48 108
Sports 39 108
Ex-Serviceman 17 66
ST General 48 100
Female 42 104
Ex-Serviceman 9 63
DT(A) General 55 132
Female 48 118
NT (B) General 55 127
Female 49 123
SBC General 54 117
Female 48 126
NT© General 55
Female 49 124
NT(D) General 55
Female 49 115
Ex-Serviceman 27 100
OBC General 55 129
Female 49 118
Sports 46 111
Ex-Serviceman 27 94
SEBC General 55 133
Female 49 121
Sports 47 117
Ex-Serviceman 27 86
EWS General 53 127
Female 40 108
Sports 32 114
Ex-Serviceman 10 58
DIVYANG Blindness Or Low Vision 36 110
Hearing Impairment 27 85
Loco-motor Disability Or Cerebral Palsy 45 106

उत्पादन शुल्क उपनिरीक्षक, महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट- क परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF 2017-2019

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off-Tax Assistant 2018 | MPSC गट क परीक्षा मागील वर्षांचा कट ऑफ- कर सहायक 2018

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off: या परिच्छेदात आपण 2018 साठीचा MPSC गट क, कर सहायक | Tax Assistant पदासाठीचा परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains cut off (Out Of 200 )
OPEN General 52 114
Female 44 101
Sports 40 93
Ex-Serviceman 15 68
SC General 52 100
Female 44 87
Sports 31 84
Ex-Serviceman 3 43
ST General 45 85
Female 35 74
Sports 14 56
Ex-Serviceman 1 37
DT(A) General 52 106
Female 44 89
Sports 36 99
Ex-Serviceman 2 55
NT (B) General 52 105
Female 44 88
Sports 34 90
Ex-Serviceman 4 31
SBC General 52 106
Female 47 95
Sports 23 76
Ex-Serviceman 1 58
NT© General 52 110
Female 48 95
Sports 42 90
Ex-Serviceman 15 54
NT(D) General 52 112
Female 52 97
Sports 40 83
Ex-Serviceman 24 58
OBC General 52 107
Female 46 94
Sports 42 87
Ex-Serviceman 15 55
DIVYANG Blindness Or Low Vision 38 104
Hearing Impairment 29 78
Loco-motor Disability Or Cerebral Palsy 45 98

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off-Tax Assistant 2017 | MPSC गट क परीक्षा मागील वर्षांचा कट ऑफ- कर सहायक 2017

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off: या परिच्छेदात आपण 2017 साठीचा MPSC गट क, कर सहायक | Tax Assistant पदासाठीचा परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains cut off (Out Of 400 )
OPEN General 56 276
Female 51 246
Sports 48 244
Ex-Serviceman 23 160
SC General 56 256
Female 52 240
Sports 40 208
Ex-Serviceman 8 112
ST General 46 228
Female 39 204
Sports 20 220
Ex-Serviceman 3 76
DT(A) General 56 264
Female 47 256
Sports 27 214
Ex-Serviceman 5 136
NT (B) General 56 270
Female 56 252
Ex-Serviceman 11 184
SBC General 56 256
Female 53 250
Sports 20 206
Ex-Serviceman 8 218
NT(C) General 56 268
Female 54 244
Sports 44 232
Ex-Serviceman 13 210
NT(D) General 56 276
Female 54 250
Ex-Serviceman 22 196
OBC General 56 266
Female 54 250
Sports 48 234
Ex-Serviceman 16 184
DIVYANG Blindness Or Low Vision 54 260
Hearing Impairment 38 214
Loco-motor Disability Or Cerebral Palsy 56 246

 

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off-Tax Assistant 2016 | MPSC गट क परीक्षा मागील वर्षांचा कट ऑफ- कर सहायक 2016

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off: या परिच्छेदात आपण 2016 साठीचा MPSC गट क, कर सहायक | Tax Assistant पदासाठीचा परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category  Cut off (Out Of 200 )
OPEN General 156
Female 160
Ex-Serviceman 86
SC General 170
Female 154
Sports 132
Ex-Serviceman 68
ST General 148
Female 120
Sports 104
Ex-Serviceman 56
DT(A) General 188
Female 142
Sports 164
Ex-Serviceman 76
NT (B) General 182
Female 160
Sports 180
Ex-Serviceman 84
SBC General 176
Female 150
Ex-Serviceman 62
NT© General 186
Female 156
Sports 162
Ex-Serviceman 94
NT(D) General 188
Female 172
Ex-Serviceman 106
OBC General 184
Female 162
Sports 154
Ex-Serviceman 80
DIVYANG Blindness Or Low Vision 160
Hearing Impairment 140
Loco-motor Disability Or Cerebral Palsy 166

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off-Tax Assistant 2015 | MPSC गट क परीक्षा मागील वर्षांचा कट ऑफ- कर सहायक 2015

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off: या परिच्छेदात आपण 2015 साठीचा MPSC गट क, कर सहायक | Tax Assistant पदासाठीचा परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category  Cut off (Out Of 200 )
OPEN General 194
Female 148
Sports 134
Ex-Serviceman 52
SC General 168
Female 154
Sports 118
Ex-Serviceman 54
ST General 132
Female 108
Sports 58
DT(A) General 176
Female 132
Sports 122
Ex-Serviceman 70
NT (B) General 176
Female 144
Sports 134
SBC General 178
Female 178
Sports 152
Ex-Serviceman 58
NT© General 190
Female 154
Sports 166
Ex-Serviceman 62
NT(D) General 198
Female 156
Sports 170
Ex-Serviceman 110
OBC General 184
Female 156
Sports 128
Ex-Serviceman 56
DIVYANG Blindness Or Low Vision 136
Hearing Impairment 108
Loco-motor Disability Or Cerebral Palsy 152

MPSC राज्य सेवा परीक्षा कट ऑफ | MPSC RajyaSeva Previous Year Exam Cut Off

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off-Tax Assistant 2014 | MPSC गट क परीक्षा मागील वर्षांचा कट ऑफ- कर सहायक 2014

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off: या परिच्छेदात आपण 2015 साठीचा MPSC गट क, कर सहायक | Tax Assistant पदासाठीचा परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category  Cut off (Out Of 200 )
OPEN General 170
Female 120
Sports 108
Ex-Serviceman 48
SC General 146
Female 126
Sports 110
Ex-Serviceman 48
ST General 120
Female 98
Sports 90
DT(A) General 154
Female 110
Sports 142
NT (B) General 158
Female 128
Sports 108
SBC General 148
Female 132
Sports 106
Ex-Serviceman 48
NT(C) General 158
Female 138
Sports 140
Ex-Serviceman 62
NT(D) General 164
Female 140
Sports 140
Ex-Serviceman 122
OBC General 158
Female 138
Sports 122
Ex-Serviceman 50
DIVYANG Blindness Or Low Vision 122
Hearing Impairment 88
Loco-motor Disability Or Cerebral Palsy 138

MPSC Group C Tax Assistant Previous Year Question Papers with Answer Key PDFs

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off- Excise SI (2014-2019) | MPSC गट क परीक्षा मागील वर्षांचा कट ऑफ- उत्पादन शुल्क दुय्यम निरीक्षक (2014-2019)

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off: या लेखात आपण उत्पादन शुल्क दुय्यम निरीक्षक | Excise-SI या पदासाठीचा 2014 ते 2019 या वर्षीचा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ (गुणांची सीमारेषा) पाहणार आहोत.

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off- Excise-SI 2018 | MPSC गट क परीक्षा मागील वर्षांचा कट ऑफ- उत्पादन शुल्क दुय्यम निरीक्षक 2019

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off: या परिच्छेदात आपण 2019 साठीचा MPSC गट क, उत्पादन शुल्क दुय्यम निरीक्षक | Excise-SI पदासाठीचा परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains cut off (Out Of 200 )
OPEN General 63 133
Female 56 126
Sports 57 126
Ex-Serviceman 38 106
SC General 61 119
Female 53 111
Ex-Serviceman 26 89
ST General 54 110
Female 46 108
DT(A) General 62 128
Female 50 116
NT(D) General 63 131
OBC General 63 132
Female 56 119
Ex-Serviceman 38 100
SEBC General 63 129
Female 56 124
Ex-Serviceman 38 96
EWS General 61 130
Female 51 131

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off- Excise-SI 2018 | MPSC गट क परीक्षा मागील वर्षांचा कट ऑफ- उत्पादन शुल्क दुय्यम निरीक्षक 2018

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off: या परिच्छेदात आपण 2018 साठीचा MPSC गट क, उत्पादन शुल्क दुय्यम निरीक्षक | Excise-SI पदासाठीचा परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains cut off (Out Of 200 )
OPEN General 65 134
Female 59 117
Sports 58 121
Ex-Serviceman 35 104
SC General 63 121
Female 54 108
Ex-Serviceman 23 79
ST General 58 97
Female 48 93
DT(A) General 65 132
SBC General 63 129
NT(C) General 65 131
NT(D) General 65 125
OBC General 65 129
Female 58 110
Ex-Serviceman 36 104

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off- Excise-SI 2017 | MPSC गट क परीक्षा मागील वर्षांचा कट ऑफ- उत्पादन शुल्क दुय्यम निरीक्षक 2017

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off: या परिच्छेदात आपण 2017 साठीचा MPSC गट क, उत्पादन शुल्क दुय्यम निरीक्षक | Excise-SI पदासाठीचा परीक्षेचा कट ऑफ पाहणार आहोत.

Category Sub – Category Prelims cut off (Out Of 100 ) Mains cut off (Out Of 200 )
OPEN General 56 136
Female 48 115
Sports 47 116
Ex-Serviceman 23 86
SC General 54 118
Female 45 110
Sports 39 121
Ex-Serviceman 17 69
ST General 48 111
Female 37 92
Sports 27 109
Ex-Serviceman 3 42
DT(A) General 56 127
Female 44 113
Ex-Serviceman 16 80
NT (B) General 54 120
Female 45 109
Ex-Serviceman 18 54
SBC General 54 125
Female 43 107
Ex-Serviceman 17 83
NT(C) General 56 133
Female 49 116
Sports 45 131
Ex-Serviceman 25 81
NT(D) General 56 135
Female 47 119
Ex-Serviceman 27 88
OBC General 56 130
Female 47 116
Sports 44 117
Ex-Serviceman 21 82

MPSC Group C Excise SI Previous Year Question Papers with Answer Keys PDF

वरील माहितीचा तुम्हाला उपयोग होईल अशी आम्हाला आशा आहे. कट ऑफ गुणांचा हा ब्लॉग उमेदवारांना त्यांच्या तयारीचे योग्य नियोजन करण्यास मदत करतील अशी आम्हाला आशा आहे. तुमच्या पुढील तयारीसाठी Adda 247 मराठी सदैव तुमच्यासोबत असेलच. तुमच्या अभ्यासासाठी आणि पुढील तयारीसाठी शुभेच्छा.

Also Read:

How to Crack MPSC Combine Group C Preliminary Exam

MPSC Group C Book List for Combine Prelims Exam 2022

MPSC Group C Combine Prelims Subject and Topic wise Weightage

Exam Pattern Of Maharashtra Group C Services Examination

Syllabus Of Maharashtra Group C Services Examination

FAQ On MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off

Q.1 कर सहायक-prelims 2019 या पदासाठीचा open चा cut off किती होता ?

Ans.कर सहायक-prelims 2019 या पदासाठीचा open चा cut off 55 होता.

Q.2 उत्पादन शुल्क दुय्यम निरीक्षक prelims 2019 या पदासाठीचा open चा cut off किती होता ?

Ans. उत्पादन शुल्क दुय्यम निरीक्षक-prelims 2019 या पदासाठीचा open चा cut off 63 होता.

Q.3 लिपिक टंकलेखक -prelims 2019 या पदासाठीचा open चा cut off किती होता ?

Ans. लिपिक टंकलेखक-prelims 2019 या पदासाठीचा open चा cut off 54 होता.

Q.4 MPSC गट क Previous year cut off याची माहिती कुठे मिळेल?
Ans: MPSC गट क Previous year cut offयाची माहिती Adda247 मराठी अँप आणि वेबसाईटवर मिळेल.

Adda247 Marathi Homepage Click Here
MPSC Official Website https://www.mpsc.gov.in/

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off | MPSC गट क परीक्षा मागील वर्षांचा कट ऑफ_30.1
MPSC Group C Test Series

Sharing is caring!

FAQs

What was the open cut off for the post of Tax Assistant-prelims 2019?

The cut off for the post of Tax Assistant-Prelims 2019 was 55.

What was the open cut off for the post of Excise Sub Inspector Prelims 2019?

The cut off for the post of Excise Secondary Inspector-Prelims 2019 was 63.

What was the open cut off for the post of Clerical Typist -prelims 2019?

The cut off for the post of Clerk Typist-Prelims 2019 was 54.

Where can I get information about MPSC group C previous year cut off?

Information about MPSC group C previous year cut off can be found on ADDA247 marathi app and website.