MPSC Group C Combine Prelims Exam Notification 2021-22 Out | MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 ची जाहिरात निघाली_00.1
Marathi govt jobs   »   Job Notification   »   MPSC Group C Combine Prelims Exam...

MPSC Group C Combine Prelims Exam Notification 2021-22 Out | MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 ची जाहिरात निघाली

Table of Contents

MPSC Group C Combine Prelims Exam Notification Out, In this article you can get detailed information about MPSC Group C Combine Prelims Exam 2021, MPSC Group C Combine Prelims Exam 2021 Notification, important Dates, Online Application Link, and all other important information.

MPSC Group C Combine Prelims Exam Notification 2021

MPSC Group C Combine Prelims Exam Notification 2021: MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 ची जाहिरात निघाली.  पदाच्या एकूण 900 रिक्त जागेसाठी MPSC Group C Combine Prelims 2021-22 अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आहे. जे उमेदवार MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2021 (MPSC Group C Notification of Prelims Exam) या परीक्षेसाठी पात्र असतील ते या लेखात खाली दिलेल्या लिंकद्वारे MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 साठी ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. या लेखात, MPSC Group C Prelims Exam 2021 ची अधिकृत अधिसूचना (Notification) PDF, ऑनलाइन अर्ज, रिक्त जागा, पात्रता निकष, वयोमर्यादा इ गोष्टी आपण पाहू शकता.

MPSC Group C Combine Prelims Exam Notification 2021 Out | MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 ची जाहिरात निघाली

MPSC Group C Combine Prelims Exam Notification 2021: महाराष्ट्र गट क, सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 (MPSC Group C Combine Prelims Exam) ही दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI), कर सहायक (Tax Assistant), लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist), तांत्रिक सहायक (Technical Assistant), आणि उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) अशा पाच विभागांसाठी संयुक्त पूर्व परीक्षा घेणार आहे. इच्छुक उमेदवार  आयोगाच्या वेबसाईट (https://mpsconline.gov.in/candidate/login) द्वारे ऑनलाईन अर्ज करू शकता.

MPSC Group C Combine Prelims Exam Notification 2021-22 Out | MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 ची जाहिरात निघाली_50.1
MPSC

MPSC Group C Combine Prelims Exam 2021 – Important Dates | MPSC गट संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 ऑनलाईन अर्ज करा- महत्वाच्या तारखा

MPSC Group C Purva Pariksha 2021 Important Dates: महाराष्ट्र गट क सेवा पूर्व परीक्षा 2021 (MPSC Group C Sayukta Purva Pariksha) साठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरु होत आहे. MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2021 संबधी सर्व महत्वाच्या तारखा तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता.

MPSC Group C Purva Pariksha 2021: Important Dates
Events Dates
पूर्व परीक्षेची जाहिरात (Grp C Prelims Exam Notification)
21 डिसेंबर 2021
ऑनलाइन नोंदणी सुरू प्रक्रिया तारीख (Start Date of Online Registration) 22 डिसेंबर 2021
ऑनलाइन नोंदणीची शेवटची तारीख (End Date of Online Registration) 11 जानेवारी 2022
पूर्व परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र  (Hall ticket For Prelims Exam)
पूर्व परीक्षेची तारीख (Prelims Exam Date)

3 एप्रिल 2022

पूर्व परीक्षेचा निकाल (Prelims Exam Result) मे 2022
मुख्य परीक्षेची जाहिरात (Main Exam Notification)
मुख्य परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र (Hall ticket For Mains Exam)
महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021- संयुक्त पेपर 1 तारीख

6 ऑगस्ट 2022

महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist) पेपर 2 तारीख

13 ऑगस्ट 2022 

महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI) पेपर 2 तारीख

20 ऑगस्ट 2022

महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-कर सहायक (Tax Assistant) पेपर 2 तारीख

27 ऑगस्ट 2022

महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-तांत्रिक सहायक (Technical Assistant) पेपर 2 तारीख

10 सप्टेंबर 2022

महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) पेपर 2 तारीख

17 सप्टेंबर 2022

मुख्य परीक्षेचा निकाल (Mains Exam Result)
ऑक्टोबर 2022

 

MPSC Group C Combine Prelims Exam Notification 2021 | MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 ची जाहिरात 

MPSC Group C Prelims Exam Notification 2021 Out: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग महाराष्ट्र गट क सेवा पूर्व परीक्षा 2021 ची अधिसूचना (Grp C Notification)  या लेखात तुम्हाला त्याची PDF डाउनलोड करता येईल. त्यामुळे तुम्ही हा लेख बुकमार्क करून ठेवा ज्याणेंकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन वेळेवर पाहायला मिळेल.

MPSC Group C Prelims Exam Notification पाहण्यासाठी येथे किल्क करा 

MPSC Group C Combine Prelims Exam Notification 2021: Vacancies | MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 जाहिरात: रिक्त जागा

MPSC Group C Prelims Exam Notification 2021- Vacancies: महाराष्ट्र गट क पूर्व परीक्षा 2021 (Group C Combine Prelim Exam) ही महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI), कर सहायक (Tax Assistant) आणि लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist), तांत्रिक सहायक (Technical Assistant), आणि उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) या पदांसाठी घेण्यात येणार असून अधिकृत अधिसूचनेसोबत MPSC यांचा रिक्त पदांचा तपशील  खालील तक्त्यात दिला आहे.

पद क्र. पदाचे नाव  पद संख्या
1 उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय 103
2 दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क 114
3 तांत्रिक सहायक, गट-क, विमा संचालनालय 14
4 कर सहाय्यक, गट-क 117
5 लिपिक-टंकलेखक (मराठी) गट-क 473
6 लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) गट-क 79
Total 900

MPSC Group C Combine Prelims Exam 2021- Eligibility | MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा-  पात्रता 

MPSC Group C Prelims Exam 2021- Eligibility: MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2021 या परीक्षेसाठीच्या पात्रता पुढीलप्रमाणे:

वयोमर्यादा

No. संवर्ग वयोमर्यादा गणण्याचा दिनांक वय
किमान अमागास / मागासवर्गीय / आ. दु. घ. कमाल प्राविण्य प्राप्त खेळाडू दिव्यांग
अमागास मागासवर्गीय / अनाथ /आ. दु. घ. अमागास मागासवर्गीय/आ. दु. घ. उमेदवार
1 उद्योग निरीक्षक 1 एप्रिल, 2022 19 38 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत
2 राज्य उत्पादन शुल्क 1 एप्रिल, 2022 18 38 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत
3 तांत्रिक सहायक 1 एप्रिल, 2022 18 38 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत
4 कर सहायक 1 एप्रिल, 2022 18 38 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत
5 लिपिक टंकलेखक 1 एप्रिल, 2022 19 38 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत
  • विहित वयोमर्यादा इतर कोणत्याही बाबतीत शिथिल केली जाणार नाही.

शैक्षणिक अर्हता 

 1. सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता.
 2. पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार प्रस्तुत संयुक्त पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे संबंधित संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
 3. पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार प्रस्तुत संयुक्त पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे संबंधित संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
 4. उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय या पदासाठी अभियांत्रिकी पदवी (स्थापत्य व समतुल्य विषयांव्यतिरिक्त) किंवा तंत्रज्ञानामधील किमान पदविका (डिप्लोमा) किंवा विज्ञान शाखेतील पदवी.
 5. सर्वपदांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक.

शारीरिक पात्रता (दुय्यम निरीक्षक)

MPSC Group C च्या दुय्यम निरीक्षक या पदासाठीच फक्त शत्रीरिक पात्रता आहे. बाकी पदास या पात्रतेचे निकष नाही.

पुरुष  महिला
उंची: 165 से.मी उंची: 157 से.मी.
छाती: 79 सेमी व फुगवून 5 सेमी जास्त वजन: 50 कि.ग्रॅ.

MPSC Group C Combine Prelims Exam 2021 Application Fees | MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा- अर्ज शुल्क

MPSC Group C Prelims Exam 2021- Application Fees: उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज करण्यापूर्वी अर्ज शुल्क तपासावे जे खाली दिले आहे.

 • अराखीव (खुला):  394/- रुपये
 • मागासवर्गीय, आर्थिक दुर्बल घटक व अनाथ:  294/- रुपये
 • उपरोक्त परीक्षा शुल्का व्यतिरिक्त बँक शुल्क तसेच त्यावरील देयकर अतिरिक्त असतील.
 • परीक्षा शुल्क ना-परतावा (Non-refundable) आहे.

MPSC च्या आगामी परीक्षा | MPSC Upcoming Exams

MPSC Group C Sayukta Purva Pariksha 2021 Apply Online Link | MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 ऑनलाईन अर्ज लिंक

MPSC Grade C Purva Pariksha 2021 Apply Online Link: इच्छुक उमेदवार च्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या तारखांप्रमाणे आयोगाच्या वेबसाईट वर किंवा खाली दिलेल्या थेट लिंक वर क्लिक करून अर्ज करू शकतात.

Apply Online MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2021 (Inactive)

MPSC Group C 2021 Combine Prelims Exam Hall Ticket | MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा प्रवेशपत्र

MPSC Group C 2021 Prelims Exam 2021 Hall ticket: Admit card परीक्षेच्या साधारणतः 7 दिवस अगोदर काढले जातात. Hall ticket आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आल्यानंतर या लेखात Update करण्यात येईल. हा लेख तुम्ही Bookmark करून ठेवला तर नवीन झालेले updates तुम्हाला सर्वात आधी पाहता येतील. Hall ticket पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा.

MPSC गट-ब मुख्य परीक्षेचे Hall ticket (Link will be Activate soon)

MPSC Group C 2021 Prelims Exam Result | MPSC गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा निकाल  

MPSC Group C 2020 Prelims Exam- Result: 3 एप्रिल 2022 रोजी होणाऱ्या MPSC गट क पूर्व परीक्षेचा निकाल MPSC आयोगाच्या संकेतस्थळावर Result घोषित केल्यावर या लेखात Update करण्यात येईल. हा लेख तुम्ही Bookmark करून ठेवला तर नवीन झालेले updates तुम्हाला सर्वात आधी पाहता येतील. MPSC गट-ब पूर्व परीक्षेचा निकाल पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा.

MPSC गट- पूर्व परीक्षेचा निकाल (Link will be Activate soon)

Also Read,

FAQs: MPSC Group C Purva Pariksha 2021 

Q.1 MPSC ने गट क  पूर्व परीक्षा भरतीची अधिसूचना कधी जाहीर केली?

Ans: MPSC ने MPSC गट क  पूर्व परीक्षा 2021 भरतीची अधिसूचना 21 डिसेंबर 2021 ला जाहीर केली

Q2. MPSC गट क पूर्व परीक्षा ऑनलाइन  अर्ज कधी करू शकतो?

Ans: तुम्ही MPSC गट क पूर्व परीक्षा ऑनलाईन अर्ज 22 डिसेंबर 2021 ते 11 जानेवारी 2022 पर्यंत भरू शकता.

Q3. MPSC गट क पूर्व परीक्षा अराखीव (खुला) श्रेणीसाठी अर्ज शुल्क किती आहे?

Ans: MPSC गट क पूर्व परीक्षा अराखीव (खुला) श्रेणीसाठी अर्ज शुल्क 394/- रुपये आहे.

Q.4 MPSC गट क पूर्व परीक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करावा याबद्दल माहिती कुठे मिळेल ?

Ans. MPSC गट क पूर्व परीक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज कसा करावा याबद्दल माहिती Adda247 च्या App आणि website वर मिळेल.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Group C Combine Prelims Exam Notification 2021-22 Out | MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 ची जाहिरात निघाली_60.1
MPSC Group C Combine Prelims Exam 2021 Bilingual Online Test Series

 

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-डिसेंबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?