Marathi govt jobs   »   Latest Post   »   MPSC Group C Salary 2022

MPSC Group C Salary 2022, Salary Structure, Job Profile and Benefits, MPSC गट क वेतन 2022, वेतन रचना, जॉब प्रोफाइल आणि फायदे

MPSC Group C Salary 2022, In this article you will get detailed information about MPSC Group C Salary 2022 along with Salary Structure, Job Profile and Benefits Post Wise.

MPSC Group C Salary 2022
Category Latest
Exam Conducted By MPSC
Level Class 3
Name MPSC Group C Salary 2022
Total Vacancy 900
Post Various Posts

MPSC Group C Salary 2022

MPSC Group C Salary 2022: MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 ची जाहिरात 21 डिसेंबर 2022 रोजी निघाली. एकूण 900 रिक्त जागेसाठी MPSC Group C Combine Prelims 2021-22 परीक्षा होणार आहे. प्रत्येक उमेदवार, जो उमेदवार MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 साठी अर्ज करेल त्याला संबंधित विभाग त्यांच्या कर्मचार्‍यांना ऑफर करत असलेले वेतन (MPSC Group C Salary 2022), भत्ते आणि इतर मानधन याबद्दल माहिती जाणून घेण्यास इच्छुक आहेत. आज, या लेखात आपण MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 अंतर्गत भरती होणाऱ्या सर्व पदांचे वेतन (MPSC Group C Salary 2022), भत्ते, मानधन, जॉब प्रोफाईल इत्यादींबद्दल चर्चा करणार आहोत.

MPSC Group C Salary 2022, Salary Structure, Job Profile and Benefits | MPSC गट क वेतन 2022, वेतन रचना, जॉब प्रोफाइल आणि फायदे

MPSC Group C Salary 2022, Salary Structure, Job Profile and Benefits: महाराष्ट्र गट क, सेवा संयुक्त परीक्षा 2021-22 मध्ये ही दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI), कर सहायक (Tax Assistant), लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist), तांत्रिक सहायक (Technical Assistant), आणि उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) अशा पाच पदांचा समावेश होतो. या लेखात आपण पदनिहाय प्रत्येक पदाचे वेतन (MPSC Group C Salary 2022) पाहणार आहे. सोबतच या सर्व पदांचे जॉब प्रोफाइल आणि फायदे खाली दिले आहे.

Adda247 App
Adda247 Application

MPSC Group C Combine Prelims Exam Notification 2021-22 पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

MPSC Group C Salary 2022 – Important Dates | MPSC गट क वेतन 2022- महत्वाच्या तारखा

MPSC Group C Salary 2022 – Important Dates: महाराष्ट्र गट क सेवा पूर्व परीक्षा 2021-22 संबधी सर्व महत्वाच्या तारखा तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता.

MPSC Group C Purva Pariksha 2021-22: Important Dates
Events Dates
पूर्व परीक्षेची जाहिरात (Grp C Prelims Exam Notification) 21 डिसेंबर 2021
ऑनलाइन नोंदणी सुरू प्रक्रिया तारीख (Start Date of Online Registration) 22 डिसेंबर 2021
ऑनलाइन नोंदणीची शेवटची तारीख (End Date of Online Registration) 11 जानेवारी 2022
पूर्व परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र  (Hall ticket For Prelims Exam)
पूर्व परीक्षेची तारीख (Prelims Exam Date) 3 एप्रिल 2022
पूर्व परीक्षेचा निकाल (Prelims Exam Result) मे 2022
मुख्य परीक्षेची जाहिरात (Main Exam Notification)
मुख्य परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र (Hall ticket For Mains Exam)
महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021- संयुक्त पेपर 1 तारीख 6 ऑगस्ट 2022
महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist) पेपर 2 तारीख 13 ऑगस्ट 2022 
महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI) पेपर 2 तारीख 20 ऑगस्ट 2022
महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-कर सहायक (Tax Assistant) पेपर 2 तारीख 27 ऑगस्ट 2022
महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-तांत्रिक सहायक (Technical Assistant) पेपर 2 तारीख 10 सप्टेंबर 2022
महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) पेपर 2 तारीख 17 सप्टेंबर 2022
मुख्य परीक्षेचा निकाल (Mains Exam Result) ऑक्टोबर 2022

MPSC Group C Post List, Post wise Vacancies Details

MPSC Group C Salary 2022 – Salary Structure | MPSC गट क वेतन 2022- वेतन संरचना

MPSC Group C Salary 2022 – Salary Structure: महाराष्ट्र गट क, सेवा मध्ये ही दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI), कर सहायक (Tax Assistant), लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist), तांत्रिक सहायक (Technical Assistant), आणि उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) या सर्व पदांची वेतन (MPSC Group C Salary 2022) रचना खालीलप्रमाणे आहे.

Post Name Pay Band Grade Pay Pay Level in Revised Pay Matrix
दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI) 5200-20200 1900 S6: 19900-63200
कर सहायक (Tax Assistant) 5200-20200 2400 S8:25500-81100
लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist) 5200-20200 3500 S12:32000-101600
तांत्रिक सहायक (Technical Assistant) 5200-20200 2800 S10: 29200-92300
उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) 9300-34800 4200 S13: 35400-11240

MPSC Group C Salary 2022 – Perks and Allowance | MPSC गट क वेतन 2022- भत्ते

MPSC Group C Salary 2022 – Perks and Allowance: महाराष्ट्र गट क, सेवा मध्ये ही दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI), कर सहायक (Tax Assistant), लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist), तांत्रिक सहायक (Technical Assistant), आणि उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) या सर्व पदांची मिळणारे भत्ते (MPSC Group C Salary 2022) खालीलप्रमाणे आहे.

 • DA- महागाई भत्ता
 • HRA- घरभाडे भत्ता
 • TA- वाहतूक भत्ता
 • भरपाई
 • OTA- ओव्हरटाइम भत्ता

हे सर्व भत्ते Basic Pay वर अवलंबून असतात. जसे दुय्यम निरीक्षक पदासाठी Basic Pay 19900 आहे तर एकूण वेतन खालीलप्रमाणे असेल.

Salary Structure Total Amount in Rs
Basic Pay 19900/-
Dearness Allowance (DA) 5572/-
House Rent Allowance (HRA) 1592/-
Travelling Allowance (TA) 400
Gross Salary 27464/-

MPSC Group C Salary 2022 – Job Profile | MPSC गट क वेतन 2022- जॉब प्रोफाईल

MPSC Group C Salary 2022 – Perks and Allowance: महाराष्ट्र गट क, सेवा मध्ये ही दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI), कर सहायक (Tax Assistant), लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist), तांत्रिक सहायक (Technical Assistant), आणि उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) या सर्व पदांचे जॉब प्रोफाईल खालीलप्रमाणे आहे.

Post Name

Job Profile

दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI)
 • दरमहा अबकारी भाडे लवकर वसूल करण्यासाठी जबाबदार.
 • त्याच्या अधिकारक्षेत्रातील सर्व अबकारी परवानाधारकांची तपासणी करेल.
 • अवैध दारूचे अवैध उत्पादन व विक्री याची माहिती गोळा करणे व त्यासाठी नियमित छापे टाकणे.
 • विहित रजिस्टर्स आणि फाइल्स ठेवते आणि प्रवास तपशील सबमिट करणे.
कर सहायक (Tax Assistant
 • विक्रीकर विभागात कर सहाय्यक कर्तव्ये पार पाडणे.
 • ग्राहकांच्या त्यांच्या विक्रीकर समस्यांबद्दलच्या प्रश्नांना उत्तरे द्या आणि त्यांना प्रतिसाद देणे
 • विक्रीकर कामाचे वेळापत्रक आणि आयोजन करणे
 • सेल्स टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स आणि व्यावसायिकांना वेळेवर टॅक्स रिटर्न भरण्यासाठी मदत आणि समर्थन करणे
 • सर्व विक्रीकर अहवाल, विधाने आणि दस्तऐवज आयोजित आणि व्यवस्थापित करणे
 • विक्रीकर विभागाच्या प्रशासकीय कर्मचार्‍यांना सहाय्य आणि समर्थन करणे.
 • ऑडिट टीमला त्यांच्या सेल्स टॅक्स ऑडिटच्या कामात सहाय्य आणि समर्थन करणे.
लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist)
 • आस्थापनांच्या कार्यालयीन कार्यपद्धतीनुसार कारकुनी कर्तव्ये नियुक्त केली जाऊ शकतात आणि त्यामध्ये उत्तरे टेलिफोन, बुककीपिंग, टायपिंग किंवा वर्ड प्रोसेसिंग, स्टेनोग्राफी, ऑफिस मशीन ऑपरेशन आणि फाइलिंग यांचा समावेश असतो.
 •  प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी, माहिती प्रसारित करण्यासाठी किंवा स्पष्ट करण्यासाठी, ऑर्डर घेण्यासाठी आणि तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी ग्राहक, कर्मचारी आणि इतर व्यक्तींशी संवाद साधणे.
 • बिले, करार, पॉलिसी, पावत्या किंवा धनादेश पूर्ण आणि मेल इत्यादी कामे करणे.
 • डेटा आणि इतर माहिती, जसे की रेकॉर्ड किंवा अहवाल मोजणे, रेकॉर्ड करणे आणि प्रूफरीड करणे.
 • विनंत्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी माहिती मिळविण्यासाठी फायली, रेकॉर्ड आणि इतर दस्तऐवजांचे पुनरावलोकन करणे.
तांत्रिक सहायक (Technical Assistant)
 • तो सामान्य विमा निधी खात्यांच्या संकलनासाठी तसेच या निधीच्या खाती आणि ताळेबंदांच्या लेखापरीक्षणासाठी जबाबदार असेल.
 • सामान्य विमा व्यवसाय विकास, विमा व्यवसायाशी संबंधित विविध बैठका, परिषदा आणि चर्चासत्रांना उपस्थित राहणे.
उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector)
 • जिल्ह्यातील मोठे, मध्यम व लघु उद्योग, ग्रामीण व कुटीर उद्योग यांची माहिती संकलित करणे.
 • स्थानिक संसाधने आणि मनुष्यबळाचे सर्वेक्षण, लघुउद्योगांची माहिती तयार करणे.
 • औद्योगिक विकास अहवाल तयार करणे. लघुउद्योगांचे वार्षिक उत्पादन तपासणे.
 • वित्तीय संस्था/बँकांना विविध योजनांची माहिती देणे. उद्योगाच्या कर्जाची आवश्यकता निश्चित करून कर्ज मिळवणे.
 • तांत्रिक अहवाल आणि कर्ज छाननी करणे.
 • कर्जाचा बोजा आणि कर्ज वसुलीचे निरीक्षण करणे आणि वित्त महामंडळाकडून घेतलेल्या उद्योगाच्या खेळत्या भांडवलासाठी प्रकरणांची शिफारस करणे.
 • उद्योग घटकाच्या आर्थिक स्थितीचे निरीक्षण करणे. आणि युनिटला आवश्यक ती मदत मिळवून देणे.

MPSC Group C Salary 2022 –Promotion  | MPSC गट क वेतन 2022- प्रमोशन

MPSC Group C Salary 2022 –Promotion: महाराष्ट्र गट क, सेवा मध्ये ही दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI), कर सहायक (Tax Assistant), लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist), तांत्रिक सहायक (Technical Assistant), आणि उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) या सर्व पदांना मिळणारे प्रमोशन खालील तक्त्यात दिले आहे.

Post Name

Prmotion

दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI) सेवाज्येष्ठता आणि पात्रतेनुसार, निरीक्षक गट ब पदे आणि त्यावरील.
कर सहायक (Tax Assistant) राज्य निरीक्षक गट-ब राजपत्रित पदोन्नती ही सेवाज्येष्ठता आणि पात्रतेवर अवलंबून असते
लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist) प्रवेश नियमांमध्ये असे नमूद केले आहे की, ज्येष्ठता आणि पात्रतेच्या आधारावर, एखाद्या व्यक्तीला सहाय्यक विभाग अधिकारी (ASO) किंवा लघुलेखक आणि संबंधित कार्यालयातील पदांवर पदोन्नती दिली जाऊ शकते.
उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) ज्येष्ठता आणि पात्रतेनुसार, उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) गट-ब आणि त्यावरील.
तांत्रिक सहायक (Technical Assistant): सेवाज्येष्ठता आणि पात्रतेनुसार, कनिष्ठ तांत्रिक अधिकारी, गट ब आणि त्यावरील.
Adda247 Marathi Telegram
Adda247 Marathi Telegram

See also

FAQs: MPSC Group C Salary 2022

Q1. कनिष्ठ लिपिक-टंकलेखक चा एकूण पगार किती आहे?
Ans. कनिष्ठ लिपिक-टंकलेखक चा एकूण पगार इतर भत्ते वगळून 19900-63300 दरम्यान आहे.

Q2. महाराष्ट्रात सरकारी कर्मचाऱ्याला कोणते भत्ते दिले जातात?
Ans.महाराष्ट्रात सरकारी कर्मचाऱ्याला DA, HRA, TA, इत्यादी भत्ते दिले जातील.

Q3. MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षेची तारीख काय आहे?
Ans. MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षेची तारीख 03 एप्रिल 2022 आहे.

Q4. महाराष्ट्रातील सरकारी नोकरी संदर्भात सर्व अपडेट मला कुठे बघायला मिळतील?

Ans. महाराष्ट्रातील सरकारी नोकरी संदर्भात सर्व अपडेट तुम्हाला Adda247 मराठी या वेबसाईट वर बघायला मिळेल.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Group C Combine Prelims Exam 2021 Bilingual Online Test Series
MPSC Group C Combine Prelims Exam 2021 Bilingual Online Test Series

Sharing is caring!

Congratulations!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-एप्रिल 2022

Download your free content now!

We have already received your details.

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-एप्रिल 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?