Marathi govt jobs   »   Latest Post   »   MPSC Group C Salary 2023

MPSC Group C Salary 2023, Salary Structure, Job Profile and Benefits, MPSC गट क वेतन 2023, वेतन रचना, जॉब प्रोफाइल आणि फायदे

MPSC Group C Salary 2023: MPSC Group C Salary 2023 has been revised by Maharashtra Government after the implementation of the 7th Pay Scale. MPSC Group C Salary 2023 includes Basic Pay, TA, DA, HRA, and other allowances. Candidates can check post-wise MPSC Group C Salary 2023. In this article, you will get detailed information about MPSC Group C Salary 2023 along with Salary Structure, Job Profile, and Benefits Post Wise.

MPSC Group C Salary 2023
Category Latest Post
Exam Conducted By MPSC
Level Class 3
Article Name MPSC Group C Salary 2023
Post
 • Industry Inspector
 • Excise SI
 • Technical Assistant
 • Tax Assistant
 • Clerk-Typist

MPSC Group C Salary 2023

MPSC Group C Salary 2023: MPSC अराजपत्रित सेवा गट ब व क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 ची जाहिरात 20 जानेवारी 2023 रोजी निघाली. एकूण 8169 रिक्त जागेसाठी MPSC Non-Gazetted Services Combined Prelims Exam 2023 परीक्षा होणार आहे. जो उमेदवार MPSC राजपत्रित सेवा गट ब व क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 साठी अर्ज करेल त्याला संबंधित विभाग त्यांच्या कर्मचार्‍यांना ऑफर करत असलेले वेतन (MPSC Group C Salary 2023), भत्ते आणि इतर मानधन याबद्दल माहिती जाणून घेण्यास इच्छुक आहेत. आज, या लेखात आपण MPSC गट क मधील सर्व पदांचे वेतन (MPSC Group C Salary 2023), भत्ते, मानधन, जॉब प्रोफाईल इत्यादींबद्दल चर्चा करणार आहोत.

MPSC Group C Salary 2023, Salary Structure, Job Profile and Benefits | MPSC गट क वेतन 2023, वेतन रचना, जॉब प्रोफाइल आणि फायदे

MPSC Group C Salary 2023, Salary Structure, Job Profile and Benefits: महाराष्ट्र गट क, मध्ये ही दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI), कर सहायक (Tax Assistant), लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist), तांत्रिक सहायक (Technical Assistant), आणि उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) अशा पाच पदांचा समावेश होतो. या लेखात आपण पदनिहाय प्रत्येक पदाचे वेतन (MPSC Group C Salary 2023) पाहणार आहे. सोबतच या सर्व पदांचे जॉब प्रोफाइल आणि फायदे खाली दिले आहे.

Adda247 App
Adda247 Application

MPSC Group C Salary 2023 – Salary Structure | MPSC गट क वेतन 2023- वेतन संरचना

MPSC Group C Salary: MPSC group c Posts get an amount ranging all the way from Rs. 5200-20200 per month. The complete list is given below.

MPSC Group C Salary: महाराष्ट्र गट क, सेवा मध्ये ही दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI), कर सहायक (Tax Assistant), लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist), तांत्रिक सहायक (Technical Assistant), आणि उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) या सर्व पदांची वेतन (MPSC Group C Salary 2023) रचना खालीलप्रमाणे आहे.

Post Name Pay Band Grade Pay Pay Level in Revised Pay Matrix
दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI) 5200-20200 1900 S6: 19900-63200
कर सहायक (Tax Assistant) 5200-20200 2400 S8:25500-81100
लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist) 5200-20200 3500 S12:32000-101600
तांत्रिक सहायक (Technical Assistant) 5200-20200 2800 S10: 29200-92300
उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) 9300-34800 4200 S13: 35400-11240

MPSC Group C Salary 2023 – Perks and Allowance | MPSC गट क वेतन 2023- भत्ते

MPSC Group C Salary 2023 – Perks and Allowance: महाराष्ट्र गट क, सेवा मध्ये ही दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI), कर सहायक (Tax Assistant), लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist), तांत्रिक सहायक (Technical Assistant), आणि उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) या सर्व पदांची मिळणारे भत्ते (MPSC Group C Salary 2023) खालीलप्रमाणे आहे.

 • DA- महागाई भत्ता
 • HRA- घरभाडे भत्ता
 • TA- वाहतूक भत्ता
 • OTA- ओव्हरटाइम भत्ता

हे सर्व भत्ते Basic Pay वर अवलंबून असतात. जसे दुय्यम निरीक्षक पदासाठी Basic Pay 19900 आहे तर एकूण वेतन खालीलप्रमाणे असेल.

Salary Structure Total Amount in Rs
Basic Pay 19900/-
Dearness Allowance (DA) 5572/-
House Rent Allowance (HRA) 1592/-
Travelling Allowance (TA) 400
Gross Salary 27464/-
MPSC Group B
MPSC Non-Gazetted Services Combine Prelims 2023 Online Test Series By Adda247

MPSC Group C Salary 2023: Job Profile | MPSC गट क वेतन 2023- जॉब प्रोफाईल

MPSC Group C Salary 2023 – Perks and Allowance: महाराष्ट्र गट क, सेवा मध्ये ही दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI), कर सहायक (Tax Assistant), लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist), तांत्रिक सहायक (Technical Assistant), आणि उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) या सर्व पदांचे जॉब प्रोफाईल खालीलप्रमाणे आहे.

Post Name

Job Profile

दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI)
 • दरमहा अबकारी भाडे लवकर वसूल करण्यासाठी जबाबदार.
 • त्याच्या अधिकारक्षेत्रातील सर्व अबकारी परवानाधारकांची तपासणी करेल.
 • अवैध दारूचे अवैध उत्पादन व विक्री याची माहिती गोळा करणे व त्यासाठी नियमित छापे टाकणे.
 • विहित रजिस्टर्स आणि फाइल्स ठेवते आणि प्रवास तपशील सबमिट करणे.
कर सहायक (Tax Assistant
 • विक्रीकर विभागात कर सहाय्यक कर्तव्ये पार पाडणे.
 • ग्राहकांच्या त्यांच्या विक्रीकर समस्यांबद्दलच्या प्रश्नांना उत्तरे द्या आणि त्यांना प्रतिसाद देणे
 • विक्रीकर कामाचे वेळापत्रक आणि आयोजन करणे
 • सेल्स टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स आणि व्यावसायिकांना वेळेवर टॅक्स रिटर्न भरण्यासाठी मदत आणि समर्थन करणे
 • सर्व विक्रीकर अहवाल, विधाने आणि दस्तऐवज आयोजित आणि व्यवस्थापित करणे
 • विक्रीकर विभागाच्या प्रशासकीय कर्मचार्‍यांना सहाय्य आणि समर्थन करणे.
 • ऑडिट टीमला त्यांच्या सेल्स टॅक्स ऑडिटच्या कामात सहाय्य आणि समर्थन करणे.
लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist)
 • आस्थापनांच्या कार्यालयीन कार्यपद्धतीनुसार कारकुनी कर्तव्ये नियुक्त केली जाऊ शकतात आणि त्यामध्ये उत्तरे टेलिफोन, बुककीपिंग, टायपिंग किंवा वर्ड प्रोसेसिंग, स्टेनोग्राफी, ऑफिस मशीन ऑपरेशन आणि फाइलिंग यांचा समावेश असतो.
 •  प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी, माहिती प्रसारित करण्यासाठी किंवा स्पष्ट करण्यासाठी, ऑर्डर घेण्यासाठी आणि तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी ग्राहक, कर्मचारी आणि इतर व्यक्तींशी संवाद साधणे.
 • बिले, करार, पॉलिसी, पावत्या किंवा धनादेश पूर्ण आणि मेल इत्यादी कामे करणे.
 • डेटा आणि इतर माहिती, जसे की रेकॉर्ड किंवा अहवाल मोजणे, रेकॉर्ड करणे आणि प्रूफरीड करणे.
 • विनंत्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी माहिती मिळविण्यासाठी फायली, रेकॉर्ड आणि इतर दस्तऐवजांचे पुनरावलोकन करणे.
तांत्रिक सहायक (Technical Assistant)
 • तो सामान्य विमा निधी खात्यांच्या संकलनासाठी तसेच या निधीच्या खाती आणि ताळेबंदांच्या लेखापरीक्षणासाठी जबाबदार असेल.
 • सामान्य विमा व्यवसाय विकास, विमा व्यवसायाशी संबंधित विविध बैठका, परिषदा आणि चर्चासत्रांना उपस्थित राहणे.
उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector)
 • जिल्ह्यातील मोठे, मध्यम व लघु उद्योग, ग्रामीण व कुटीर उद्योग यांची माहिती संकलित करणे.
 • स्थानिक संसाधने आणि मनुष्यबळाचे सर्वेक्षण, लघुउद्योगांची माहिती तयार करणे.
 • औद्योगिक विकास अहवाल तयार करणे. लघुउद्योगांचे वार्षिक उत्पादन तपासणे.
 • वित्तीय संस्था/बँकांना विविध योजनांची माहिती देणे. उद्योगाच्या कर्जाची आवश्यकता निश्चित करून कर्ज मिळवणे.
 • तांत्रिक अहवाल आणि कर्ज छाननी करणे.
 • कर्जाचा बोजा आणि कर्ज वसुलीचे निरीक्षण करणे आणि वित्त महामंडळाकडून घेतलेल्या उद्योगाच्या खेळत्या भांडवलासाठी प्रकरणांची शिफारस करणे.
 • उद्योग घटकाच्या आर्थिक स्थितीचे निरीक्षण करणे. आणि युनिटला आवश्यक ती मदत मिळवून देणे.

MPSC Group C Salary 2023 –Promotion  | MPSC गट क वेतन 2023 – प्रमोशन

MPSC Group C Salary 2023 –Promotion: महाराष्ट्र गट क, सेवा मध्ये ही दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI), कर सहायक (Tax Assistant), लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist), तांत्रिक सहायक (Technical Assistant), आणि उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) या सर्व पदांना मिळणारे प्रमोशन खालील तक्त्यात दिले आहे.

Post Name

Prmotion

दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI) सेवाज्येष्ठता आणि पात्रतेनुसार, निरीक्षक गट ब पदे आणि त्यावरील.
कर सहायक (Tax Assistant) राज्य निरीक्षक गट-ब राजपत्रित पदोन्नती ही सेवाज्येष्ठता आणि पात्रतेवर अवलंबून असते
लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist) प्रवेश नियमांमध्ये असे नमूद केले आहे की, ज्येष्ठता आणि पात्रतेच्या आधारावर, एखाद्या व्यक्तीला सहाय्यक विभाग अधिकारी (ASO) किंवा लघुलेखक आणि संबंधित कार्यालयातील पदांवर पदोन्नती दिली जाऊ शकते.
उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) ज्येष्ठता आणि पात्रतेनुसार, उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) गट-ब आणि त्यावरील.
तांत्रिक सहायक (Technical Assistant): सेवाज्येष्ठता आणि पात्रतेनुसार, कनिष्ठ तांत्रिक अधिकारी, गट ब आणि त्यावरील.
adda247
MPSC Combine Group B and Group C Exam Prelim + Mains Special Batch

Note: महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

Maharashtra Exam Study Material

Other Blogs Related to MPSC Group C Exam
MPSC Group C Exam Syllabus MPSC Group C Subject and Topic-wise Weightage
How to crack MPSC Combine Group C Preliminary Exam in 1st Attempt MPSC Group C Salary 2023
MPSC Group C Book List for Combine Prelims Exam 2023

 

 

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Group B
MPSC Non-Gazetted Services Combine Prelims 2023 Online Test Series By Adda247

Sharing is caring!

FAQs

What is the per month salary of MPSC Group C 2023?

The MPSC Group C Salary ranges from Rs 19900 to 92300 as per post

What are the MPSC Group C Salary 2023 allowances?

The MPSC Group C Salary 2023 allowances are described in the article.

What is MPSC Group C Salary 2023 for Clerk Typist Post?

MPSC Group C Salary 2022 for Clerk Typist Post ranges from Rs 19900- Rs. 63200.

What is the basic pay for Level 8 in MPSC Group C Salary 2023?

The basic pay for Level 8 in MPSC Group C Salary 2023 is Rs. 25500- Rs. 81100