MPSC Group C Combine Prelims Subject and Topic wise Weightage_00.1
Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   MPSC Group C Combine Prelims Subject...

MPSC गट क संयुक्त पूर्वपरीक्षेत आलेल्या प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण | MPSC Group C Combine Prelims Subject and Topic wise Weightage

Table of Contents

MPSC Group C Combined Subject and Topic wise Weightage: MPSC ने 2021 मध्ये स्पर्धा परीक्षेद्वारा पदभरती करता आज पर्यंत प्राप्त झालेल्या पदांच्या मागणी पत्राचा तपशील 8 ऑक्टोंबर 2019 रोजी प्रसिद्धीपत्रक द्वारा MPSC च्या Official वेबसाईट वर जाहीर केले आहे. महाराष्ट्र गट क सेवा पूर्व परीक्षा Excise-SI, Tax Assistant, Clerk-Typist या 3 पदांसाठी घेतली जाते. महाराष्ट्र गट क सेवा पूर्व परीक्षा 2021 या परीक्षेत तांत्रिक सहायक विमा संचालनालय व उद्योग निरीक्षक ही 2 नवीन पदे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. प्रसिद्धिपत्रकानुसार, महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट- क या परीक्षेसाठी 799 जागांसाठी मागणीपत्र आले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग महाराष्ट्र दुय्यम सेवा गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा लवकरच MPSC जाहीर करणार आहे.  जेवढा जास्त सराव आणि उजळणी करता येईल तेवढा जास्त सराव आणि उजळणी केली पाहिजे. तुमच्या तयारीला आणि सरावाला मदत मिळावी यासाठी Adda247-मराठी तुमच्यासाठी घेऊन येत आहे, MPSC Group C संयुक्त पूर्वपरीक्षेत आलेल्या प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण | MPSC Group C Combined Subject and Topic wise Weightage.

MPSC च्या आगामी परीक्षा | MPSC Upcoming Exams | MPSC स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्यांसाठी सुवर्ण संधी

MPSC Group C Combine Prelims Exam Pattern | MPSC गट-क सेवा पूर्व परीक्षेचे स्वरूप

Exam Pattern Of MPSC Group C Examination: सर्व महत्वाच्या परीक्षांप्रमाणे ही परीक्षासुद्धा दोन टप्प्यात घेतली जाते. पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा. दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क  (Excise Sub Inspector), विक्रीकर विभागातील कर सहायक (Tax Assistant) आणि लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist) या तिघांसाठी एकत्र पूर्व परीक्षा होते. ह्या पूर्व परीक्षेमध्ये 100 गुणांसाठी 100 प्रश्न विचारले जातात. प्रत्येक चुकीच्या उत्तरासाठी 0.25 मार्क कमी होतात. इतिहास, भूगोल,राजशास्त्र, अर्थशात्र, सामान्य विज्ञान, चालू घडामोड़ी, गणित आणि बुद्धिमत्ता हे विषय सामान्य अध्ययन मध्ये येतात.

पूर्वपरीक्षेचे स्वरूप :

विषय व संकेतांक प्रश्नसंख्या           एकूण गुण दर्जा माध्यम परीक्षेचा कालावधी प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप
सामान्य क्षमता चाचणी (संकेतांक क्रं 012) 100 100 बारावी मराठी व इंग्रजी
एक तास
वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी

MPSC संयुक्त गट C पूर्वपरीक्षा कशी क्रॅक करावी | How to crack MPSC Combine Group C Preliminary Exam

MPSC Group C Combine Prelims Subject and Topic wise Weightage | MPSC गट क संयुक्त पूर्वपरीक्षेत आलेल्या प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage: स्पर्धा परीक्षांमध्ये तेच उमेदवार यशस्वी होतात ज्यांना प्रश्नांचा आवाका समजलेला असतो. कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी त्या परीक्षेचा परीक्षेचे स्वरूप, परीक्षेत कशाप्रकारे प्रश्न विचारतात आणि सर्वात महत्वाचे कोणत्या Subject च्या Sub-topic वर प्रश्न विचारले जातात याची जाण असणे अतंत्य गरजेचे असते. त्या दृष्टीने, परीक्षेला उपयुक्त पडेल असे मागच्या 3 वर्षाच्या प्रश्नपत्रिकेचे विश्लेषण येथे देत आहोत. नक्की बघून घ्या, फायदा होईल. 2018 पासून Excise-SI, Tax Assistant, Clerk-Typist या पोस्टसाठी पूर्व परीक्षा संयुक्त घ्यायला सुरुवात केली.

कर सहायक, महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट- क परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF 2014-2019

MPSC Combine C Prelims Subject Wise Previous Year Trends-Geography | MPSC गट क संयुक्त पूर्वपरीक्षेत आलेल्या प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण- भूगोल

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage-Geography: MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षेत भूगोल या विषयावर 15 प्रश्न येतात. साधारणतः महाराष्ट्राचा भूगोलावर 10-11 प्रश्न आणि भारताचा भूगोलावर 4-5 प्रश्न विचारले जातात. यामध्ये प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण (Topic Wise Weightage) खालील तक्त्यात दिले आहे.

विषय Excise-SI 2017 2018 2019
प्राकृतिक
1 1 1
नद्या व नद्यांचे खोरे  3 1 1
लोकसंख्या 3 1
हवामान 2
जलविद्युत केंद्रे 1 1
शिखरे / पर्वत / पठार  1 1 2
ऊर्जा / खनिजे 2 1 1
मृदा 1 1
उद्योग 2 1
घाट 1
जमाती 1
इतर 2 6 5
एकूण 15 15 15

Exam Pattern Of Maharashtra Group C Services Examination | महाराष्ट्र गट-क सेवा परीक्षा नमुना

MPSC Combine Group C Prelims Subject Wise Previous Year Trends- General Science| MPSC गट क संयुक्त पूर्वपरीक्षेत आलेल्या प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण- सामान्य विज्ञान 

MPSC Group C Combined Subject and Topic wise Weightage- General Science: MPSC गट ब संयुक्त पूर्वपरीक्षेत सामान्य विज्ञान या विषयावर साधारणतः 15 प्रश्न येतात.  यामध्ये प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण (Topic Wise Weightage) खालील तक्त्यात दिले आहे.

विषय Excise-SI 2017 2018 2019
वर्गीकरण – प्राणी 2 1 3
वर्गीकरण – वनस्पती 2 2 2
रोग – वनस्पती 1 1 1
पोषण व आहार 1
विद्युतधारा 2 1
प्रकाश 1 1
Physics Problems 1 1 1
अणुसंरचना / आवर्तसारणी
1
मूलद्रवे 2
खगोलशास्त्र
1 1 1
इतर 3 6 6
एकूण 15 15 15

लिपिक टंकलेखक, महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट- क परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF 2011-2019

MPSC Combine Group C Prelims Subject Wise Previous Year Trends- Indian Constitution | MPSC गट क संयुक्त पूर्वपरीक्षेत आलेल्या प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण- भारतीय राज्यघटना

MPSC Group C Combined Subject and Topic wise Weightage- Indian Polity: MPSC गट क संयुक्त पूर्वपरीक्षेत भारतीय राज्यघटना या विषयावर साधारणतः 10 प्रश्न येतात.  यामध्ये प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण (Topic Wise Weightage) खालील तक्त्यात दिले आहे.

विषय Excise-SI 2017 2018 2019
संविधान सभा 1 1
पंचायत राज 1
परिशिष्ट 7 1
आयोग 2
कलम 1 2
विधेयक 1
मूलभूत हक्क 1 1 2
मूलभूत कर्तव्ये 1
महान्यायवादी / महाधिवक्ता  1 1
घटनादुरुस्ती 2 2
राज्यपाल 1
राज्य विधिमंडळ 1 1
इतर 2 2 2
एकूण 8 10 10

उत्पादन शुल्क उपनिरीक्षक, महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट- क परीक्षा मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF 2017

MPSC Combine Group C Prelims Subject Wise Previous Year Trends- Indian Economics | MPSC गट क संयुक्त पूर्वपरीक्षेत आलेल्या प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण- भारतीय अर्थव्यवस्था

MPSC Group C Combined Subject and Topic wise Weightage- Indian Economics: MPSC गट क संयुक्त पूर्वपरीक्षेत भारतीय अर्थव्यवस्था या विषयावर साधारणतः 15 प्रश्न येतात.  यामध्ये प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण (Topic Wise Weightage) खालील तक्त्यात दिले आहे.

विषय Excise-SI 2017 2018 2019
सार्वजनिक वित्त 2 1 1
व्यापरतोल 2 1 1
राष्ट्रीय उत्पन्न 1 1
दारिद्र 1
पंचवार्षिक योजना 1 1
योजना 1 1 1
आरबीआय (RBI) 3 2
बँकिंग 1 1 1
निर्देशांक 1 1
आयोग 1 1
Budget 1 2 3
इतर 1 4 6
एकूण 15 15 15

महाराष्ट्र गट क सेवा परीक्षा अभ्यासक्रम

MPSC Combine Group C Prelims Subject Wise Previous Year Trends- History | MPSC गट क संयुक्त पूर्वपरीक्षेत आलेल्या प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण- इतिहास

MPSC Group C Combined Subject and Topic wise Weightage- History: MPSC गट क संयुक्त पूर्वपरीक्षेत इतिहास या विषयावर साधारणतः 15 प्रश्न येतात.  यामध्ये प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण (Topic Wise Weightage) खालील तक्त्यात दिले आहे.

विषय Excise-SI 2017 2018 2019
समाजसुधारक 1 1 4
वृत्तपत्रे 2 1 1
सामाजिक – धार्मिक सुधारणा 1 1 3
ब्रिटिशकालीन कायदे / घटनात्मक विकास 1 2 1
राष्ट्रीय कॉँग्रेस 1 2
गांधी युग 2 1
1857 चा उठाव 2 1
स्वातंत्र्योत्तर भारत 1 1
शिक्षण 1
सहकार चळवळ 1
ब्रिटिशांचे आर्थिक धोरण 1
कॉँग्रेसपूर्व भारत 1
शेतकरी आंदोलन 1
क्रांतिकारी चळवळ ( भारत व महाराष्ट्र ) 2
ब्राहमनेतर चळवळ 1
विविध उठाव 1
जमीन महसूल सुधारणा 1
गव्हर्नर जनरल / व्हॉईसरॉय
रद्द 1 1
इतर 2 1
एकूण 15 15 15

MPSC संयुक्त गट C पूर्वपरीक्षा कशी क्रॅक करावी

MPSC Combine Group C Prelims Subject Wise Previous Year Trends- Maths & Reasoning | MPSC गट क संयुक्त पूर्वपरीक्षेत आलेल्या प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण- गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी

MPSC Group C Combined Subject and Topic wise Weightage- Maths & Reasoing: MPSC गट क संयुक्त पूर्वपरीक्षेत गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी या विषयावर साधारणतः 15 प्रश्न येतात.  यामध्ये प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण (Topic Wise Weightage) खालील तक्त्यात दिले आहे.

विषय Excise-SI 2017 2018 2019
आकृत्या 1 1
Logic – Based QUESTIONS 1 1 1
संख्यामालिका (Number Series) 1
अक्षरमालिका 1
नातेसंबंध 1
Puzzle 1 1
Missing No  1 1 2
Wrong No Series 2
Coding – Decoding 2 1
Train 1
Boat and Stream  1
Ratio 1
अंतर 1
काळ-काम 1
चक्रवाढ व्याज / सरळ व्याज 1
खरे – खोटे 1
वयवारी 1
शेकडेवारी 1 1
निर्णयक्षमता 1
दिशा
1 1
Syllogism 1 1
इतर 4 4 3
एकूण 15 15 15

MPSC Group B ASO Previous Year Question Papers And Answer Key

MPSC Combine Group C Prelims Subject Wise Previous Year Trends- Current Affairs | MPSC गट क संयुक्त पूर्वपरीक्षेत आलेल्या प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण- चालू घडामोडी

MPSC Group C Combined Subject and Topic wise Weightage- Current Affairs: MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षेत चालू घडामोडी या विषयावर साधारणतः 15 प्रश्न येतात.  यामध्ये प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण (Topic Wise Weightage) खालील तक्त्यात दिले आहे.

विषय Excise-SI 2017 2018 2019
सांस्कृतिक 1 1 1
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान  1 1 1
निधन व्यक्ती 1
 चर्चेतील व्यक्ती 1 1 1
आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2 1 1
राष्ट्रीय पुरस्कार 2 3
योजना 1 1
लष्करी सराव 1
खेळ 2 2 2
समित्या
पुस्तके 1 1
आंतरराष्ट्रीय घडामोडी 1 1 1
नियुक्ती 1 1 1
इतर 3 4 2
एकूण 15 15 15

Note: 2018 पासून Excise-SI, Tax Assistant आणि Clerk-Typist या पोस्टसाठी पूर्व परीक्षा संयुक्त घ्यायला सुरुवात केली. 2017 यावर्षी Excise SI, Tax Assistant, Clerk-Typist या पोस्टसाठी पूर्व परीक्षा वेगवेगळी होत होती. Tax Assistant आणि Clerk-Typist या परीक्षेमध्ये मराठी, English, सामान्य ज्ञान, गणित आणि बुद्धिमत्ता चाचणी असे 4 विषयांसाठी प्रत्येकी 25 प्रश्न विचारले जात होते.


या लेखात दिलेल्या माहितीच्या आधारे तुम्ही तुम्हाच्या Strong आणि Week Topics चे विश्लेषण करू शकता आणि त्याप्रमाणे तुमच्या Strong Topics चा जास्तीत जास्त सराव आणि Week Topics चा अभ्यास करणे खूप फायदेशीर ठरेल. तेव्हा, वाट कसली बघताय, जोरदार तयारी करा आणि जे टॉपिक राहिले असतील, त्यांच गुणांकण बघून उजळणी ठरवा .. All the Best!

तुमच्या आगामी परीक्षेसाठी खूप खूप शुभेच्छा…!!!

FAQs: MPSC Group C Combine Prelims Subject and Topic wise Weightage

Q.1 MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षेत चालू घडामोडी या विषयावर किती प्रश्न येतात?

Ans: MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षेत चालू घडामोडी या विषयावर 15 प्रश्न येतात.

Q.2 MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षेत इतिहास या विषयावर किती प्रश्न येतात?

Ans: MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षेत इतिहास या विषयावर 15 प्रश्न येतात.

Q.3 MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षेत अर्थशास्त्र या विषयावर किती प्रश्न येतात?

Ans: MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षेत अर्थशास्त्र या विषयावर 15 प्रश्न येतात.

Q.4 MPSC Group C संयुक्त पूर्व परीक्षेत आलेल्या प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण कुठे पाहायला मिळेल?

Ans: Adda247 मराठी च्या App वर आणि Websiteवर पाहायला मिळतील.

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

MPSC Group C Combine Prelims Subject and Topic wise Weightage_50.1
MAHARASHTRA MAHAPACK

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-ऑक्टोबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?