Marathi govt jobs   »   Latest Post   »   MPSC Group C Vacancy

MPSC Group C Vacancy 2022 Again Increased, Check Updated Post Wise MPSC Group C Vacancy 2022 Here | MPSC गट क परीक्षा 2022 मधील रिक्त पदांची संख्या पुन्हा वाढली

MPSC Group C Vacancy 2022

MPSC Group C Vacancy 2022 Increased: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has released Corrigendum regarding MPSC Group C Vacancy 2022 on 16 December 2022. In the new corrigendum, corrections have been made in the vacancies in the Clerk Typist cadre. There are total 541 posts of Clerk Typist. On 15 December 2022, MPSC has released the Notification for MPSC Group C Vacancy 2022 Increased on its official website i.e. @mpsc.gov.in. Earlier MPSC had released the MPSC Group C Increased vacancy notification on 8th August 2022. Now again MPSC Group C vacancies are increased on 15 December 2022.

Now the total new MPSC Group C Vacancy 2022 is 1037. MPSC has increased the vacancy of Clerk Typist Posts. In this article, you get detailed information about MPSC Group C Post-wise Vacancy Details of Excise SI, State Excise  Vacancy Details, Tax Assistant Vacancy Details, Clerk-Typist Vacancy Details, Technical Assistant Vacancy Details, Industry Inspector in the form of Horizontal and Vertical reservation Table.

MPSC Group C Vacancy 2022
Category Latest Posts
Exam MPSC Group C Exam 2022
Topic Name MPSC Group C Vacancy 2022
Total Vacancy 1037
Official website of MPSC www.mpsc.gov.in

MPSC Group C Vacancy 2022 Again Increased, Check Post-wise Group C Vacancy

MPSC Group C Vacancy 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 16 डिसेंबर 2022 रोजी MPSC Group C Vacancy 2022 बद्दल एक शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध केले. दिनांक 15 डिसेंबर 2022 लिपिक टंकलेखक संवर्गातील 442 जागा वाढल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. पण आता नवीन शुद्धीपत्रकानुसार लिपिक टंकलेखक पदसंख्येत कपात करण्यात आली असून आता लिपिक टंकलेखक संवर्गासाठी एकूण 541 रिक्त पदे आहेत. याआधी दिनांक 08 ऑगस्ट 2022 MPSC ने कर सहायक पदाच्या जागा वाढल्याचे घोषित केले होते. कर सहायक पदाच्या 367 वाढल्या असून कर सहायक पदाच्या एकूण 481 जागा जाहीर झाल्या होत्या. आता MPSC Group C 2022 मध्ये एकूण 1037 रिक्त पदे आहेत. उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय, दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क, दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क, कर सहाय्यक, गट-क, लिपिक-टंकलेखक (मराठी) व लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) या 6 पदाच्या एकूण 1037 रिक्त जागेसाठी MPSC Group C Exam 2022 होणार आहे. या लेखात आपण सर्व 6 पदांचे MPSC Group C Vacancy Details पाहणार आहोत. ज्यात प्रत्येक पदाप्रमाणे संवर्गनिहाय पदतालिका या लेखात दिली आहे.

MPSC Group C Vacancy 2022 Increased | MPSC गट क परीक्षा 2022 मधील रिक्त पदांची संख्या पुन्हा वाढली

MPSC Group C Vacancy 2022, Check Post wise Vacancy: Industry Inspector (उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय),  Excise SI (दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क), Technical Assistant (तांत्रिक सहायक, गट-क, विमा संचालनालय), Tax Assistant (कर सहाय्यक, गट-क), Clerk-Typist (Marathi) (लिपिक-टंकलेखक (मराठी) गट-क), Clerk-Typist (English) (लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) गट-क) या सर्व पदांसाठी MPSC गट क परीक्षा 2022 होणार आहे. या सर्व पदांच्या रिक्त जागेचे तपशील (MPSC Group C Vacancy 2022) खाली देण्यात आलेला आहे. यात Tax Assistant (कर सहाय्यक, गट-क) आणि Clerk Typist (लिपिक टंकलेखक) संवर्गातील पदांमध्ये वाढ झाली आहे. 16 डिसेंबर 2022 रोजी जाहीर झालेले शुद्धिपत्रक डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Group C Vacancy Increased Notice (15 December 2022)

MPSC Group C Vacancy Corrigendum (16 December 2022)

MPSC Group C Post wise Vacancies | MPSC गट क परीक्षा 2022 पदानुसार रिक्त पदे

MPSC Group C Post wise Vacancies: महाराष्ट्र गट क परीक्षा 2022 (Group C Combine Prelim Exam) ही महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत Industry Inspector (उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय), Excise SI (दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क), Technical Asst (तांत्रिक सहायक, गट-क, विमा संचालनालय), Tax Assistant (कर सहाय्यक, गट-क), Clerk-Typist (Marathi) (लिपिक-टंकलेखक (मराठी) गट-क), Clerk-Typist (English) (लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) गट-क) या पदांसाठी घेण्यात येणार असून अधिकृत अधिसूचनेसोबत  पदसंख्या खालीलप्रमाणे आहे.

Sr. No. Post Name Vacancy Increased Vacancy (08 August 2022) Increased Vacancy (15 December 2022 Revised Vacancy (16 December 2022)
1 Industry Inspector (उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय) 6 6 6 6
2 Excise SI (दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क) 9 9 9 9
3 Technical Asst (तांत्रिक सहायक, गट-क, विमा संचालनालय)
4 Tax Assistant (कर सहाय्यक, गट-क) 114 481 481 481
5 Clerk-Typist (Marathi) (लिपिक-टंकलेखक (मराठी) गट-क) 89 89 599 510
6 Clerk-Typist (English) (लिपिक-टंकलेखक (इंग्रजी) गट-क) 10 10 41 31
Total 228 595 1136 1037
MPSC Group C Mains Test Series
MPSC Group C Mains Test Series

MPSC Group C Vacancy of Industry Inspector (उद्योग निरीक्षक)

MPSC Group C Vacancy of Industry Inspector: MPSC Group C मधील उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) चे एकूण 06 जागा आहेत, या पदाचा Vertical आणि Horizontal आरक्षण खालील तक्त्यात दिला आहे. 

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 1 1 2 4 2 6
सर्वसाधारण 1 1 1 3 1 4
महिला 1 1 1 2
माजी सैनिक
खेळाडू
दिव्यांग
अनाथ

MPSC Group C Vacancy of Excise SI (दुय्यम निरीक्षक)

MPSC Group C Vacancy of Excise SI: MPSC Group C मधील दुय्यम निरीक्षक (Excise SI) चे एकूण 9 जागा आहेत, या पदाचा Vertical आणि Horizontal आरक्षण खालील तक्त्यात दिला आहे. 

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 1 1 1 1 1 3 8 1 9
सर्वसाधारण 1 1 1 1 1 2 7 1 8
महिला 1 1 1
माजी सैनिक
खेळाडू
दिव्यांग एकूण 1 पद
अनाथ

MPSC Group C Vacancy of Tax Assistant (कर सहायक)

MPSC Group C Vacancy of Tax Assistant: MPSC Group C मधील कर सहायक (Tax Assistant) चे एकूण 481 जागा वाढल्याचे MPSC ने 08 ऑगस्ट 2022 रोजी जाहीर केले होते. Tax Assistant पदाचा Vertical आणि Horizontal आरक्षण खालील तक्त्यात दिला आहे.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 59 27 14 12 16 9 87 8 48 280 201 481
सर्वसाधारण 29 14 7 7 7 5 44 4 23 140 100 240
महिला 18 8 4 4 5 3 26 3 15 86 61 147
माजी सैनिक 9 4 2 1 3 1 13 1 7 41 30 71
खेळाडू 3 1 1 1 4 3 13 10 23
दिव्यांग एकूण 19 पदे
अनाथ एकूण 5 पदे

MPSC Group C Vacancy of Clerk-Typist – Marathi (लिपिक टंकलेखक – मराठी) 

MPSC Group C Vacancy of Clerk-Typist – Marathi: MPSC Group C मधील लिपिक टंकलेखक – मराठी (Clerk-Typist – Marathi) चे एकूण 599 जागा आहेत, या पदाचा Vertical आणि Horizontal आरक्षण खालील तक्त्यात दिला आहे.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 59 30 15 16 21 12 96 10 35 294 216 510
सर्वसाधारण 29 15 8 8 10 5 48 5 18 146 108 254
महिला 18 9 4 5 6 4 29 3 10 88 65 153
माजी सैनिक 9 5 2 2 4 2 14 2 5 45 32 77
खेळाडू 3 1 1 1 1 1 5 2 15 11 26
दिव्यांग एकूण 6 पदे
अनाथ एकूण 5 पदे

MPSC Group C Vacancy of Clerk-Typist – English (लिपिक टंकलेखक – इंग्रजी)

MPSC Group C Vacancy of Clerk-Typist – English:: MPSC Group C मधील लिपिक टंकलेखक: इंग्रजी (Clerk-Typist: English) चे एकूण 41 जागा आहेत, या पदाचा Vertical आणि Horizontal आरक्षण खालील तक्त्यात दिला आहे. 

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 2 2 1 1 7 4 17 14 31
सर्वसाधारण 1 1 1 3 2 8 7 15
महिला 1 1 2 1 5 4 9
माजी सैनिक 1 1 1 3 2 5
खेळाडू 1 1 1 2
दिव्यांग एकूण 1 पद
अनाथ

Also Read,

Adda247 App
Adda247 Marathi Application

FAQs: MPSC Group C Vacancy 2022

Q1. How many vacancies are there for the post of Clerk Typist (Marathi) in MPSC Group C 2022 Exam?

Ans: MPSC Group C 2022 exam has 510 vacancies for the post of Clerk Typist (Marathi).

Q2. How many vacancies are there for the post of Clerk Typist (English) in MPSC Group C 2022 Exam?

Ans: MPSC Group C 2022 exam has 31 vacancies for the post of Clerk Typist (English).

Q3. How many vacancies are there for the post of Tax Assistant in MPSC Group C Vacancy 2022?

Ans: MPSC Group C 20222 Exam has 481 Tax Assistant Posts.

Q5. How many vacancies are there for the post of Excise SI in the MPSC Group C 2022 Exam?

Ans: MPSC Group C 2022 exam has 9 vacancies for the post of Excise SI.

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Group C Mains Test Series
MPSC Group C Mains Test Series

Sharing is caring!

FAQs

How many vacancies are there for the post of Clerk Typist (Marathi) in MPSC Group C 2022 Exam?

MPSC Group C 2022 exam has 599 vacancies for the post of Clerk Typist (Marathi).

How many vacancies are there for the post of Clerk Typist (English) in MPSC Group C 2022 Exam?

MPSC Group C 2022 exam has 41 vacancies for the post of Clerk Typist (English).

How many vacancies are there for the post of Tax Assistant in MPSC Group C Vacancy 2022?

MPSC Group C 20222 Exam has 481 Tax Assistant Posts.

How many posts of Excise SI are there in MPSC Group C 2022 examination?

There are 9 posts of Excise SI in the MPSC Group C 2022 examination.

Where can I get information on how to apply online for MPSC Group C Pre-Exam?

Information on how to apply online for MPSC Group C Pre-Exam can be found on Adda247's App and website.