Marathi govt jobs   »   Latest Post   »   MPSC Group C Posts

MPSC Group C Posts, Complete List of MPSC Group C Posts here | MPSC गट क पदांची माहिती

Table of Contents

MPSC Group C Posts: As we all know MPSC has released MPSC Group C Combine Exam 2021-22 Notification on 21st December 2021. This time MPSC has announced total 900 vacancies of different posts. So in this article we will see MPSC Group C Posts names, MPSC Group C Posts wise Vacancies and Salary.

MPSC Group C Posts
Category Job Alert
Department Maharashtra Public Service Commission
Exam Name MPSC Group C 2021-22
Vacancy 900

MPSC Group C Posts

MPSC Group C Posts: MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 ची जाहिरात 21 डिसेंबर 2021 रोजी MPSC च्या अधिकृत website वर जाहीर झाली होती. ज्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची लिंक 22 डिसेंबर 2021 ते 11 जानेवारी 2022 पर्यंत सक्रिय होती. यावर्षी एकूण 900 रिक्त जागेसाठी MPSC Group C Combine Prelims 2021-22 अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आहे. जे उमेदवार MPSC Group C Combine Prelims 2021-22 या परीक्षेसाठी पात्र असतील त्यांनी MPSC Group C Posts साठी अर्ज केले असेलच. तर या लेखात आपण MPSC Group C Posts बद्दल माहिती घेऊयात, जसे की या सर्व पदांसाठी किती रिक्त जागा जाहीर झाले आहेत (MPSC Group C Posts wise vacancy), या पदांसाठी salary किती आहे, Eligibility Criteria काय आहे, इत्यादी गोष्टी पाहुयात.

MPSC Group C Notification PDF 2021-22

MPSC Group C Posts, Complete List of MPSC Group C Posts here | MPSC गट क पदांची माहिती

MPSC Group C Posts: MPSC Group C Exam ही आतापर्यंत उत्पादन शुल्क (Excise SI), कर सहायक (Tax Assistant) आणि लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist) या 3 पदांसाठी घेण्यात येत होती परंतु यावर्षी MPSC Group C Posts मध्ये आणखीन दोन पदांचा समावेश करण्यात आले आहे. ही नवीन दोन पदे, तांत्रिक सहायक (Technical Assistant), आणि उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) आहेत. तर चला या लेखात या सर्व MPSC Group C Posts बद्दल सविस्तर माहिती घेऊयात.

MPSC Group C Posts Name:

 1. Excise SI
 2. Tax Assistant
 3. Clerk-Typist
 4. Technical Assistant
 5. Industry Inspector

MPSC Group C Posts wise Vacancy | MPSC गट क पदानुसार रिक्त जागांचा तपशील 

MPSC Group C Posts wise Vacancy: महाराष्ट्र गट क, सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 अंतर्गत, Excise SI (राज्य उत्पादन शुल्क) साठीच्या 114 जागा, Tax Assistant (कर सहायक) साठी 117 साठीच्या, Clerk-Typist (लिपिक टंकलेखक) मध्ये मराठी टंकलेखक च्या 473 जागा आणि इंग्रजी टंकलेखक च्या 79 जागा, Technical Assistant (तांत्रिक सहायक) साठीच्या 14 जागा, आणि Industry Inspector (उद्योग निरीक्षक) साठीच्या 103 जागा, अशा एकूण 900 रिक्त जागा MPSC Group C Posts साठी जाहीर करण्यात आले आहे. खालील तक्त्यात MPSC Group C Posts and Category wise vacancy पाहुयात.

MPSC Group C Post List, Post wise Vacancies Details

MPSC Group C Posts Category wise Vacancy of Excise SI:  | राज्य उत्पादन शुल्क पदाच्या श्रेणीनुसार रिक्त जागा

MPSC Group C Posts मधील दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI) पदाच्या एकूण 114 रिक्त जागा आहेत, या पदाचा Vertical आणि Horizontal आरक्षण खालील तक्त्यात दिले आहे.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 14 8 1 3 3 1 29 3 10 72 42 114
सर्वसाधारण 7 5 1 2 2 1 15 2 4 39 21 60
महिला 4 2 1 1 9 1 3 21 13 34
माजी सैनिक 2 1 4 2 9 6 15
खेळाडू 1 1 1 3 2 5
दिव्यांग एकूण 5 पदे
अनाथ एकूण 1 पद

 

MPSC Group C Posts Category wise Vacancy of Tax Assistant  | कर सहायक पदाच्या श्रेणीनुसार रिक्त जागा

MPSC Group C Posts मधील Tax Assistant (कर सहायक) पदाच्या एकूण 117 रिक्त जागा आहेत, या पदाचा Vertical आणि Horizontal आरक्षण खालील तक्त्यात दिले आहे.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 15 9 1 4 5 3 27 3 11 78 39 117
सर्वसाधारण 7 5 1 2 3 2 14 2 6 42 19 61
महिला 5 3 1 1 1 8 1 3 23 12 35
माजी सैनिक 2 1 1 1 4 2 11 6 17
खेळाडू 1 1 2 2 4
दिव्यांग एकूण 5 पदे
अनाथ एकूण 1 पद

MPSC Group C Posts Category wise Vacancy of Clerk Typist-Marathi |मराठी लिपिक टंकलेखक पदाच्या श्रेणीनुसार रिक्त जागा

MPSC Group C Posts मधील मराठी लिपिक टंकलेखक: (Clerk-Typist: Marathi) चे एकूण 473 जागा आहेत, या पदाचा Vertical आणि Horizontal आरक्षण खालील तक्त्यात दिला आहे.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 45 40 12 8 13 6 99 10 52 285 188 473
सर्वसाधारण 21 20 6 5 5 3 49 6 26 141 94 235
महिला 14 12 3 2 5 2 30 3 15 86 57 143
माजी सैनिक 7 6 2 1 2 1 15 1 8 43 28 71
खेळाडू 3 2 1 1 5 3 15 9 24
दिव्यांग एकूण 20 पदे
अनाथ एकूण 5 पदे

MPSC Group C Posts Category wise Vacancy of Clerk Typist-English | इंग्रजी लिपिक टंकलेखक पदाच्या श्रेणीनुसार रिक्त जागा

MPSC Group C Posts मधील इंग्रजी लिपिक टंकलेखक: (Clerk-Typist: English) चे एकूण 79 जागा आहेत, या पदाचा Vertical आणि Horizontal आरक्षण खालील तक्त्यात दिला आहे.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 7 6 2 1 1 1 19 2 12 51 28 79
सर्वसाधारण 3 3 1 1 1 1 9 2 6 27 13 40
महिला 2 2 1 6 4 15 8 23
माजी सैनिक 2 1 2 2 7 5 12
खेळाडू 2 2 2 4
दिव्यांग एकूण 4 पदे
अनाथ एकूण 1 पद

Eligibility Criteria for MPSC Group C Posts | MPSC गट क पदांसाठी पात्रता निकष

Eligibility Criteria for MPSC Group C Posts: MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2021 या परीक्षेसाठीच्या पात्रता पुढीलप्रमाणे:

वयोमर्यादा

No. संवर्ग वयोमर्यादा गणण्याचा दिनांक वय
किमान अमागास / मागासवर्गीय / आ. दु. घ. कमाल प्राविण्य प्राप्त खेळाडू दिव्यांग
अमागास मागासवर्गीय / अनाथ /आ. दु. घ. अमागास मागासवर्गीय/आ. दु. घ. उमेदवार
1 उद्योग निरीक्षक 1 एप्रिल, 2022 19 38 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत
2 राज्य उत्पादन शुल्क 1 एप्रिल, 2022 18 38 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत
3 तांत्रिक सहायक 1 एप्रिल, 2022 18 38 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत
4 कर सहायक 1 एप्रिल, 2022 18 38 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत
5 लिपिक टंकलेखक 1 एप्रिल, 2022 19 38 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत
  • विहित वयोमर्यादा इतर कोणत्याही बाबतीत शिथिल केली जाणार नाही.

शैक्षणिक अर्हता 

 1. सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता.
 2. पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार प्रस्तुत संयुक्त पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे संबंधित संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
 3. पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार प्रस्तुत संयुक्त पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे संबंधित संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
 4. उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय या पदासाठी अभियांत्रिकी पदवी (स्थापत्य व समतुल्य विषयांव्यतिरिक्त) किंवा तंत्रज्ञानामधील किमान पदविका (डिप्लोमा) किंवा विज्ञान शाखेतील पदवी.
 5. सर्वपदांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक.

MPSC Group C Posts wise Salary Structure | MPSC गट क पदानुसार वेतन रचना

MPSC Group C Posts wise Salary Structure: MPSC Group C Posts मधील, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI), कर सहायक (Tax Assistant), लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist), तांत्रिक सहायक (Technical Assistant), आणि उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) या सर्व पदांची वेतन (MPSC Group C Salary 2022) रचना खालीलप्रमाणे आहे.

MPSC Group C Post Name Pay Band Grade Pay Pay Level in Revised Pay Matrix
दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI) 5200-20200 1900 S6: 19900-63200
कर सहायक (Tax Assistant) 5200-20200 2400 S8:25500-81100
लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist) 5200-20200 3500 S12:32000-101600
तांत्रिक सहायक (Technical Assistant) 5200-20200 2800 S10: 29200-92300
उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) 9300-34800 4200 S13: 35400-11240

MPSC Group C Posts wise Perks and Allowance | MPSC गट क पदानुसार सर्व भत्ते

MPSC Group C Posts wise Perks and Allowance: महाराष्ट्र गट क, सेवा मध्ये ही दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI), कर सहायक (Tax Assistant), लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist), तांत्रिक सहायक (Technical Assistant), आणि उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) या सर्व पदांची मिळणारे भत्ते (MPSC Group C Salary 2022) खालीलप्रमाणे आहे.

 • DA- महागाई भत्ता
 • HRA- घरभाडे भत्ता
 • TA- वाहतूक भत्ता
 • भरपाई
 • OTA- ओव्हरटाइम भत्ता

हे सर्व भत्ते Basic Pay वर अवलंबून असतात. जसे दुय्यम निरीक्षक पदासाठी Basic Pay 19900 आहे तर एकूण वेतन खालीलप्रमाणे असेल.

Salary Structure Total Amount in Rs
Basic Pay 19900/-
Dearness Allowance (DA) 5572/-
House Rent Allowance (HRA) 1592/-
Travelling Allowance (TA) 400
Gross Salary 27464/-

MPSC Group C Salary 2022 Details

MPSC Group C Posts wise Job Profile: Excise SI | राज्य उत्पादन शुल्क पदाच्या कामाचे स्वरूप

 • दरमहा अबकारी भाडे लवकर वसूल करण्यासाठी जबाबदार.
 • त्याच्या अधिकारक्षेत्रातील सर्व अबकारी परवानाधारकांची तपासणी करेल.
 • अवैध दारूचे अवैध उत्पादन व विक्री याची माहिती गोळा करणे व त्यासाठी नियमित छापे टाकणे.
 • विहित रजिस्टर्स आणि फाइल्स ठेवते आणि प्रवास तपशील सबमिट करणे.

MPSC Group C Posts wise Job Profile: Tax Assistant | कर सहायक  पदाच्या कामाचे स्वरूप

 • विक्रीकर विभागात कर सहाय्यक कर्तव्ये पार पाडणे.
 • ग्राहकांच्या त्यांच्या विक्रीकर समस्यांबद्दलच्या प्रश्नांना उत्तरे द्या आणि त्यांना प्रतिसाद देणे
 • विक्रीकर कामाचे वेळापत्रक आणि आयोजन करणे
 • सेल्स टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स आणि व्यावसायिकांना वेळेवर टॅक्स रिटर्न भरण्यासाठी मदत आणि समर्थन करणे
 • सर्व विक्रीकर अहवाल, विधाने आणि दस्तऐवज आयोजित आणि व्यवस्थापित करणे
 • विक्रीकर विभागाच्या प्रशासकीय कर्मचार्‍यांना सहाय्य आणि समर्थन करणे.
 • ऑडिट टीमला त्यांच्या सेल्स टॅक्स ऑडिटच्या कामात सहाय्य आणि समर्थन करणे.

MPSC Group C Posts wise Job Profile: Clerk-Typist | लिपिक टंकलेखक पदाच्या कामाचे स्वरूप

 • आस्थापनांच्या कार्यालयीन कार्यपद्धतीनुसार कारकुनी कर्तव्ये नियुक्त केली जाऊ शकतात आणि त्यामध्ये उत्तरे टेलिफोन, बुककीपिंग, टायपिंग किंवा वर्ड प्रोसेसिंग, स्टेनोग्राफी, ऑफिस मशीन ऑपरेशन आणि फाइलिंग यांचा समावेश असतो.
 •  प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी, माहिती प्रसारित करण्यासाठी किंवा स्पष्ट करण्यासाठी, ऑर्डर घेण्यासाठी आणि तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी ग्राहक, कर्मचारी आणि इतर व्यक्तींशी संवाद साधणे.
 • बिले, करार, पॉलिसी, पावत्या किंवा धनादेश पूर्ण आणि मेल इत्यादी कामे करणे.
 • डेटा आणि इतर माहिती, जसे की रेकॉर्ड किंवा अहवाल मोजणे, रेकॉर्ड करणे आणि प्रूफरीड करणे.
 • विनंत्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी माहिती मिळविण्यासाठी फायली, रेकॉर्ड आणि इतर दस्तऐवजांचे पुनरावलोकन करणे.
Adda247 App
Adda247 Application

MPSC Group C Posts wise Job Profile: Technical Assistant | तांत्रिक सहायक पदाच्या कामाचे स्वरूप

 • तो सामान्य विमा निधी खात्यांच्या संकलनासाठी तसेच या निधीच्या खाती आणि ताळेबंदांच्या लेखापरीक्षणासाठी जबाबदार असेल.
 • सामान्य विमा व्यवसाय विकास, विमा व्यवसायाशी संबंधित विविध बैठका, परिषदा आणि चर्चासत्रांना उपस्थित राहणे.

MPSC Group C Posts wise Job Profile: Industry Inspector | उद्योग निरीक्षक पदाच्या कामाचे स्वरूप

 • जिल्ह्यातील मोठे, मध्यम व लघु उद्योग, ग्रामीण व कुटीर उद्योग यांची माहिती संकलित करणे.
 • स्थानिक संसाधने आणि मनुष्यबळाचे सर्वेक्षण, लघुउद्योगांची माहिती तयार करणे.
 • औद्योगिक विकास अहवाल तयार करणे. लघुउद्योगांचे वार्षिक उत्पादन तपासणे.
 • वित्तीय संस्था/बँकांना विविध योजनांची माहिती देणे. उद्योगाच्या कर्जाची आवश्यकता निश्चित करून कर्ज मिळवणे.
 • तांत्रिक अहवाल आणि कर्ज छाननी करणे.
 • कर्जाचा बोजा आणि कर्ज वसुलीचे निरीक्षण करणे आणि वित्त महामंडळाकडून घेतलेल्या उद्योगाच्या खेळत्या भांडवलासाठी प्रकरणांची शिफारस करणे.
 • उद्योग घटकाच्या आर्थिक स्थितीचे निरीक्षण करणे. आणि युनिटला आवश्यक ती मदत मिळवून देणे.
Adda247 Marathi Telegram
Adda247 Marathi Telegram

Also Read,

Exam Pattern Of Maharashtra Group C Services Examination

Syllabus Of Maharashtra Group C Services Examination

MPSC Group C Combine Prelims Subject and Topic wise Weightage

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off

FAQs: MPSC Group C Posts

Q1. How many MPSC Group C Posts are their in MPSC Group C Exam 2021-22?

Ans: Their are six different posts in MPSC Group C Exam 2021-22

Q2. Which two posts are newly added in MPSC Group C Posts?

Ans: Technical Assistant and Industry Inspector, this two posts are newly added in MPSC Group C Posts.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Group C Combine Prelims Exam 2021 Bilingual Online Test Series
MPSC Group C Combine Prelims Exam 2021 Bilingual Online Test Series

Sharing is caring!

Congratulations!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-एप्रिल 2022

Download your free content now!

We have already received your details.

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-एप्रिल 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.