Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   MPSC Group C Exam Analysis 2022

MPSC Group C Exam Analysis 2022, MPSC गट क पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण

Maharashtra PSC has successfully conducted MPSC Group C Prelims 2021-22 on 03rd April 2022. In this article, you will get MPSC Group C Exam Analysis 2022 in detail. Along with this, you will get overall good attempts, expected cut-off, and subject-wise MPSC Group C Exam Analysis 2022 in detail.

MPSC Group C Exam Analysis 2022
Category Exam Analysis
Exam MPSC Group C Exam 2022
Exam Date 03rd April 2022
Mode Offline
Topic Name MPSC Group C Exam Analysis 2022

MPSC Group C Exam Analysis 2022

MPSC Group C Exam Analysis 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC गट क पूर्व परीक्षा 03 एप्रिल 2022 रोजी यशस्वीपणे घेण्यात आली. प्रश्नपत्रिकेची एकूण काठीण्यपातळी सोपी ते मध्यम स्वरूपाची होती. आज या लेखात Adda247 मराठी आपणासाठी MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2022 पेपरचे विश्लेषण (MPSC Group C Exam Analysis 2022) घेऊन येत आहे. ज्यामध्ये overall good attempts, Expected Cut Off आणि तपशीलवार प्रत्येक विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group C Exam Analysis 2022) या लेखात दिले गेले आहे. चला तर मग पाहूयात MPSC Group C Exam Analysis 2022.

MPSC Group C Exam Analysis 2022 | MPSC गट क पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण

MPSC Group C Exam Analysis 2022: या लेखात आपण MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्नपत्रिकेचे विश्लेषण (MPSC Group C Exam Analysis 2022) पाहणार आहोत. सोबतच 03 एप्रिल 2022 रोजी  झालेला MPSC Group C Paper खाली देण्यात आला आहे.

एकूण प्रश्नसंख्या = 100

सामान्य अध्ययन = 85

गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी = 15

अनु.क्र. विषयाचे नाव प्रश्न संख्या काठीण्य पातळी
01 सामान्य विज्ञान 15 Easy to Medium
02 इतिहास 15 Easy
03 भूगोल 15 Easy
04 राज्यघटना 10 Easy
05 अर्थव्यवस्था 15 Easy to Medium
06 चालू घडामोडी 15 Easy
07 गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी 15 Easy to Medium
एकूण  100  Easy to Medium

MPSC Group C Expected Answer Key

Adda247 Marathi App
Adda247 Marathi App

Click here to download MPSC Group C Paper

MPSC Group C Exam Analysis 2022 – Expected Cut Off | MPSC गट क पूर्व परीक्षेसाठी अंदाजे कट ऑफ

MPSC Group C Exam Analysis 2022 – Expected Cut Off: MPSC गट क पूर्व परीक्षेसाठी अंदाजे कट ऑफ खालील तक्त्यात दिला आहे.

Catagory Expected Cut Off
General 50-53
EWS 48-51
OBC 47-50
SC 47-50
ST 43-45
SBC 45-47
NT 45-48
DT 45-48

MPSC Group C Exam Analysis 2022 –  Subject Wise | विषयानुसार MPSC गट क पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण

MPSC Group C Exam Analysis 2022 –  Subject Wise: आजच्या MPSC गट क पूर्व परीक्षेत विचारलेल्या प्रत्येक विश्लेषण (MPSC Group C Exam Analysis 2022) या लेखात दिले आहे त्यात सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राज्यघटना, अर्थव्यवस्था, चालू घडामोडी, गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी या सर्व विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group C Exam Analysis 2022) केले आहे.

MPSC Group C Exam Analysis 2022 –  Economics (अर्थव्यवस्था)

MPSC Group C Exam Analysis 2022 –  Economics: MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये अर्थव्यवस्था या विषयाचे 15 प्रश्न विचारले होते. अर्थव्यवस्था ची काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

घटक  प्रश्न संख्या
बँकिंग 4
दारिद्य 2
राष्ट्रीय उत्पन्न 1
अर्थसंकल्प 2021-22 1
शेती 1
बेरोजगारी 1
सरकारी योजना 2
विविध 3
Total 15

MPSC Group C Exam Analysis 2022 –  General Science (सामान्य विज्ञान)

MPSC Group C Exam Analysis 2022 –  General Science: MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये सामान्य विज्ञान या विषयाचे 15 प्रश्न विचारले होते. अर्थव्यवस्था ची काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

घटक  प्रश्न संख्या
Physics 5
Chemistry 5
Biology 5
Total 15

MPSC Group C Exam Analysis 2022 –  History (इतिहास)

MPSC Group C Exam Analysis 2022 –  History: MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये इतिहास या विषयाचे 15 प्रश्न विचारले होते. अर्थव्यवस्था ची काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

घटक  प्रश्न संख्या
1857 चा उठाव 1
क्रांतिकारक 1
इतिहासातील महत्वपूर्ण व्यक्तिमत्वे 2
इतिहासातील प्रमुख मते 1
स्वातंत्र्य चळवळ 2
इतिहासातील महत्वपूर्ण संस्था 3
मवाळ – जहाल – काळ – व्यक्ती 4
समाजसुधारक 1
Total 15

MPSC Group C Exam Analysis 2022 –  Geography (भूगोल)

MPSC Group C Combine Exam Analysis 2022 –  Geography: MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये भूगोल या विषयाचे 15 प्रश्न विचारले होते. काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

घटक  प्रश्न संख्या
अभयारण्य / प्रकल्प 2
औद्योगिक घटक 1
लोकसंख्या (संकल्पना) 1
भारतीय मूलभूत रस्ते सांखिकी 2
प्राकृतिक भूगोल- मृदा 1
जलसिंचन प्रकल्प 1
खनिज 1
नदी 2
महाराष्ट्रातील शिखर 1
जनगणना 2011 3
Total 15

MPSC Group C Exam Analysis 2022 –  Polity (राज्यघटना)

MPSC Group C Exam Analysis 2022 –  Polity: MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये राज्यघटना या विषयाचे 10 प्रश्न विचारले होते. अर्थव्यवस्था ची काठीण्य पातळी मध्यम ते कठीण स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

घटक  प्रश्न संख्या
पंचायत राज 2
राज्याचे महाधिवक्ता 1
विधेयक 1
संसद 2
न्यायालय 2
घटनेविषयक समिती 1
ग्लासको परिषद
1
Total 10

MPSC Group C Exam Analysis 2022 –  Current Affairs (चालू घडामोडी)

MPSC Group C Exam Analysis 2022 –  Current Affairs: MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये चालू घडामोडी या विषयाचे 15 प्रश्न विचारले होते. अर्थव्यवस्था ची काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

घटक  प्रश्न संख्या
राष्ट्रीय घडामोडी 3
महाराष्ट्रातील घडामोडी 2
आंतरराष्ट्रीय घडामोडी 3
उपक्रम 1
अहवाल व निर्देशांक 1
नियुक्ती 1
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान 1
संरक्षण 1
पुस्तके आणि लेखक 1
एकूण 15

MPSC Group C Exam Analysis 2022 – Quantitative Aptitude and Reasoning (गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी)

MPSC Group C Exam Analysis 2022 –  Quantitative Aptitude and Reasoning: MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी या विषयाचे 15 प्रश्न विचारले होते. अर्थव्यवस्था ची काठीण्य पातळी मध्यम स्वरुपाची होती. त्याचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे.

घटक  प्रश्न संख्या
Alphabetical Series 1
Coding 1
Direction & Distance 1
Speed Distance and Time 1
Time and Work 1
Age 1
Fraction 1
D.I 1
Verbal Reasoning 1
Direction 1
Ratio 1
Percentage 1
Mislenious 3
Total 15
Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Telegram

FAQs: MPSC Group  C Exam Analysis 2022

Q1. MPSC गट क पूर्व परीक्षेसाठी एकूण good attempts काय आहेत?

Ans. MPSC गट क पूर्व परीक्षेसाठी एकूण good attempts 78-80 आहे.

Q2. MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2022 कधी झाली?

Ans. MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2022, 03 एप्रिल 2022 रोजी महाराष्ट्रातील विविध जिल्हात झाली.

Q3. MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2022 ची एकूण काठीण्य पातळी काय होती?

Ans. MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2022 ची एकूण काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती.

Q4. MPSC गट क पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण मी कुठे पाहू शकतो?

Ans. MPSC गट क पूर्व परीक्षेचे विश्लेषण आपण Adda247 मराठीच्या App आणि Webside वर पाहू शकता.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Group C Combine Prelims Exam 2021 Bilingual Online Test Series
MPSC Group C Combine Prelims Exam 2021 Bilingual Online Test Series

Sharing is caring!

Congratulations!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-एप्रिल 2022

Download your free content now!

We have already received your details.

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-एप्रिल 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?