Marathi govt jobs   »   MPSC Group B   »   MPSC Group B Combine Exam Subject...

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage | MPSC Group B संयुक्त पूर्व परीक्षेत आलेल्या प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण

MPSC Group B Combine Prelims Subject and Topic wise Weightage: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) conducts MPSC Group B Exam 2023 every Year. From 2023 MPSC conduct MPSC Non-Gazetted Services Combined Prelims Exam 2023 for Group B and Group B Posts. MPSC Group B exam is conducted for Assistant Section Officer (ASO), State Tax Inspector (STI), Police Sub Inspector (PSI), and Sub Registrar or Inspector of Stamps. With the help of MPSC Group B Combine Prelims Subject and Topic-wise Weightage, you will get information about important topics of each subject. In this article, candidates can get the Subject and Topic wise Weightage for MPSC Group B Combine Prelims Exam from 2017 to 2022

MPSC Group B Combined Subject and Topic-wise Weightage
Category Exam Analysis
Organization Name Maharashtra Public Service Commission (MPSC)
Exam Name MPSC Group B Exam 2023
Exam Mode Offline
Posts
 • Assistant Section Officer (ASO)
 • State Tax Inspector (STI)
 • Police Sub Inspector (PSI)
 • Sub Registrar or Inspector of Stamps
Subject
 • Geography (भूगोल)
 • General Science (सामान्य विज्ञान)
 • Indian Constitution (भारतीय राज्यघटना)
 • Indian Economics (अर्थशास्त्र)
 • History (इतिहास)
 • Maths and Reasoning (गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी)
 • Current Affairs (चालू घडामोडी)
MPSC Group B Combined Subject and Topic-wise Weightage From 2017 to 2022

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 ची अधिसूचना 8169 पदांसाठी जाहीर केली आहे. या परीक्षेसाठी साधारणतः आपल्याला 3 महिने अभ्यासासाठी मिळत आहेत. या वेळेचा उपयोग योग्य रीतीने केला तर आपल्याला पूर्व परीक्षा crack करता येईल. या वेळात जेवढा जास्त सराव आणि उजळणी करता येईल तेवढा जास्त सराव आणि उजळणी केली पाहिजे. तुमच्या तयारीला आणि सरावाला मदत मिळावी यासाठी MPSC Group B संयुक्त पूर्वपरीक्षेत आलेल्या प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण (MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage) या लेखात प्रदान करण्यात आले आहे.

MPSC Non Gazetted Hall Ticket 2023

MPSC Group B Combine Prelims Subject and Topic wise Weightage | MPSC Group B संयुक्त पूर्वपरीक्षेत आलेल्या प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची MPSC Group B Combined Exam देऊन अधिकारी होण्याचे स्वप्न आपले सर्वांचेच असते परंतु स्पर्धा परीक्षांमध्ये तेच उमेदवार यशस्वी होतात ज्यांना प्रश्नांचा आवाका समजलेला असतो. कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी त्या परीक्षेचा परीक्षेचे स्वरूप, परीक्षेत कशाप्रकारे प्रश्न विचारतात आणि सर्वात महत्वाचे कोणत्या Subject च्या Sub-topic वर प्रश्न विचारले जातात याची जाण असणे अतंत्य गरजेचे असते. त्या दृष्टीने, परीक्षेला उपयुक्त पडेल असे मागच्या 5 वर्षाच्या प्रश्नपत्रिकेचे विश्लेषण येथे देत आहोत.

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage_40.1
Adda247 Marathi Application

MPSC Combine Prelims Subject Wise Previous Year Trends-Geography | भूगोल

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage-Geography: MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेत भूगोल या विषयावर 15 प्रश्न येतात. साधारणतः महाराष्ट्राचा भूगोलावर 10-11 प्रश्न आणि भारताचा भूगोलावर 4-5 प्रश्न विचारले जातात. यामध्ये प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण (Topic Wise Weightage) खालील तक्त्यात दिले आहे.

विषय 2017 2018 2019 2020 2021 2022
नद्या 1 1 2 2 1 2
लोकसंख्या 1 2 1 4 2 1
महाराष्ट्र – क्षेत्रफळ 1 1 1 1 1
महाराष्ट्र – प्राकृतिक 1 2 3 2 1
भारत – जलसिंचन 1 1
जलविद्युत केंद्रे 1 2 1
शिखरे व पर्वत 1 1
जगाचा भूगोल 1 2 1
भारत – पिके 1 1
भारत – खनिजे 1 1 1
भारत – उद्योग 1 1
भारत – प्राकृतिक 1 2 1
अक्षांश रेखांश 1
महाराष्ट्र – वने 1
महाराष्ट्र – उद्योग 1 2
धरणे व जिल्हे 1 1 1
महाराष्ट्र – दळणवळण 1
भारत – दळणवळण 1 1 1
महाराष्ट्र – पर्यटन 2 1
महाराष्ट्र – ऊर्जा 1 1 1
महाराष्ट्र – राजकीय 2 2 1 1
महाराष्ट्र – खनिजे 1 1 1 1
महाराष्ट्र – आर्थिक 1 1
महाराष्ट्र – हवामान 1 1
भारत – पशुसंसाधने 1 1
भारत – स्थलांतरित शेती 1
एकूण 15 15 15 15 15 15
MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage_50.1
MPSC Non-Gazetted Services Combine Prelims 2023 Online Test Series By Adda247

MPSC Combine Prelims Subject Wise Previous Year Trends- General Science | सामान्य विज्ञान 

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage- General Science: MPSC गट ब संयुक्त पूर्वपरीक्षेत सामान्य विज्ञान या विषयावर साधारणतः 15 प्रश्न येतात.  यामध्ये प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण (Topic Wise Weightage) खालील तक्त्यात दिले आहे.

विषय 2017 2018 2019 2020 2021 2022
वर्गीकरण – प्राणी 2 1 2 1 1 1
अणुसंरचना 1 1 1 1 1
रोग – मानवी 1 1 1 3 2
मानवी पचनसंस्था 1 1 1 1 1
वर्गीकरण – वनस्पती 1 3 1 1 1
रोग – वनस्पती 2 1 1 1
धातू, अधातू 2 1 2 1
कार्बन संयुगे 1 1
जैवतंत्रज्ञान 1 1
मानवी प्रजनन 1 1
भिंग 1 1
उष्णता 1 1
विद्युतधारा 1 1
आरसा 1
मानवी डोळा 1
प्रकाश 2 1 1
ध्वनि 1
मिलर निर्देशांक 1
रासायनिक अभिक्रिया 1 1 1
वनस्पती पोषण 1
स्थिरईकरण व सूक्ष्मजीव 1 1 2 1
पोषण व आहार 1 1
खगोलशास्त्र
2 1
इतर 1 1 1 5 1 4
एकूण 15 15 15 15 15 15

MPSC Combine Prelims Subject Wise Previous Year Trends- Indian Constitution | भारतीय राज्यघटना

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage- Indian Polity: MPSC गट ब संयुक्त पूर्वपरीक्षेत भारतीय राज्यघटना या विषयावर साधारणतः 10 प्रश्न येतात.  यामध्ये प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण (Topic Wise Weightage) खालील तक्त्यात दिले आहे.

विषय 2017 2018 2019 2020 2021 2022
संसद आणि संसदीय समित्या 2 1 1 1 1 1
पंचायत राज 2 2 3 2
परिशिष्ट 7 1 1 1 1
आयोग 1 1
न्यायव्यवस्था 1 1 1
पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ 1 1
राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्वे 1 1 1
केंद्र राज्य संबंध 1 1 1
महान्यायवादी 1 1
आणीबाणी 1
मूलभूत हक्क 1 1
राज्य विधिमंडळ 1 1 1
अधिकृत भाषा 1
मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ 1 1
मूलभूत कर्तव्ये 1 1
राज्यपाल 1 1
इतर 1 1 5 1 1
एकूण 8 10 10 10 10 10

MPSC Combine Prelims Subject Wise Previous Year Trends- Indian Economics | भारतीय अर्थव्यवस्था

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage- Indian Economics: MPSC गट ब संयुक्त पूर्वपरीक्षेत भारतीय अर्थव्यवस्था या विषयावर साधारणतः 15 प्रश्न येतात.  यामध्ये प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण (Topic Wise Weightage) खालील तक्त्यात दिले आहे.

विषय 2017 2018 2019 2020 2021 2022
सार्वजनिक वित्त 3 2 3 1 2 1
बेरोजगारी 1 1 1 1
राष्ट्रीय उत्पन्न 2 1 1 1
दारिद्र्य 1 1 2 1 1
योजना 1 1 3
उद्योग 1 1 1 1
बँकिंग 1 3 1 1 2
परकीय व्यवहार 2 1
लोकसंख्या 1 2 1 1
अर्थसंकल्प 2 1
वित्त आयोग 1 1 1 1
पंचवार्षिक योजना 1 1
कररचना 1 1 1
आरबीआय 1 1
कृषि 1 2 1 1
आर्थिक नियोजन 1
व्यापरतोल 1 2 1
रद्द 1
इतर 2 1 2 3 4
एकूण 15 15 15 15 15 15
MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage_50.1
MPSC Non-Gazetted Services Combine Prelims 2023 Online Test Series By Adda247

MPSC Combine Prelims Subject Wise Previous Year Trends- History | इतिहास

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage- History: MPSC गट ब संयुक्त पूर्वपरीक्षेत इतिहास या विषयावर साधारणतः 15 प्रश्न येतात.  यामध्ये प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण (Topic Wise Weightage) खालील तक्त्यात दिले आहे.

विषय 2017 2018 2019 2022 2021 2022
समाजसुधारक 1 1 4 5 4 5
वृत्तपत्रे 2 1 1 1 1
सामाजिक – धार्मिक सुधारणा 1 1 3 2 1
ब्रिटिशकालीन कायदे / घटनात्मक विकास 1 2 1 1
राष्ट्रीय कॉँग्रेस 1 2
गांधी युग 2 1 1 1
1857 चा उठाव 2 1 1 1
स्वातंत्र्योत्तर भारत 1 1 1
शिक्षण 1
सहकार चळवळ 1 1
ब्रिटिशांचे आर्थिक धोरण 1 1 1
कॉँग्रेसपूर्व भारत 1
शेतकरी आंदोलन 1 1 1
क्रांतिकारी चळवळ ( भारत व महाराष्ट्र ) 2 1 1
ब्राहमनेतर चळवळ 1 1
विविध उठाव 1 3 1
जमीन महसूल सुधारणा 1 1 1
गव्हर्नर जनरल / व्हॉईसरॉय
2 1
रद्द 1 1
इतर 2 1 2 1
एकूण 15 15 15 15 15 15

MPSC Combine Prelims Subject Wise Previous Year Trends- Maths & Reasoning | गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage- Maths & Reasoning: MPSC गट ब संयुक्त पूर्वपरीक्षेत गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी या विषयावर साधारणतः 15 प्रश्न येतात.  यामध्ये प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण (Topic Wise Weightage) खालील तक्त्यात दिले आहे.

विषय 2017 2018 2019 2020 2021 2022
आकृत्या 3 4 1 2 2 2
LOGIC – BASED QUESTIONS 3 1 3 1 2
संख्यामालिका 4 2 2 1
अक्षरमालिका 2 3 1 1
समीकरणे 2 1 1
सम – विषम संख्या 2
CODING – DECODING 2 1
सरासरी 1 1 1
अंतर 2 1 1 1
काळ-काम 1
उंची 1 1
खरे – खोटे 1 1
वयवारी 1 1 1
द्रव – राशी 1 1 1
निर्णयक्षमता 3 2 1 2
क्षेत्रफळ
2 1 1
इतर 2 3 3 2 1
एकूण 15 15 15 15 15 15

MPSC Group B ASO Previous Year Question Papers And Answer Key

MPSC Combine Prelims Subject Wise Previous Year Trends- Current Affairs | चालू घडामोडी

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage- Current Affairs: MPSC गट ब संयुक्त पूर्वपरीक्षेत चालू घडामोडी या विषयावर साधारणतः 15 प्रश्न येतात. यामध्ये प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण (Topic Wise Weightage) खालील तक्त्यात दिले आहे.

विषय 2017 2018 2019 2020 2021 2022
सांस्कृतिक 1 1 1 1 1
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान  1 1 1 1 1
निधन 1 1 1 1 1
सरकारी उपक्रम 1 1 3
पुरस्कार 2 1 1 3 1 1
योजना 3 1 2 1 1
महाराष्ट्र – प्रकल्प 1 1 1 1
खेळ 4 1 1
समित्या 2 1 1
संरक्षण 1 1 1
दिनविशेष 1 1 1
पुस्तके 1 1
अभियान 1 1
आयोग 1 1
पर्यावरण 2 1 1 1
आंतरराष्ट्रीय घडामोडी 1 1 1 1
नियुक्ती 3 2
इतर 2 2 3 4 1 2
एकूण 16 15 15 15 15 15

या लेखात दिलेल्या माहितीच्या आधारे तुम्ही तुम्हाच्या Strong आणि Week Topics चे विश्लेषण करू शकता आणि त्याप्रमाणे तुमच्या Strong Topics चा जास्तीत जास्त सराव आणि Week Topics चा अभ्यास करणे खूप फायदेशीर ठरेल. तेव्हा, वाट कसली बघताय, जोरदार तयारी करा आणि जे टॉपिक राहिले असतील, त्यांच गुणांकण बघून उजळणी ठरवा .. All the Best!

Note: महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

Maharashtra Exam Study Material

Other Blogs Related to MPSC Group B Exam
MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 MPSC Answer Key 2022
Exam Pattern of MPSC Group B MPSC Group B Syllabus
Book List for MPSC Group B Exams (Prelims and Mains) MPSC Group B Previous Question Papers with Answer Key PDFs

 

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage_50.1
MPSC Non-Gazetted Services Combine Prelims 2023 Online Test Series By Adda247

Sharing is caring!

FAQs

How many questions are there on current affairs in MPSC Group B Combine Pre-Examination?

MPSC Group B Combine Pre-Examination has 15 questions on current affairs.

How many questions are there on History in MPSC Group B Combine Pre-Examination?

MPSC Group B Combine Pre-Examination has 15 questions on History.

How many questions are there on Gepgraphy in MPSC Group B Combine Pre-Examination?

MPSC Group B Combine Pre-Examination has 15 questions on Geography.

Where can I see the section wise classification of questions in MPSC Group B Combine Pre-Examination?

Adda247 can be seen on Marathi App and Website

Download your free content now!

Congratulations!

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage_90.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage_100.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.