Marathi govt jobs   »   MPSC Technical Services Notification 2022   »   MPSC Technical Services Mains Result 2023

MPSC Technical Services Mains Result 2023 Out, Check MPSC Electrical and Mechanical Engineering Services Mains Result 2023 | MPSC तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा निकाल 2023 जाहीर

Table of Contents

MPSC Technical Services Mains Result 2023: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has declared MPSC Technical Services Mains Result 2023 on 20 July 2023 on its official website i.e @mpsc.gov.in for Electrical & Mechanical Engineering Services Main Examination 2022-23

Also, MPSC has announced MPSC Agriculture and Forest Services Mains Result 2022-23. In this article, you will get detailed information about MPSC Technical Services Mains Result 2022-23 i.e. Result Notice, List of Qualified Candidates, and MPSC Group C Mains Cut Off 2022-23

MPSC Technical Services Mains Result 2022-23: Overview

MPSC Forest Services Mains Result 2022-23 announced on 20 July 2023. Get an overview of MPSC Technical Services Mains Result 2023 in the table below.

MPSC Technical Services Mains Result 203: Overview
Category Exam Result
Exam Conducted By Maharashtra Public Service Commission (MPSC)
Recruitment Name MPSC Technical Services Exam 2022-23
Article Name MPSC Technical Services Mains Result 2023
Result Announced for
  • MPSC  Electrical & Mechanical Engineering Services Mains Exam 2022-23
  • MPSC Forest Services Mains Exam 2022-23
  • MPSC Agriculture Services Mains Exam 2022-23
MPSC Electrical & Mechanical Engineering Services Mains Result 2022-23 Date 20 July 2023
MPSC Forest & Agriculture Services Mains Result 2022-23 Date 12 July 2023
Official Website of MPSC www.mpsc.gov.in

MPSC Technical Services Mains Result 2023

MPSC Technical Services Mains Result 2023: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) दिनांक 20 जुलै 2023 रोजी MPSC विद्युत व यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2022 चा निकाल (MPSC Electrical & Mechanical Engineering Services Mains Result 2022) जाहीर करण्यात आला आहे. याआधी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा 2022 मधील वन, आणि कृषी सेवा मुख्य परीक्षा 2022 चा निकाल जाहीर केला होता. आज या लेखात आपण MPSC Technical Services Mains Result 2023 बद्दल सविस्तर माहिती जसे की, निकालाची नोटीस. पात्र उमेदवारांची यादी आणि कट ऑफ (MPSC Technical Services Cut Off 2023) याबद्दल माहिती पाहणार आहोत.

MPSC Technical Services Mains Result 2023 Out, Check MPSC Electrical & Mechanical Engineering Services Mains Result 2023_30.1
MPSC Mahapack

MPSC Technical Services Mains Result 2023 Date and Other Important Dates | MPSC तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा 2023 शी संबंधित महत्वाच्या तारखा 

MPSC Technical Services Mains Result 2022-23: MPSC तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा 2022-23 शी संबंधित सर्व महत्वाच्या तारखा खालील तक्त्यात देण्यात आल्या आहे.

MPSC Technical Services Mains Result 2023 Date and Other Important Dates
Events Dates
MPSC Technical Services Notification 2022-23 Date (MPSC तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022-23 अधिसूचनेची तारीख) 30 September 2022
MPSC Technical Services Hall Ticket 2022-23 (MPSC तांत्रिक सेवा पूर्व परीक्षा 2022-23प्रवेशपत्राची तारीख) 09 December 2022
MPSC Technical Services Combine Prelims Exam Date 2022 (MPSC तांत्रिक सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022-23 परीक्षेची तारीख)
17 December 2022
MPSC Technical Services Combine Prelims Result 2022 Date (MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा पूर्व परीक्षा 2022 निकालाची तारीख)

27 February 2023

MPSC Technical Main Exam Notification 2022 (MPSC राजपत्रित तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा अधिसूचना)

02 March 2023

MPSC Technical Services Mains Hall Ticket 2022-23 (MPSC तांत्रिक सेवा पूर्व परीक्षा 2022-23 प्रवेशपत्राची तारीख) – Agriculture and Electrical & Mechanical Services Mains Exam 04 May 2023
Maharashtra Forest Services Mains Exam Date (महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा तारीख) 16 April 2023
Maharashtra Civil Engineering Services Mains Exam Date (महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा तारीख) 23 April 2023
Maharashtra Agriculture Services Mains Exam Date (महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा तारीख) 23 April 2023
Maharashtra Electrical and Mechanical Engineering Services Mains Exam Date (महाराष्ट्र विद्युत व यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा तारीख) 23 April 2023
MPSC Technical Services Mains Result 2022-23 – Forest and Agriculture Services (महाराष्ट्र वन आणि कृषी सेवा मुख्य परीक्षा निकाल) 12 July 2023
MPSC Technical Services Mains Result 2022-23 – Electrical & Mechanical Engineering (महाराष्ट्र विद्युत व यांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा निकाल) 20 July 2023

MPSC Technical Services Mains Result of Electrical & Mechanical Services Mains Exam 2022-23 | MPSC विद्युत व यांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा निकाल 2022-23

MPSC Technical Services Mains Result of Electrical & Mechanical Engg. Services Mains Exam 2022-23: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) 20 जुलै 2023 रोजी MPSC विद्युत व यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2023 (MPSC Electrical & Mechanical Engg. Services Mains Exam 2023) चा निकाल जाहीर झाला आहे. उपरोक्त निकालानुसार मुलाखतीसाठी प्रथमदर्शनी पात्र ठरलेल्या सर्व उमेदवारांना त्यांच्या परीक्षेच्या आवेदनपत्रातील दाव्याच्या पृष्ठर्थ मुलाखतीच्यावेळी त्यांची पात्रता मूळ प्रमाणपत्रांवरून तपासण्याच्या अटीच्या अधीन राहून मुलाखतीस बोलविण्यात येणार आहे.

MPSC Technical Services Mains Result 2023: List of Qualified Candidates in MPSC Electrical & Mechanical Engg. Mains Exam 2023 | पात्र उमेदवारांची यादी

List of Qualified Candidates in MPSC Electrical & Mechanical Engg. Mains Exam 2023: MPSC विद्युत व यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2022-23 मधील जिल्ह्यानुसार पात्र उमेदवारांची यादी (List of Qualified Candidates in MPSC Electrical & Mechanical Engg. Mains Exam 2023) डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

List of Qualified Candidates in MPSC Electrical & Mechanical Engg. Mains Exam 2022-23

MPSC Electrical & Mechanical Engg. Mains Cut Off 2022-23 | MPSC विद्युत व यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा कट ऑफ 2023

MPSC Electrical & Mechanical Engg. Mains Cut Off 2022-23: MPSC विद्युत व यांत्रिकी अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा 2023 चा कट ऑफ (MPSC Electrical & Mechanical Engg. Mains Cut Off 2022-23) संवार्गानुसार खालील तक्त्यात दिला आहे.

CATEGORY SUB CATEGORY CUTOFF MARKS
OPEN
GENERAL 243.5
FEMALE 211
SPORTS 78.5
SC
GENERAL 169
FEMALE 123
ST GENERAL 151
DT (A)
GENERAL 211.5
FEMALE 145.5
NT (B) GENERAL 185
SBC GENERAL 185.5
NT (C)
GENERAL 223.5
FEMALE 153
NT (D)
GENERAL 212
FEMALE 169
OBC
GENERAL 217.5
FEMALE 194
EWS
GENERAL 209.5
FEMALE 138
DIVYANG
TYPE – B 144.5
TYPE – C 151

MPSC Technical Services Mains Result of Forest Services Mains Exam 2023 | MPSC वन सेवा मुख्य परीक्षा निकाल 2023

MPSC Technical Services Mains Result of Forest Services Mains Exam 2023: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) 12 जुलै 2023 रोजी MPSC वन सेवा मुख्य परीक्षा 2022-23 (MPSC Forest Services Mains Exam 2022-23) चा निकाल जाहीर झाला आहे. उपरोक्त निकालानुसार मुलाखतीसाठी प्रथमदर्शनी पात्र ठरलेल्या सर्व उमेदवारांना त्यांच्या परीक्षेच्या आवेदनपत्रातील दाव्याच्या पृष्ठर्थ मुलाखतीच्यावेळी त्यांची पात्रता मूळ प्रमाणपत्रांवरून तपासण्याच्या अटीच्या अधीन राहून मुलाखतीस बोलविण्यात येणार आहे.

MPSC Technical Services Mains Result 2023: List of Qualified Candidates in MPSC Forest Mains Exam 2023 | पात्र उमेदवारांची यादी

List of Qualified Candidates in MPSC Forest Mains Exam 2023: MPSC वन सेवा मुख्य परीक्षा 2022-23 मधील पात्र उमेदवारांची यादी (List of Qualified Candidates in MPSC Forest Mains Exam 2023) डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

List of Qualified Candidates in MPSC Forest Mains Exam 2023

MPSC Forest Services Mains Cut Off 2023 | MPSC वन सेवा मुख्य परीक्षा 2023 चा कट ऑफ

MPSC Forest Services Mains Cut Off 2022-23: MPSC वन सेवा मुख्य परीक्षा 2022-23 चा कट ऑफ (MPSC Forest Services Mains Cut Off 2022-23) संवार्गानुसार खालील तक्त्यात दिला आहे.

CATEGORY SUB CATEGORY CUTOFF MARKS
OPEN
GENERAL 242.5
FEMALE 226
SC
GENERAL 203.5
FEMALE 187
SBC
GENERAL 203.5
FEMALE 177.5
NT (C)
GENERAL 223.5
FEMALE 204
OBC
GENERAL 226
FEMALE 161
EWS GENERAL 238.5

MPSC Technical Services Mains Result of Agriculture Services Mains Exam 2023 | MPSC कृषी सेवा मुख्य परीक्षा निकाल 2023

MPSC Technical Services Mains Result of Agriculture Services Mains Exam 2023: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) 12 जुलै 2023 रोजी MPSC कृषी सेवा मुख्य परीक्षा 2022-23 (MPSC Agriculture Services Mains Exam 2022-23) चा निकाल जाहीर झाला आहे. उपरोक्त निकालानुसार मुलाखतीसाठी प्रथमदर्शनी पात्र ठरलेल्या सर्व उमेदवारांना त्यांच्या परीक्षेच्या आवेदनपत्रातील दाव्याच्या पृष्ठर्थ मुलाखतीच्यावेळी त्यांची पात्रता मूळ प्रमाणपत्रांवरून तपासण्याच्या अटीच्या अधीन राहून मुलाखतीस बोलविण्यात येणार आहे.

MPSC Technical Services Mains Result 2023: List of Qualified Candidates in MPSC Agriculture Mains Exam 2023 | पात्र उमेदवारांची यादी

List of Qualified Candidates in MPSC Agriculture Mains Exam 2023: MPSC कृषी सेवा मुख्य परीक्षा 2022-23 मधील पात्र उमेदवारांची यादी (List of Qualified Candidates in MPSC  Agriculture Mains Exam 2023) डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

List of Qualified Candidates in MPSC Agriculture Mains Exam 2023

MPSC Agriculture Services Mains Cut Off 2023 | MPSC कृषी सेवा मुख्य परीक्षा 2023 चा कट ऑफ

MPSC Forest Services Mains Cut Off 2022-23: MPSC कृषी सेवा मुख्य परीक्षा 2022-23 चा कट ऑफ (MPSC Agriculture Services Mains Cut Off 2022-23) संवार्गानुसार खालील तक्त्यात दिला आहे.

CATEGORY SUB CATEGORY CUTOFF MARKS
OPEN
GENERAL 229
FEMALE 225.5
SPORTS – GROUP – A 94
SPORTS – GROUP – B 130.5
SC
GENERAL 180
FEMALE 184.5
SPORTS – GROUP – B 95.5
AGAINST SPORTS – GROUP – B 178.5
ST
GENERAL 163.5
FEMALE 153
SPORTS – GROUP – B
AGAINST SPORTS – GROUP – B 157.5
DT (A)
GENERAL 177
FEMALE 163.5
NT (B)
GENERAL 185
FEMALE 178
SBC
GENERAL 180.5
FEMALE 157.5
NT (C)
GENERAL 197
FEMALE 181.5
SPORTS – GROUP – B 81.5
NT (D)
GENERAL 172
FEMALE 182
OBC
GENERAL 204
FEMALE 203
SPORTS – GROUP – B 109
EWS
GENERAL 213
FEMALE 213
DIVYANG
TYPE – A 170
TYPE – B 144
TYPE – C 184.5
TYPE – D & E 69.5
ORPHAN 131.5
DIVYANG
TYPE – C (Loco.Dis and others) 51.5
TYPE – D & E (Int.Dis., Mult.Dis and others) 37
MPSC Technical Services Mains Result 2023 Out, Check MPSC Electrical & Mechanical Engineering Services Mains Result 2023_40.1
Adda247 Marathi Application

Other Blogs Related to MPSC Technical Services Exam 2022

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Technical Services Mains Result 2023 Out, Check MPSC Electrical & Mechanical Engineering Services Mains Result 2023_30.1
MPSC Mahapack

Sharing is caring!

FAQs

Has MPSC declared MPSC Technical Services Mains Result 2023?

Yes, MPSC has declared MPSC Technical Services Mains Result 2023

When has MPSC Electrical & Mechanical Engineering Mains Result 2023 released?

MPSC has released MPSC Electrical & Mechanical Engineering Mains Result 20232 on 20 July 2023

When has MPSC Forest Mains Result 2023 released?

MPSC has released MPSC Forest Mains Result 2023 on 12 July 2023

When has MPSC Agriculture Mains Result 2023 released?

MPSC has released MPSC Agriculture Mains Result 2023 on 12 July 2023

Where can I see MPSC Technical Services Mains Result 2023?

You can see MPSC Technical Services Mains Result 2023 in this article.