Marathi govt jobs   »   Result   »   MPSC Group C Mains Result 2023

MPSC गट क मुख्य परीक्षा निकाल 2023 जाहीर, कर सहायक आणि लिपिक टंकलेखक टायपिंग निकाल, तात्पुरती निवड यादी व जनरल मेरीट लिस्ट तपासा

Table of Contents

MPSC गट क मुख्य परीक्षेचा निकाल 2023

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) दिनांक 14 सप्टेंबर 2023 रोजी MPSC गट क मुख्य परीक्षा निकाल 2023 अंतर्गत कर सहायक आणि लिपिक टंकलेखक टायपिंग टेस्ट (टंकलेखन चाचणी) चा निकाल, तात्पुरती निवड यादी आणि जनरल मेरीट लिस्ट जाहीर केली आहे. याआधी 18 मे 2023 रोजी कर सहाय्यक मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला होता. तसेच 11 मे 2023  रोजी दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क  उद्योग निरीक्षक या पदाचा निकाल जाहीर केला होता आणि लिपिक टंकलेखक पदाचा निकाल 03 मे 2023 रोजी जाहीर झाला होता. या लेखात आपण MPSC गट क मुख्य परीक्षेचा निकाल 2023 बद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहे. ज्यात उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची यादी व कट ऑफ याबद्दल माहिती दिली आहे.

उमेदवार त्यांची MPSC गट क मुख्य परीक्षा निकालाची यशोगाथा येथे शेअर करू शकतात

MPSC गट क मुख्य परीक्षेचा निकाल 2023: विहंगावलोकन

MPSC गट क टंकलेखन चाचणीचा निकाल 2022-23 दिनांक 14 सप्टेंबर 2023 रोजी जाहीर झाला असून MPSC गट क मुख्य परीक्षेचा निकाल 2023 बद्दल संक्षिप्त आढावा खालील तक्त्यात तपासू शकता.

MPSC गट क मुख्य परीक्षेचा निकाल 2022-23: विहंगावलोकन
श्रेणी परीक्षा निकाल
परीक्षेचे नाव MPSC गट क मुख्य परीक्षा 2022-23
लेखाचे नाव MPSC गट क मुख्य परीक्षेचा निकाल 2023
निकाल जाहीर झालेल्या पदांची नावे
  • कर सहायक
  • लिपिक टंकलेखक
  • दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क
  • उद्योग निरीक्षक
MPSC गट क टंकलेखन चाचणी निकाल 2022-23 14 सप्टेंबर 2023
MPSC गट क मुख्य परीक्षेचा निकाल 2022-23 (कर सहायक) 18 मे 2023
MPSC गट क मुख्य परीक्षेचा निकाल 2022-23 (दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क व आणि उद्योग निरीक्षक) 11 मे 2023
MPSC गट क मुख्य परीक्षेचा निकाल 2022-23 (लिपिक टंकलेखक) 03 मे 2023
MPSC चे अधिकृत संकेतस्थळ www.mpsc.gov.in

MPSC गट क मुख्य परीक्षा निकाल 2023: तात्पुरती निवड यादी व जनरल मेरीट लिस्ट

महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा 2022 मधील लिपिक-टंकलेखक (मराठी व इंग्रजी) व कर सहायक या पदासाठी जे उमेदवार टंकलेखन चाचणी मध्ये उत्तीर्ण झाले आहेत त्यांची तात्पुरती निवड यादी व जनरल मेरीट लिस्ट प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. पदानुसार तात्पुरती निवड यादी व जनरल मेरीट लिस्ट खाली देण्यात आली आहे.

MPSC गट क टंकलेखन चाचणी निकाल 2022-23
पदाचे नाव तात्पुरती निवड यादी जनरल मेरीट लिस्ट
कर सहाय्यक येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा
लिपिक टंकलेखक येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा

MPSC गट क टंकलेखन चाचणी निकाल 2022-23

महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा 2022 मधील लिपिक-टंकलेखक (मराठी व इंग्रजी) व कर सहायक या पदासाठी जे उमेदवार टंकलेखन चाचणी मध्ये उत्तीर्ण झाले आहेत त्यांचा निकाल प्रसिद्ध झाला आहे.. उमेदवार खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून पदानुसार MPSC गट क टंकलेखन चाचणी निकाल 2022-23 डाउनलोड करू शकतात.

MPSC गट क टंकलेखन चाचणी निकाल 2022-23
पदाचे नाव मराठी टंकलेखन चाचणी निकाल इंग्लिश टंकलेखन चाचणी निकाल
कर सहाय्यक येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा
लिपिक टंकलेखक येथे क्लिक करा येथे क्लिक करा

 

MPSC गट क मुख्य परीक्षेचा निकालाची नोटीस

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक 14 सप्टेंबर 2023 रोजी MPSC गट क टंकलेखन चाचणीचा निकाल जाहीर केला. याआधी 18 मे 2023 रोजी MPSC गट-क सेवा मुख्य परीक्षा 2022-23 मधील कर सहायक संवर्गाच्या टंकलेखन कौशल्य चाचणीकरिता अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांची यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केली होती. 11 मे 2023 रोजी दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क आणि उद्योग निरीक्षक पदाचा निकाल जाहीर केला होता. याआधी लिपिक-टंकलेखक (मराठी) व लिपिक टंकलेखक (इंग्रजी) या संवर्गाच्या टंकलेखन कौशल्य चाचणीकरिता अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांची यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केली होती. MPSC गट क मुख्य परीक्षेचा निकालाची नोटीस पदानुसार खाली दिली आहे.

MPSC गट क मुख्य परीक्षेचा निकालाची नोटीस
पदाचे नाव नोटीस PDF
कर सहायक येथे क्लिक करा 
उद्योग निरीक्षक येथे क्लिक करा 
दुय्यम निरीक्षक येथे क्लिक करा 
लिपिक टंकलेखक येथे क्लिक करा 
MPSC Group C Mains Result 2021-22
Adda247 Marathi Application

MPSC गट क मुख्य परीक्षा 2022-23 साठी महत्वाच्या तारखा

MPSC गट क मुख्य परीक्षा 2022-23 संबधी सर्व महत्वाच्या तारखा तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता.

MPSC गट क मुख्य परीक्षा 2022-23 साठी महत्वाच्या तारखा
कार्यक्रम दिनांक
MPSC गट क अधिसूचना 2022-23 29 जुलै 2022
MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षेची तारीख 2023 05 नोव्हेंबर 2022
MPSC गट क उत्तर तालिका 2022-23 05 डिसेंबर 2022
MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा निकाल 2022-23 26 डिसेंबर 2022
MPSC गट क मुख्य परीक्षा अधिसूचना 2022-23 26 डिसेंबर 2022
MPSC गट क संयुक्त मुख्य पेपर 1 4 फेब्रुवारी 2023
MPSC गट क लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा पेपर 2 11 फेब्रुवारी 2023
MPSC गट क दुय्यम निरीक्षक मुख्य परीक्षा पेपर 2 25 फेब्रुवारी 2023
MPSC गट क कर सहायक मुख्य परीक्षा पेपर 2 4 मार्च 2023
MPSC गट क उद्योग निरीक्षक मुख्य परीक्षा पेपर 2 11 मार्च 2023
MPSC गट क मुख्य परीक्षा निकाल 2023 (लिपिक टंकलेखक) 03 मे 2023
MPSC गट क मुख्य परीक्षा निकाल 2023 (दुय्यम निरीक्षक आणि उद्योग निरीक्षक) 11 मे 2023
MPSC गट क मुख्य परीक्षा निकाल 2023 (कर सहायक) 18 मे 2023
MPSC गट क मुख्य परीक्षा निकाल 2023 (टायपिंग टेस्ट निकाल, तात्पुरती निवड यादी, जनरल मेरीट लिस्ट) 14 सप्टेंबर 2023

MPSC गट क कर सहायक मुख्य परीक्षा निकाल 2023

11 मे 2023 रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC कर सहायक मुख्य परीक्षा निकाल 2023 जाहीर केला. आयोगाने कर सहायक या संवर्गाच्या टंकलेखन कौशल्य चाचणीकरिता अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांची एक यादी जाहीर केली आहे. सदर उमेदवारांची टंकलेखन कौशल्य चाचणी झाल्यावर अंतिम निकाल जाहीर करण्यात येईल. टंकलेखन कौशल्य चाचणीकरिता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC गट क कर सहायक मुख्य परीक्षा निकाल 2023

MPSC गट क उद्योग निरीक्षक पदाचा मुख्य परीक्षा कट ऑफ 2023

MPSC गट क उद्योग निरीक्षक पदाचा मुख्य परीक्षा कट ऑफ 2023 खाली देण्यात आला आहे.

CATEGORY SUB-CATEGORY CUTOFF
MARKS
OPEN
GENERAL 136.25
FEMALE 125
SPORTS 115
Ex-SERVICEMEN 104
SC
GENERAL 111.75
FEMALE 110.25
SPORTS 84.75
Ex-SERVICEMEN 76
ST
GENERAL 101.25
FEMALE 95
SPORTS 84.25
Ex-SERVICEMEN 39.75
DT (A)
GENERAL 128
FEMALE 112.25
SPORTS 105.75
Ex-SERVICEMEN 76.75
NT (B)
GENERAL 121.5
FEMALE 110.25
Ex-SERVICEMEN 71.5
SBC
GENERAL 122.25
FEMALE 115.75
Ex-SERVICEMEN 71.25
NT (C)
GENERAL 133.25
FEMALE 118.5
SPORTS 105.25
Ex-SERVICEMEN 87.5
NT (D)
GENERAL 133.75
FEMALE 117.5
Ex-SERVICEMEN 94.75
OBC
GENERAL 128.75
FEMALE 115.5
SPORTS 102.75
Ex-SERVICEMEN 92.75
EWS
GENERAL 133
FEMALE 120
SPORTS 109.75
Ex-SERVICEMEN 95.5
DIVYANG
TYPE – A 120.57
TYPE – B 104.25
TYPE – C 118.5
TYPE – D & E 79

MPSC गट क मुख्य परीक्षा निकाल 2023: दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) 11 मे 2023 रोजी MPSC गट क मुख्य परीक्षा निकाल 2023 अंतर्गत दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क पदाचा निकाल जाहीर केला आहे. सदर परीक्षेमध्ये सोलापूर जिल्हयातील श्री. मानेदेशमुख अनिकेत सिध्देश्वर हे राज्यातून प्रथम आले आहेत. सांगली जिल्हयातील श्री. साळुंखे अभिजीत अशोक हे मागासवर्गवारीतून प्रथम आले आहेत. महिला वर्गवारीतून कोल्हापूर जिल्हयातील श्रीमती कुपटे अक्षता महादेवह्या प्रथम आल्या आहेत. दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क पदाचा निकाल डाउनलोड करण्याक्साठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC गट क मुख्य परीक्षा निकाल 2023 (दुय्यम निरीक्षक)

MPSC गट क दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क पदाचा मुख्य परीक्षा कट ऑफ 2023

MPSC गट क दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ 2023 खाली प्रदान करण्यात आला आहे.

CATEGORY SUB-CATEGORY CUTOFF MARKS
OPEN GENERAL 151.5
SC GENERAL 131.5
NT (B) GENERAL 125.5
NT (C) GENERAL
NT (D) GENERAL 140.25
OBC GENERAL 141.75
EWS
GENERAL 139
FEMALE 137.75
DIVYANG TYPE – D & E 96

MPSC गट क मुख्य परीक्षा निकाल 2023: उद्योग निरीक्षक

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) 11 मे 2023 रोजी MPSC गट क मुख्य परीक्षा निकाल 2023 अंतर्गत उद्योग निरीक्षक पदाचा निकाल जाहीर केला. सदर परीक्षेमध्ये सातारा जिल्हयातील श्री. नाना जोतिराम दडस हे राज्यातून व मागासवर्गवारीतून प्रथम आले आहेत. महिला वर्गवारीतून ठाणे जिल्हयातील श्रीमती सांगळे भाग्यश्री भाऊसाहेब ह्या प्रथम आल्या आहेत. उद्योग निरीक्षक पदाचा निकाल डाउनलोड करण्याक्साठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC गट क मुख्य परीक्षा निकाल 2023 (उद्योग निरीक्षक)

MPSC गट क उद्योग निरीक्षक पदाचा मुख्य परीक्षा कट ऑफ 2023

MPSC गट क उद्योग निरीक्षक मुख्य परीक्षेचा कट ऑफ 2023 खाली प्रदान करण्यात आला आहे.

CATEGORY SUB CATEGORY CUTOFF MARKS
OPEN
GENERAL 157.75
FEMALE 137.75
ST GENERAL 128.5
NT (B) GENERAL 134
OBC
GENERAL 144
FEMALE 134.5

MPSC गट क लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा निकाल 2023

03 मे 2023 रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC गट क लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा निकाल 2023 जाहीर केला. आयोगाने लिपिक-टंकलेखक (मराठी) व लिपिक टंकलेखक (इंग्रजी) या संवर्गाच्या टंकलेखन कौशल्य चाचणीकरिता अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांची एक यादी जाहीर केली आहे. सदर उमेदवारांची टंकलेखन कौशल्य चाचणी झाल्यावर अंतिम निकाल जाहीर करण्यात येईल. टंकलेखन कौशल्य चाचणीकरिता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC गट क लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा निकाल 2023 (लिपिक टंकलेखक – मराठी)

MPSC गट क लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा निकाल 2023 (लिपिक टंकलेखक – इंग्रजी)

MPSC गट क लिपिक टंकलेखक पदाचा मुख्य परीक्षा कट ऑफ 2023

MPSC गट क लिपिक टंकलेखक पदाचा मुख्य परीक्षा कट ऑफ 2023 खाली देण्यात आला आहे.

लिपिक टंकलेखक (इंग्रजी)

CATEGORY SUB CATEGORY CUTOFF
MARKS
OPEN
GENERAL 133.25
FEMALE 122.25
SPORTS 112.5
Ex-SERVICEMEN 103.5
SC
FEMALE 114.25
Ex-SERVICEMEN 71.75
ST
GENERAL 105.5
FEMALE 99.25
NT (B) GENERAL 121
NT (C) GENERAL 130.25
OBC
GENERAL 130
FEMALE 118
SPORTS 106.75
Ex-SERVICEMEN 96.75
EWS
GENERAL 132.25
FEMALE 121
Ex-SERVICEMEN 96.5
DIVYANG TYPE – A 109.4

लिपिक टंकलेखक (मराठी)

CATEGORY SUB-CATEGORY CUTOFF
MARKS
OPEN
GENERAL 119.75
FEMALE 109.25
SPORTS 98.75
Ex-SERVICEMEN 81.25
SC
GENERAL 99.5
FEMALE 93.5
SPORTS 69.5
Ex-SERVICEMEN 59.75
ST
GENERAL 86.75
FEMALE 79.25
SPORTS 68
Ex-SERVICEMEN 30
DT (A)
GENERAL 111.75
FEMALE 93.5
SPORTS 82.5
Ex-SERVICEMEN 57
NT (B)
GENERAL 104.75
FEMALE 87.75
SPORTS 56.75
Ex-SERVICEMEN 51.75
SBC
GENERAL 107.5
FEMALE 96
Ex-SERVICEMEN 48.75
NT (C)
GENERAL 113.75
FEMALE 100.5
SPORTS 89.5
Ex-SERVICEMEN 70.75
NT (D)
GENERAL 117
FEMALE 101.5
SPORTS 91
Ex-SERVICEMEN 69.5
OBC
GENERAL 112
FEMALE 100
SPORTS 81.25
Ex-SERVICEMEN 73.25
EWS
GENERAL 117
FEMALE 105
SPORTS 94.75
Ex-SERVICEMEN 74.75
DIVYANG
TYPE – A 100.87
TYPE – B 86.5
TYPE – C 100.75
TYPE – D & E 65.56
ORPHAN 97.75
जिल्हा रुग्णालय रायगड भरती 2023
अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

MPSC गट क परीक्षा 2023 शी निगडीत इतर महत्वपूर्ण लेख

ताज्या महाराष्ट्र सरकारी नोकरीबद्दल माहितीसाठी माझी नोकरी 2023
होम पेज अड्डा 247 मराठी
मराठीत चालू घडामोडी चालु घडामोडी

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

adda247
MPSC महापॅक

Sharing is caring!

FAQs

MPSC ने कर सहायक पदाचा MPSC गट क मुख्य निकाल 2023 कधी जाहीर केला आहे?

MPSC ने कर सहायक पदाचा MPSC गट क मुख्य निकाल 2023 18 मे 2023 रोजी घोषित केला आहे

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने गट क मुख्य निकाल 2023 कोणत्या पदांसाठी जाहीर झाला?

कर सहायक, लिपिक टंकलेखक, उद्योग निरीक्षक आणि दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क पदांसाठी MPSC गट C मुख्य निकाल 2023 जाहीर झाला आहे.

MPSC गट क मुख्य निकाल 2023 ची तात्पुरती निवड यादी आणि सामान्य गुणवत्ता मी कोठून डाउनलोड करू शकतो?

वरील लेखात, आम्ही MPSC गट क मुख्य निकाल 2023 ची पोस्टवार तात्पुरती निवड यादी आणि सामान्य गुणवत्ता प्रदान केली आहे.

मी MPSC गट क मुख्य निकाल 2023 कुठे पाहू शकतो?

या लेखात तुम्ही MPSC ग्रुप क मुख्य निकाल 2023 पाहू शकता.