Marathi govt jobs   »   Result   »   MPSC Group C Mains Result 2021-22

MPSC Group C Mains Result 2021-22, Check MPSC Group C Tax Assistant Mains Result 2021, MPSC गट क मुख्य परीक्षा 2021 कर सहायक पदाचा निकाल जाहीर

Table of Contents

MPSC Group C Mains Result 2021-22

MPSC Group C Mains Result 2021-22: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has released the MPSC Group C Mains Result 2021-22 on 23 November 2022 on its official website i.e. https://mpsc.gov.in/ for the Post of Tax Assistant. Recently, MPSC has released the Provisional Selection list and General Merit List for the post of Sub Inspector State Excise post on 18 November 2022. In this article you will get detailed information about MPSC Group C Mains Result 2021-22 of Tax Assistant Post i.e Result Notice, List of Qualified Candidates, and MPSC Group C Mains Cut Off 2021-22 of Tax Assistant Exam.

MPSC Group C Mains Answer Key 2021 of Clerk Typist Post

MPSC Group C Mains Result 2021-22: Overview

MPSC Group C Mains Result 2021-22
Category Exam Result
Recruitment Name MPSC Group C Exam 2021-22
Article Name MPSC Group C Mains Result 2021-22
Result Announced for Tax Assistant
MPSC Group C Mains Result 2021-22 Declared On 23 November 2022
Provisional List and General Merit List announced for Excise Sub Inspector
Official Website of MPSC www.mpsc.gov.in

MPSC Group C Mains Result 2021-22

MPSC Group C Mains Result 2021-22: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक 23 नोव्हेंबर 2022 रोजी महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा 2021 मधील कर सहायक (Tax Assistant) पदाचा निकाल जाहीर केला. याआधी 18 नोव्हेबर 2022 रोजी MPSC ने दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI) पदाची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी व तात्पुरती निवड यादी जाहीर करण्यात आली होती. ज्या उमेदवारांना या भरती प्रक्रियेतून बाहेर पदाचायाचे आहे त्यांना 25 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने बाहेर पडण्याचा (Opting Out) विकल्प महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून देण्यात आला आहे. आज या लेखात आपण कर सहायक (Tax Assistant) पदाचा MPSC Group C Mains Result 2021-22 बद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहे.

MPSC Group C Mains Result 2021 of Tax Assistant Out | MPSC गट क 2021 कर सहायक पदाचा निकाल जाहीर

MPSC Group C Mains Result 2021 of Tax Assistant: कर सहायक (Tax Assistant) पदाचा MPSC Group C Mains Result 2021 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) 23 नोव्हेंबर 2022 रोजी जाहीर केला. MPSC Group C Mains Result 2021 पास झालेल्या उमेदवारांना आता टंकलेखन कौशल्य चाचणी घेण्यात येणार आहे. MPSC Group C Mains Result 2021 ची Notice डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Group C Mains Result 2021 Notice

MPSC Group C Mains Result 2021-22, Check Provisional Selection List and General Merit List of Excise SI Post_40.1
MPSC Mahapack

MPSC Group C Mains Result 2021: List of Qualified Candidates in Tax Assistant Exam | कर सहायक पदाची परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांची यादी

List of Qualified Candidates in Tax Assistant Exam: MPSC गट क कर सहायक मुख्य परीक्षा 2021-22 मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची यादी (List of Qualified Candidates in Tax Assistant Exam) डाऊनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा. कर सहायक पदाच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची टंकलेखन कौशल्य चाचणी घेण्यात येणार आहे.

List of Qualified Candidates in the MPSC Group C Tax Assistant Exam 2021

MPSC Group C Mains Cut Off 2021-22 of Tax Assistant Exam | कर सहायक पदाचा कट ऑफ

MPSC Group C Mains Cut Off 2021-22 of Tax Assistant Exam: MPSC गट क मुख्य परीक्षेतील कर सहायक (Tax Assistant) पदाचा निकाल 23 नोव्हेंबर 2022 रोजी जाहीर झाला. MPSC Group C Mains Cut Off 2021-22 of Tax Assistant Exam खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आला आहे.

CATEGORY SUB CATEGORY CUTOFF MARKS
OPEN
GENERAL 131.25
FEMALE 121.5
SPORTS 114
Ex-SERVICEMEN 104.5
SC
GENERAL 110.34
FEMALE 103.5
SPORTS 76
Ex-SERVICEMEN 77.25
ST
GENERAL 95.25
FEMALE 88
SPORTS 67.25
Ex-SERVICEMEN 38.75
DT (A)
GENERAL 126
FEMALE 111.5
NT (B)
GENERAL 111.5
FEMALE 111.25
Ex-SERVICEMEN 57.75
SBC
GENERAL 112.5
FEMALE 107.75
Ex-SERVICEMEN 63
NT (C)
GENERAL 125.25
FEMALE 112.75
Ex-SERVICEMEN 95
NT (D)
GENERAL 125
FEMALE 111.25
Ex-SERVICEMEN 96
OBC
GENERAL 120.25
FEMALE 107.5
SPORTS 97
Ex-SERVICEMEN 92.75
EWS
GENERAL 127.75
FEMALE 116.25
SPORTS 111.25
Ex-SERVICEMEN 94.75
DIVYANG
TYPE – A 117.23
TYPE – B 98.5
TYPE – C 114
TYPE – D & E 84.24
ORPHAN 101.25

MPSC Group C Mains Result 2021-22: Provisional Selection List and General Merit List of Excise SI Post (दुय्यम निरीक्षक पदाची तात्पुरती निवड यादी आणि गुणवत्ता यादी)

Provisional Selection List and General Merit List of Excise SI Post: MPSC ने MPSC गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा 2021 मधील दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गाची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी व तात्पुरती निवड यादी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आल्या असून त्या आधारे उमेदवारांकडून भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (Opting Out) विकल्प निवडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सदर तात्पुरती निवड यादी व सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी या निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाच्या असून उमेदवारांच्या अर्जामधील विविध दाव्यांच्या अनुषंगाने अंतिम निकालापूर्वी पडताळणीअंती काही उमेदवारांच्या दाव्यांमध्ये/ शिफारशीमध्ये बदल होऊ शकतो असे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जाहीर केले. या लेखात Provisional Selection List and General Merit List of Excise SI Post बद्दल सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

MPSC Group C Mains Result 2021-22: Opting Out Notice (बाहेर पडण्याच्या विकल्पाची नोटीस)

MPSC Group C Mains Result 2021-22: Opting Out Notice:  MPSC Group C Mains Exam 2021 मधील Excise Sub Inspector (दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क) पदासाठी भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (Opting Out) विकल्प आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आला. 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी जाहीर झालेली MPSC Group C Mains Result 2021-22: Opting Out Notice डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Group C Mains Result 2021-22 Opting Out Notice

MPSC Group C Mains Result 2021-22: Excise Sub Inspector Provisional Selection List PDF | दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क तात्पुरत्या निवड यादीची PDF

Excise Sub Inspector Provisional Selection List PDF: 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने एकूण 114 उमेदवारांची Excise Sub Inspector Provisional Selection List PDF जाहीर केली आहे. त्या उमेदवाराना आता MPSC Group C 2021 भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडायचे असल्यास त्यांनी 25 नोव्हेंबर 2022 च्या अगोदर Opted Out करायचे आहे. Excise Sub Inspector Provisional Selection List PDF डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Excise Sub Inspector Provisional Selection List PDF

MPSC Group C Mains Result 2021-22: Excise Sub Inspector General Merit List PDF | दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क गुणवत्ता यादी PDF

Excise Sub Inspector General Merit List PDF: MPSC गट क मुख्य परीक्षा 2021 मधील Excise SI पदाची मुख्य परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांची एक General Merit List PDF MPSC ने जाहीर केली आहे. Excise Sub Inspector General Merit List PDF डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Excise Sub Inspector General Merit List PDF

MPSC Group C Mains Result 2021-22, Check Provisional Selection List and General Merit List of Excise SI Post_50.1
Adda247 Marathi Application

MPSC Group C Mains Result 2021-22: FAQs

Q1. When has MPSC declared MPSC Group C Mains Result 2021-22 of Tax Assistant Post?

Ans. MPSC has declared MPSC Group C Mains Result 2021-22 of Tax Assistant Post on 23 November 2022

Q2. When has MPSC declared the Provisional Selection List and General Merit List of Excise SI Post?

Ans. MPSC declared the Provisional Selection List and General Merit List of Excise SI Post on 18 November 2022.

Q3. Form where can I Provisional Selection List and General Merit List of Excise SI Post?

Ans. MPSC declared the Provisional Selection List and General Merit List of Excise SI Post on 18 November 2022.

Q4. What is the Last Date to Opt Out from MPSC Group C 2021 Recruitment Process for Excise SI Post?

Ans. Candidates Opt Out from MPSC Group C 2021 Recruitment Process for Excise SI Post on or before 25 November 2022.

Other Blogs Related to MPSC Group C Exam

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Group C Mains Result 2021-22, Check Provisional Selection List and General Merit List of Excise SI Post_40.1
MPSC Mahapack

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

MPSC Group C Mains Result 2021-22, Check Provisional Selection List and General Merit List of Excise SI Post_80.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

MPSC Group C Mains Result 2021-22, Check Provisional Selection List and General Merit List of Excise SI Post_90.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.