Marathi govt jobs   »   Result   »   MPSC Group Result 2022

MPSC Group C Result 2022, Check Post wise MPSC Group C Combine Result here, MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा निकाल 2022 जाहीर

Table of Contents

MPSC Group C Result 2022

MPSC Group C Result 2022: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has released the MPSC Group C Result 2022 for Industry Inspector, Sub Inspector State Excise, Tax Assistant, and Clerk-Typist (English and Marathi) post on 26th December 2022 on its official website i.e. https://mpsc.gov.in/. MPSC Group C prelims exam was conducted on 05 November 2022, and its MPSC Group C Final Answer Key 2022 was released on 5th December 2022.

MPSC Group C Combine Result 2022

In this article get the direct links to download post wise MPSC Group C Combined Result 2022. We have provided the MPSC Group C Result 2022 pdf of Qualified candidates for Industry Inspector, Sub Inspector State Excise, Tax Assistant, and Clerk-Typist post. You can download MPSC Group c Result 2022 Cut off pdfs here.

MPSC Group C Result 2022 Overview

MPSC Group C Prelims Exam 2022 result is declared now. Candidates can get the overview of MPSC Group C Result 2022 below.

MPSC Group C Result 2022
Category Result
Exam MPSC Group C Prelims Exam 2022
Posts
  • Industry Inspector
  • Sub Inspector State Excise
  • Tax Assistant
  • Clerk-Typist (English and Marathi)
Exam Date 05 November 2022
MPSC Group C Final Answer Key 05 December 2022
MPSC Group C Result 2022 26th December 2022
MPSC Group C Result 2022 Out Status Released
Official Website www.mpsc.gov.in.

MPSC Group C Prelims Result 2022, MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा निकाल 2022

MPSC Group C Result 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत शनिवार दिनांक 5 नोव्हेंबर 2022 रोजी आयोजित महाराष्ट्र गट-क सेवा, संयुक्त पूर्व परीक्षा – 2022 मधील उद्योग निरीक्षक, दुय्यम निरीक्षक, कर सहायक व लिपिक-टंकलेखक या संवर्गासाठी विकल्प दिलेल्या उमेदवारांमधून पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचा संवर्गनिहाय निकाल (MPSC Group C Result 2022) स्वतंत्रपणे दिनांक 26 डिसेंबर, 2022 रोजी जाहीर करण्यात आला आहे. प्रस्तुत पदांकरीता पूर्व परीक्षेत अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांच्या बैठक क्रमांकासह नावाची यादी व गुणांची सीमारेषा आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर त्याचप्रमाणे या लेखात देण्यात आली आहे.

MPSC Group C Final Answer Key 2022

MPSC Group C Result 2022, Combine Prelims Result Important Dates | MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा निकाल 2022, महत्वाच्या तारखा

MPSC Group C Prelims Result 2022 Important Dates: MPSC Group C Result (निकाल) 26 डिसेंबर, 2022 लागला असून संबंधित सर्व महत्वाच्या तारखा उमदेवार खालील तक्त्यात पाहू शकतात.

MPSC Group C Answer Key 2022 Important Dates
Events Dates
MPSC Group C Prelims Exam Notification 29 July 2022
MPSC Group C Combined Prelims Exam Date 2022 05 November 2022
MPSC Group C Final Answer Key 2022 05 December 2022
MPSC Group C Prelims Exam Result 26 December 2022
MPSC Group C Combined Mains Paper 1 4 February 2023
MPSC Group C Clerk-Typist Mains Paper 2 11 February 2023
MPSC Group C Excise SI Mains Paper 2 25 February 2023
MPSC Group C Tax Assistant Mains Paper 2 4 March 2023
MPSC Group C Industry Inspector Mains Paper 2 11 March 2023
MPSC Group C Mains Exam Result 2022 April 2023

MPSC Group C Result 2022 Notification PDF | MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा निकाल 2022 PDF

MPSC Group C Result 2022 Notification PDF: महाराष्ट्र गट-क सेवा, संयुक्त पूर्व परीक्षा – 2022 मधील उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector), दुय्यम निरीक्षक (Sub Inspector State Excise), कर सहायक (Tax Assistant) व लिपिक-टंकलेखक (Clerk-Typist) या पदांसाठी MPSC Group C Combined Result 2022 (निकाल) अधिसूचना MPSC ने 26 डिसेंबर 2022 रोजी जाहीर केली आहे. उमदेवार खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक MPSC Group C Result Notification PDF download करू शकतात.

Click here to check MPSC Group C Result Notification PDF

MPSC Group C Mains 2022 Test Series
MPSC Group C Mains 2022 Test Series

MPSC Group C Result 2022, List of Qualified Candidates for Clerk-Typist Post | लिपिक-टंकलेखक पदासाठी पात्र उमदेवारांची यादी

List of Qualified Candidates MPSC Group C Clerk-Typist Post: MPSC गट क संयुक्त परीक्षा 2022 मध्ये लिपिक-टंकलेखक (Clerk-Typist) या संवर्गासाठी विकल्प दिलेल्या उमेदवारांमधून मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी खाली PDF स्वरूपात दिली आहे. उमेदवार खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून किंवा MPSC च्या अधिकृत website वरून MPSC Group C Clerk Typist Result 2022 (निकाल) तपासू शकतात.

MPSC Group C Clerk Typist Result 2022

MPSC Group C Result 2022, List of Qualified Candidates for Sub Inspector State Excise | दुय्यम निरीक्षक पदासाठी पात्र उमदेवारांची यादी

List of Qualified Candidates MPSC Group C Sub Inspector State Excise Post: MPSC गट क संयुक्त परीक्षा 2022 मध्ये दुय्यम निरीक्षक (Sub Inspector State Excise) या संवर्गासाठी विकल्प दिलेल्या उमेदवारांमधून मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी खाली PDF स्वरूपात दिली आहे. उमेदवार खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून किंवा MPSC च्या अधिकृत website वरून MPSC Group C Sub Inspector State Excise Result 2022 (निकाल) तपासू शकतात.

MPSC Group C Sub Inspector State Excise Result 2022

MPSC Group C Result 2022, List of Qualified Candidates for Tax Assistant | कर सहायक पदासाठी पात्र उमदेवारांची यादी

List of Qualified Candidates MPSC Group C Tax Assistant Post: MPSC गट क संयुक्त परीक्षा 2022 मध्ये कर सहायक (Tax Assistant) या संवर्गासाठी विकल्प दिलेल्या उमेदवारांमधून मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी खाली PDF स्वरूपात दिली आहे. उमेदवार खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून किंवा MPSC च्या अधिकृत website वरून MPSC Group C Tax Assistant Result 2022 (निकाल) तपासू शकतात.

MPSC Group C Tax Assistant Result 2022

MPSC Group C Result 2022, List of Qualified Candidates for Industry Inspector | उद्योग निरीक्षक पदासाठी पात्र उमदेवारांची यादी

List of Qualified Candidates MPSC Group C Industry Inspector Post: MPSC गट क संयुक्त परीक्षा 2022 मध्ये उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) या संवर्गासाठी विकल्प दिलेल्या उमेदवारांमधून मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची यादी खाली PDF स्वरूपात दिली आहे. उमेदवार खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून किंवा MPSC च्या अधिकृत website वरून MPSC Group C Industry Inspector Result 2022 (निकाल) तपासू शकतात.

MPSC Group C Industry Inspector Result 2022

MPSC Group C Combine Prelims Cut Off 2022 | उद्योग निरीक्षक पदासाठी पात्र उमदेवारांची यादी

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 26 डिसेंबर 2022 रोजी MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 च्या निकालासोबत पदानुसार गुणांची सीमारेषा देखील जाहीर केली आहे. उमेदवार खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून पदानुसार MPSC Group C Cut Off 2022 पाहू शकतात.

Click here to check MPSC Group C Combine Cut Off 2022

Share your Success Story here

Adda247 Marathi App
Adda247 Marathi App

MPSC Group C Result 2022: FAQs

Q1. Is the MPSC Group C Industry Inspector Result Out?

Ans: Yes. MPSC Group C Industry Inspector Result has been declared on 26 December 2022.

Q2. Is the MPSC Group C Clerk-Typist Post Result Out??

Answer: Yes. MPSC Group C Clerk-Typist Post Result declared on 26th December 2022.

Q3. How to check MPSC Group C Result 2022 for Combine Prelims Exam 2022?

Ans: Candidates can check MPSC Group C Result 2022 for Combine Prelims Exam 2022 from the link given above.

Q4. Where can I find MPSC Group C Prelims Exam Cut Off?

Ans: MPSC Group C post wise cut off is given in the above article.

Also Read:

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

MPSC Group C Mains 2022 Test Series
MPSC Group C Mains 2022 Test Series

Sharing is caring!

FAQs

Is the MPSC Group C Industry Inspector Result Out?

Yes. MPSC Group B Group C Industry Inspector Result has been declared on 26 December 2022.

Is the MPSC Group C Clerk-Typist Post Result Out?

Yes. MPSC Group C Clerk-Typist Post Result declared on 26th December 2022.

How to check MPSC Group C Result 2022 for Combine Prelims Exam 2022?

Candidates can check MPSC Group C Result 2022 for Combine Prelims Exam 2022 from the link given above.

Where can I find MPSC Group C Prelims Exam Cut Off?

MPSC Group C post wise cut off is given in the above article.