Marathi govt jobs   »   Latest Post   »   MPSC Rajyaseva Update 2022

MPSC Rajyaseva Update 2022, Now CSAT is Qualilfing in Nature, MPSC राज्यसेवा परीक्षा 2022 अपडेट

MPSC Rajyaseva Update 2022: It has been decided to qualify the General Studies Paper No. 2 (CSAT) in the Maharashtra Public Service Commission’s State Prelims Examination, for which a condition of at least 33% marks is prescribed. The merit list for the State Service Main Examination will be prepared on the basis of the marks in Paper No. 1 of the candidates who get at least 33% marks in this paper.

MPSC Rajyaseva Update 2022
Category Latest Alert
Exam Conducted By MPSC
Exam Name MPSC Rajyaseva Exam
Blog Name MPSC Rajyaseva Update 2022

MPSC Rajyaseva Update 2022

MPSC Rajyaseva Update 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे दरवर्षी गट अ ची पदभरती MPSC Rajyaseva परीक्षेमार्फत होत असते. MPSC Rajyaseva Prelims मध्ये 2 पेपर असतात एक सामान्य अध्ययन व दुसरा CSAT आता या पेपर पद्धतीत थोडा बदल करण्यात आला आहे. आज या लेखात आपण महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जाहीर केलेल्या या MPSC Rajyaseva Update 2022 बद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहे.

MPSC Rajyaseva Update 2022 | MPSC राज्यसेवा परीक्षा 2022 अपडेट

MPSC Rajyaseva Update 2022: उपजिल्हाधिकारी गट अ, पोलीस उप अधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्त (नि शस्त्र ) गट अ, सहायक राज्यकार आयुक्त गट अ, गट विकास अधिकारी गट अ, सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट अ, उद्योग उप संचालक (तांत्रिक गट अ), सहायक कामगार आयुक्त गट अ, उपशिक्षणाधिकारी, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट ब (प्रशासन शाखा), कक्षा अधिकारी गट ब, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गट ब, सहायक गट विकास अधिकारी गट ब, सहायक निबंधक सहकारी संस्था गट ब, उप अधीक्षक भूमी अभिलेख गट ब, उप अधीक्षक राज्य उद्पादन शुल्क गट ब, कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजगता मार्गदर्शन अधिकारी गट ब, सरकारी कामगार अधिकारी गट ब, उपनिबंधक सहकारी संस्था गट-अ, मुख्याधिकारी नगरपालिका/परिषद गट-अ आणि मुख्याधिकारी नगरपालिका/परिषद गट-ब या पदांसाठी राज्यसेवा परीक्षा होत असते.

आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षेमधील सामान्य अध्ययन पेपर क्रमांक 2 (CSAT) हा अर्हताकारी (Qualifying) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासाठी किमान 33% गुणांची अट अर्हता प्राप्त करण्यासाठी विहित करण्यात येत आहे. या पेपरमध्ये किमान 33% गुण प्राप्त करणाऱ्या उमेदवारांची पेपर क्रमांक 1 मधील गुणांच्या आधारे राज्यसेवा मुख्य परीक्षेसाठी गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येईल. असे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सांगितले आहे. ही नोटीस डाउनलोड करण्यासाठी आपण खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Rajyaseva Update 2022
MPSC Rajyaseva Update

Click here to Download MPSC Rajyaseva Update 2022

MPSC Rajyaseva Exam 2022 Selection Procedure | निवड प्रक्रिया

MPSC Rajyaseva Exam Selection Procedure: प्रस्तुत परीक्षा खालील तीन टप्प्यामध्ये घेण्यात येईल :

  1. पूर्व परीक्षा गुण 400 (ज्यात पेपर 1 च्या गुणांवरून मुख्य परीक्षेस बोलावण्यात येईल.)
  2. मुख्य परीक्षा गुण 800
  3. मुलाखत गुण 100
  • राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2021 च्या निकालाच्या आधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या आणि पूर्व परीक्षेच्या जाहिरातीमध्ये अर्हता व अन्य अटींची विहित दिनांकास किंवा त्यापूर्वी पुर्तता करणा-या उमदेवारास मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात येईल.
  • मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवाराने आयोगाकडून निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीत आयोगाच्या https://mpsconline.gov.in या संकेतस्थळाव्दारे फक्त ऑनलाईन पध्दतीने आवश्यक अर्ज/माहिती सादर करणे आवश्यक राहील.
  • पूर्व परीक्षेच्या प्रवेशासाठी आयोगास अर्जाद्वारे सादर केलेल्या माहितीच्या आधारेच मुख्य परीक्षेकरीता आवश्यक अर्ज/माहिती विहित पध्दतीने सादर करता येईल.

Also Read:

Adda247 Marathi Homepage Click Here
Official Website https://mpsc.gov.in/

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

adda247
MPSC Exam Prime Test Pack for Maharashtra exams

Sharing is caring!

Congratulations!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-एप्रिल 2022

Download your free content now!

We have already received your details.

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-एप्रिल 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.