Marathi govt jobs   »   Result   »   MPSC Group B Result 2022

MPSC Group B Result 2022 Out, Group B Combine Prelims Exam 2021 Result | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 निकाल जाहीर

Table of Contents

MPSC Group B Result 2022

MPSC Group B Result 2022: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has released the MPSC Group B Result 2022 for the Assistant Section Officer (ASO) post on 1st June 2022 and for State Tax Inspector (STI) and Police Sub-Inspector (PSI) on 2nd June 2022 on its official website i.e. https://mpsc.gov.in/. MPSC Group b prelims exam was conducted in 2021 and in June 2022 MPSC released group b prelims result and cut off

In this article, we have provided the MPSC Group B Result 2022 pdf of Qualified candidates for ASO, PSI and STI. You can download MPSC Group B Result 2022 Cut off pdfs here.

MPSC Group B Result 2022 Out, Group B Combine Prelims Exam 2021 cut off Result Out

MPSC Group B Result 2022, Combine Pre 2021 Result
Category Exam Result
Organization Name Maharashtra Public Service Commission
Result Released for ASO, PSI and STI
MPSC Group B Result 2022 Date 1st June 2022 (ASO) & 2nd June 2022 (PSI and STI)
MPSC Group B Result 2022 PDF Available (ASO, PSI and STI)
Official Website https://mpsc.gov.in/

MPSC Group B Result 2021-22 Out, Group B Combine Prelims Result | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 निकाल जाहीर

MPSC Group B Result 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक 26 फेब्रुवारी 2022 रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब, संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 सहायक कक्ष अधिकारी (MPSC Group B Result 2022 for ASO Prelims Exam) पदासाठीचा निकाल 1 जून 2022 रोजी जाहीर करण्यात आला आणि आता 2 जून 2022 रोजी पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) आणि राज्य कर निरीक्षक (STI) चा निकाल जाहीर करण्यात आले आहे.

MPSC Group B Combine Prelims Exam 2021 मध्ये ASO, PSI आणि STI पदासाठी उत्तीर्ण झालेल्या सर्व उमेदवारांचे विभागनिहाय बैठक क्रमांक आणि त्यांच्या नावांची यादी आणि पूर्व परीक्षेच्या गुणांची सीमारेषा (MPSC Group B Cut Off) आयोगाच्या संकेतस्थळावर त्याचप्रमाणे या लेखात PDF स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

MPSC Group B Mains Notification 2021-22

MPSC Grp B Result 2022, Combine Prelims Result Important Dates | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022, महत्वाच्या तारखा

MPSC Grp B Result 2022, Important Dates: महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब, संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 दिनांक 26 फेब्रुवारी, 2022 रोजी घेण्यात आली होती. या भरती बाबतच्या इतर महत्वाच्या तारखा खाली तक्त्यात देण्यात आले आहे.

MPSC Group B Result 2022
Events Dates
MPSC Group B Notification 2021-22 (पूर्व परीक्षेची जाहिरात) 28 ऑक्टोबर 2021
Start Date to Apply Online (ऑनलाइन नोंदणी सुरू प्रक्रिया) 29 ऑक्टोबर 2021
Last Date to Apply Online (ऑनलाइन नोंदणीची शेवटची तारीख) 19 नोव्हेंबर 2021 30 नोव्हेंबर 2021
MPSC Group B Hall Ticket 2021-22 (पूर्व परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र) 17 फेब्रुवारी 2022
MPSC Group B Combine Prelims Exam Date (गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा तारीख) 26 फेब्रुवारी 2022
MPSC Group B Answer Key 2021-22 (Combine Prelims) 02 मार्च 2022
MPSC Group B Combine result for ASO 1 जून 2022
MPSC Group B Combine result for STI 2 जून 2022
MPSC Group B Combine result for PSI 2 जून 2022
MPSC Group B Mains Exam Date Combine Paper 1 9 जुलै 2022
MPSC Group B Mains Exam Date (PSI Paper 2) 17 जुलै 2022
MPSC Group B Mains Exam Date (STI Paper 2) 24 जुलै 2022
MPSC Group B Mains Exam Date (ASO Paper 2) 31 जुलै 2022

MPSC Group B Result 2021-22: List of Qualified Candidates for ASO | ASO साठी पात्र उमेदवारांची यादी

MPSC Group B Result 2022, List of Qualified Candidates for ASO: प्रस्तुत पूर्व परीक्षेसाठी उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने केलेल्या अर्जात दिलेल्या माहितीच्या आधारे त्यांच्या पात्रता तपासण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे मुख्य परीक्षेस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांपैकी मुख्य परीक्षेसाठी विहित कालावधीत अर्ज करणाऱ्या व परीक्षा शुल्क भरणाऱ्या अहर्ताप्राप्त उमेदवारांनाच मुख्य परीक्षेस प्रवेश देण्यात येईल. आवश्यक तपासणीनुसार अपात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांची उमेदवारी आयोगाकडून कोणत्याही टप्यावर रद्द करण्यात येईल.

मुख्य परीक्षेचा संयुक्त पेपर क्रमांक 1 दिनांक 9 जुलै 2022 व पेपर क्र. 2 (ASO) दिनांक 31 जुलै, 2022 रोजी घेण्यात येईल. प्रस्तुत परीक्षेचा निकाल आरक्षणाच्या/समांतर आरक्षणाच्या मुद्यांसंदर्भात विविध मा. न्यायालयात/मा. न्यायाधिकरणात दाखल करण्यात आलेल्या न्यायिक प्रकरणातील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. प्रस्तुत पूर्व परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना त्यांनी अर्जात नमूद केलेल्या मोबाईल क्रमांकावर लघुसंदेशाद्वारे (SMS) कळविण्यात येईल.

मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवाराने ऑनलाईन पद्धतीन आवश्यक माहिती व परीक्षा शुल्क विहित मुदतीत विहित पद्धतीने सादर करणे आवश्यक राहील. त्याशिवाय उमेदवारास मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात येणार नाही. तसेच, पूर्व परीक्षेसाठी सादर केलेल्या अर्जातील दावेच मुख्य परीक्षेकरीता स्वीकारार्ह ठरतील. MPSC गट-ब, संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 मध्ये उत्तीर्ण होऊन ASO मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या सर्व परीक्षार्थींची यादी पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या link वर क्लिक वर करा.

MPSC Grp B Result 2022, List of Qualified Candidates for ASO Mains

MPSC Group B Result 2022: ASO Cut Off | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022: ASO गुणांची सीमारेषा

MPSC Grp B Result 2022, ASO Cut-off: महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब, संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 ASO पदाच्या मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या सर्व उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय गुणांची सीमारेषा (ASO Cut Off) खालीलप्रमाणे आहे; जे उमेदवार पात्र होऊ शकले नाहीत त्यांनी खचून न जाता आपल्या चुकांचे अवलोकन करून त्या चुका पुढील परीक्षेत नाही होणार या दृष्टीने पुढच्या परीक्षेसाठी परीक्षेसाठी लवकरात लवकर अभ्यास सुरु करावा. Adda247 मराठीची सर्व टीम तुमच्या मदतीला सदैव राहीलच त्यामुळे खचून जाऊ नका आणि पुन्हा एकदा अभ्यासाला सुरुवात करा. पुन्हा एकदा MPSC Group B Combine Prelims Exam 2021 ASO पदासाठी सर्व पात्र उमेदवारांचे अभिनंदन आणि मुख्य परीक्षेसाठी शुभेच्छा.

MPSC Group B Result 2022, ASO Cut Off
MPSC Group B Result 2022, ASO Cut Off

MPSC Group B Result 2021-22, ASO Cut Off

MPSC Group B Result Notification for PSI Combine Prelims Exam 2021 | PSI पदाच्या निकालाचे प्रसिद्धीपत्रक

MPSC Group B Result Notification for PSI Combine Prelims Exam 2021: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे दिनांक 26 फेब्रुवारी, 2022 रोजी महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 घेण्यात आली होती. प्रस्तुत परीक्षेमधून पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदासाठी विकल्प दिलेल्या उमेदवारांमधून पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) (मुख्य) परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचा निकाल (MPSC Group B Result) दिनांक 2 जून 2022 रोजी जाहीर करण्यात आला आहे. प्रस्तुत पदाकरीता पूर्व परीक्षेत अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांच्या बैठक क्रमांकासह नावाची यादी व गुणांची सीमारेषा आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर त्याचप्रमाणे या लेखात pdf फॉरमॅट मध्ये उपलब्ध करण्यात आली आहे.

MPSC Group B Result 2022, Combine Prelims Result for PSI Notification PDF

MPSC Group B Result 2021-22: List of Qualified Candidates for PSI | PSI साठी पात्र उमेदवारांची यादी

MPSC Group B Result 2022, List of Qualified Candidates for PSI: प्रस्तुत पूर्व परीक्षेसाठी उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने केलेल्या अर्जात दिलेल्या माहितीच्या आधारे त्यांच्या पात्रता तपासण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे मुख्य परीक्षेस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांपैकी मुख्य परीक्षेसाठी विहित कालावधीत अर्ज करणाऱ्या व परीक्षा शुल्क भरणाऱ्या अहर्ताप्राप्त उमेदवारांनाच मुख्य परीक्षेस प्रवेश देण्यात येईल. आवश्यक तपासणीनुसार अपात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांची उमेदवारी आयोगाकडून कोणत्याही टप्यावर रद्द करण्यात येईल.

मुख्य परीक्षेचा संयुक्त पेपर क्रमांक 1 दिनांक 9 जुलै 2022 व पेपर क्र. 2 (PSI) दिनांक 17 जुलै, 2022 रोजी घेण्यात येईल. प्रस्तुत परीक्षेचा निकाल आरक्षणाच्या/समांतर आरक्षणाच्या मुद्यांसंदर्भात विविध मा. न्यायालयात/मा. न्यायाधिकरणात दाखल करण्यात आलेल्या न्यायिक प्रकरणातील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. प्रस्तुत पूर्व परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना त्यांनी अर्जात नमूद केलेल्या मोबाईल क्रमांकावर लघुसंदेशाद्वारे (SMS) कळविण्यात येईल.

मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवाराने ऑनलाईन पद्धतीन आवश्यक माहिती व परीक्षा शुल्क विहित मुदतीत विहित पद्धतीने सादर करणे आवश्यक राहील. त्याशिवाय उमेदवारास मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात येणार नाही. तसेच, पूर्व परीक्षेसाठी सादर केलेल्या अर्जातील दावेच मुख्य परीक्षेकरीता स्वीकारार्ह ठरतील. MPSC गट-ब, संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 मध्ये उत्तीर्ण होऊन PSI मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या सर्व परीक्षार्थींची यादी पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या link वर क्लिक वर करा.

MPSC Grp B Result 2022, List of Qualified Candidates for PSI Mains

Adda247 App
Adda247 App

MPSC Group B Result 2022: PSI Cut Off | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022: PSI गुणांची सीमारेषा

MPSC Grp B Result 2021-22, PSI Cut-off: महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब, संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 PSI पदाच्या मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या सर्व उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय गुणांची सीमारेषा (PSI Cut Off) खालीलप्रमाणे आहे; जे उमेदवार पात्र होऊ शकले नाहीत त्यांनी खचून न जाता आपल्या चुकांचे अवलोकन करून त्या चुका पुढील परीक्षेत नाही होणार या दृष्टीने पुढच्या परीक्षेसाठी परीक्षेसाठी लवकरात लवकर अभ्यास सुरु करावा. Adda247 मराठीची सर्व टीम तुमच्या मदतीला सदैव राहीलच त्यामुळे खचून जाऊ नका आणि पुन्हा एकदा अभ्यासाला सुरुवात करा. पुन्हा एकदा MPSC Group B Combine Prelims Exam 2021 PSI पदासाठी सर्व पात्र उमेदवारांचे अभिनंदन आणि मुख्य परीक्षेसाठी शुभेच्छा.

MPSC Group B Combine PSI Cut Off 2021
MPSC Group B Combine PSI Cut Off 2021

MPSC Group B Result 2021-22, PSI Cut Off

MPSC Group B Result Notification for STI Combine Prelims Exam 2021 | STI पदाच्या निकालाचे प्रसिद्धीपत्रक

MPSC Group B Result Notification for STI Combine Prelims Exam 2021: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे दिनांक 26 फेब्रुवारी, 2022 रोजी महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 घेण्यात आली होती. प्रस्तुत परीक्षेमधून राज्य कर निरीक्षक (STI) पदासाठी विकल्प दिलेल्या उमेदवारांमधून राज्य कर निरीक्षक (STI) (मुख्य) परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचा निकाल (MPSC Group B Result) दिनांक 2 जून 2022 रोजी जाहीर करण्यात आला आहे. प्रस्तुत पदाकरीता पूर्व परीक्षेत अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांच्या बैठक क्रमांकासह नावाची यादी व गुणांची सीमारेषा आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर त्याचप्रमाणे या लेखात pdf फॉरमॅट मध्ये उपलब्ध करण्यात आली आहे.

MPSC Group B Result 2022, Combine Prelims Result for STI Notification PDF

MPSC Group B Result 2021-22: List of Qualified Candidates for STI | STI साठी पात्र उमेदवारांची यादी

MPSC Group B Result 2022, List of Qualified Candidates for STI: प्रस्तुत पूर्व परीक्षेसाठी उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने केलेल्या अर्जात दिलेल्या माहितीच्या आधारे त्यांच्या पात्रता तपासण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे मुख्य परीक्षेस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांपैकी मुख्य परीक्षेसाठी विहित कालावधीत अर्ज करणाऱ्या व परीक्षा शुल्क भरणाऱ्या अहर्ताप्राप्त उमेदवारांनाच मुख्य परीक्षेस प्रवेश देण्यात येईल. आवश्यक तपासणीनुसार अपात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांची उमेदवारी आयोगाकडून कोणत्याही टप्यावर रद्द करण्यात येईल.

मुख्य परीक्षेचा संयुक्त पेपर क्रमांक 1 दिनांक 9 जुलै 2022 व पेपर क्र. 2 (STI) दिनांक 24 जुलै, 2022 रोजी घेण्यात येईल. प्रस्तुत परीक्षेचा निकाल आरक्षणाच्या/समांतर आरक्षणाच्या मुद्यांसंदर्भात विविध मा. न्यायालयात/मा. न्यायाधिकरणात दाखल करण्यात आलेल्या न्यायिक प्रकरणातील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. प्रस्तुत पूर्व परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना त्यांनी अर्जात नमूद केलेल्या मोबाईल क्रमांकावर लघुसंदेशाद्वारे (SMS) कळविण्यात येईल.

मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवाराने ऑनलाईन पद्धतीन आवश्यक माहिती व परीक्षा शुल्क विहित मुदतीत विहित पद्धतीने सादर करणे आवश्यक राहील. त्याशिवाय उमेदवारास मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात येणार नाही. तसेच, पूर्व परीक्षेसाठी सादर केलेल्या अर्जातील दावेच मुख्य परीक्षेकरीता स्वीकारार्ह ठरतील. MPSC गट-ब, संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 मध्ये उत्तीर्ण होऊन STI मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या सर्व परीक्षार्थींची यादी पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या link वर क्लिक वर करा.

MPSC Grp B Result 2022, List of Qualified Candidates for STI Mains

Adda247 App
Adda247 App

MPSC Group B Result 2022: STI Cut Off | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022: STI गुणांची सीमारेषा

MPSC Grp B Result 2021-22, STI Cut-off: महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब, संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 STI पदाच्या मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या सर्व उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय गुणांची सीमारेषा (STI Cut Off) खालीलप्रमाणे आहे; जे उमेदवार पात्र होऊ शकले नाहीत त्यांनी खचून न जाता आपल्या चुकांचे अवलोकन करून त्या चुका पुढील परीक्षेत नाही होणार या दृष्टीने पुढच्या परीक्षेसाठी परीक्षेसाठी लवकरात लवकर अभ्यास सुरु करावा. Adda247 मराठीची सर्व टीम तुमच्या मदतीला सदैव राहीलच त्यामुळे खचून जाऊ नका आणि पुन्हा एकदा अभ्यासाला सुरुवात करा. पुन्हा एकदा MPSC Group B Combine Prelims Exam 2021 STI पदासाठी सर्व पात्र उमेदवारांचे अभिनंदन आणि मुख्य परीक्षेसाठी शुभेच्छा.

MPSC Group B Combine STI Cut Off 2021
MPSC Group B Combine STI Cut Off 2021

MPSC Group B Result 2021-22, STI Cut Off

MPSC Group B Result Notification for ASO Combine Prelims Exam 2021 | ASO पदाच्या निकालाचे प्रसिद्धीपत्रक

MPSC Group B Result Notification for ASO Combine Prelims Exam 2021: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे दिनांक 26 फेब्रुवारी, 2022 रोजी महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 घेण्यात आली होती. प्रस्तुत परीक्षेमधून सहायक कक्ष अधिकारी पदासाठी विकल्प दिलेल्या उमेदवारांमधून सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचा निकाल (MPSC Group B Result) दिनांक 1 जून 2022 रोजी जाहीर करण्यात आला आहे. प्रस्तुत पदाकरीता पूर्व परीक्षेत अर्हताप्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांच्या बैठक क्रमांकासह नावाची यादी व गुणांची सीमारेषा आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर त्याचप्रमाणे या लेखात pdf फॉरमॅट मध्ये उपलब्ध करण्यात आली आहे.

MPSC Group B Result 2022, Combine Prelims Result for ASO Notification PDF

Also Check,

FAQs: MPSC Group B Result 2022, ASO, STI and PSI Combine Prelims Result

Q1. MPSC Grp B ASO साठी चा निकाल लागला आहे का?

उत्तर: होय. MPSC Group B ASO चा निकाल 1 जून 2022 रोजी जाहीर करण्यात आला.

Q2. MPSC Grp B PSI, STI साठी चा निकाल लागला आहे का?

उत्तर: होय. MPSC Group B PSI, STI चा निकाल 2 जून 2022 रोजी जाहीर करण्यात आला.

Q2. MPSC Grp B Result 2022, Combine Prelims Exam ASO, PSI, STI चा निकाल कसा तपासता येईल?

उत्तर: उमेदवार वरील दिलेल्या लिंकवरून MPSC Grp B Combine Prelims Exam 2021-22 ASO, STI, PSI चा निकाल तपासू शकतात. 

Q3. MPSC Grp B ASO, STI, PSI Prelims Exam चा Cut Off कुठे पाहायला मिळेल?

उत्तर: MPSC Grp B ASO, STI, PSI Prelims Exam चा Cut Off वरील लेखात देण्यात आले आहे.

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Combine Group B Prelims 2022 Online Test Series
MPSC Combine Group B Prelims 2022 Online Test Series

Sharing is caring!

FAQs

Is the result for MPSC Grp B ASO?

Yes. The results of MPSC Group B ASO were announced on June 1, 2022.

How to check the result of MPSC Group B Combine Prelims Exam?

Candidates can check the result of MPSC Grp B Combine Prelims Exam 2021-22 ASO from the link given above.

Where can I see the cut off of MPSC Grp B ASO Prelims Exam?

Cut Off of MPSC Grp B ASO Prelims Exam is given in the above article.