Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   MPSC Group B Combine Exam Subject...

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage | MPSC Group B संयुक्त पूर्वपरीक्षेत आलेल्या प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण

Table of Contents

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage: In this article we will see subject wise and topic wise MPSC Group B Combined weightage. MPSC Group B Combine Prelims exam is on 26th February 2022. So for this exam this will be very helpful.

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage
Category Exam Analysis
Organization Name Maharashtra Public Service Commission
Exam Name MPSC Group B Prelims Exam
Post Name ASO, STI and PSI
Application Mode Online
Total Vacancy 666 1085

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage: सहायक कक्ष अधिकारी (ASO), राज्य कर निरीक्षक (STI) आणि पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) या पदांसाठी MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 ही 26 फेब्रुवारी 2022 रोजी होणार आहे. यावर्षी सहायक कक्ष अधिकारी (ASO)- 100 पदे, राज्य कर निरीक्षक (STI)- 190 609 पदे आणि पोलीस उपनिरीक्षक (PSI)- 376 पदे अशा एकूण 666 1085 पदांसाठी ही भरती होणार आहे. तर सर्व विद्यार्थ्यांची तयारी जोरात चालूच असेल अशी आम्ही खात्री करतो. आता परीक्षेच्या शेवटच्या क्षणी आपण आपला पूर्ण वेळ revision वर घातला पाहिजे. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या उजळणीसाठी महत्त्वाचे मुद्दे यावर आम्ही या यादी एक लेख जाहीर केले आहे. ज्याला तुम्ही खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून पाहू शकता.

Last Minute Preparation Tips to Crack MPSC Combine Exam 2022 

आज या लेखात आपण पाहुयात MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेत कशाप्रकारे विषयांचा weightage आहे जेणेकरून कोणत्या महत्वाच्या topic चे revision करायचं बाकी असेल तर ते तुम्हाला करता येईल. तर चला मग आजच्या या लेखाला सुरुवात करूयात. तुमच्या तयारीला आणि सरावाला मदत मिळावी यासाठी Adda247-मराठी तुमच्यासाठी घेऊन येत आहे, MPSC Group B संयुक्त पूर्वपरीक्षेत आलेल्या प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण | MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage.

MPSC Answer Key 2022

MPSC Group B Combine Prelims Subject and Topic wise Weightage | MPSC Group B संयुक्त पूर्वपरीक्षेत आलेल्या प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची MPSC Group B Combined Exam देऊन अधिकारी होण्याचे स्वप्न आपले सर्वांचेच असते परंतु स्पर्धा परीक्षांमध्ये तेच उमेदवार यशस्वी होतात ज्यांना प्रश्नांचा आवाका समजलेला असतो. कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी त्या परीक्षेचा परीक्षेचे स्वरूप, परीक्षेत कशाप्रकारे प्रश्न विचारतात आणि सर्वात महत्वाचे कोणत्या Subject च्या Sub-topic वर प्रश्न विचारले जातात याची जाण असणे अतंत्य गरजेचे असते. त्या दृष्टीने, परीक्षेला उपयुक्त पडेल असे मागच्या 3 वर्षाच्या प्रश्नपत्रिकेचे विश्लेषण येथे देत आहोत. नक्की बघून घ्या, फायदा होईल.

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022

MPSC Combine Prelims Subject Wise Previous Year Trends-Geography | MPSC गट ब संयुक्त पूर्वपरीक्षेत आलेल्या प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण- भूगोल

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage-Geography: MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेत भूगोल या विषयावर 15 प्रश्न येतात. साधारणतः महाराष्ट्राचा भूगोलावर 10-11 प्रश्न आणि भारताचा भूगोलावर 4-5 प्रश्न विचारले जातात. यामध्ये प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण (Topic Wise Weightage) खालील तक्त्यात दिले आहे.

विषय 2017 2018 2019 2020
नद्या 1 1 2 2
लोकसंख्या 1 2 1 4
महाराष्ट्र – क्षेत्रफळ 1 1 1
महाराष्ट्र – प्राकृतिक 1 2 3
भारत – जलसिंचन 1 1
जलविद्युत केंद्रे 1 2
शिखरे व पर्वत 1 1
जगाचा भूगोल 1
भारत – पिके 1
भारत – खनिजे 1 1
भारत – उद्योग 1
भारत – प्राकृतिक 1 2
अक्षांश रेखांश 1
महाराष्ट्र – वने 1
महाराष्ट्र – उद्योग 1
धरणे व जिल्हे 1
महाराष्ट्र – दळणवळण 1
भारत – दळणवळण 1
महाराष्ट्र – पर्यटन 2 1
महाराष्ट्र – ऊर्जा 1 1
महाराष्ट्र – राजकीय 2 2 1
महाराष्ट्र – खनिजे 1 1
महाराष्ट्र – आर्थिक 1
महाराष्ट्र – हवामान 1
भारत – पशुसंसाधने 1
भारत – स्थलांतरित शेती 1
एकूण 15 15 15 15

Exam Pattern of MPSC Group B | महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब परीक्षा नमुना

MPSC Combine Prelims Subject Wise Previous Year Trends- General Science| MPSC गट ब संयुक्त पूर्वपरीक्षेत आलेल्या प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण- सामान्य विज्ञान 

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage- General Science: MPSC गट ब संयुक्त पूर्वपरीक्षेत सामान्य विज्ञान या विषयावर साधारणतः 15 प्रश्न येतात.  यामध्ये प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण (Topic Wise Weightage) खालील तक्त्यात दिले आहे.

विषय 2017 2018 2019 2020
वर्गीकरण – प्राणी 2 1 2 1
अणुसंरचना 1 1 1 1
रोग – मानवी 1 1 1 3
मानवी पचनसंस्था 1 1 1
वर्गीकरण – वनस्पती 1 3 1
रोग – वनस्पती 2 1 1
धातू, अधातू 2 1 2
कार्बन संयुगे 1 1
जैवतंत्रज्ञान 1 1
मानवी प्रजनन 1
भिंग 1
उष्णता 1
विद्युतधारा 1
आरसा 1
मानवी डोळा 1
प्रकाश 2
ध्वनि 1
मिलर निर्देशांक 1
रासायनिक अभिक्रिया 1
वनस्पती पोषण 1
स्थिरईकरण व सूक्ष्मजीव 1 1
पोषण व आहार 1
खगोलशास्त्र
2
इतर 1 1 1 5
एकूण 15 15 15 15

 

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage_40.1
Adda247 Marathi App

MPSC Combine Prelims Subject Wise Previous Year Trends- Indian Constitution | MPSC गट ब संयुक्त पूर्वपरीक्षेत आलेल्या प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण- भारतीय राज्यघटना

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage- Indian Polity: MPSC गट ब संयुक्त पूर्वपरीक्षेत भारतीय राज्यघटना या विषयावर साधारणतः 10 प्रश्न येतात.  यामध्ये प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण (Topic Wise Weightage) खालील तक्त्यात दिले आहे.

विषय 2017 2018 2019 2020
संसद आणि संसदीय समित्या 2 1 1 1
पंचायत राज 2 2 3
परिशिष्ट 7 1 1
आयोग 1 1
न्यायव्यवस्था 1 1
पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ 1
राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्वे 1
केंद्र राज्य संबंध 1
महान्यायवादी 1
आणीबाणी 1
मूलभूत हक्क 1
राज्य विधिमंडळ 1
अधिकृत भाषा 1
मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ 1
मूलभूत कर्तव्ये 1
राज्यपाल 1 1
इतर 1 1 5
एकूण 8 10 10 10

MPSC Group B Previous Question Papers

MPSC Combine Prelims Subject Wise Previous Year Trends- Indian Economics | MPSC गट ब संयुक्त पूर्वपरीक्षेत आलेल्या प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण- भारतीय अर्थव्यवस्था

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage- Indian Economics: MPSC गट ब संयुक्त पूर्वपरीक्षेत भारतीय अर्थव्यवस्था या विषयावर साधारणतः 15 प्रश्न येतात.  यामध्ये प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण (Topic Wise Weightage) खालील तक्त्यात दिले आहे.

विषय 2017 2018 2019 2020
सार्वजनिक वित्त 3 2 3 1
बेरोजगारी 1 1 1
राष्ट्रीय उत्पन्न 2 1 1
दारिद्र्य 1 1 2
योजना 1 1 3
उद्योग 1 1
बँकिंग 1 3 1
परकीय व्यवहार 2 1
लोकसंख्या 1 2
अर्थसंकल्प 2 1
वित्त आयोग 1 1
पंचवार्षिक योजना 1
कररचना 1
आरबीआय 1 1
कृषि 1 2
आर्थिक नियोजन 1
व्यापरतोल 1 2
रद्द 1
इतर 2 1 2
एकूण 15 15 15 15

 

MPSC Combine Prelims Subject Wise Previous Year Trends- History | MPSC गट ब संयुक्त पूर्वपरीक्षेत आलेल्या प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण- इतिहास

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage- History: MPSC गट ब संयुक्त पूर्वपरीक्षेत इतिहास या विषयावर साधारणतः 15 प्रश्न येतात.  यामध्ये प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण (Topic Wise Weightage) खालील तक्त्यात दिले आहे.

विषय 2017 2018 2019 2020
समाजसुधारक 1 1 4 5
वृत्तपत्रे 2 1 1
सामाजिक – धार्मिक सुधारणा 1 1 3
ब्रिटिशकालीन कायदे / घटनात्मक विकास 1 2 1
राष्ट्रीय कॉँग्रेस 1 2
गांधी युग 2 1 1
1857 चा उठाव 2 1 1
स्वातंत्र्योत्तर भारत 1 1
शिक्षण 1
सहकार चळवळ 1
ब्रिटिशांचे आर्थिक धोरण 1
कॉँग्रेसपूर्व भारत 1
शेतकरी आंदोलन 1 1
क्रांतिकारी चळवळ ( भारत व महाराष्ट्र ) 2
ब्राहमनेतर चळवळ 1
विविध उठाव 1 3
जमीन महसूल सुधारणा 1
गव्हर्नर जनरल / व्हॉईसरॉय
2
रद्द 1 1
इतर 2 1 2
एकूण 15 15 15 15

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब (पूर्व) व (मुख्य) स्पर्धा परीक्षा अभ्यासक्रम

MPSC Combine Prelims Subject Wise Previous Year Trends- Maths & Reasoning | MPSC गट ब संयुक्त पूर्वपरीक्षेत आलेल्या प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण- गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage- Maths & Reasoning: MPSC गट ब संयुक्त पूर्वपरीक्षेत गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी या विषयावर साधारणतः 15 प्रश्न येतात.  यामध्ये प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण (Topic Wise Weightage) खालील तक्त्यात दिले आहे.

विषय 2017 2018 2019 2020
आकृत्या 3 4 1 2
LOGIC – BASED QUESTIONS 3 1 3
संख्यामालिका 4 2
अक्षरमालिका 2 3 1
समीकरणे 2
सम – विषम संख्या 2
CODING – DECODING 2
सरासरी 1
अंतर 2 1
काळ-काम 1
उंची 1
खरे – खोटे 1
वयवारी 1 1
द्रव – राशी 1
निर्णयक्षमता 3 2
क्षेत्रफळ
2 1
इतर 2 3 3
एकूण 15 15 15 15

MPSC Group B ASO Previous Year Question Papers And Answer Key

MPSC Combine Prelims Subject Wise Previous Year Trends- Current Affairs | MPSC गट ब संयुक्त पूर्वपरीक्षेत आलेल्या प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण- चालू घडामोडी

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage- Current Affairs: MPSC गट ब संयुक्त पूर्वपरीक्षेत चालू घडामोडी या विषयावर साधारणतः 15 प्रश्न येतात.  यामध्ये प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण (Topic Wise Weightage) खालील तक्त्यात दिले आहे.

विषय 2017 2018 2019 2020
सांस्कृतिक 1 1 1
विज्ञान आणि तंत्रज्ञान  1 1 1 1
निधन 1 1 1
सरकारी उपक्रम 1 1 3
पुरस्कार 2 1 1 3
योजना 3 1 2
महाराष्ट्र – प्रकल्प 1 1
खेळ 4 1
समित्या 2
संरक्षण 1
दिनविशेष 1
पुस्तके 1
अभियान 1
आयोग 1
पर्यावरण 2 1
आंतरराष्ट्रीय घडामोडी 1 1
नियुक्ती 3
इतर 2 2 3 4
एकूण 16 15 15 15
MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage_50.1
Adda247 Marathi Telegram Channel

या लेखात दिलेल्या माहितीच्या आधारे तुम्ही तुम्हाच्या Strong आणि Week Topics चे विश्लेषण करू शकता आणि त्याप्रमाणे तुमच्या Strong Topics चा जास्तीत जास्त सराव आणि Week Topics चा अभ्यास करणे खूप फायदेशीर ठरेल. तेव्हा, वाट कसली बघताय, जोरदार तयारी करा आणि जे टॉपिक राहिले असतील, त्यांच गुणांकण बघून उजळणी ठरवा .. All the Best!

तुमच्या आगामी परीक्षेसाठी खूप खूप शुभेच्छा…!!!

तुम्हाला हेही बगायला आवडेल:

FAQs: MPSC Group B Combine Prelims Subject and Topic wise Weightage

Q.1 MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेत चालू घडामोडी या विषयावर किती प्रश्न येतात?

Ans: MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेत चालू घडामोडी या विषयावर 15 प्रश्न येतात.

Q.2 MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेत इतिहास या विषयावर किती प्रश्न येतात?

Ans: MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेत इतिहास या विषयावर 15 प्रश्न येतात.

Q.3 MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेत अर्थशास्त्र या विषयावर किती प्रश्न येतात?

Ans: MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेत अर्थशास्त्र या विषयावर 15 प्रश्न येतात.

Q.4 MPSC Group B संयुक्त पूर्व परीक्षेत आलेल्या प्रश्नांचे विभागवार वर्गीकरण कुठे पाहायला मिळेल?

Ans: Adda247 मराठी च्या App वर आणि Websiteवर पाहायला मिळतील.

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage_60.1
MPSC 2021-22 – संयुक्त पूर्व परीक्षा गट – ब

Sharing is caring!

FAQs

How many questions are there on current affairs in MPSC Group B Combine Pre-Examination?

MPSC Group B Combine Pre-Examination has 15 questions on current affairs.

How many questions are there on History in MPSC Group B Combine Pre-Examination?

MPSC Group B Combine Pre-Examination has 15 questions on History.

How many questions are there on Gepgraphy in MPSC Group B Combine Pre-Examination?

MPSC Group B Combine Pre-Examination has 15 questions on Geography.

Where can I see the section wise classification of questions in MPSC Group B Combine Pre-Examination?

Adda247 can be seen on Marathi App and Website

Download your free content now!

Congratulations!

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage_80.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage_90.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.