Marathi govt jobs   »   Job Notification   »   MPSC Exam Calendar 2022

MPSC Exam Date 2022 Check MPSC Exam Calendar, Time Table PDF Download | MPSC स्पर्धा परीक्षांचे अद्ययावत वेळापत्रक 2022

MPSC Exam Date 2022, Check MPSC Exam Calendar

MPSC Exam Date 2022: MPSC Exam Date 2022 is the date on which the Maharashtra Public Service Commission will conduct its examination. MPSC has updated the status of the MPSC Exam Calendar 2022 on 04 January 2023. Maharashtra Public Service Commission (MPSC) is conducting exams for the public service commission in Maharashtra, and interested candidates who are preparing for MPSC should know the upcoming MPSC Exams and MPSC Exam Date 2022. 

MPSC Exam Date Calendar 2022 Highlight

MPSC Exam Calendar 2022 Highlight
Particulars Details
Organization Name MPSC (Maharashtra Public Service Commission)
MPSC Recruitment ASO, PSI, STI, Rajyaseva Posts, Clerk cum Typist, Excise SI, Tax Assistant, Industry Inspector, Departmental PSI, and various posts.
MPSC Vacancies Various
MPSC Prelims Exam Date As Per MPSC Exam Calendar 2022
MPSC Mains Exam Date As Per MPSC Exam Calendar 2022
MPSC Selection Procedure
  1. Prelims Exam
  2. Mains Exam
  3. Personal Interview (Applicable for Selective Exams)
MPSC Job Posting Maharashtra
Official website mpsc.gov.in

MPSC Exam Calendar 2022

MPSC Date Exam Calendar 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 04 जानेवारी 2023 रोजी MPSC Exam Calendar 2022 ची सध्यस्थिती काय आहे याबद्दल update दिला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मार्फत 2022 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या सर्व स्पर्धा परीक्षांचे updated वेळापत्रक (MPSC Exams Calendar 2022) आयोगाने संकेतस्थळावर जाहीर केले. MPSC दरवर्षी विविध स्पर्धा परीक्षांचे आयोजन करून असंख्य रिक्त पदांची भरती करून घेते. तर चला या लेखात MPSC ने जाहीर केलेले 2022-23 चे updated वेळापत्रक (MPSC Exams Calendar 2022) पाहुयात.

MPSC Exam Calendar 2022 | MPSC स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक 2022

MPSC Exam Calendar 2022: सन 2022 मध्ये आयोगाने आतापर्यंत राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 आणि MPSC दुय्यम सेवा अराजपत्रीत, गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 आणि  MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2022 ची जाहिरात जाहीर झाली होती. आता या वेळापत्रकाप्रमाणे MPSC AMVI Exam 2022 (MPSC सहायक मोटार वाहन निरीक्षक परीक्षा 2022) जाहीर व्हायची आहे.

MPSC Calendar 2022 In Marathi

MPSC Calendar 2022 In Marathi: आगामी काळात होणाऱ्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022, दुय्यम सेवा अराजपत्रीत, गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022, महाराष्ट्र गट क सेवा परीक्षा 2022 व इतर स्पर्धा परीक्षांच्या महत्वाच्या तारखा या वेळापत्रकात (MPSC Exams Calendar 2022) जाहीर करण्यात आले आहे. या लेखात आपण या MPSC स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक पाहणार आहोत. खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून आपण 04 जानेवारी 2023 रोजी जाहीर केलेले updated pdf डाउनलोड करू शकता. खाली प्रत्येक सेवा परीक्षेचे वेळापत्रक (MPSC Exams Calendar 2022) खाली दिले आहे.

MPSC Exam Date 2022, Latest MPSC Exam Calendar, Time Table_30.1
Adda247 Marathi Application

Click here to Download MPSC Calendar 2022 (Updated) January 2023

MPSC Time Table 2022 – Rajyaseva Exam

MPSC Calendar 2022 – Rajyaseva Exam: MPSC स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक 2022 (MPSC Exams Calendar 2022) मध्ये राज्यसेवा परीक्षा ही दोन वेळा होणार असून 02 जानेवरी 2022 राज्यसेवा 2021 ची पूर्व परीक्षा पार पडली व 21 ऑगस्ट 2022 रोजी राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 ची परीक्षा यशस्वीरीत्या पार पडली. MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2021 चा निकाल 26 ऑगस्ट 2022 रोजी लागला बाकी सर्व महत्वाच्या तारखा पाहण्यासाठी खालील तक्ता पाहावा. 

अ. क्र. परीक्षा (Exam) जाहिरात (Notification) पूर्व परीक्षा (Prelims) मुख्य परीक्षा (Mains)
परीक्षा (Exam) निकाल (Result) परीक्षा (Exam) निकाल (Result)
1 MPSC Rajyaseva Exam 2021 04 October 21 02 January 2022 30 March 2022 07,08,09 May 2022 26 August 2022
2 MPSC Rajyaseva Exam 2022 11 May 2022 21 August 2022 04 November 2022 21, 22, 23 January 2023

Click here to View MPSC Rajyaseva Notification and Other Details

Other Blogs Related to MPSC Rajyaseva

MPSC Rajyaseva Exam Pattern 2022 MPSC Rajyaseva Syllabus 2022
MPSC Rajyaseva Vacancy 2022, Post and Category-wise Vacancy details MPSC Rajyaseva Update 2022, Now CSAT is Qualifying in Nature
MPSC Rajyaseva Salary 2022

 

MPSC Calendar 2022 – MPSC Group B

MPSC Calendar 2022 – MPSC Group B: MPSC स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक 2022 (MPSC Exams Calendar 2022) मध्ये MPSC Group B (गट ब) परीक्षा ही दोन वेळा होणार असून परीक्षेच्या तारखा 26 फेब्रुवारी 2022 रोजी MPSC Group B Combine Prelims 2021 पार पडली व मुख्य परीक्षा जुलै महिन्याच्या विविध दिनांकास झाली. त्यापैकी PSI चा निकाल 21 नोव्हेंबर 2022 मध्ये लागला.

08 ऑक्टोबर 2022 रोजी MPSC Group B Combine Prelims 2022 झाली. MPSC Group B Combine Prelims 2022 ची अंतिम उत्तर तालिका डिसेंबर 2022 रोजी जाहीर झाली. 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी जाहीर झाली. व प्रशासकीय कारणांमुळे MPSC Group B Mains Exam 2022 पुढे ढकलण्यात आली आहे. बाकी सर्व महत्वाच्या तारखा पाहण्यासाठी खालील तक्ता पाहावा.

अ. क्र. परीक्षा (Exam) जाहिरात (Notification) पूर्व परीक्षा (Prelims) मुख्य परीक्षा (Mains)
परीक्षा (Exam) निकाल (Result) परीक्षा (Exam) निकाल (Result)
1 MPSC Group B Exam 2021  28 October 21 26 February 2022 1, 2 June 2022 09,17 24,31 July 2022 30 November 2022 (PSI)

December 2022 (STI and ASO)

2 MPSC Group B Exam 2022 23 June 2022 08 October 2022 December 2022 Will Announced Soon Will Announced Soon

Click here to View MPSC Group B Notification and Other Details

Other Blogs Related to MPSC Group B

MPSC Group B Posts MPSC Group B Syllabus
MPSC Group B Exam Pattern Book List for MPSC Group B Exams
MPSC Group B Combined Subject and Topic wise Weightage MPSC Group B Previous Question Papers with Answer Key PDFs
MPSC Group B Previous Year Exam Cut Off
MPSC Group B Combine Exam Analysis 2021
Click here to View MPSC Group B Result 2022
MPSC Group B Salary 2022, Salary Structure, Job Profile, and Benefits 

MPSC Calendar 2022 – MPSC Group C

MPSC Calendar 2022 – MPSC Group C: MPSC स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक 2022 (MPSC Exams Calendar 2022) मध्ये MPSC Group C (गट क) परीक्षा ही दोन वेळा होणार असून MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021, 03 एप्रिल 2022 रोजी झाली. 29 जुलै 2022 रोजी MPSC Group C Prelims 2022 ची अधिसूचना जाहीर झाली होती. आणि MPSC गट क मुख्य परीक्षा 2021ऑगस्ट आणि सप्टेंबर 2022 मध्ये झाली. ज्यापैकी कर सहायक व दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क या पदाचा निकाल अनुक्रमे 23 नोव्हेंबर 2022 आणि 05 डिसेंबर 2022 रोजी लागला.

05 नोव्हेंबर 2022 रोजी MPSC Group C Combine Prelims 2022 झाली ज्याची अंतिम उत्तरतालिका 05 डिसेंबर 2022 रोजी प्रकाशित झाली. ज्याची लिंक खाली प्रदान करण्यात आली आहे. बाकी सर्व महत्वाच्या तारखा पाहण्यासाठी खालील तक्ता पाहावा.

अ. क्र. परीक्षा (Exam) जाहिरात (Notification) पूर्व परीक्षा (Prelims) मुख्य परीक्षा (Mains)
परीक्षा (Exam) निकाल (Result) परीक्षा (Exam) निकाल (Result)
1 MPSC Group C Exam 2021 21 December 2021 03 April 2022 June 2022 06,13,20, 27 August 2022

10, 17 September 2022

23 November 2022

05, 08, 28 December 2022

2 MPSC Group C Exam 2022 29 July 2022 05 November 2022 December 2022 04,11,18,25 February 2023 &

04, 11 March 2023

April 2023

Click here to View MPSC Group C Notification and Other Details

Other Blogs Related to MPSC Group C

MPSC Group C Answer Key 2022
Exam Pattern Of Maharashtra Group C Services Examination MPSC Group C Combined Subject and Topic-wise Weightage
MPSC Group C Book List for Combine Prelims Exam 2022 MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off
MPSC Group C Exam Analysis 2022 MPSC Group C Book List for Combine Prelims and Mains Exam 2022

MPSC Calendar 2022 – MPSC Gazetted Technical Services

MPSC Calendar 2022 – MPSC Gazetted Technical Services: MPSC स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक 2022 (MPSC Exams Calendar 2022) मध्ये MPSC Gazetted Technical Services (तांत्रिक सेवा) परीक्षा ही दोन वेळा होणार असून पूर्व परीक्षेच्या तारखा 30 एप्रिल 2022 MPSC Gazetted Technical Services 2021 ची परीक्षा झाली व 17 डिसेंबर 2022 रोजी MPSC Gazetted Technical Services 2022 ची संयुक्त पूर्व परीक्षा यशस्वीरीत्या पार पडली. MPSC तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा 2022 या मार्च आणि एप्रिल 2023 च्या विविध दिनांकास होणार आहे. MPSC Calendar 2022 नुसार तांत्रिक सेवा 2022 च्या सर्व तारखा खालील तक्त्यात तपासा.

अ. क्र. परीक्षा (Exam) जाहिरात (Notification) पूर्व परीक्षा (Prelims) मुख्य परीक्षा (Mains)
परीक्षा (Exam) निकाल (Result) परीक्षा (Exam) निकाल (Result)
1 MPSC Gazetted Technical Services 2021 18 February 2022 30 April 2022 12,13 July 2022 24 September 2022

01, 29 October 2022

30 December 2022 (Agriculture Services)
2 MPSC Gazetted Technical Services 2022 30 September 2022 17 December 2022 January 2023 18, 25 March 2023

02, 09, 16, 23 April 2023

May/June 2023

Other Blogs Related to MPSC Technical Services

Maharashtra Gazette Technical Services Exam Pattern Maharashtra MPSC Gazetted Technical Services Syllabus 2022
Maharashtra Gazetted Technical Services Previous Year Question Paper Maharashtra Gazetted Technical Services Salary 2022

MPSC Calendar 2022 – MPSC Civil Judge (Jr Div), Judicial Magistrate (1st Class) Competitive Exam

MPSC Calendar 2022 – MPSC Civil Judge (Jr Div), Judicial Magistrate (1st Class) Competitive Exam: MPSC स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक 2022 मध्ये MPSC Calendar 2022 – MPSC Civil Judge (Jr Div), Judicial Magistrate (Ist Class) Competitive Exam (दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग) परीक्षा ही दोन वेळा होणार असून पूर्व परीक्षेच्या तारखा 12 मार्च 2022 रोजी MPSC Civil Judge Exam 2021 झाली व 07 ऑगस्ट 2022 रोजी MPSC Civil Judge Exam 2022 होणार आहे. ज्याचे मागणीपत्र प्राप्त झाले आहे. बाकी सर्व महत्वाच्या तारखा पाहण्यासाठी खालील तक्ता पाहावा.

अ. क्र. परीक्षा (Exam) जाहिरात (Notification) पूर्व परीक्षा (Prelims) मुख्य परीक्षा (Mains)
परीक्षा (Exam) निकाल (Result) परीक्षा (Exam) निकाल (Result)
1 MPSC Civil Judge (Jr Div), Judicial Magistrate (Ist Class)-2021 December 21 12 March 2022 27 May 2022 02 July 2022 August 2022

MPSC Calendar 2022 – MPSC PSI, ASO Departmental Exam

MPSC Calendar 2022 – MPSC PSI, ASO Departmental Exam: MPSC स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक 2022 (MPSC Exams Calendar 2022) मध्ये MPSC PSI, ASO Departmental Exam परीक्षेच्या सर्व महत्वाच्या तारखा पाहण्यासाठी खालील तक्ता पाहावा.

अ. क्र. परीक्षा (Exam) जाहिरात (Notification) पूर्व परीक्षा (Prelims) मुख्य परीक्षा (Mains)
परीक्षा (Exam) निकाल (Result) परीक्षा (Exam) निकाल (Result)
1 MPSC PSI Departmental Exam December 21 16 April 2022 09 June 2022 03 July 2022 15 December 2022

MPSC Calendar 2022 – MPSC Asstt. Motor Vehicle Inspector

MPSC Calendar 2022 – MPSC Asstt. Motor Vehicle Inspector: MPSC स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक 2022 (MPSC Exams Calendar 2022) मध्ये MPSC Asstt. Motor Vehicle Inspector (MPSC सहायक मोटर वाहन निरीक्षक) परीक्षेच्या सर्व महत्वाच्या तारखा पाहण्यासाठी खालील तक्ता पाहावा.

अ. क्र. परीक्षा (Exam) जाहिरात (Notification) पूर्व परीक्षा (Prelims) मुख्य परीक्षा (Mains)
परीक्षा (Exam) निकाल (Result) परीक्षा (Exam) निकाल (Result)
1 MPSC Assistant Motor Vehicle Inspector November 2022 (मागणीपत्र प्राप्त नाही) 10 December 2022 January 2023 30 April 2023 June 2023

MPSC Time Table 2022 Pdf Download | MPSC स्पर्धा परीक्षांचे वेळापत्रक 2022 PDF 

MPSC Time Table 2022 Pdf Download: 2022 आणि 2023 मध्ये MPSC अंतर्गत होणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांचे schedule, पूर्व आणि मुख परीक्षांचे अधिसूचना PDF तारीख, परीक्षांचे अंदाजित तारखा, इत्यादी माहितीचे वेळापत्रक MPSC ने 4 डिसेंबर 2021 ला जाहीर केले आहे. MPSC Time Table 2022 ची PDF तुम्ही खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून Download करू शकता.

MPSC Exam Time Table 2022 PDF DOWNLOAD

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Daily Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Exam Date 2022, Latest MPSC Exam Calendar, Time Table_40.1
MPSC Mahapack

Sharing is caring!

FAQs

Has MPSC announced the schedule of all competitive examinations to be held in 2022?

Yes, MPSC has announced the schedule of all competitive examinations to be held in 2022.

Where I can get a MPSC Exam Time Table 2022

You can download the MPSC Exam Time Table 2022 from this article.

When did MPSC announce MPSC Time Table 2022?

MPSC announced MPSC Time Table 2022 on 4th December 2021