Marathi govt jobs   »   SSC CGL अधिसूचना 2023   »   SSC CGL परीक्षा विश्लेषण

SSC CGL परीक्षा विश्लेषण 2023, 14 जुलै 2023, शिफ्ट 3, पूर्ण परीक्षा विहंगावलोकन

SSC CGL परीक्षा विश्लेषण 2023

SSC CGL परीक्षा विश्लेषण 2023: कर्मचारी निवड आयोगाने (SSC) 14 जुलै 2023 रोजी, SSC CGL 2023 टियर 1 परीक्षा  तिसऱ्या शिफ्टची यशस्वीपणे घेतली आहे. उमेदवारांशी थेट संवाद साधून, आमच्या तज्ञांनी तिसऱ्या शिफ्टचा SSC CGL टियर 1 परीक्षेचा आढावा तयार केला आहे. SSC CGL परीक्षेला बसलेले उमेदवार येथे SSC CG परीक्षा विश्लेषण 2023 टियर 1, शिफ्ट 3, पाहू शकतात. या लेखात, आम्ही SSC CGL 14 जुलै, शिफ्ट 3 परीक्षेचे पुनरावलोकन, प्रश्नांची संख्या, प्रश्नांची काठीण्यपातळी आणि परीक्षेतील चांगले प्रयत्न इत्यादी दिले आहेत. सर्वसमावेशक SSC CGL टियर 1 परीक्षा विश्लेषणासाठी खाली वाचा.

SSC CGL परीक्षा विश्लेषण 2023 14 जुलै 2023, शिफ्ट 3

SSC CGL परीक्षा विश्लेषण 2023 14 जुलै 2023, शिफ्ट 3: SSC ने 14 जुलै 2023 रोजी SSC CGL टियर 2 2023 परीक्षा आयोजित केली. लाखो उमेदवारांनी SSC CGL परीक्षेसाठी संपूर्ण भारतातील सर्व केंद्रांवर हजेरी लावली. परीक्षा झाली तेव्हा आमची टीम हजर होती. म्हणून, परीक्षा केंद्रातील उमेदवारांशी संवाद साधून, आम्ही SSC CGL शिफ्ट 3 परीक्षेचे एकंदर विश्लेषण तयार केले आहे.

SSC CGL परीक्षा विश्लेषण 2023, 14 जुलै 2023, शिफ्ट 1

SSC CGL परीक्षा विश्लेषण 2023, 14 जुलै 2023, शिफ्ट 2

SSC CGL परीक्षा विश्लेषण 2023: काठीण्यपातळी

SSC CGL परीक्षा विश्लेषण 2023 काठीण्यपातळी: SSC CGL परीक्षा 2023 ची विभागनिहाय काठीण्यपातळी खाली दिली आहे. 14 जुलै 2023 रोजी घेण्यात आलेल्या तिसऱ्या शिफ्ट परीक्षेचे हे विश्लेषण पहा. एकूणच, SSC CGL परीक्षेची काठीण्यपातळी ही सोपी-मध्यम मानली जाऊ शकते. तक्त्यामध्ये नमूद केलेली विभागवार काठीण्यपातळी तपासा.

अ. क्र. विषय

परीक्षेची काठीण्यपातळी

1 सामान्य बुद्धिमत्ता आणि तर्क (General Intelligence and Reasoning) कठीण
2 सामान्य जागरूकता (General Awareness) सोपी
3 संख्यात्मक अभियोग्यता (Quantitative Aptitude) सोपी-मध्यम
4 इंग्रजी आकलन (English Comprehension) सोपी
एकंदरीत सोपी-मध्यम

SSC CGL परीक्षा विश्लेषण 2023: चांगले प्रयत्न

SSC CGL परीक्षा विश्लेषण 2023 चांगले प्रयत्न: SSC CGL, 14 जुलै 2023 तिसऱ्या शिफ्ट परीक्षेची काठीण्य पातळी लक्षात घेऊन, परीक्षेतील चांगल्या प्रयत्नांची माहिती येथे आहे. विभागवार चांगले प्रयत्न येथे नमूद केले आहेत. प्रत्येक विभागात एकूण 25 प्रश्न आहेत. एकूणच, 100 पैकी 73-75 प्रश्नांचा प्रयत्न हा एक चांगला प्रयत्न मानता येईल.

अ. क्र. विषय प्रश्नांची संख्या (Good Attempts)
1 सामान्य बुद्धिमत्ता आणि तर्क (General Intelligence and Reasoning) 16-18
2 सामान्य जागरूकता (General Awareness) 17-19
3 संख्यात्मक अभियोग्यता (Quantitative Aptitude) 18-23
4 इंग्रजी आकलन (English Comprehension) 21-23
एकूण 73-75

SSC CGL परीक्षा विश्लेषण 2023: टियर 1 विभागवार विश्लेषण

SSC CGL परीक्षा विश्लेषण 2023 विभागनिहाय पुनरावलोकन: तिसऱ्या शिफ्टमध्ये घेतलेल्या SSC CGL 2023 परीक्षेचे सर्वसमावेशक पुनरावलोकन खाली दिले आहे. विचारलेल्या प्रश्नांचे प्रकार आणि संबंधित सामान्य जागरूकता, परिमाणात्मक योग्यता, तर्कशक्ती आणि इंग्रजी या 4 विषयांवरून विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या येथे वाचा.

SSC CGL परीक्षा विश्लेषण 2023: सामान्य बुद्धिमत्ता आणि तर्क

जनरल इंटेलिजन्स आणि रिझनिंग विभागाची एकूण पातळी सोपी ते माध्यम होती. उमेदवार 14 जुलै 2023 रोजी घेण्यात आलेल्या SSC CGL परीक्षेच्या दुसऱ्या शिफ्टमध्ये प्रश्नांची पातळी आणि विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या तपासू शकतात.

 • Series- 1-2 प्रश्न
 • Analogy- 1 प्रश्न
 • Dice (opposite color) – 1 प्रश्न
 • Blood Relation- 1 प्रश्न (Chinese Coding)
 • Non-Verbal: Easy

SSC CGL परीक्षा विश्लेषण 2023: सामान्य जागरूकता

14 जुलै 2023 रोजी तिसऱ्या शिफ्ट दरम्यान SSC CGL परीक्षेच्या सामान्य जागरूकता विभागात सादर करण्यात आलेले प्रश्न खाली दिले आहेत.

 1. प्रजासत्ताक दिन 2023 चे पाहुणे कोण होते?
 2. व्हिटॅमिन संबंधित प्रश्न

SSC CGL परीक्षा विश्लेषण 2023: संख्यात्मक अभियोग्यता

SSC CGL टियर 1 परीक्षा विश्लेषण 2023 मध्ये संख्यात्मक अभियोग्यता या विषयाचे विश्लेषण खाली दिले आहे.

x+1/x=7, x^6+1/x^6=?

 • सरळ व्याज – 1 प्रश्न
 • वर्तुळाकार शर्यत – 1 प्रश्न
 • सूट – 1 प्रश्न
 • वेग, वेळ आणि अंतर – 1 प्रश्न
 • बीजगणित – 1 प्रश्न
 • अंकगणित – 2 प्रश्न

SSC CGL परीक्षा विश्लेषण 2023: इंग्रजी आकलन

14 जुलै 2023 रोजी SSC CGL परीक्षेला बसलेल्या उमेदवारांनुसार या विभागाची एकूणच काठीण्यपातळी सुपी होती. बहुतांश प्रश्न शब्दसंग्रहातून विचारण्यात आल्याचेही उमेदवारांनी नमूद केले.

 • Error Detection: article based
 • Synonym: Insidious, Mint, Misanthropist
 • Active Passive – 1 Question
 • Indirect speech
 • Direct-Indirect: past form based
 • Idiom
 • Comprehension Passage Global Warming

SSC CGL टियर 1 परीक्षेचे स्वरूप 2023

SSC CGL टियर 1 ची योजना खालील तक्त्यामध्ये स्पष्ट केली आहे:

Sections No. of Questions Total Marks Time Allotted
General Intelligence and Reasoning 25 50 A cumulative time of 60 minutes (80 minutes
for disabled/Physically handicapped Candidates)
General Awareness 25 50
Quantitative Aptitude 25 50
English Comprehension 25 50
Total 100 200

SSC CGL परीक्षेचे स्वरूप 2023

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

Sharing is caring!

FAQs

14 जुलै 2023 शिफ्ट 3 साठी SSC CGL परीक्षा विश्लेषण 2023 काय आहे?

14 जुलै 2023 रोजी आयोजित केलेली SSC CGL टियर 1 परीक्षा शिफ्ट 3 ही सोपी ते मध्यम मानली जाऊ शकते. परीक्षेचे संपूर्ण आणि सर्वसमावेशक विश्लेषण लेखात दिलेले आहे.

SSC CGL 2023 परीक्षेत किती प्रश्नांना चांगला प्रयत्न मानता येईल?

14 जुलै 2023 रोजी शिफ्ट 1 झालेल्या SSC CGL 2023 परीक्षेत 73-75 हा एक चांगला प्रयत्न मानला जाऊ शकतो.