Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   धन विधेयक

धन विधेयक | Money Bill : MPSC Gazetted Civil Services Exam 2024 अभ्यास साहित्य

धन विधेयक | Money Bill

धन विधेयक | Money Bill: भारतात वापरलेले मनी बिल इतर बिलांपेक्षा वेगळे आहे. हे कर संकलन, सार्वजनिक खर्चाची बिले आणि सरकार चालवण्याशी संबंधित इतर महत्त्वपूर्ण खर्चाशी संबंधित आहे. भारतीय राज्यघटनेचे कलम 110 मनी बिलाच्या आवश्यकतांचे स्पष्ट उदाहरण देते. आर्थिक आणि विनियोग बिलांसह अनेक प्रकारची बिले आहेत. मनी बिल हा भारतीय राजकारणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे जो MPSC अभ्यासक्रमातील महत्त्वाचा विषय आहे. विद्यार्थी त्यांच्या तयारीमध्ये अधिक अचूकता येण्यासाठी MPSC मॉक टेस्टसाठी देखील जाऊ शकतात.

MPSC परीक्षा 2024 – अभ्यास योजना | MPSC Exam 2024 – Study Plan वेब लिंक  अँप लिंक 

धन विधेयक | Money Bill : विहंगावलोकन

धन विधेयक | Money Bill : विहंगावलोकन
श्रेणी अभ्यास साहित्य
उपयोगिता MPSC Gazetted Civil Services Exam 2024  व सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी
विषय भारतीय अर्थव्यवस्था
लेखाचे नाव धन विधेयक | Money Bill
लेखातील प्रमुख मुद्दे
 • धन विधेयक | Money Bill विषयी सविस्तर माहिती

धन विधेयक कलम 

घटनेच्या कलम 110 मध्ये मनी बिलाची व्याख्या “प्रस्तावित कायदा आहे ज्यामध्ये प्रामुख्याने सर्व किंवा त्यात नमूद केलेल्या कोणत्याही विषयांशी संबंधित तरतुदी आहेत.” बिलाचे मनी बिल म्हणून वर्गीकरण करण्यासाठी मर्यादित निकष आहेत. उदा: संसद सदस्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन (सुधारणा) विधेयक 2020, विनियोग विधेयक 2021, आधार आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2019, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (पगार आणि सेवा शर्ती) दुरुस्ती विधेयक 2017.

धन विधेयक म्हणजे काय?

राज्यघटनेच्या कलम 110 मधील वित्तविषयक बाबींवर केवळ लक्ष केंद्रित करणाऱ्या वित्त विधेयकांना मुद्रा विधेयके म्हणतात. आर्थिक विधेयकाचे मनी बिल म्हणून पदनाम लोकसभेच्या अध्यक्षांवर अवलंबून असते, जे लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभेत पाठवण्यापूर्वी त्यास मान्यता देतात. विशिष्ट निकष बिलाचे वर्गीकरण मनी बिल म्हणून ठरवतात जर त्यात हे समाविष्ट असेल:

 1. संघ किंवा राज्य स्तरावर कर लादणे, रद्द करणे, माफी, बदल किंवा नियमन.
 2. भारत सरकारकडून कर्ज घेण्याचे किंवा हमींचे निरीक्षण.
 3. भारताच्या एकत्रित किंवा आकस्मिक निधीतून निधी काढणे.
 4. सार्वजनिक खात्यात निधीची पावती आणि एकत्रित निधी.

धन विधेयक कसे पास होते ?

 • मनी बिले कर, सरकारी खर्च आणि बजेट वाटप यासारख्या आर्थिक बाबींना संबोधित करतात.
 • राज्यघटनेनुसार, राष्ट्रपतींच्या शिफारशीनुसारच लोकसभेत मनी बिले येऊ शकतात.
 • मनी बिल फेटाळण्याचा अधिकार राज्यसभेला नाही; ते लोकसभेच्या मान्यतेच्या अधीन राहूनच दुरुस्त्या सुचवू शकते.
 • लोकसभेने मंजूर केल्यानंतर, मुद्रा विधेयक राज्यसभेकडे शिफारशींसाठी पाठवले जाते.
 • जर राज्यसभेच्या शिफारशी लोकसभेने स्वीकारल्या, तर विधेयक दोन्ही सभागृहांतून दुरुस्त्यांसह मंजूर झाले असे मानले जाते.
 • याउलट, जर लोकसभेने शिफारशींना सहमती दर्शवली नाही तर, विधेयक राज्यसभेच्या दुरुस्त्यांशिवाय त्याच्या मूळ स्वरूपात पुढे जाते.
 • पास झालेले मनी बिल नंतर संमतीसाठी राष्ट्रपतींकडे सादर केले जाते आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर होते.

धन विधेयक घटनात्मक तरतुदी

 • कोणताही कर जो लावला जातो, काढला जातो, भरला जातो, बदलला जातो किंवा निरीक्षण केले जाते.
 • हे GOI पैसे कसे उधार घेते यावर नियंत्रण ठेवते.
 • मनी बिल नियमन भारतीय एकत्रित निधी (CFI) आणि आकस्मिक निधी ऑफ इंडिया (CFI) मध्ये निधी जमा करणे आणि काढणे नियंत्रित करते.
 • हे CFI कडून योग्य निधीसाठी कार्य करते.
 • मनी बिलाच्या तरतुदी कोणत्याही CFI-आकारलेल्या खर्चाच्या घोषणेवर किंवा अशा कोणत्याही खर्चाच्या रकमेत वाढ करण्यासाठी लागू होतात.
 • मनी बिलाची तरतूद CFI किंवा भारताच्या सार्वजनिक खात्याच्या वतीने पैशांची पावती, त्यांची ताबा किंवा वितरण किंवा त्या खात्यांचे ऑडिट नियंत्रित करते.
 • वरीलपैकी कोणत्याही प्रकरणाशी संबंधित असलेली कोणतीही बाब मनी बिल अंतर्गत येते.
 • भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 110 मध्ये हे देखील नमूद केले आहे की एखादे विधेयक कधी मनी बिल मानले जाऊ शकत नाही.
 • या तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:
 1. जर एखादे बिल दंड किंवा इतर आर्थिक दंड लावण्यासाठी वापरले जात असेल तर त्याला मनी बिल म्हणून संबोधले जात नाही.
 2. परवाना शुल्क किंवा प्रस्तुत सेवांसाठी शुल्क मागितले जाते किंवा दिले जाते.
 3. स्थानिक उद्दिष्टांसाठी स्थानिक सरकार किंवा संस्थेद्वारे आकारलेला, काढून टाकलेला, भरलेला, सुधारित किंवा नियमन केलेला कोणताही कर.

आर्थिक विधेयक

 • प्रत्येक वर्षी, आर्थिक विधेयक, नवीन कर कायदा लागू करण्यासह आर्थिक समस्यांशी संबंधित असलेले विधेयक, सर्वसाधारण अर्थसंकल्पानंतरच कनिष्ठ सभागृहात सादर केले जाते.
 • वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रासह संसदेत सादर केले जाते.

विनियोग विधेयक

 • या उपायाद्वारे एकत्रित निधीचे वाटप योग्य अनुदानासाठी केले जाऊ शकते.
 • हा उपाय सभागृहाने मंजूर केलेल्या अनुदानासाठी आवश्यक खर्च आणि पैसा अधिकृत करतो.

धन विधेयक आणि कलम 110

 • मनी बिल हे सबमिट केलेला मसुदा म्हणून परिभाषित केले जाते ज्यामध्ये भारतीय संविधानाच्या कलम 110 मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या सर्व किंवा कोणत्याही मुद्द्यांशी संबंधित तरतुदींचा समावेश असतो.
 • कलम 110(3) नुसार, ठराविक विधेयक हे मनी बिल आहे की नाही असा प्रश्न उद्भवल्यास कोणत्याही परिस्थितीत स्पीकरचा निर्धार निर्णायक आहे.
 • बिल हे मनी बिल आहे की नाही हे स्थापित करताना, स्पीकरला विशेषतः कोणाचाही संदर्भ घेण्याची आवश्यकता नाही.
 • कलम 110(4) नुसार, सभापती हे मान्य करू शकतात की विधेयक हे एक मनी बिल आहे जेव्हा ते राज्यसभेला आणि भारताच्या राष्ट्रपतींना त्यांच्या मंजुरीसाठी सादर केले जाते.

धन विधेयक आणि वित्त विधेयक मधील फरक

 • भारतीय राज्यघटनेचे कलम 117 वित्त बिले नियंत्रित करते, तर भारतीय राज्यघटनेचे कलम 110 मनी बिले नियंत्रित करते. खालील तक्त्यामध्ये वित्त बिले आणि मनी बिले वेगळे करणाऱ्या प्रमुख पैलूंचे तपशीलवार स्पष्टीकरण दिले आहे:

धन विधेयक

ठराविक बिल हे मनी बिल आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार स्पीकरला असतो. वित्तीय बिले हे सर्व मनी बिलांचे मूलभूत प्रकार आहेत. राज्यसभा आर्थिक विधेयके फेटाळण्यास असमर्थ आहे. शिवाय, मनी बिल पास करताना राज्यांच्या कौन्सिलने राज्यसभेच्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक नाही. राष्ट्रपतींनी एकतर आर्थिक उपाय स्वीकारणे किंवा नाकारणे आवश्यक आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे एकत्रित अधिवेशन होऊ शकत नाही.

वित्त विधेयक

ही विधेयके सभापतींच्या मान्यतेपासून मुक्त आहेत. मनी बिले ही सर्व वित्तीय बिले मानली जाऊ शकत नाहीत. राज्यसभेद्वारे वित्तीय विधेयकात सुधारणा केली जाऊ शकते किंवा टाकूनही दिली जाऊ शकते. त्याहूनही वाईट म्हणजे, राष्ट्रपती असे सुचवू शकतात की वित्तीय विधेयक सभागृहात परत पाठवण्यापूर्वी त्याचे पुनर्मूल्यांकन करावे. बरोबरी झाल्यास राष्ट्रपती एकत्रित अधिवेशन बोलावू शकतात.

धन विधेयक | Money Bill : MPSC Gazetted Civil Services Exam 2024 अभ्यास साहित्य_3.1

धन विधेयक | Money Bill : MPSC Gazetted Civil Services Exam 2024 अभ्यास साहित्य_4.1

MPSC Gazetted Civil Services Exam 2024 : अभ्यास साहित्य योजना : सामान्य ज्ञान(GS) 
तारीख वेब लिंक  अँप लिंक 
31 डिसेंबर  2023 जालियनवाला बाग हत्याकांड जालियनवाला बाग हत्याकांड
1 जानेवारी  2024 गांधी युग गांधी युग
3 जानेवारी 2024 रक्ताभिसरण संस्था रक्ताभिसरण संस्था
5 जानेवारी 2024

 

प्राकृतिक महाराष्ट्र – कोकण किनारपट्टी   प्राकृतिक महाराष्ट्र – कोकण किनारपट्टी
  7 जानेवारी  2024 1857 चा उठाव 1857 चा उठाव
9 जानेवारी  2024  प्राण्यांचे वर्गीकरण -असमपृष्ठरज्जू प्राणी  प्राण्यांचे वर्गीकरण -असमपृष्ठरज्जू प्राणी
11 जानेवारी 2024 राज्यघटना निर्मिती राज्यघटना निर्मिती
13 जानेवारी 2024 अर्थसंकल्प अर्थसंकल्प
15 जानेवारी 2024 महाराष्ट्र – स्थान व विस्तार महाराष्ट्र – स्थान व विस्तार
17 जानेवारी 2024 भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसची स्थापना व वाटचाल भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसची स्थापना व वाटचाल
19 जानेवारी 2024 मूलभूत हक्क मूलभूत हक्क
21 जानेवारी 2024 वैदिक काळ वैदिक काळ
23 जानेवारी 2024 सामाजिक व धार्मिक सुधारणा चळवळी सामाजिक व धार्मिक सुधारणा चळवळी
25 जानेवारी 2024 शाश्वत विकास शाश्वत विकास
27 जानेवारी 2024 महर्षी कर्वे व त्यांचे कार्य महर्षी कर्वे व त्यांचे कार्य
29 जानेवारी 2024 1942 छोडो भारत चळवळ 1942 छोडो भारत चळवळ
31 जानेवारी 2024 भारतीय रिझर्व्ह बँक  भारतीय रिझर्व्ह बँक 

 

MPSC Gazetted Civil Services Exam 2024 : अभ्यास साहित्य योजना : सामान्य ज्ञान (GS)
तारीख वेब लिंक  अँप लिंक 
1 फेब्रुवारी 2024 भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाची कलमे भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाची कलमे
2 फेब्रुवारी 2024 स्वातंत्र्यापूर्वीची भारतीय अर्थव्यवस्था स्वातंत्र्यापूर्वीची भारतीय अर्थव्यवस्था
3 फेब्रुवारी 2024 रौलेट कायदा 1919 रौलेट कायदा 1919
4 फेब्रुवारी 2024 गारो जमाती गारो जमाती
5 फेब्रुवारी 2024 लाला लजपत राय लाला लजपत राय
6 फेब्रुवारी 2024 भारतीय राज्यघटनेचे कलम 15 भारतीय राज्यघटनेचे कलम 15
7 फेब्रुवारी 2024 भारतातील हरित क्रांती भारतातील हरित क्रांती
8 फेब्रुवारी 2024 मार्गदर्शक तत्वे मार्गदर्शक तत्वे
9 फेब्रुवारी 2024 गौतम बुद्ध : जीवन आणि शिकवण गौतम बुद्ध : जीवन आणि शिकवण
10 फेब्रुवारी 2024 भारतीय नियोजन आयोग आणि NITI आयोग भारतीय नियोजन आयोग आणि NITI आयोग
11 फेब्रुवारी 2024 भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत रचना सिद्धांत भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत रचना सिद्धांत
12 फेब्रुवारी 2024 महागाईचे प्रकार आणि कारणे महागाईचे प्रकार आणि कारणे
13 फेब्रुवारी 2024 श्वसन संस्था श्वसन संस्था
14 फेब्रुवारी 2024 अलैंगिक प्रजनन  अलैंगिक प्रजनन 
15 फेब्रुवारी 2024 सातवाहन कालखंड सातवाहन कालखंड
16 फेब्रुवारी 2024 बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा
17 फेब्रुवारी 2024 पंचायतराज समित्या पंचायतराज समित्या
18 फेब्रुवारी 2024 कोळी,भिल्ल व रामोश्यांचे बंड कोळी,भिल्ल व रामोश्यांचे बंड
19 फेब्रुवारी 2024 1991 च्या आर्थिक सुधारणा 1991 च्या आर्थिक सुधारणा
20 फेब्रुवारी 2024 जगन्नाथ शंकरशेठ जगन्नाथ शंकरशेठ
21 फेब्रुवारी 2024 पंडिता रमाबाई पंडिता रमाबाई
22 फेब्रुवारी 2024 भारतीय राज्यघटनेचे कलम 370 भारतीय राज्यघटनेचे कलम 370
23 फेब्रुवारी 2024 शिक्षणविषयक आयोग व समित्या शिक्षणविषयक आयोग व समित्या
24 फेब्रुवारी 2024 आम्ल पर्जन्य आम्ल पर्जन्य
25 फेब्रुवारी 2024 73 वी घटना दुरुस्ती कायदा 73 वी घटना दुरुस्ती कायदा
26 फेब्रुवारी 2024 संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ
27 फेब्रुवारी 2024 गोदावरी नदी खोरे गोदावरी नदी खोरे
28 फेब्रुवारी 2024 सार्वजनिक वित्त सार्वजनिक वित्त
29 फेब्रुवारी 2024 राज्य लोकसेवा आयोग राज्य लोकसेवा आयोग

 

MPSC Gazetted Civil Services Exam 2024 : अभ्यास साहित्य योजना : सामान्य ज्ञान (GS)
तारीख वेब लिंक  अँप लिंक 
1 मार्च 2024 केंद्र – राज्य संबंध केंद्र – राज्य संबंध
2 मार्च 2024 दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत
3 मार्च 2024 राष्ट्रीय उत्पन्न राष्ट्रीय उत्पन्न
4 मार्च 2024
भाऊ दाजी लाड व बाळशास्त्री जांभेकर भाऊ दाजी लाड व बाळशास्त्री जांभेकर
5 मार्च 2024
भारतातील सहकारी संस्था भारतातील सहकारी संस्था
6 मार्च 2024 बंगालची फाळणी बंगालची फाळणी
7 मार्च 2024 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
8 मार्च 2024 मोपला बंड मोपला बंड
9 मार्च 2024 42 वी घटना दुरुस्ती कायदा 1976 42 वी घटना दुरुस्ती कायदा 1976
10 मार्च 2024
भारतातील खनिज संसाधने भारतातील खनिज संसाधने
11 मार्च 2024
गोपाळ हरी देशमुख व महादेव गोविंद रानडे गोपाळ हरी देशमुख व महादेव गोविंद रानडे
12 मार्च 2024
मानवी शरीर : अस्थिसंस्था मानवी शरीर : अस्थिसंस्था
13 मार्च 2024 मॉन्टेगु-चेम्सफोर्ड सुधारणा 1919 मॉन्टेगु-चेम्सफोर्ड सुधारणा 1919
14 मार्च 2024 वित्त आयोग वित्त आयोग
15 मार्च 2024
भारतातील राष्ट्रीय आणीबाणी 1975 ते 1977 भारतातील राष्ट्रीय आणीबाणी 1975 ते 1977
16 मार्च 2024 भारतातील प्रमुख उद्योग भारतातील प्रमुख उद्योग
17 मार्च 2024 मुस्लिम लीग (1906) मुस्लिम लीग (1906)
18 मार्च 2024 मानवी मेंदू : रचना व कार्य मानवी मेंदू : रचना व कार्य
19 मार्च 2024 चौरीचौरा घटना 1922 चौरीचौरा घटना 1922
20 मार्च 2024 महाराष्ट्रातील धरणे महाराष्ट्रातील धरणे
21 मार्च 2024 महर्षी वि.रा.शिंदे महर्षी वि.रा.शिंदे
22 मार्च 2024 मानवी दातांचे प्रकार आणि त्यांची कार्ये मानवी दातांचे प्रकार आणि त्यांची कार्ये
23 मार्च 2024 भारत सरकार कायदा 1935 भारत सरकार कायदा 1935
24 मार्च 2024 पेशी : रचना व कार्य पेशी : रचना व कार्य
25 मार्च 2024 विशेष तरतूद कायदा 1991, कलम 371 (A ते J) विशेष तरतूद कायदा 1991, कलम 371 (A ते J)
26 मार्च 2024 पर्यावरणीय पिरॅमिड पर्यावरणीय पिरॅमिड
27 मार्च 2024 वातावरणाचे स्तर आणि त्याची रचना वातावरणाचे स्तर आणि त्याची रचना
28 मार्च 2024 भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक
29 मार्च 2024 राज्य मानवी हक्क आयोग राज्य मानवी हक्क आयोग
30 मार्च 2024
सनदी कायदे – 1793,1813 आणि 1833 सनदी कायदे – 1793,1813 आणि 1833
31 मार्च 2024 राजा हर्षवर्धन राजा हर्षवर्धन

 

MPSC Gazetted Civil Services Exam 2024 : अभ्यास साहित्य योजना : सामान्य ज्ञान (GS)
तारीख वेब लिंक  अँप लिंक 
1 एप्रिल 2024 इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार खटला इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार खटला
2 एप्रिल 2024   विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)
3 एप्रिल 2024 जेट स्ट्रीम्स जेट स्ट्रीम्स
4 एप्रिल 2024 क्रयशक्ती समानता सिद्धांत क्रयशक्ती समानता सिद्धांत
5 एप्रिल 2024 पंचसृष्टि वर्गीकरण पंचसृष्टि वर्गीकरण
6 एप्रिल 2024 पश्चिम घाट पश्चिम घाट
7 एप्रिल 2024 राज्य पुनर्रचना – कायदा व आयोग राज्य पुनर्रचना – कायदा व आयोग

धन विधेयक | Money Bill : MPSC Gazetted Civil Services Exam 2024 अभ्यास साहित्य_5.1

MPSC Combine Group B & Group C (Pre + Mains) Exam Foundation 2024 | Marathi | Video Course By Adda247

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

अड्डा 247 मराठी अँप 

MPSC Mahapack
MPSC Mahapack

Sharing is caring!

FAQs

बिल हे मनी बिल आहे हे कोण ठरवते?

विधेयक हे मनी बिल आहे की नाही हे लोकसभा अध्यक्ष ठरवतात.

भारतात मनी बिल कोण ठरवू शकतो?

विधेयक हे धन विधेयक आहे की नाही असा प्रश्न उद्भवल्यास त्यावर सभापतींचा निर्णय अंतिम असतो.

बजेट बिल हे मनी बिल आहे का?

वित्त विधेयक हा केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा एक भाग आहे जो अर्थसंकल्प सादर केला जातो त्याच दिवशी लोकसभेत सादर केला जातो.