Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   73 वी घटना दुरुस्ती कायदा

73 वी घटना दुरुस्ती कायदा |73rd Constitution Amendment Act : MPSC भरती परीक्षा 2024 अभ्यास साहित्य

73 वी घटना दुरुस्ती कायदा |73rd Constitution Amendment Act

1992 च्या 73व्या घटनादुरुस्ती कायद्याला भारतीय शासनाच्या इतिहासात खूप महत्त्व आहे. याने ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संरचनेत आणि कार्यपद्धतीत मूलभूत बदल घडवून आणले. पंचायती राज संस्थांना लोकशाही शासनाच्या महत्त्वाच्या घटक म्हणून ओळखून त्यांचे सक्षमीकरण आणि बळकटीकरण करण्याचा या दुरुस्तीचा उद्देश आहे. दुरुस्तीच्या प्रमुख तरतुदींमध्ये गाव, ब्लॉक आणि जिल्हा स्तरावर पंचायतींची त्रिस्तरीय रचना स्थापन करणे समाविष्ट आहे, ज्यामध्ये निवडून आलेले प्रतिनिधी या संस्थांचे गाभा म्हणून काम करतात. यात अधिकारांचे हस्तांतरण, आर्थिक स्वायत्तता आणि महिला, अनुसूचित जाती (एससी), आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांसारख्या उपेक्षित घटकांसाठी आरक्षण या तत्त्वांवर जोर देण्यात आला. 73 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने तळागाळातील लोकशाही, विकेंद्रीकरण आणि सर्वसमावेशक प्रशासनाला चालना देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली, ग्रामीण समुदायांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी आणि त्यांच्या विशिष्ट गरजा आणि समस्यांना प्रभावीपणे संबोधित करण्यासाठी व्यासपीठ दिले.

MPSC परीक्षा 2024 : अभ्यास साहित्य प्लॅन पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

MPSC परीक्षा 2024 साठी मागील वर्षांचे प्रश्न स्पष्टीकरणासहित Quiz च्या स्वरूपात पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

73 वी घटना दुरुस्ती कायदा : विहंगावलोकन

73 वी घटना दुरुस्ती कायदा : विहंगावलोकन
श्रेणी अभ्या साहित्य
उपयोगिता MPSC भरती परीक्षा 2024 व इतर सर्व स्पर्धा परीक्षा
विषय भारतीय राज्यघटना
लेखाचे नाव 73 वी घटना दुरुस्ती कायदा
लेखातील मुख्य घटक

73 वी घटना दुरुस्ती कायदा विषयी सविस्तर माहिती

73 वी घटना दुरुस्ती कायदा उद्दिष्टे :

 • पंचायती राज संस्था प्रदीर्घ काळापासून अस्तित्वात असल्या तरी, नियमित निवडणुका न होणे, प्रदीर्घ काळ यासह अनेक कारणांमुळे या संस्थांना व्यवहार्य आणि प्रतिसाद देणाऱ्या लोकसंस्थेचा दर्जा व प्रतिष्ठा प्राप्त होऊ शकलेली नाही, असे निदर्शनास आले आहे.
 • अतिक्रमण, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला यांसारख्या दुर्बल घटकांचे अपुरे प्रतिनिधित्व, अधिकारांचे अपुरे हस्तांतरण आणि आर्थिक संसाधनांचा अभाव.
 • राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांपैकी एक असलेल्या घटनेच्या कलम 40 मध्ये असे नमूद केले आहे की राज्य ग्रामपंचायतींचे आयोजन करण्यासाठी पावले उचलेल आणि त्यांना स्वत:चे एकक म्हणून कार्य करण्यास सक्षम करण्यासाठी आवश्यक असे अधिकार आणि अधिकार प्रदान करेल.
 • गेल्या चाळीस वर्षांतील अनुभवाच्या प्रकाशात आणि त्यात आढळलेल्या उणिवा लक्षात घेता, पंचायती राज संस्थांच्या काही मूलभूत आणि अत्यावश्यक वैशिष्टय़ांची निश्चितता राज्यघटनेत समाविष्ट करणे अत्यावश्यक आहे, असे मानले जाते. 
 •  गाव किंवा गावांच्या गटामध्ये ग्रामसभा
 • गाव आणि इतर स्तरावर किंवा स्तरांवर पंचायतींची रचना. 
 • गावातील पंचायतींच्या सर्व जागांसाठी आणि मध्यवर्ती स्तरावर, जर असेल तर, आणि अशा स्तरावरील पंचायतींच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयांसाठी थेट निवडणुका. 
 • अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी पंचायत सदस्यत्वासाठी आणि प्रत्येक स्तरावरील पंचायतींच्या अध्यक्षांच्या पदासाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागांचे आरक्षण. 
 • महिलांसाठी एक तृतीयांश जागांचे आरक्षण; पंचायतींसाठी 5 वर्षांचा कार्यकाळ निश्चित करणे आणि कोणत्याही पंचायतीचे अधिपत्य झाल्यास 6 महिन्यांच्या कालावधीत निवडणुका घेणे. 
 • पंचायत सदस्यत्वासाठी अपात्रता; आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्याय आणि विकास योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी योजना तयार करण्याच्या संदर्भात पंचायतींवर अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांचे राज्य विधानमंडळाद्वारे हस्तांतरण. 
 • राज्याच्या एकत्रित निधीतून पंचायतींना अनुदान देण्यासाठी राज्य विधानमंडळांकडून अधिकृतता मिळवून, तसेच नियुक्त कर, शुल्क, टोल आणि महसूलाच्या पंचायतींना असाइनमेंट किंवा विनियोजन करून पंचायतींना योग्य वित्तपुरवठा.
 • प्रस्तावित दुरुस्तीनंतर एक वर्षाच्या आत वित्त आयोगाची स्थापना करणे आणि त्यानंतर दर 5 वर्षांनी पंचायतींच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेणे. 
 • पंचायतींच्या खात्यांचे लेखापरीक्षण
 • राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या देखरेख
 • निर्देश आणि नियंत्रणाखालील पंचायतींच्या निवडणुकांच्या संदर्भात तरतूद करण्याचे राज्य विधानमंडळांचे अधिकार या भागाच्या तरतुदींचा केंद्रशासित प्रदेशांना लागू करणे. 

73 वी घटना दुरुस्ती कायदा

नवीन भाग IX समाविष्ट म्हणजे- भाग नववा- पंचायती 

संविधानात पुढील अनुसूची जोडली गेली – अकरावी अनुसूची

कलम 243 – व्याख्या

 • “ग्रामसभा” म्हणजे गावपातळीवर पंचायत क्षेत्रामध्ये समाविष्ट असलेल्या गावाशी संबंधित मतदार यादीत नोंदणी केलेल्या व्यक्तींचा समावेश असलेली संस्था
 •  “मध्यवर्ती स्तर” म्हणजे या भागाच्या उद्देशांसाठी मध्यवर्ती स्तर असल्याचे सार्वजनिक अधिसूचनेद्वारे राज्याच्या राज्यपालाने निर्दिष्ट केलेले गाव आणि जिल्हा स्तरांमधील स्तर
 •  “पंचायत” म्हणजे अनुच्छेद 243B अन्वये ग्रामीण भागासाठी स्थापन केलेली स्वराज्य संस्था (कोणत्याही नावाने ओळखली जाते) असा आहे. 
 •  “गाव” म्हणजे या भागाच्या उद्देशांसाठी राज्यपालाने सार्वजनिक अधिसूचनेद्वारे निर्दिष्ट केलेले गाव आणि त्यामध्ये अशा प्रकारे निर्दिष्ट केलेल्या गावांचा समूह समाविष्ट आहे.

कलम 243A ग्रामसभा

 • ग्रामसभा अशा अधिकारांचा वापर करू शकते आणि गावपातळीवर अशी कार्ये करू शकते जसे राज्याचे विधानमंडळ कायद्याद्वारे प्रदान करेल.

कलम 243B – पंचायतींची स्थापना 

 • या भागाच्या तरतुदींनुसार प्रत्येक राज्यात, गाव, मध्यवर्ती आणि जिल्हा स्तरावर पंचायती स्थापन केल्या जातील.
 • वीस लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या नसलेल्या राज्यात मध्यवर्ती स्तरावरील पंचायती स्थापन करता येणार नाहीत.

कलम 243C- पंचायतींची रचना

 • या भागाच्या तरतुदींच्या अधीन राहून, राज्याचे विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, पंचायतींच्या रचनेच्या संदर्भात तरतुदी करू शकते. 
 • परंतु, कोणत्याही स्तरावरील पंचायतीच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि निवडणुकीद्वारे भरल्या जाणाऱ्या अशा पंचायतींमधील जागांची संख्या, यथावकाश, संपूर्ण राज्यात समान असेल.
 • पंचायतीमधील सर्व जागा पंचायत क्षेत्रातील प्रादेशिक मतदारसंघातून थेट निवडणुकीद्वारे निवडलेल्या व्यक्तींद्वारे भरल्या जातील आणि; या उद्देशासाठी, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र प्रादेशिक मतदारसंघांमध्ये अशा प्रकारे विभागले जाईल की प्रत्येक मतदारसंघाची लोकसंख्या आणि त्याला वाटप केलेल्या जागांची संख्या, यथावकाश, संपूर्ण पंचायत क्षेत्रामध्ये समान असेल.
 • राज्याचे विधानमंडळ, कायद्याने, प्रतिनिधित्वाची तरतूद करू शकते. 

कलम 243D -जागांचे आरक्षण

जागा यांसाठी राखीव असतील-

(a) अनुसूचित जाती 

(b) अनुसूचित जमाती

 • प्रत्येक पंचायतीमध्ये आणि राखीव जागांची संख्या, त्या पंचायत क्षेत्रातील अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या किंवा त्या पंचायतीच्या प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे भरल्या जाणाऱ्या एकूण जागांच्या संख्येइतकेच प्रमाण असेल.
 • त्या पंचायत क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती ही त्या क्षेत्राच्या एकूण लोकसंख्येइतकी आहे आणि अशा जागा पंचायतीमधील वेगवेगळ्या मतदारसंघात रोटेशनद्वारे वाटप केल्या जाऊ शकतात.
 • राखीव असलेल्या एकूण जागांपैकी एक तृतीयांश जागांपैकी कमीत कमी जागा अनुसूचित जातीतील महिलांसाठी किंवा यथास्थिती, अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असतील.
 • प्रत्येक पंचायतीमध्ये प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे भरल्या जाणाऱ्या एकूण जागांपैकी एक तृतीयांश (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिलांसाठी राखीव जागांच्या संख्येसह) महिलांसाठी राखीव असतील आणि अशा पंचायतीमधील वेगवेगळ्या मतदारसंघात आवर्तनाद्वारे जागा वाटप केल्या जाऊ शकतात.
 • गावातील किंवा इतर कोणत्याही स्तरावरील पंचायतींमधील अध्यक्षांची पदे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलांसाठी अशा प्रकारे राखीव असतील, जसे की राज्याचे विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, तरतूद करेल.

कलम 243E- पंचायतींचा कालावधी

 • प्रत्येक पंचायत पाच वर्षे चालू राहील.
 • पंचायत स्थापन करण्यासाठी निवडणूक होईल- कालावधी संपण्यापूर्वी विसर्जनाच्या तारखेपासून सहा महिन्यांचा कालावधी संपण्यापूर्वी: परंतु, विसर्जित झालेल्या पंचायतीचा उर्वरित कालावधी सहा महिन्यांपेक्षा कमी असल्यास, अशा कालावधीसाठी पंचायत स्थापन करण्यासाठी या कलमाखाली कोणतीही निवडणूक घेण्याची आवश्यकता नाही.

कलम 243F- सदस्यत्वासाठी अपात्रता

 • जर तो संबंधित राज्याच्या विधानमंडळाच्या निवडणुकीच्या उद्देशाने सध्या अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअंतर्गत अपात्र ठरला असेल तर. 
 • परंतु, कोणत्याही व्यक्तीचे वय पंचवीस वर्षांपेक्षा कमी आहे या आधारावर, जर तिचे वय एकवीस वर्षे पूर्ण झाले असेल तर तिला अपात्र ठरवले जाणार नाही. 
 • जर तो राज्याच्या विधानमंडळाने बनवलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याच्या अंतर्गत अपात्र ठरला असेल.
 • सदस्य कोणत्याही अपात्रतेच्या अधीन झाला आहे की नाही असा प्रश्न उद्भवल्यास, तो प्रश्न अशा प्राधिकरणाच्या निर्णयासाठी आणि अशा रीतीने एखाद्याच्या विधानमंडळाच्या निर्णयासाठी संदर्भित केला जाईल. राज्य, कायद्याने, प्रदान करू शकते.

कलम 243G – पंचायतींचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या

 • राज्यघटनेतील तरतुदींच्या अधीन राहून, राज्याचे विधानमंडळ, कायद्याद्वारे, पंचायतींना स्वराज्य संस्था म्हणून कार्य करण्यास सक्षम करण्यासाठी आवश्यक असे अधिकार आणि अधिकार प्रदान करू शकते.
 • अशा कायद्यामध्ये पंचायतींना योग्य स्तरावर अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांचे हस्तांतरण करण्याच्या तरतुदी असू शकतात, त्यामध्ये निर्दिष्ट केल्या जाणाऱ्या अटींच्या अधीन राहून-
 1. आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्यायासाठी योजना तयार करणे
 2. अकराव्या अनुसूचीमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या बाबींसह आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्यायासाठी त्यांना सोपवल्या जाणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी करणे.

कलम 243H – पंचायतींद्वारे कर लादण्याचे अधिकार  

 • राज्याच्या एकत्रित निधीतून पंचायतींना अनुदान देण्याची तरतूद
 • पंचायतींद्वारे किंवा त्यांच्या वतीने प्राप्त झालेले सर्व पैसे अनुक्रमे जमा करण्यासाठी आणि त्यातून पैसे काढण्यासाठी निधीची स्थापना करणे. 

कलम 243I – वित्त आयोगाची रचना

दर पाचव्या वर्षी पंचायतींच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आणि राज्यपालांना पुढीलप्रमाणे शिफारशी करण्यासाठी वित्त आयोगाची स्थापना.

 • राज्याद्वारे आकारण्यात येणारे कर, शुल्क, टोल आणि शुल्क यांच्या निव्वळ उत्पन्नाचे राज्य आणि पंचायतींमधील वितरण. 
 • कर, कर्तव्ये, टोल आणि फी यांचे निर्धारण जे पंचायतीला नियुक्त केले जाऊ शकतात किंवा विनियोजन केले जाऊ शकतात. 
 • राज्याच्या एकत्रित निधीतून पंचायतींना दिले जाणारे अनुदान. 
 • पंचायतींची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना
 • पंचायतींच्या सुदृढ वित्ताच्या हितासाठी राज्यपालांनी वित्त आयोगाकडे पाठविलेली इतर कोणतीही बाब.

कलम 243J- लेखापरीक्षण

 • एखाद्या राज्याचे विधानमंडळ, कायद्याने, पंचायतींच्या खात्यांची देखरेख आणि अशा खात्यांचे लेखापरीक्षण करण्याच्या संदर्भात तरतूद करू शकते.

कलम 243K- पंचायतींच्या निवडणुका

 • पंचायतींच्या सर्व निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करण्याचे आणि आयोजित करण्याचे देखरेख, दिशा आणि नियंत्रण राज्य निवडणूक आयोगाकडे असेल ज्यामध्ये राज्य निवडणूक आयुक्त नियुक्त केला जाईल. 

कलम 243L- संविधानातील भाग 9 च्या तरतुदी केंद्रशासित प्रदेशांसाठी लागू 

 • या भागाच्या तरतुदी केंद्रशासित प्रदेशांना लागू होतील . 
 • फेरबदल करण्याचा अधिकार – राष्ट्रपती

कलम 243M – काही भागांना लागू न होणारा भाग

 • या भागातील कोणतीही गोष्ट अनुसूचित क्षेत्रांना व आदिवासी भागात लागू होणार नाही.
 • या भागातील काहीही त्यांना लागू होणार नाही- नागालँड, मेघालय आणि मिझोराम राज्ये (लागू करण्याचा अधिकार त्या राज्य विधानसभेला असेल). 
 • मणिपूर राज्यातील पर्वतीय क्षेत्र ज्यासाठी कोणत्याही कायद्यानुसार सध्या अस्तित्वात
 • असलेल्या जिल्हा परिषदा अस्तित्वात आहेत.
 • जिल्हा स्तरावरील पंचायतींशी संबंधित पश्चिम बंगाल राज्यातील दार्जिलिंग जिल्ह्याच्या डोंगराळ भागात लागू होईल ज्यासाठी दार्जिलिंग गोरखा हिल कौन्सिल सध्या अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायद्यानुसार अस्तित्वात आहे. 
 • संदर्भित क्षेत्रे वगळता, जर असेल तर, त्या राज्याला हा भाग विस्तारित करू शकते, जर त्या राज्याची विधानसभा त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या बहुमताने आणि त्या सभागृहाच्या उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन तृतीयांश पेक्षा कमी नसलेल्या बहुमताने तसा ठराव पास करते. 

कलम 243N – विद्यमान कायदे आणि पंचायती अस्तित्वात राहणे

 • 73 वी घटनादुरुस्ती अंमलात येण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेले कायदे या भागाशी विसंगत असले तरी संबंधितांकडून दुरुस्त करेपर्यंत / एक वर्ष यापैकी अगोदर जे येईल तो पर्यंत लागु.
 • 73 वी घटनादुरुस्ती अंमलात येण्यापूर्वी अस्तिवात असलेल्या पंचायती विधानमंडळाने बरखास्त करेपर्यंत / त्यांचा कालावधी सांपेपर्यंत अस्तित्वात राहतात.

कलम 243 O – निवडणुकी संदर्भातील बाबीमध्ये हस्तक्षेपास न्यायालयास प्रतिबंध
खालील बाबींना न्यायालयात आव्हान देता येत नाही-

 1. मतदारसंघाच्या सीमा निश्चिती
 2. मतदारसंघात जागांची वाटणी
 • विधानमंडळाने कायद्याने निश्चित केलेल्या व्यक्तीकडे व निश्चित केलेल्या पध्दतीने निवडणूक विनंती अर्ज केल्याशिवाय पंचायतीच्या निवडणुकीस आव्हान देता येत नाही.

73 वी घटना दुरुस्ती कायदा |73rd Constitution Amendment Act : MPSC भरती परीक्षा 2024 अभ्यास साहित्य_3.1

MPSC परीक्षा 2024 : अभ्यास साहित्य योजना : सामान्य ज्ञान(GS) 
तारीख वेब लिंक  अँप लिंक 
31 डिसेंबर  2023 जालियनवाला बाग हत्याकांड जालियनवाला बाग हत्याकांड
1 जानेवारी  2024 गांधी युग गांधी युग
3 जानेवारी 2024 रक्ताभिसरण संस्था रक्ताभिसरण संस्था
5 जानेवारी 2024

 

प्राकृतिक महाराष्ट्र – कोकण किनारपट्टी   प्राकृतिक महाराष्ट्र – कोकण किनारपट्टी
  7 जानेवारी  2024 1857 चा उठाव 1857 चा उठाव
9 जानेवारी  2024  प्राण्यांचे वर्गीकरण -असमपृष्ठरज्जू प्राणी  प्राण्यांचे वर्गीकरण -असमपृष्ठरज्जू प्राणी
11 जानेवारी 2024 राज्यघटना निर्मिती राज्यघटना निर्मिती
13 जानेवारी 2024 अर्थसंकल्प अर्थसंकल्प
15 जानेवारी 2024 महाराष्ट्र – स्थान व विस्तार महाराष्ट्र – स्थान व विस्तार
17 जानेवारी 2024 भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसची स्थापना व वाटचाल भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसची स्थापना व वाटचाल
19 जानेवारी 2024 मूलभूत हक्क मूलभूत हक्क
21 जानेवारी 2024 वैदिक काळ वैदिक काळ
23 जानेवारी 2024 सामाजिक व धार्मिक सुधारणा चळवळी सामाजिक व धार्मिक सुधारणा चळवळी
25 जानेवारी 2024 शाश्वत विकास शाश्वत विकास
27 जानेवारी 2024 महर्षी कर्वे व त्यांचे कार्य महर्षी कर्वे व त्यांचे कार्य
29 जानेवारी 2024 1942 छोडो भारत चळवळ 1942 छोडो भारत चळवळ
31 जानेवारी 2024 भारतीय रिझर्व्ह बँक  भारतीय रिझर्व्ह बँक 

 

MPSC परीक्षा 2024 : अभ्यास साहित्य योजना : सामान्य ज्ञान (GS)
तारीख वेब लिंक  अँप लिंक 
1 फेब्रुवारी 2024 भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाची कलमे भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाची कलमे
2 फेब्रुवारी 2024 स्वातंत्र्यापूर्वीची भारतीय अर्थव्यवस्था स्वातंत्र्यापूर्वीची भारतीय अर्थव्यवस्था
3 फेब्रुवारी 2024 रौलेट कायदा 1919 रौलेट कायदा 1919
4 फेब्रुवारी 2024 गारो जमाती गारो जमाती
5 फेब्रुवारी 2024 लाला लजपत राय लाला लजपत राय
6 फेब्रुवारी 2024 भारतीय राज्यघटनेचे कलम 15 भारतीय राज्यघटनेचे कलम 15
7 फेब्रुवारी 2024 भारतातील हरित क्रांती भारतातील हरित क्रांती
8 फेब्रुवारी 2024 मार्गदर्शक तत्वे मार्गदर्शक तत्वे
9 फेब्रुवारी 2024 गौतम बुद्ध : जीवन आणि शिकवण गौतम बुद्ध : जीवन आणि शिकवण
10 फेब्रुवारी 2024 भारतीय नियोजन आयोग आणि NITI आयोग भारतीय नियोजन आयोग आणि NITI आयोग
11 फेब्रुवारी 2024 भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत रचना सिद्धांत भारतीय राज्यघटनेची मूलभूत रचना सिद्धांत
12 फेब्रुवारी 2024 महागाईचे प्रकार आणि कारणे महागाईचे प्रकार आणि कारणे
13 फेब्रुवारी 2024 श्वसन संस्था श्वसन संस्था
14 फेब्रुवारी 2024 अलैंगिक प्रजनन  अलैंगिक प्रजनन 
15 फेब्रुवारी 2024 सातवाहन कालखंड सातवाहन कालखंड
16 फेब्रुवारी 2024 बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा
17 फेब्रुवारी 2024 पंचायतराज समित्या पंचायतराज समित्या
18 फेब्रुवारी 2024 कोळी,भिल्ल व रामोश्यांचे बंड कोळी,भिल्ल व रामोश्यांचे बंड
19 फेब्रुवारी 2024 1991 च्या आर्थिक सुधारणा 1991 च्या आर्थिक सुधारणा
20 फेब्रुवारी 2024 जगन्नाथ शंकरशेठ जगन्नाथ शंकरशेठ
21 फेब्रुवारी 2024 पंडिता रमाबाई पंडिता रमाबाई
22 फेब्रुवारी 2024 भारतीय राज्यघटनेचे कलम 370 भारतीय राज्यघटनेचे कलम 370
23 फेब्रुवारी 2024 शिक्षणविषयक आयोग व समित्या शिक्षणविषयक आयोग व समित्या
24 फेब्रुवारी 2024 आम्ल पर्जन्य आम्ल पर्जन्य

73 वी घटना दुरुस्ती कायदा |73rd Constitution Amendment Act : MPSC भरती परीक्षा 2024 अभ्यास साहित्य_4.1

MPSC Combine Group B & Group C (Pre + Mains) Exam Foundation 2024 | Marathi | Video Course By Adda247

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप 

MAHARASHTRA MAHAPACK
महाराष्ट्र महापॅक

Sharing is caring!

TOPICS: