Marathi Writers, their Books and Nicknames | मराठी लेखक आणि त्यांची पुस्तके व लेखकांची टोपणनावे_00.1
Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   Marathi Writers, their Books and Nicknames

मराठी लेखक आणि त्यांची पुस्तके व लेखकांची टोपणनावे | Marathi Writers, their Books and Nicknames: Study Material For MHADA Exam 2021

Marathi Writers, their Books and Nicknames: Study Material For MHADA Exam 2021: मराठी हा सर्व स्पर्धा परीक्षाच महत्वाचा विषय आहे. मराठीत चांगले गुण  मिळविणे आवश्यक आहे. मराठी भाषेत सर्वात महत्वाचे म्हणजे मराठी व्याकरण, मराठीतील शब्दसंपदा व मराठीतील प्रसिद्ध लेखक, पुस्तके व लेखकांची टोपणनावे याचा अभ्यास महत्वाचा ठरतो. या अनुषंगाने Adda 247 मराठी आपल्यासाठी मराठी लेखक आणि त्यांची पुस्तके व लेखकांची टोपणनावे (Marathi Writers, their Books and Nicknames) हा लेख आणला आहे. आगामी MPSC गट क च्या परीक्षा, तसेच MPSC घेत असलेल्या इतर स्पर्धा परीक्षामध्ये, त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद भरती, म्हाडा भरती व इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये मराठी लेखकांवर प्रश्न विचारतात. जसे की ययाती कादंबरी कोणी लिहिली? या सारख्या प्रश्नाची उत्तरे माहिती असणे आवश्यक आहे. पेपरमध्ये असे प्रश्न चांगले गुण देवून जातात. दररोज एकदा याचे वाचन फार उपयुक्त ठरते. मराठीत ग्रंथसंपदा विपुल व ज्ञानवर्धक आहे.

MHADA भरती परीक्षेच्या नवीन तारखा जाहीर झाल्या असून त्यात मराठी विषयावर तांत्रिक (Technical) पदांसाठी 25 तर अतांत्रिक (Non Technical) पदांसाठी 50 प्रश्न विचारणार आहे. मराठी विषयात मराठीतील प्रसिद्ध पुस्तकांचे लेखक व मराठीतील लेखकांची टोपणनाव यावर 3-4 प्रश्न विचारल्या जाऊ शकतात. आज या लेखात आपण मराठीतील प्रसिद्ध लेखक आणि त्यांची पुस्तके व लेखकांची टोपणनावे (Marathi Writers, their Books and Nicknames) पाहणार आहोत.

Marathi Writers, their Books and Nicknames | मराठी लेखक आणि त्यांची पुस्तके व लेखकांची टोपणनावे

Marathi Writers, their Books and Nicknames: सर्जनशील ज्ञानप्राप्तीसाठी वाचन, विचार आणि कल्पनाशक्ती या प्रमुख पायऱ्या समजल्या जातात. वाचनाने ज्ञान प्राप्त तर होतेच, पण विचारांची दालनेही खुली होतात. असं म्हणतात की, आपल्या आवडीच्या निवडीच्या विषयांवर आवर्जून केलेलं वाचन हे खरं वाचन. मराठीची ग्रथसंपदा विपुल आहे आणि परीक्षेत आपल्याला मराठीतील नावाजलेल्या पुस्तकाचे लेखक (Marathi Writers, their Books and Nicknames) व काही लेखकांनी त्यांच्या टोपणनावाने लेखन केले पेपरमध्ये यावरसुद्धा प्रश्न विचारल्या जातात.

स्पर्धा परीक्षांसाठी मराठी व्याकरण: भाग 1

मराठीत मराठी व्याकरणावर जास्त प्रश्न विचारल्या जातात ज्यात समानार्थी शब्द, विरुध्दार्थी शब्द तसेच सर्वसामान्य शब्दसंग्रह, शब्दांच्या जाती, वाक्यरचना, समास, प्रयोग,विभक्ती , म्हणी व वाक्यप्रचार या सर्व घटकावर भर देणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी Adda 247 मराठीने उजळणीसाठी 3 भागात लेख लिहिले आहे. भाग 1 मध्ये वर्णमाला, शब्दांच्या जाती (नाम, सर्वनाम,विशेषण, क्रियापद, क्रियाविशेषण, शब्दयोगी अव्यय, उभयान्वयी अव्यय, केवलप्रयोगी अव्यय), भाग 2 मध्ये प्रयोग, वाक्य व वाक्याचे प्रकार, समास, भाग 3 मध्ये काळ व काळाचे प्रकार, लिंग, विभक्ती, वचन आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी मराठी शब्दसंपदा: समानार्थी, विरुद्धार्थी शब्द, म्हणी व वाक्प्रचार असे 4 लेख लिहिले आहे. त्याचाही फायदा आपणास होईल.

स्पर्धा परीक्षांसाठी मराठी व्याकरण: भाग 2

मराठीतील पुस्तके आणि त्यांची लेखक | Marathi Writers, their Books

Marathi Writers, their Books: मराठीतील लेखक व त्यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाची यादी खाली दिलेली आहे ज्याचा फायदा प्रत्येक स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यास होईल.

 • ययाती = वि. स. खांडेकर
 • वळीव = शंकर पाटील
 • एक होता कार्वर = वीणा गवाणकर
 • शिक्षण = जे. कृष्णमूर्ती
 • अस्पृश्यांचा मुक्तीसंग्राम = शंकरराव खरात
 • यक्षप्रश्न = शिवाजीराव भोसले
 • बनगरवाडी = व्यंकटेश माडगुळकर
 • तीन मुले = साvने गुरुजी
 • तो मी नव्हेच = प्र. के. अत्रे.
 • आय डेअर = किरण बेदी
 • व्यक्तिमत्त्व संजीवनी = डॉ. वाय. के.शिंदे
 • मृत्युनजय = शिवाजी सावंत
 • फकिरा = अण्णाभाऊ साठे
 • राजा शिवछत्रपती = बाबासाहेब पुरंदरे
 • बुद्धीमापन कसोटी = वा. ना. दांडेकर
 • पूर्व आणि पश्चिम = स्वामी विवेकानंद
 • वेदांताचे स्वरूप आणि प्रभाव = स्वामी विवेकानंद
 • निरामय कामजीवन = डॉ. विठ्ठल प्रभू
 • आरोग्य योग = डॉ. बी.के.एस. अय्यंगार
 • अंधश्रधा : प्रश्नचिन्ह आणि पूर्णविराम = डॉ. नरेंद्र दाभोळकर
 • लोकमान्य टिळक = ग. प्र. प्रधान
 • राजयोग = स्वामी विवेकानंद
 • तरुणांना आवाहन = स्वामी विवेकानंद
 • बटाट्याची चाळ = पु.ल.देशपांडे
 • श्यामची आई = साने गुरुजी
 • माझे विद्यापीठ ( कविता ) = नारायण सुर्वे
 • 101 सायन्स गेम्स = आयवर युशिएल
 • व्यक्ति आणि वल्ली = पु.ल.देशपांडे
 • माणदेशी माणसं = व्यंकटेश माडगुळकर
 • उचल्या = लक्ष्मण गायकवाड
 • अमृतवेल = वि.स.खांडेकर
 • नटसम्राट = वि.वा.शिरवाडकर
 • हिरवा चाफा = वि.स.खांडेकर
 • क्रोंचवध = वि.स.खांडेकर
 • झोंबी = आनंद यादव
 • इल्लम = शंकर पाटील
 • ऊन = शंकर पाटील
 • झाडाझडती = विश्वास पाटील
 • नाझी भस्मासुराचा उदयास्त = वि.ग. कानिटकर
 • बाबा आमटे = ग.भ.बापट
 • डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर = शंकरराव खरात
 • एक माणूस एक दिवस  = ह.मो.मराठे
 • बलुत = दया पवार
 • कर्ण , खरा कोण होता = दाजी पणशीकर
 • स्वामी = रणजीत देसाई
 • वपुर्झा ( भाग १-२ ) = व. पु. काळे
 • पांगिरा = विश्वास पाटील
 • पानिपत = विश्वास पाटील
 • युंगंधर = शिवाजी सावंत
 • छावा = शिवाजी सावंत
 • श्रीमान योगी = रणजीत देसाई
 • जागर खंड = प्रा. शिवाजीराव भोसले
 • आमचा बाप अन आम्ही = डॉ. नरेंद्र जाधव
 •  कोसला = भालचंद्र नेमाडे
 • बखर : एका राजाची = त्र्यं. वि. सरदेशमुख
 • मनोविकारांचा मागोवा = डॉ. श्रीकांत जोशी
 • नापास मुलांची गोष्ट = संपा. अरुण शेवते
 •  एका कोळियाने = अन्रेस्ट हेमींग्वे
 • महानायक = विश्वास पाटील
 •  आहे आणि नाही = वि. वा. शिरवाडकर
 • चकवा चांदण – एक विनोपनिषद = मारुती चितमपल्ली
 • शालेय परिपाठ = धनपाल फटिंग
 • मराठी विश्वकोश = तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी
 • ग्रामगीता = राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज
 • अभ्यासाची सोपी तंत्रे = श्याम मराठे
 • यशाची गुरुकिल्ली = श्याम मराठे
 • हुमान = संगीता उत्तम धायगुडे
 • झटपट गुणाकाराची भारतीय तंत्रे = श्याम मराठे
 •  द्रुतगणित वेद = श्याम मराठे
 • तोत्तोचान = तेत्सुको कुरोयानागी
 •  शिक्षक असावा तर …? = गिजुभाई
 • एका माळेचे मणी ( गणित ) = नागेश शंकर मोने
 • दिनदर्शिके मधील जादू = नागेश शंकर मोने
 • ऋणसंख्या = नागेश शंकर माने
 • गणित छःन्द भाग  = वा. के. वाड
 • गणित गुणगान = नागेश शंकर मोने
 • मण्यांची जादू = लक्ष्मण शंकर गोगावले
 • मनोरंजक शुन्य = श्याम मराठे
 • क्षेत्रफळ आणि घनफळ = डॉ. रवींद्र बापट

स्पर्धा परीक्षांसाठी मराठी व्याकरण: भाग 3

Marathi Writers and their Nicknames | साहित्यिक व त्यांची टोपण नावे

Marathi Writers and their Nicknames: मराठीतील प्रसिद्ध साहित्यिक व त्यांची टोपण नावे खाली दिलेले आहे. ज्याचा फायदा आपणास नक्की होईल

साहित्यिक टोपणनाव
कृष्णाजी केशव दामले केशवसुत/आधुनिक मराठी काव्याचे कवितेचे जनक
गोविंद विनायक करंदीकर विंदा करंदीकर
त्रंबक बापूजी डोमरे बालकवी
प्रल्हाद केशव अत्रे केशवकुमार
राम गणेश गडकरी गोविंदाग्रज/बाळकराम
विष्णू वामन शिरवाडकर कुसुमाग्रज
निवृत्ती रामजी पाटील पी. सावळाराम
चिंतामण त्रंबक खानोलकर आरती प्रभू
आत्माराम रावजी देशपांडे अनिल
विष्णुशास्त्री चिपळूणकर  मराठी भाषेचे शिवाजी
विनायक जनार्दन करंदीकर  विनायक
काशिनाथ हरी मोदक  माधवानुज
प्रल्हाद केशव अत्रे केशवकुमार
दादोबा पांडुरंग तर्खडकर  मराठी भाषेचे पाणिनी
शाहीर राम जोशी  शाहिरांचा शाहीर
ग. त्र.माडखोलकर  राजकीय कादंबरीकार
न. वा. केळकर  मुलाफुलाचे कवी
ना. चि. केळकर  साहित्यसम्राट
यशवंत दिनकर पेंढारकर  महाराष्ट्र कवी
ना.धो.महानोर  रानकवी
संत सोयराबाई  पहिली दलित संत कवयित्री
सावित्रीबाई फुले आधुनिक मराठी कवितेच्या जननी
बा.सी. मर्ढेकर  मराठी नवकाव्याचे/कवितेचे जनक, निसर्गप्रेमी
 कृष्ण शास्त्री चिपळूणकर  मराठीचे जॉन्सन
वसंत ना. मंगळवेढेकर  राजा मंगळवेढेकर
माणिक शंकर गोडघाटे  ग्रेस
नारायण वामन टिळक  रेव्हरंड टिळक
सेतू माधवराव पगडी  कृष्णकुमार
दासोपंत दिगंबर देशपांडे  दासोपंत
हरिहर गुरुनाथ कुलकर्णी  कुंजविहारी
रघुनाथ चंदावरकर  रघुनाथ पंडित
सौदागर नागनाथ गोरे  छोटा गंधर्व
दिनकर गंगाधर केळकर  अज्ञातवासी
माधव त्रंबक पटवर्धन  माधव जुलियन
शंकर काशिनाथ गर्गे  दिवाकर
गोपाल हरी देशमुख  लोकहितवादी
नारायण मुरलीधर गुप्ते  बी
दत्तात्रय कोंडो घाटे  दत्त
नारायण सूर्याजीपंत ठोसर  रामदास
मोरोपंत रामचंद्र पराडकर  मोरोपंत
यशवंत दिनकर पेंढारकर  यशवंत

Study material for MHADA Exam 2021 | MHADA भरती 2021 परीक्षेसाठी अभ्यास साहित्य

Study material for MHADA Exam 2021: म्हाडा भरती 2021 मध्ये सामान्य ज्ञान विषयाला चांगले वेटेज आहे. त्यामुळे या विषयाचा अचूक व पक्का अभ्यास असणे आवश्यक आहे. हा विषय तुम्हाला परीक्षेत यश मिळऊन देऊ शकतो. MHADA परीक्षेत सर्वसाधारण पदे (Non Technical Post) मध्ये प्रत्येक विषयाला 50 गुण आहेत. त्याचा विचार करता सर्व विषय कव्हर करण्याचा प्रयत्न Adda 247 मराठी करणार आहे. त्या अनुषंगाने मराठी, इंग्लिश व सामान्य ज्ञान या विषयावर काही लेख (Study material for MHADA Exam 2021)  प्रसिद्ध केले आहे. त्याच्या सर्व लिंक तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता आणि दररोज यात भर पडणार आहे. त्यामुळे तुम्ही Adda 247 मराठी च्या अधिकृत वेबसाईट ला भेट द्या. यामुळे तुम्हाला आगामी होणाऱ्या म्हाडा (MHADA) व जिल्हा परिषदेच्या पेपर मध्ये जास्त गुण मिळवण्यास मदत होईल.

स्पर्धा परीक्षांसाठी मराठी व्याकरण: भाग 1 स्पर्धा परीक्षांसाठी मराठी व्याकरण: भाग 2
स्पर्धा परीक्षांसाठी मराठी व्याकरण: भाग 3 Mensuration Formula For 2D And 3D Shapes 
Quantitative Aptitude Formulas for Competitive Examinations
रोग व रोगांचे प्रकार (Diseases and Types of Diseases) वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान (NUHM) वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्रीय आणि महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळ
महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्याशी निगडित विविध योजनांबद्दल वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र सरकारच्या आरोग्याशी निगडित विविध योजनांबद्दल वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
National Health Mission (NHM): Study Material for Arogya Bharti 2021 राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM)
कोविड-19 स्पर्धा परीक्षांसाठी महत्वाची माहिती राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रम: भाग 1
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रम: भाग 2 राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रम: भाग 3
सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रम (UIP) आरोग्य विषयक महत्वाचे दिवस
महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या नद्या (संगमस्थळे, धरणे, काठावरची महत्त्वाची शहरे भारतातील महत्त्वाच्या नद्या: पहिल्या दहा लांब नद्यांची यादी
भारतातील राष्ट्रीय महामार्ग वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) बद्दल माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
सजीवांचे वर्गीकरण भाग 1- सूक्ष्मजीव आणि वनस्पती सजीवांचे वर्गीकरण भाग 2 – प्राणी
महाराष्ट्रातील महत्वाचे दिवस भारतातील महत्त्वाच्या नद्या: पहिल्या दहा लांब नद्यांची यादी
नदीकाठच्या भारतीय शहरांची यादी भारतातील शास्त्रीय आणि लोक नृत्य
भारताच्या पंचवार्षिक योजना (1951 ते 2017) | FYPs (From 1951 To 2017)

महाराष्ट्रातील महत्त्वाची वृत्तपत्रे | Important Newspapers in Maharashtra

Important Passes in Maharashtra | महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे घाटरस्ते

Our Solar System: आपली सौरप्रणाली: निर्मिती, ग्रह, तथ्य आणि प्रश्न

भारताची टोकियो ऑलिम्पिक कामगिरी एका दृष्टीक्षेपात

Top 121 ऑलिम्पिक सामान्य ज्ञानाचे प्रश्न 

ढग व ढगांचे प्रकार (Clouds and Types of clouds)

Indian Constitution | आपली राज्यघटना: मांडणी, स्रोत, भाग, कलमे आणि परिशिष्टे

Highest Mountain Peaks in India – State-wise List | भारतातील सर्वोच्च पर्वतीय शिखरांची राज्यनिहाय यादी

State Wise-List Of National Parks In India | भारतातील राष्ट्रीय उद्यानांची राज्यनिहाय यादी

Fundamental Rights Of Indian Citizens | भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार

List of Countries and their National Sports |  देशांची यादी आणि त्यांचा राष्ट्रीय खेळ

सार्वजनिक वित्त: राजकोषीय धोरण, अर्थसंकल्पीय पद्धत आणि व्याख्या | Public Finance

महाराष्ट्र राज्य GK PDF प्रश्न आणि स्पष्टीकरणासोबत त्यांचे उत्तर | Download All Parts

FAQs Marathi Writers, their Books and Nicknames

Q1. स्पर्धा परीक्षेत मराठीतील प्रसिद्ध लेखक आणि त्यांची पुस्तके व लेखकांची टोपणनावे यावर प्रश विचारातील का?

Ans. स्पर्धा परीक्षेत मराठीतील प्रसिद्ध लेखक आणि त्यांची पुस्तके व लेखकांची टोपणनावे यावर प्रश येवू शकतो.

Q2. केशवसुत कोणाचे टोपणनाव आहे?

Ans. केशवसुत हे कृष्णाजी केशव दामले यांचे टोपणनाव आहे.

Q3. ययाती कादंबरी कोणी लिहिली?

Ans. ययाती कादंबरी वि. स. खांडेकर यांनी लिहिली.

Q4. अशीच महत्वपूर्ण लेख मला कुठे पाहायला मिळेल?

Ans. Adda 247 मराठी च्या अधिकृत वेबसाईट वर तुम्हाला सर्व स्पर्धा परीक्षांचे नोटीफिकेशन, अभ्यासक्रम, मागील वर्षीच्या प्रश्नपत्रिका व अभ्यास साहित्य मिळेल.

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi 

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

Marathi Writers, their Books and Nicknames | मराठी लेखक आणि त्यांची पुस्तके व लेखकांची टोपणनावे_50.1
MISSION MHADA 2.0 BATCH

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-ऑक्टोबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?