Marathi govt jobs   »   Job Notification   »   MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022

MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022 Apply Online @mpsconline.gov.in | MPSC राज्यसेवा 2022 मुख्य परीक्षेची अधिसूचना जाहीर

MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022

MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has announced the official MPSC Rajyaseva Mains Exam Notification 2022 on 11th November 2022. Online application is invited from 14th November 2022 and the last date to apply online for MPSC Rajyaseva Mains 2022 is 28th November 2022. In this article, you will get detailed information about MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022 like Notification PDF, Important Dates, Apply Link, and other information regarding MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022 in Marathi.

MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022: Overview

As per the MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022, the last date to apply online for MPSC State Services Mains 2022 exam is 28th November 2022. MPSC Rajyaseva Mains Exam is scheduled on 21, 22 and 23 January 2023. Below get the overview of MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022.

MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022: Overview
Category Job Alert
Organization Name Maharashtra Public Service Commission (MPSC)
Exam Name MPSC Rajyaseva Main Exam 2022
Vacancy 623
Online Application Starts 14th November 2022
Online Application Ends 28th November 2022
MPSC Rajyaseva Mains Exam 2022 21, 22 and 23 January 2023
Website https://mpsc.gov.in/

MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022 Out

MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022 out: MPSC ने 11 नोव्हेंबर 2022 रोजी त्यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2022 साठी अधिकृत भरती अधिसूचना pdf जारी केली आहे. 04 नोव्हेंबर 2022 रोजी MPSC ने MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 चा अंतिम निकाल (MPSC Rajyaseva Prelims Result 2022) जाहीर केला होता त्यामुळे जे विध्यार्थी पूर्व परीक्षेत उत्तीर्ण झाले आहेत ते आता MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022 प्रमाणे अर्ज करू शकतात. MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2022 साठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया 14 नोव्हेंबर ते 28 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत सुरु असणार आहे. त्यामुळे जे विद्यार्थी पूर्व परीक्षेत यशस्वी झाले आहेत त्यांनी ऑनलाइन अर्ज करणे गरजेचे आहे. या लेखात Rajyaseva Mains Notification 2022 बाबत संपूर्ण तपशील जसे की अधिसूचना pdf ऑनलाइन अर्ज, रिक्त जागा, पात्र निकष, वयोमर्यादा इ गोष्टी पाहू शकता.

MPSC Rajyaseva Prelims Result 2022

MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022 | MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2022 अधिसूचना

MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022 PDF: MPSC ने 04 नोव्हेंबर 2022 रोजी MPSC Rajyaseva Prelims Exam Result 2022 जाहीर केला होता. या निकालातील Cut Off प्रमाणे जे उमेदवार या परीक्षेत उत्तीर्ण झाले आहेत ते आता MPSC Rajyaseva Mains Exam 2022 (मुख्य परीक्षेत) बसण्यास पात्र आहेत. 31 ऑक्टोबर 2022 रोजीच्या नोटीसप्रमाणे MPSC ने MPSC राज्यसेवा परीक्षेत रिक्त पदांची संख्या वाढवली (MPSC Rajyaseva Exam 2022 Vacancy Increased) असून आता एकूण 623 रिक्त जागांसाठी MPSC Rajyaseva Mains Exam 2022 होणार आहे.

 Click here to Check MPSC Rajyaseva Vacancy 2022

ममहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने Deputy Collector (उपजिल्हाधिकारी), Deputy Superintendent of Police (पोलीस उपअधीक्षक), Assistant Commissioner of State Taxation (सहायक राज्यकर आयुक्त), Deputy Registrar, Co-operative Societies (उपनिबंधक, सहकारी संस्था), Block Development Officer (गट विकास अधिकारी), Assistant Director, Maharashtra Finance & Accounts (सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा), Chief Officer Municipal Corporation (मुख्याधिकारी नगरपालिका), Education Officer (शिक्षणाधिकारी), Project Officer (प्रकल्प अधिकारी), Child Development Project Officer (बाल विकास प्रकल्प अधिकारी), Tehsildar (तहसीलदार), Deputy Education Officer (उपशिक्षणाधिकारी), Section Officer in Ministry Department (मंत्रालयीन विभागातील कक्ष अधिकारी), MPSC Section Officer (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्ष अधिकारी), Assistant Regional Transport Officer (सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी), Inspector certified schools and institutions (निरीक्षक प्रमाणित शाळा व संस्था), Assistant Block Development Officer (सहायक गटविकास अधिकारी), Assistant Registrar Co-operative Societies (सहायक निबंधक सहकारी संस्था), Deputy Superintendent Land Records (उपअधीक्षक भूमी अभिलेख), Deputy Superintendent, State Excise (उपअधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क), Assistant Commissioner, State Excise (सहायक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क), Assistant Project Officer / Research Officer (सहायक प्रकल्प अधिकारी / संधोधक अधिकारी) आणि Assistant Controller of Ration (सहायक नियंत्रक शिधावाटप) या पदांसाठी मुख्य परीक्षाची अधिसूचना जाहीर केली आहे. इच्छुक उमेदवार 14 नोव्हेंबर 2022, रोजी 14.00 वाजल्यापासून दिनांक 28 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत आयोगाच्या वेबसाईट द्वारे ऑनलाईन अर्ज करू शकतात.

MPSC Rajyaseva Prelims Final Answer Key 2022

MPSC Rajyaseva Mains Exam Notification 2022: Important Dates (महत्वाच्या तारखा)

MPSC State Services Mains Notification 2022, Important Dates: MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2022 साठी ऑनलाईन अर्ज करायची शेवटची तारीख 28 नोव्हेंबर 2022 असून MPSC राज्यसेवा 2022 संदर्भात सर्व महत्वाच्या तारखा खालील तक्त्यात देण्यात आल्या आहेत.

MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022: Important Dates
Events Dates
MPSC Rajyaseva Prelims Notification 2022 11 May 2022
MPSC Rajyaseva Prelims Exam 2022 Date

21 August 2022

MPSC Rajyaseva Answer Key 2022

02 November 2022

MPSC Rajyaseva Result 2022

04 November 2022

MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022

11 November 2022

Online Registration Starts From

14 November 2022

Last Date to Apply Online

28 November 2022

MPSC Rajyaseva Mains Exam Date 2022

21,22, 23 January 2023

MPSC Rajyaseva Mains Notification 20222 PDF | MPSC राज्यसेवा मुख्य  परीक्षा 2022 जाहिरात PDF

MPSC State Services Mains Notification 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 11 नोव्हेंबर 2022 रोजी MPSC Rajyaseva Mains Exam Notification 2022 PDF जाहीर केले. विविध संवर्गातील एकूण 623 पदांसाठी MPSC State Services Mains Exam 2022, 21, 22 आणि 23 जानेवारी 2023 ला होणार आहे. ज्या उमेदवारांनी MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 उत्तीर्ण केली आहे ते या परीक्षेसाठी पात्र आहेत. MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022 PDF download करण्यस्थ खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022

MahaTransco Recruitment 2022
Adda247 Marathi App

MPSC State Services Mains Notification 2022: Vacancy Details | रिक्त जागांचा तपशील

MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022, Vacancy Details: महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत विभिन्न संवगातील एकूण 623 रिक्त पदांवरील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 दिनांक 21, 22 आणि 23 जानेवारी 2023 रोजी अमरावती, औरंगाबाद, मुंबई, नागपूर, नाशिक आणि पुणे या जिल्हाकेंद्रावर घेण्यात येणार आहे. प्रस्तुत परीक्षेमधून भरावयाच्या विविध संवर्गातील पदांचा तपशील खाली दिलेल्या लेखात पाहू शकता.

MPSC Rajyaseva Vacancy details 2022

MPSC Rajyaseva Mains Education Qualification | शैक्षणिक अहर्ता 

उद्योग उपसंचालक (तांत्रिक), गट-अ सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब या संवर्गातील पदे वगळून इतर पदांसाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी किया महाराष्ट्र शासनाने मान्य केलेली समतुल्य अहर्ता.

A. सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-अ पदासाठी खालीलप्रमाणे अर्हता आवश्यक :

 1. साविधिक विदयापीठाधी किमान 55 टक्क्यांसह वाणिज्य शाखेची स्नातक पदयों किया
 2. इन्स्टिटयूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटस आफ इंडिया यांनी घेतलेली सनदी लेखापालाची अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण किंवा
 3. इन्स्टिटयूट ऑफ कॉस्ट अॅण्ड वर्क्स अकाऊंटस यांनी आयोजित केलेली परिव्यय लेखाशास्त्राची अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण किंवा
 4. साविधिक विदयापीठाची वाणिज्य मधील पदव्युत्तर पदवी किंवा
 5. अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या मान्यताप्राप्त संस्थेमधून प्रशासन या विशेषज्ञतेसह पदवी (एम.बी.ए).

B. उद्योग उपसंचालक (तांत्रिफ), गट-अ पदासाठी खालीलप्रमाणे अर्हता आवश्यक :

 1. सांविधिक विद्यापीठ, अभियांत्रिको मधील (स्थापत्य अभियांत्रिकी तसेच स्वापत्य अभियांत्रिकी मधील विषयांच्या गटांशी संलग्न असलेल्या वास्तुविद्या नगररचना इत्यादी विषयतिरिक्त किया तंत्रज्ञान पदवी किया
 2. विज्ञान शाखेतील सांविधिक विद्यापीठाची पदवी

C. सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गट-ब या पदाकरीता भौतिकशास्त्र व गणित या विषयांसह अथवा अभियांत्रिकी शाखेतील पदवी आवश्यक आहे.

 • पदवी परीक्षेच्या अंतिम वर्षास बसलेले उमेदवार प्रस्तुत पूर्व परीक्षेकरीता तात्पुरते पात्र असतो, परंतु पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022 Apply Online @mpsconline.gov.in_4.1
Adda247 Marathi Telegram

MPSC State Services Mains Notification 2022- Age Limit | वयोमर्यादा

MPSC Rajyaseva Mains Exam Age Limit:  MPSC राज्यसेवा अंतरंगात होणाऱ्या सर्व पदांसाठी कमीत कमी वयोमर्यादा 18 वर्ष असून अमागास पदाच्या उमेदवारांसाठी जास्तीच जास्त वयोमर्यादा 38 वर्ष आहे, तर मागास प्रवर्गाच्या उमेदवारांसाठी जास्तीच जास्त वयोमर्यादा 43 वर्ष आहे.

 • खुला प्रवर्ग – 18 ते 38 वर्षे
 • मागास प्रवर्ग – 18 ते 43 वर्षे

MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022 Application Fees | अर्ज शुल्क

MPSC State Services Mains Exam Application Fees: उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज करण्यापूर्वी अर्ज शुल्क तपासावे जे खाली दिले आहे.

 • अराखीव (खुला):  544/- रुपये
 • मागासवर्गीय, आर्थिक दुर्बल घटक व अनाथ:  344/- रुपये
 • उपरोक्त परीक्षा शुल्का व्यतिरिक्त बँक शुल्क तसेच त्यावरील देयकर अतिरिक्त असतील.
 • परीक्षा शुल्क ना-परतावा (Non-refundable) आहे.

MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022 Apply Link | ऑनलाइन अर्ज लिंक

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 मध्ये जे उमेदवार पात्र ठरले आहेत ते आता MPSC Rajyaseva Mains Exam (मुख्य) परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. MPSC Rajyaseva Mains Exam 2022 साठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची लिंक 14 नोव्हेंबर 2022 रोजी सक्रिय होणार आहे. उमदेवार खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून MPSC Rajyaseva Mains 2022 साठी अर्ज करू शकतात.

MPSC Rajyaseva Exam 2021-22 Selection Procedure | निवड प्रक्रिया

MPSC Rajyaseva Exam Selection Procedure: MPSC Rajyaseva Exam 2022 खालील तीन टप्प्यामध्ये घेण्यात येईल:

 1. पूर्व परीक्षा गुण 400
 2. मुख्य परीक्षा गुण 800
 3. मुलाखत गुण 100
 • राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2022 च्या निकालाच्या आधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या आणि पूर्व परीक्षेच्या जाहिरातीमध्ये अर्हता व अन्य अटींची विहित दिनांकास किंवा त्यापूर्वी पुर्तता करणा-या उमदेवारास मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात येईल.
 • मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवाराने आयोगाकडून निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीत आयोगाच्या https://mpsconline.gov.in या संकेतस्थळाव्दारे फक्त ऑनलाईन पध्दतीने आवश्यक अर्ज/माहिती सादर करणे आवश्यक राहील.
 • पूर्व परीक्षेच्या प्रवेशासाठी आयोगास अर्जाद्वारे सादर केलेल्या माहितीच्या आधारेच मुख्य परीक्षेकरीता आवश्यक अर्ज/माहिती विहित पध्दतीने सादर करता येईल.

Also Read:

MPSC Rajyaseva Exam Pattern 2022 MPSC Rajyaseva Syllabus 2022
MPSC Rajyaseva Previous Year Question Papers MPSC RajyaSeva Previous Year Cut Off
MPSC Rajyaseva Mains Exam Weightage

FAQs: MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022

Q1. Is MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022 PDF Released by MPSC?

Ans: MPSC has released the MPSC Rajyaseva Mains Exam Notification 2022 PDF on 11th November 2022 on its official website.

Q2. How many vacancies are declared for MPSC State Services Main Exam 2022?

Ans: MPSC has released the MPSC Rajyaseva Mains Exam Notification 2022 for total 623 vacancies.

Q3. What is MPSC Rajyaseva Mains Exam 2022 date?

Ans: MPSC Rajyaseva Mains Exam 2022 will be conducted on 21, 22 and 23 January 2022.

MSRTC Recruitment 2022
IOB बँक भरती 2022 Maharashtra Police Bharti 2022
Samarth Sahakari Bank Recruitment 2022 DAE Recruitment 2022
Dapoli Urban Bank Ratnagiri Recruitment 2022 SAMEER Recruitment 2022
WCL Nagpur Recruitment 2022 Panvel Mahanagarpalika Bharti 2022
NHB भरती 2022 अधिसूचना  Mahavitaran Recruitment 2022
परमाणु खनिज संचालनालय भरती 2022 IBPS AFO भरती 2022
एसएससी जीडी अधिसूचना 2022
Kolhapur Urban Bank Association Bharti 2022
आर्मी ऑर्डनन्स कॉर्प्स भरती 2022
इंटेलिजन्स ब्युरो भरती 2022
KDMC Recruitment 2022 SSC CHSL अधिसूचना 2022
AAI Recruitment 2022 CTET अधिसूचना 2022
Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MAHARASHTRA MAHAPACK (Validity 12 Months)
MAHARASHTRA MAHAPACK (Validity 12 Months)

Sharing is caring!

FAQs

Is MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022 PDF Released by MPSC?

MPSC has released the MPSC Rajyaseva Mains Exam Notification 2022 PDF on 11th November 2022 on its official website.

How many vacancies are declared for MPSC State Services Main Exam 2022?

MPSC has released the MPSC Rajyaseva Mains Exam Notification 2022 for total 623 vacancies.

What is MPSC Rajyaseva Mains Exam 2022 date?

MPSC Rajyaseva Mains Exam 2022 will be conducted on 21, 22 and 23 January 2022.